Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2006), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2006)

LXII SORU:Tüm İnsanların Ontogenetik Açıdan;Ana rahmindeki Ortalama Doğal Ömrü yaklaşık 9 ay, Dünya Ana Rahmindeki (Doğal İnsan Gen Havuzu) Doğal Ömrü Yaklaşık 90 Yıl? Uzaya Çimlenip, Uzaydaki (Doğal Beden Havuzundaki) Ömrü Yaklaşık 9'un katları şeklinde olabilir mi?Öğrenci Yanıtları
İnsan genom projesi sonucunda; toplam insan gen havuzundaki gen sayısı belirlenmiş durumda? Uzayda tüm olası gen kombinezonlarının, insan bedeninde/lerinde belli bir zaman diliminde toplu hayat bulması mümkün mü? neden? Acaba bu koşulda uzayda her insan çiftine bir gezegen düşer mi?

C.62:eski dönemdeki insanların ömürlerinin çok uzun olduğunu bilmekteyiz. Nitekim kur’an-ı kerimde de Hz. Nuh’un 950 yıldan fazla yaşadığı belirtilmektedir. Dolayısıyla insanların yaşlarının 900 yıl olma durumu ortaya çıkabilir. Olası gen konbinezonların insan bedenlerinde hayat bulması mümkündür. Çünkü tüm genleri taşıyan ilk insan Hz. Adem buna sahipti. Dolayısıyla gelişen teknoloji bunu yapabilecektir. İnsanlara yaşam şartları oluşturulduğunda 200 milyar galaksinin milyarlarca gezegeni olduğu bilindiğine göre  her insan çiftine bir gezegen düşebilir.Abdulkadir SÜRÜCÜ
C.62:sebep ortam ise başka ortamlarda ömür uzayabilir bilimin baş döndürücü hızı dikkate alınırsa mümkündür..her insan çiftine bir gezegen düşecek kadar gezegen vardir.dünya gibi bir ortamın oluşması insan eliyle imkansızdır.ÜMİT ARAT
C.62:Neye dayanarak böyle bir mantık yürütüyorsunuz ki? (Nesim sürer)
C.62:EVET olabilir. . HÜSEYİN KÖYSU
C.62:Moleküler biyoloji ve genetik ilerledikçe insanda ömür uzatılabilir. Daha çok yaşayan canlıların genlerini kendi genlerimiz haline getirebiliriz.     Gülen Karakuzulu
C.62:Moleküler biyoloji ve genetik ilerledikçe insanında ömrü uzatılabilir. Daha fazla  uzun yaşayan canlıların genlerini değiştirebiliriz. Kendi genlerimiz haline getirebiliriz.     Naciye Develer
C.62:Olabilir. Çünkü ana rahminde gerçektende 9 aylık bir süre vardır. Diğerlerini de bunun katları şeklinde düşünmek bir ihtimaldir. Ve de neden olmasın    (Kamuran Anar)
C.62:Bu imkansız bana göre. Şu gerçeği ifade edelimki  Dünya yok olmaya doğru gidiyor. Bu da bizi   kıyamet günü gerçeğiyle karşı karşıya getiriyor. (Sinan GÜNEŞ)
C.62: Bu sorunun cevabı teoriden yani tahminden öteye geçemez. Onun için tahmin yapabilmek için bence biraz daha zamana ihtiyacımız vardır. (E.Altun)
C.62:Olabilir . Dünyada mümkün olabilir. Uzayda bilmiyorum. Nedeni ise dünya büyütülmüş bir insandır. [Mehmet Şahin]
C.62:Konu hakkında yeterince bilgim olmadığı için yeterince açıklayıcı olamam lakin belirtmek gerekir ki bilim ve genetik ilmi baş döndüren bir hızla ilerlemektedir. Buna bağlı olarak ta her şey mümkündür. ÖZER ESATOĞLU
C.62: Söylediğiniz duruma göre olabilir. Bir yaklaşımdır.Mümkündür, teknolojinin getirmiş olduğu kolaylıklar sayesinde insan zigotunun ışınlanma yoluyla uzayda hayat bulması mümkün gözükmektedir.İnsanlar bir arada bir toplum için de yaşamaya muhtaç oldukları için uzayda insanların bir gezegende yaşamalarına gerek kalmayacaktır. Bundan dolayı düşmez.   HÜSEYİN YARDIM
C.62:Sorunun cevabını zaman göstermesi lazım.(ALİ ATEŞ)
C.62:O İSTESSE OLMAZ.(ALLAH C.C) .(KADİR TAŞ)
C.62: Uzayda yeterli hava , su, besin gibi ortamlar olmadığı için uzay boşlugunda çimlenme veya dogum olmaz her insan çiftine bir gezegen düşmesi tahminen yoktur.   Şükran DURMAZ
C.62: Bilmediğimiz şeylerin olabilirliği her zaman var. Buradaki olabilirliği söylemem için konu hakkında bilgi sahibi olmam gerekiyor. (BURHAN YAVUZ)
C.62:Bence olamaz. Çünkü bu konuda kesin bir bilgimiz yok. İnsanların ana rahmindeki ömrü 9 ay doğru, Dünya Ana Rahmindeki ortalama ömrü 90 yıl bu da doğru. Ama uzaya çimlenip doğması sonucu ortalama ömrünü bilemem ve bu konuda bir tahmin de yürütemem. Uzayda her insan çiftine bir gezegen düşmesi muhtemeldir. Uzayda sayılamayacak kadar gezegen vardır. Fatih DANIŞMAN
C.62:Bence olabilir.Çünkü mekanın insan yaşamı üzerinde çok büyük etkisi vardır.Zaman kavramı
yaşanılan ana göre izafidir.Misalen rüyamızda gördüğümüz bir rüya bize çok uzunmuş gibi gelebilir.
Evren sınırsız ve milyarlarca gezegenlerle doludur. Uzayda her insan çiftine bir gezegen düşebilkir. Ancak uzaya çimlenme mantığına sığmıyor. Çünkü inanın biyolojik ve fıtri özelliklerine en uygun yer dünyadır.Uzayda yapay koşullarla insan ne kadar genişleyebilir bilemiyorum.    Ayşe İNCE
C.62: Gelecekte neler olacağını kimse bilmez ancak dünya çok değişken Yaratanın neyi ne zaman gerçekleştireceği belli olmaz. İsterse uzayda insanlar 900 yıl yaşayabilir. Ve ancak bu koşulda uzayda her insan çiftine bir gezegen düşer. --Seda YAZLIK--
C.62: istatistikler yanıltmasa neden olmasın--  HATİCE KIZILTAN-
C.62: Hayır olamaz  demek mantıklı olmaz ama, bizim yaşımızı belirleyen etmen fiziki ortamlar sa buna evet olabilir denilebilir. Her insan ciftine bir gezegen düşebilir.MUSTAFA POLAT
C.62: Yapay koşullarda veya bilimin ışığında belki yapılabilir. Tüm genlerin toplu hayat bulduğu belirli bir zaman dilimi mümkün olabilir. Toplu hayat bulma olasılığı düşünüldüğü zaman da her insan çiftine bir gezegen düşmesi olasıdır.   Belgin ÖZALP
C.62:Belirlenemez. Dünyada mümkün olabilir. Uzayda bilmiyorum. Nedeni ise dünya büyütülmüş bir insandır. EyüpYILDIRAK
C.62:Hayır olamaz  demek mantıklı olmaz ama, bizim yaşımızı belirleyen etmen fiziki ortamlar sa buna evet olabilir denilebilir. Her insan ciftine bir gezegen düşebilir. RACİ TOKAR
C.62:uzay  geniş bir platforma sahiptir. İnsanın gen haritasının çözülmesiyle insan ömrü uzatılacaktır. Dünya bir  ana rahmidir ve  bu rahim  bir kapasiyete sahiptir bu kapasitenin üstüne çıkılacak ve  dünya bizleri taşıyamaz hale gelecektir ve  bizler  başka bir rahim bulmamız gerekecektir. Uzay burada ön planda bulunmaktadır  EMİRHAN ACAR
C.62:Evet olabilir.Bu gelişe ve geliştirilen teknoloji ile mümkün olacaktır. Bu insan neslinin devamı ve  yeni ve daha mükkemel yaşam biçimleri oluşturmak için gerekli.Evet her çifte bir gezegan düşebilir.Adem KILIÇ
C.62:Her insan çiftine uzaydan bir gezegen düşebilir bence hatta her insana bir gezegen bile belki düşer,insan ömrü 900 yıl’ a kadar teknolojik gelişmelerle uzatılabilir. (B.KARAŞ)
C.62:Konu hakkında yeterince bilgim olmadığı için yeterince açıklayıcı olamam lakin belirtmek gerekir ki bilim ve genetik ilmi baş döndüren bir hızla ilerlemektedir. Buna bağlı olarak ta her şey mümkündür. KENAN ÖZCAN
C.62:Evren o kadar geni.tir ki her insan çiftine bir gezegen düşer. (İhsan GİZLENÇ)
C.62:Evet olabilirçünkü bilim öyle korkunç bir şekilde ilerliyor ki ne derlerse inanırım. EMRE ÇOBAN
C.62:Bilim sürekli gelişmektedir.Mümkün olabilir.(NÜKHET DAYSAL)
C.62:Hayır olamaz  demek mantıklı olmaz ama, bizim yaşımızı belirleyen etmen fiziki ortamlar sa buna evet olabilir denilebilir. Her insan ciftine bir gezegen düşebilir.VOLKAN TÜRKMENOĞLU
C.62:Yukarıdaki önermeler olabilir. Gen havuzlarını dikkate aldığımızda insan ırkının mutasyonuyla hepsi gerçekleşebilir.   Fatma Gedikoğlu
C.62:mümkündür çünkü insan oğlu düşünürse yapar Cengiz ÖZHAN
C.62:Olabilir. Çünkü ilk insanlar birkaç yüzyıl yaşamışlardır .  uzayda hayat varsa olabilir .  düşer. Sibel AZİZOĞLU
C.62:İnsanın ömrü uzatıla bilinir fakat bu sınırsız değildir. Bu 100yıl daha ola bilir 900yıl daha ola bir. Uzayın sırları hala çizilmiş değildir ve bu uçsuz bucaksız yerdeki gezegenlerin her birine bir çift insan düşe bilir. (Özcan ÖZCAN
C.62:Olabilir . Mümkündür her insana birden fazla gezegende düşe bilir[yunus gencel]
C.62: olmaması için hiçbir neden  yok.        Abdurrahman Yılmaz
C.62: Eğer böyle bir varsayımla yola çıkarsak doğru olabileceğini düşünüyorum, çünkü yapılan teknolojik çalışmalarda insan zigotunun ışınlanarak diğer gezegenlerde çoğalmasını sağlayan projelerin varlığından haberdarız.   MAKSUT SAYÇİÇEK
C.62:Aslında soru belli bir mantıkta sorulduğu için cevabının da mantıklı olması söz konusu olabilir. Bu insan genom projesi ne kadarda insanın, doğanın genetiği ile aynıdır. İnsanın olması gereken yapay sistemleri yaşamın doğasına ve kökenine ters düşecek ama zamanla yapay hücreler kendilerini üretip duruma uyarlayacaklardır diye düşünüyorum. Herhalde çok ileri zamanlarda her çifte bir gezegen düşebilir; ancak biz bunu göremeyeceğimiz için de pek heveslenmeyelim. (Özkan güçin)
C.62:Bunu şimdiden kestirmek oldukça güçtür ama her şey olabiliyorsa bu niye olmasın ki???? Uzayda her bir insan çiftine bir gezegen düşebilir.(M.ŞAHİN)
C.62:evet bu düşünülünce belki bundan yüzyıllar sonra insanlar uzaya gidip orda üreyip orda yaşayabilirler. Bunlar bilimle mümkün olabilir. Ama her çifte bir gezegen yeteceğini sanmıyorum .
Metin KUZU
C.62:Olabilir insanlığın  yaratılışında olduğu gibi bu gen kombinazonlarının hayat bulması mümkün. (HASAN İMRET)
C.62: Uzay çağında insan ırkı mutasyonla değişeceğini göz önüne alırsak dünya ırkı daha altsınıf olan hayvanlar alemine dahil edilebilir. Savaşsız ve askersiz bir yer yoktur. Varsa da sömürge alanıdır.
Fatma Gedikoğlu
C.62:Niye olmasın. (Yüksel ERİBOL)
C.62:post modern çağa girmemizle bilginin göreceliliği ortaya çıkmıştır. Bu da ortaya koymuştur ki doğru saydığımız bilgi sistemlerimizin vb. sistemelerimizin değişebilmesi olanaklıdır. Teknolojik ve bilimsel gelişmeler bize göstermiştirki yeryüzünde herşey olanaklıdır. Atomun parçalanamaz dendiği çağlardan nanoteknoloji çağlarına gelinmesi bize göstermektedir ki insanların uzaydaki ömrü 900 yıl olabilir. Ancak her insan çiftine bir gezegen düşmesi konusunda biraz çekimserim çünkü doğadaki herşeyin bir sınırı vardır. (Ferhat ÇEPER)
C.62:Yaratan isterse neden olmasın? (Ümran ARVAS)
C.62:Bence hayır. (Sevil GÜLEŞÇE)
C.62:bence mantıklı bir yaklaşım. Eğer biz bu orantıyı daha fazla genişletip geliştirirsek kimbilir belki insanın ölümsüzlüğüne ulaşabiliriz. (Tuncay DEMİRADAM)
C.62:Bu fikrin olası olup olamayacağını bilemeyiz.Çünkü henüz birkaç gezegen keşfedebildik.Sonsuz uzay boşluğunda kim nasıl nerede yaşar bunu bilemeyiz.Ve hiçbir olgu için yaşanıp test edilmeden yorum yapmak doğru olmaz.Ama insanın milyarlarca yıldır sadece dünya da yaşadığını düşünürsek  Uzayın her hangi bir gezegenin de yaşayabileceğini zannetmiyorum. (Emine TİMUR)
C.62:Olabilir. İnsanlar belki bir zaman diliminde toplu hayat bulabilir. Ama herkese bir gezegen düşmez. (Nazlı Gül KUBBA)
C.62:Bu aradaki benzetmeler yanlıştır. İnsan ömrü uzayda uzatılsada ölü insan olarak yaşamış olacaktır. İnsan bedeni belli bir zaman diliminde toplu hayat bulmazsı imkansızdır. Çünkü gelmiş geçmiş bütün insanlar bir arada yaşayamaz. Her insan çiftine bir gezegen düşmez. Bütün insanlara tek bir gezegen düşer. (Serdar DEMİR)
C.62: Evet 900 yıl uzay çağındaki ömrümüz olabilir. (Derya KANDEMİR)
C.62:Olabilir. Uzaya çıkıldığına göre artık  ömür de biraz uzasın değil mi? Zannetmiyorum. Herhalde uzayda o kadar gezegen olmasa gerek. (Veysel KACAR)
C.62:Olabilir. Uzayda olası gen kombinasyonlarının insan bedeninde belli bir zaman diliminde toplu hayat bulması mümkün değildir. .(Tuba Seda RONAER)
C.62:Bilmiyorum.  Ama, olabilir de çünkü, uzayla dünya arasındaki yaşamsal farklar, sayılamayacak kadar çoktur. (Aslıhan KESİCİ)
C.62:Yaşamın ömrü ivme itibariyle mümkün gözüküyor. (Mehmet Hüznü AKKURT)
C.62:Parçalanmaz denilen atom bile parçalanabiliyorsa insanların ömrünün yaklaşık 900 yıl olması da mümkündür. Bilimsel gelişmeler bize göstermiştir ki değişmez sandığımız birçok şeyin değişmesi mümkündür. Bu bağlamda düşünüldüğü zaman ele alınan varsayımların olması da mümkün olabilir. (Sultan YANIK)
C.62:Allah’ın kerameti mi takdiri mi bilemiyorum ama gün geçmiyor ki yeni bir gelişme olmasın. O yüzden her şey mümkündür. (Sevcan ÜLKÜ)
C.62: Bilimin ortaya koyduğu ürünler ve akla durgunluk veren gelişmeler insana neden olmasın? Dedirtiyor. Her çift insana düşecek kadar çok sayıda gezegenin var olduğuna inanıyorum fakat bunun sadece bir hayalden öteye gitmeyeceği de bir gerçek…(Özdemir HINIS)
İnsanların yaklaşık ömürleri devir geçtikçe azaldığı söylenir.bir zamanlar daha uzun yıllar yaşayabildiğine göre bu da olabilir. Bunun yapılma süresi epey bir zaman alır. İnsan vücudunu deşifre edilebilirse bu gerçekleşebilir. Sonun da ölümü ama kimse değiştiremez. (Mustafa SOYALP)
C.62: Olabilir çünkü bir insanın ana rahmine düştüğü an 9 aylık bir evrimdir, daha sonra da dünyaya gelir gelmez 90 yıllık bir ömrü olduğuna göre uzayda insanın yaşayabileceği bir üst kademe yaşam düzeyi olursa burada insan ömrü 900 yıl olabilir. (Fatma TETİK)
C.62:Allah bilir. Gezegenleri çoğaltmak lazımdır. (Abdurrahman ZEBEK)
C.62:İnsanın ömrü uzayda 900 yıl olabilir mi? Ben böyle uzun ömürlü olabileceğimizi sanmıyorum. Niye derseniz bunun cevabını da veremem. Tüm olası gen kombinezonlarının insan bedeninde toplu hayat bulması mümkün değildir. Ayrıca her insan çiftine bir gezegen düşmesi de araştırılması gereken bir konu. Acaba gezegen sayısı ne kadar? Tabi uzayda yaşayabileceğimizi de göz önüne almamız lazım. (Hayrullah Kuşman)
C.62:Konu hakkında yeterince bilgim olmadığı için yeterince açıklayıcı olamam lakin belirtmek gerekir ki bilim ve genetik ilmi baş döndüren bir hızla ilerlemektedir. Buna bağlı olarak ta her şey mümkündür. (Ümmetullah DEMİR)
C.62:Olabilir ama 900 yıl yaşamayı kim ister ebedi hayatı azulamak varken  uzay bilinmezlik  her şey mümkündür (Sultan ERDEM)
C.62:Olabilir.Bu duruma net bir cevap veremiyorum.Çünkü, tam olarak idrak edemiyorum.Bu durum gerçekleşirse, her insan çiftine bir gezegen düşer gibi görünüyor. (Murat ÇİFTÇİ)
C.62:Ben buna inanmıyorum. Bu dünyadan sonra ebedi dünya yani ahret hayatı var . Allah  c.c. böyle söylüyor(İlhan POLAT)

C.62:Konu hakkında yeterince bilgim olmadığı için yeterince açıklayıcı olamam lakin belirtmek gerekir ki bilim ve genetik ilmi baş döndüren bir hızla ilerlemektedir. Buna bağlı olarak ta her şey mümkündür. (Ahmet Özkan TURHAN)
C.62:Allah bilir  (Gencehan EROL)
C.62: insanlar gördüklerinin ötesine akıl veremezler. Ancak günümüz bilim adamlaı kök hücre teorisini ortaya atmışlardır. Bu da insan ömrünü uzatmaya yeterliymiş. Geçmiş için uzaya çıkmak bile birçok insan için imkansızken şimdi her çifte bir gezegen düşüncesi fikri neden olmasın düşüncesini düşündürüyo:) (Özlem ARSLANBOĞA)
C.62:Bence bunların tümü hayal ürünü.. Daha gözle görülmeyecek kadar küçük bir mikrobla savaşta başarılı olabilmeyi yakalayamayan insanoğlu , dünyanın dışında uzayda yaşamın peşinde. Bana çokda mantıklı gelmiyor. Bence bu projelerin altında başka şeyler yatıyor. (Nazım ÇOĞALTAY)
C.62:Dünyada ortalama insan ömrü yaşanan coğrafi bölgeyle de biraz ilgili.Ör: Japonya’da insan ömrü 80’in üstünde iken bu rakam Afrika’da 45-50 civarıdır.Araştırmalar gösteriyor ki uzaya gitmemiz mümkün.Peki ya uzayda yaşayabilmek için kendi özgün özelliklerimizi korumak için neler yapılabilir.Yani uzayda insan değil de bir ucube olarak mı yaşayacağız.Bilim insanları önce bu soruyu yanıtlamalı.Evrende sonsuz sayıda galaksiler var.Ama insan gibi olmayıp,insan gibi düşünemedikten sonra  her insan çiftine bir gezegen düşmüş ne çıkar. İLHAN ARAR
C.62:
Canlıların uzaydaki boy ve zaman(süre) kavramları olarak evrenimize göre daha büyük ve sonsuzdur. Dünyada 20 yaşında olan bir insan araştırmalara göre  uzay yaşıyla yaklaşık olarak 1 yaşındadır. Bunun sebebi ise uzaydaki zaman genişlemesidir. İnsan bedeninde hayat bulması mümkün müdür sorusuna imkansızdır diyorum çünkü insanın kromozomları sabittir. Ancak mutasyonları etkileyebilir ama tüm gen kombinezonlarını içinde barındıracak kadar değil.SIRACETTİN ADIGÜZEL
C.62:Bilimdeki gelişmeler bunu mümkün kılıyor.   Rukiye DOĞAN
C.62:Bu soru hakkında net bir cevabım yok. (KEZİBE ÖZDEL
C.62:Ana rahmindeki ortalama insan ömrünün 9 ay olduğunu malum dünya ana rahmindeki  ve uzaydaki insan ömrü konusu ve Toplu hayat bulmaya gelince bence aslında Yaratıcı için hiçbir şey imkansız değil. BELKIS AYDIN    
C.62:Olabilir. İnsanoğlu bir tek ölümsüzlüğe çare bulamaz onun dışında her şeye çare bulabilir. EŞREF KANAN
C.62:teknolojik gelişmelere bakarsak ve bilimin ilerleyişini de ele alırsak bu söylenenler bir gün gerçekleşebilir. Yani mümkündür.    LEYLA KIZILYILDIZ
C.62:Ben butür saçmalıklara inanmıyorum. Öyle şey olmaz olamaz olmasına gerek yok ki biz niye rahat duramıyoruz onu anlamıyorum. Böyle giders Darvin teorisi haklı çıkar değişe değişe neye dönüşeceğiz acaba? OSMAN ÇELİK
C.62:İnsanlığın ilk dönemden bu yana yapmaya çalıştığı hep bir şeyleri düzeltmek bir şeyleri iyileştirmektir. Onun için insanoğlu yüzyıllar boyunca hep ilerleme kaydederek bu döneme gelmiştir. Yani teknolojinin kendini dönüştürdüğü bu döneme. İlerleme kaydettiğimiz bu dönemde insanoğlunun uzayda 900 yıl yaşama ihtimalinden bahsedilebilir. (YILMAZ CAN)
C.62:Evet olabilir. Mümkün değil. Uzayda her insan çiftine bir gezegen düşebilir. ( Emrah GÜRCAN )
C.62:Zaman kavramının uzayda değiştiği gibi yani sayısal verilerin değişmesi bu soruya ne bir cevap olmasa da gen havuzundaki gen sayısı belirlenmiş toplam insanların uzayda bu kombinezonlarının bir zaman diliminde mümkün olması yine şartlar doğrultusunda yani doğru koşulların gerçekleşmesiyle ilintiliyorum. (SERVET AKAY)
C.62:Mümkün olmadığını düşünüyorum. Böyle bir şeyin mümkün olması için bilimin Allah ile eşdeğer güce sahip olması lazım. A.Vahap ASLAN 
C.62:C.62:Evet olabilir çünkü bilim öyle korkunç bir şekilde ilerliyor ki ne derlerse inanırım. Mahmut KARA
C.62:Niçin olmasın zaten güzel güzel onun katları şeklinde gidiyor Kazım KOÇ.
C.62:Tabi ki mümkün Allah’ın ol demesi yeterli Zaten bir insan bu özalliği gösteremiyorsa maymunun raslantı sonucu göstermesi imkansızdır. Saadet POLAT
C.62:Genlerle oynanırsa ve ölüme neden olan gen bulunursa olabilir. Ama şunu da unutmamak gerekir ”topraktan geldik tekrar oraya döneceğiz”. M.Emin ERDEM
C.62:Her insan 900 yıl yaşasaydı yaşamdan zevk alır mıydı.olursa bu kadar kısa ömürde  bu kadar vahşet yaratan insan 900 yıl yaşayacağını bilse neler yapardı.umarım olmaz Serkan KÖROĞLU
C.62:Her canlının kendine has yaş ortalaması vardır. İnsanların bu kadar yaşaması imkansızdır Yusuf ATEŞ
C.62:
Ben, bu soruya cevap verebilecek düzeyde olduğumu düşünmüyorum.  Bilmediğim şeyler hakkında,söylediklerime inanma numarası yapamam. Çünkü, ne dersem diyeyim; söylediklerime inanmayacağımdır. Kesin bilgilerim yok çünkü. (AYTAÇ BİLDİRİCİ)
C.62:Burada herhangi bir veri elimizde olmadığı için sadece olabilirlilikler üzerinde konuşulabiliriz.O halde neden olmasın? Celal EŞSİZ
C.62:Düz mantıkla düşünürsek 90 yıl 9 ayın 120 katıdır o halde uzaydaki ömürde 90 yılın 120 katı olan 10800 yıl olmalıdır. İnsan gen kombinezonlarının insan bedenlerinde toplanmasının mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Aksine daha da çeşitlenip dağılacağını düşünüyorum. İ.Halil KAYA
C.62:Olabilir. Çünkü geçmişteki insanların (Hz. Nuh) yüzyıllarca yaşadığına inanılıyor. Bu doğruysa eğer gelecekte de insanların ömrünün 900 yıl olması beklenebilir. Çiğdem BOZDAĞ
C.62:Uzayda ortam koşullarının olmaması. M.Vasfi YURĞUN
C.62:Bu soruya yanıt vermek için tüm uzay çalışmalarından haberdar olmak lazım ama bilim o kadar gelişmiş ki bunun olması pekte zor değil gibi ama tanrının gücünü yadsımamamız gerekli diye düşünüyorum. M.Can ÖZBAY
C.62:Böyle bir teori uygulanmaktan uzak duruyor. Muhittin DEMİR
C.62:Evet olabilir. Mümkün olabilir.Çünkü,teknoloji o kadar çabuk ilerliyor ki böyle bir durumun olmaması için hiçbir neden yok.Evet düşer.Çünkü,samanyolu aklımızın almayacağı kadar geniş olmakla birlikte ve o kadar fazla gezegen bulundurmaktadır. (M.Emin Aras)
C.62:Hayır. Çünkü insandaki gen sayısı sabittir. Uzay sonsuz bir boşluk olduğu için her insan çiftine bir gezegen düşebilir. A.Hekim KUTLUK
C.62: bu yaklaşıma göre olabilir kabul ediyorum.Uzayda her insan çiftine bir gezegen düşüp düşmeyeceğini bilemiyorum doğrsu. İsmail AYDOĞDU
C.62:Bence olamaz. Çünkü insan hayatı bu dünyayla bağlantılıdır. Uzaya açılsak bile burada bulunan gerekli yaşam kaynaklarının orada var olması gerekir. Uzayda yaşanıldığı var sayılırsa buradaki ortamı asla bulamayız.  (Yahya TORİ)
C.62:Emin değilim ama mantıklı bir tespit. Fuat TANIŞIR
C.62: Olabilir.  Çünkü  uzayda basınç , yerçekimi  v.b  görülmez. İnsan bedeni uzaydaki değişkenlere uyum  sağlayabilir. Her  çifte bir  gezegen düşebilmesini hayal bile  edemiyorum  ama; böyle  bir  durum    muhtemeldir. Aytekin DAŞBURUN
C.62: Bence 900 yıl olabilir. Ama tüm olası genlerin insanda bulunması biraz zor görünüyor. Hamdullah KUŞMAN
C.62:Mümkün olabilir.fakat burada da asıl sorun kıyametin sadece dünyanın üzerine mi yoksa tüm evrene mi uygulanacağıdır. Zeki ASLAN