Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2006), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2006)

XLIX A.SORU:Makam, mevkii, rütbe,hukuk..vb olgular:yaşantıda, eğitimde ve öğretimde…vb;hangi koşullarda taşınır/kullanılır/kayıtsız kalınır.

C49:.Akıl seçme muhakeme etme yeteneğine sahiptir .Oysa hayvanlarda bir kaç seçenekten en iyisini seçme muhakeme yapma yeteneği yoktur .Ancak  yaşamalarını idame ettirebilmeleri için yeme içme uyuma gibi hayvanda iç güdü  dediğimiz hayati davranışları yapabilir. .(Semra SÜPHANDAĞI)
C49:Evet doğrudur.hayvanlar zeki olabilir ama akıllı değildirler.çünkü düşünme sadece insana mahsustur.evet.çünkü yaratan düşünme yetisini sadece insana özgü kılmıştır. .(Yüksel ERİBOL)
C49:Eğer zeka ve akıl kavramları ahlaki öğretiler konusunda düşünülüyorsa doğrudur.yani,akıl iyiye ulaşmak erdemli yaşamak diye algılanırsa hayvanların böyle bir yaşamı olması düşünülemez.fıtratı itibariyle insan daha iyiye ulaşmak daha güzeli bulmak  bunun için de düşünerek hareket etme kabiliyetiyle yaratılmıştır. Kendisine bunu yapabilmesi için irade de tanındığı için akıl insana özgüdür denilebilir.Fakat yine de her insanın akıllı olduğu söylenemez .çünkü yukarda da açıklandığı gibi insanın iradesi söz konusudur ve iradesini istediği yönde kullanır.bu yüzden insan sadece zekasını kullanıp akıllı kişilerin erdemine ulaşamayabilir. (Ümran ARVAS)
C49:Akıllı olmak insana özgüdür.Hayvanlar hem zeki hem de akıllı olsaydı insan ve hayvan arasında bir fark kalmayacaktı.Boynunda tasmayla gezen insanlara rastlamak hiçte uzak olmazdı herhalde. (Sevil GÜLEŞÇE)
C49:ben bu fikre katılmıyorum.hayvanlar iç güdüleriyle hareket ederler,zeki olamazlar.ayrıca zeki olamadıkları için akıllıda olamazlar.akıllı olmak sadece insana özgü bir özelliktir. (Tuncay DEMİRADAM)
C49:Hayvanlar doğaya uyum sağlama yetenekleri ile zeki dirler.Çünkü zeka bulunduğu ortama en kısa sürede uyum sağlama yeteneğidir.Ancak doğa ile başa çıkma,mücadele etme,üretme,hayal etme,icat,teknoloji gibi akıl gerektiren yetiler sadece insana has özelliklerdir.İnsan doğa ile mücadele etmek için önce hayal eder, sonra düşünür,sonra üretir ..İşte bu üst düzey düşünme sadece insana özgüdür. (Emine TİMUR)
C49:Hayvanlar düşmanlarından kurtulmak için doğal bir güce sahiptirler.daha fazla yaşamak, hayatta kalmak için bu güçle birlikte geliştirilebilir olan zekalarını kullanırlar ama akıl, ahlakla ilgili oldu için hayvanlar akıllı olamazlar. Aklın temelli olan ahlak sadece insanlar özgü olan bir üründür. (Nazlı Gül KUBBA)
C49:Bence bu düşünce yanlıştır. Zeka aslında aklını kullanabilme kapasitesidir. Hayvanlarda akıl vardır ama aklını kullanamadıklarıdan dolayı zeki değillerdir. Ve mantık yürütemezler. (Serdar DEMİR)
C49: Hayvanlar zeki olduğundan dolayı çevreye uyum sağlarlar. Çevreye uyum sağlayarak yaşamlarını devam ettirirler. Hayvanlar sadece koşullanmış ilişkilerde zekidirler ama akıllı değillerdir. Bildiğimiz gibi insanlarda olduğu gibi bir beyinleri vardır ama bu demek olmaz ki onlarda da akıl vardır. Akıl sadece düşünebilen, araştırabilen, yargılayabilen varlık olan insanda mevcuttur. . (Derya KANDEMİR)
C49:Doğrudur.hayvanlar doğuştan bazı donanımları kullanabilme kıvraklığına sahiptirler.Ve bu da programlanmış gibi bir sonraki nesilde tekerrür ediyor.Oysa bu insanlarda akıl sayesinde hep değişerek süregeliyor.Hayvanlarda akıl olmadığı için var olan durumdan vazife çıkarmaları mümkün değildir.Bu söz konusu bile olamaz. (Veysel KACAR)
C49 :  Doğru. Çünkü, Allah(c.c), insanı diğer canlılardan daha üstün ve farklı kılabilmek için, ona, eşsiz olan aklı vermiştir. Sadece insanlar düşünebilir. (Aslıhan KESİCİ)
C49:Her hayvan kendi çapında zekidir bu onlar için var olmanın bedelidir ve bu bedel de nesilden aktarılan bilgisayar dosyası gibidir.bu insan eliyle işlenmediği sürece akıllı olamaz. (Mehmet Hüznü AKKURT)
C49: Evet doğru Çünkü akıl insan ile hayvanı ayıran en önemli nitelik(Sevcan ÜLKÜ)
Hayır hayvanların zeki olduğunu düşünmüyorum. Akıl insana verilmiş bir özelliktir. Hayvanlarda olan sadece iç güdüdür. (Mustafa SOYALP)
C49:Doğrudur. Çünkü akıllılık biraz ahlaklı olmaktır. Hayvanlarda da ahlak olmadığı için akıllı olamazlar.  (Abdurrahman ZEBEK)
C49:Akıldan bahsettiğimiz zaman ahlaktan, güzel ahlaktan söz ederiz. Hayvanlar için ahlak kelimesinden bahsetmek çok yanlış olur. Zeka veya zeki olmaya gelince varlıklar arasındaki ilişkileri en doğru bir şekilde sonuçlandırma ve uygulama yeteneğidir, diyoruz. Tabi bu hayvanlarda ne derece var orası da ayrı bir tartışma konusu bence. Ama doğru olan bir şey varsa o da en azından hayvanlarda zekanın akıldan daha fazla olduğudur. Kısacası hayvanlar kesinlikle akıllı olamazlar, ama bir nebze de olsa zeki olabildikleridir. (Hayrullah Kuşman)
C49:Hayvanların akıllı olabileceklerine inanmadığım gibi zeki olabileceklerini de kabul etmiyorum. Hayvanlarda zeka diye gösterilen şey tepkisel koşullanmadan ibarettir. (Ümmetullah DEMİR)
C49:Zeka yaratılan tüm mahlukatta mevcuttur ama insanda bir fazlası yani akılda vardır ama bu akıl insanda gizlidir  arayıp bulması gerek işte o zaman insan yaratılanların en üstünü olur  (Sultan ERDEM)
C49:Doğrudur.Çünkü, zeka hayvanidir. Akıl hayvani değildir.Akıl insana özgüdür.Çünkü, doğru kullanıldığında insanı güzel ahlaka götürür.Hayvanlarda bu mümkün değildir. (Murat ÇİFTÇİ)
C49:Zekâ kavrama akıl yürütme, düşünme ve üretme olarak tanımlanırsa hayvanlar zeki olabilir( maymunlar gibi) çünkü dünyayı algılıyor ve içgüdülerinin yardımıyla yaşamlarını devam ettiriyorlar. Tam akıllı olamazlar çünkü düşünme ve üretme gibi yetenekleri yoktur. (İlhan POLAT)
C49:Hayvanlar iç güdüleriyle (ilham) hareket ettikler için doğaya verimli hareket  ediyorlar.Bu da zeki olsalar bile zeka olması gibi (iyi) kullanılırsa verimli olabiliri gösteriyor. .(Barış KOCABEY)
C49:Hayvanların akıllı olabileceklerine inanmadığım gibi zeki olabileceklerini de kabul etmiyorum. Hayvanlarda zeka diye gösterilen şey tepkisel koşullanmadan ibarettir. (Ahmet Özkan TURHAN)
C49:Doğru zeka hayvanlarda icgüdüyle insanda ise akılla tamamlanır. (Gencehan EROL)
C49:Hayvanlar mesul olmadıklarından akıl ile vasıflandırılmamışlardır. Akıl ise kendisinden hesap sorularak, sevindirilip utandırılacak olan varlıkta mevcuttur. (Muhammed Vesim KARABIYIK)
C49: doğru değil mesela bir aslan avını nerde ve nasıl yakalayacağını bilir bu zeki olduğunu gösterir, ama aynı zamanda bir kedide sıcak bir yuva ve yemek için kendini sahibine sevdirme eğilimindedir buda onun akıllı olduğunu göstermez mi? (Özlem ARSLANBOĞA)
C49:Hayvanlara akıl gibi bazı latifeler verilmediğinden elbette düşünme ve akletme gibi yetileri yoktur. Akıl bu dünyada insanlara mahsustur ve onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliktir.Nazım ÇOĞALTAY
C49: Evet doğru.Zekâ kimi bilim adamlarınca çevreye uyum yeteneği olarak ifade edilmiştir(J.Piaget).Çevreye en iyi uyumu hayvanlar yaptıkları için hayvanlar zeki olabilir ama çevreyi değiştirmek yeteneği olan akıl,onlarda yoktur.Düşünemezler sadece içgüdüleriyle hareket ederler.Düşünmek akıllı olmak sadece insana özgüdür. İLHAN ARAR
C49:
Evet hayvanlar zeki olabilir. Ama hiçbir zaman akıllı olamazlar. Çünkü akıllı olmak sadece insana özgü bir özelliktir.Akıllı olmanın ilk adımı düşüncedir.Hayvanlarda bu olmadığına göre hayvanlar için akıldan söz etmek yanlış olur. Mahmut KARA
C49:Evet doğru çünkü hayvanlar içgüdülerine göre hareket ederler.Akıllı olmak sadece insana özgüdür.   LEYLA KIZILYILDIZ
C49: Hayvanlar zeki olabilir ama akıllı olamazlar. Hayvanlar sadece yaşamlarını sürdürebilmek için çabalarlar. Bunu zeka sayesinde yapabilirler. Akıllı olmak insana özgüdür. (KEZİBE ÖZDEL)
C49:Evet doğru. Zeka doğayla ilgilidir ve hayvanlar içgüdülerine göre davranır.Ayrıca hayvanların davranışları belli bir ahlak sistemine dayandırılamaz.   Rukiye DOĞAN
C49:Bence bu önerme kısmen yanlış; Çünkü hem zeka hem de akıl insana özgüdür. Dolaysıyla hayvanlar ne zeki olabilirler ne de akılı…  (ZEYNEP KORUCU)
C49:Evet akıl sadece insana özgüdür,hayvanlarda zeka olduğunu sanmıyorum;çünkü onların davranışları tamamen içgüdüseldir. BELKIS AYDIN
C49:Hayvanlar zeki olabilir ama hiç bir zaman akılı olamazlar. EŞREF KANAN
C49:Tamamıyla katılıyorum. Hiç bir hayvan oğlu akıllı olamaz. Sadece insana hastır akıllı olmak. Sadece biraz zeki olabilirler. OSMAN ÇELİK
C49:
Doğru, çünkü akıl insana has bir kavramdır. Ancak burada belirmekte fayda gördüğüm bir şey var; o da hayvanların, insanlığın var oluşundan beri hizmet etmek amaçlı bir çok faydasının olduğudur. Hayvanlar tarih boyuncu tarihi değiştirecek bir çok yerde görev almışlardır. ( Emrah GÜRCAN )
C49:Evet doğrudur; akıl insanlara özgüdür. Hayvanlar sadece koşullanabilir. Semiha EROL
C49:Buna doğrudur diyebiliriz. Çünkü düşünen tek varlık insanlardır. Ve doğru şekilde düşünebildikleri süreç içerisinde akıllıdırlar. Yani bu kavramı insanlar için kullanabiliriz. Zeki olmak ise bir şeyleri doğru kavrayabilmekten geçer. Hayvanlarda var olan iç güdü zeki olmalarıyla ilintilidir. Yani doğru içgüdüyle söyleneni yapmasıyla ilintilidir. Yani hayvanlar akıllı değil zekidirler. Ama insanlar düşünebildikleri için hem zeki hem akıllıdırlar( (SERVET AKAY)
C49: Aklın güzel ahlakla uyuşması sebebiyle sadece insana aittir. Bir aslanın yaralı bir ceylana saldırmaması mümkün mü? İ.Halil KAYA
C49:
Doğrudur. Çünkü akıl insanlara özgüdür. Hayvanlar zekâları sayesinde eğitilir ve yaşar (içgüdüsel olarak). Çiğdem BOZDAĞ
C49:Zekilik akıl sonucu olduğu için yani akıl yoksa zeka da yoktur. Onun için yanlıştır. Akıl sadece insanda vardır Yusuf ATEŞ
C49:Zekâ insanın hayvani yönünü temsil eder. Akıl ise sadece insan özgü ve mantık kuralları içerisinde çalışan bir yapıdır. Örneğin zeki insan bir tilki kurnazlığı ile sadece kendi çıkarı için çalışırken akıllı insan karar ve seçimlerinde diğer tüm varlıkları düşünür. Hayvanlar sadece zeki olabilirler. Akıllı olmak insan mahsustur. Akıl ve zekâyı birbirinden ayıran bilinçlilik ve ahlak öğesinden mahrum olan hayvanlarda aklı aramak boşunadır. Cahit AYYILDIZ
C49:iyilik ve kötülük insana özgüdür buda akıla ilişkilendirile bilir yani hayvanlardaki içgüdü akıla ilişkilendirilemez. Serkan KÖROĞLU
 C49:Hayvanlar zeki olabilir. Çünkü olayları fark edebilir, doğaya uyum sağlayabilir. Ama akıllı olamazlar. Çünkü; genel olarak ahlak, kişilik sahibi gibi insanlara özgü şeyler yoktur onlarda ve oluşmaz. M.Emin ERDEM
C49:Kesinlikle doğru. Zeka, teknik bir yetenektir. Ve bu dünyada yaşayabilmek için, teknik bir yeteneğin olması şarttır. Hayvanlar da bu dünyada yaşatılmak istenmişse; onlara zeka verilmiş olması gayet olağandır. Ancak, bir varlığa(insan) teknik olarak yaşayabileceği kadar yetenek verilmesinin yanında(zeka);  bu varlığa(insana) dünyadayken görülmesi istenilmeyen durumların(!)  sezgisel olarak bilinmesi de istenmişse; bu varlığa teknik becerileri aşan bir üst düzey yeteneğin de verilmesi gerekirdi(akıl). Ve akıl da, bir önceki soruda tanımladığımız gibi belirleyicilere sahipse; akılın sadece insan ve insan gibi( henüz insan gibi varlıkların olduğu hususunda kesin bilgiye sahip değilim. Diğer gezegenler veya hiç göremediğimiz,bilemediğimiz yerlerde de bu tür varlıklar olabilir. -Alim olan, Allah’tır-.) varlıklara ait bir husus olduğu kaçınılmazdır. Kaldı ki akıl,  aşağıdaki sisteme, kuşbakışı bakan bir OTORİTEDİR. Böyle bir haritayı,hayvanların gösterebilmesi beklenemez. Ancak insana özgü bir mantıktır bu… nefret        hoşgörü            BEDEN    DAVRANIŞ    İrade   sevgi kıskançlık özlem BEDEN (AYTAÇ BİLDİRİCİ)  
C49:Hayvan zeki ise de en geri zekalı adamdan daha zeki değildir. Akıllı olmak tecrübe ister ki oda hafızaya bağlıdır. Hayvanda da hafıza yok aynı taktik tuzakla sınırsız sayıda kuş yakalayabilirsiniz. Akıllı insan bir tuzağa bir kez düşer. İlk aslan nasıl avlanıyorsa şuanda da aynı şekilde avlanıyor. İnsan ise bıçak ok ve nihayet silahla avlanmayı akıl etmiştir. Saadet POLAT
C49:Akıllı olmak sadece insanlara mahsustur çünkü insanlarda var olan akıl doğruya meyilidir ama hayvanlarda bulunan zekâ ise şehvani duyguya meyilidir. Kazım KOÇ
C49:
Kesinlikle insana özgüdür.Öncelikle zeka ile akıl arasındaki farkı kestirmek gerekir.Çoğu kişi hala zeka akılın aynı anlam taşıdığını benimsiyor.Ama bir şeyi aklımızla yorumlar zekamızla çözümler bulup C49landırırız.bunun dışında akıl ile zekayı ayıran bir çok faktör ve yorum yapılabilir .Hayvanlara gelince kısaca bir köpeğin zamanla eğitilebileceği en bariz örneklerden biridir ve yabani birçok hayvanın evcilleştirilmesi hayvanların zekalarından kaynaklanmaktadır. Celal EŞSİZ
C49:
Evet akıllı olmak sadece insana özgü.Çünkü akıl güzel ahlak edinmektir bir noktada.Ama bizim insanlarımızın bazıları hayvan olmakta ısrar ediyorsa o zaman bizde onlara insan olmayı hatırlatırız . M.Can ÖZBAY
C49:Doğrudur çünkü akılı olmak düşünmekle başlar ve bu yüzden akıllı olmak sadece insanlara özgüdür. M.Vasfi YURĞUN
C49:Doğrudur hayvanlar yaşamlarını sürdürmek için gerekli donanımlara sahiptir. Hayvanın bu donanımlarını kullanma derecesi, niteliği ve belli bir yere kadar geliştirme derecesi hayvanın zekasını gösterir. Fakat hayvan bu donanımlarını kullanırken muhakeme yapmaktan yoksun olduğu için hareketlerini bilinçsizce yaptığından akıllı olamazlar. Muhittin DEMİR
C49: Doğru bir yaklaşımdır. Evet, akıl (irade) sadece insana özgüdür. İsmail AYDOĞDU
C49:Akıl insandaki erdemli kişiliktir. Akıl güzel ahlakla doğru orantılıdır. Sadece insana özgüdür. Her akıllı olan zeki olabilir fakat her zeki olan akıllı değildir. . A.Vahap ASLAN
C49:Hayvanlar akılı olamazlar çünkü akılı olabilmeleri için ahlak kurallarını uyumlu yaşamaya istekli olmalılar. Ahlak kuralları sadece insanlara özgü olduğundan hayvanlar akıllı olamaz. A.Hekim KUTLUK
C49:Doğrudur. Çünkü akıllı olmak için ahlaklı olmak gerekir, oysa hayvanlarda ahlak yoktur. Tam tersi hayvanlar zekidirler fakat düşünemediklerinden ve zeka nefsi temsil ettiği için ve nefiste ahlakı tanımadığı için hayvanlar akıllı değildirler. Sıracettin ADIGÜZEL
C49:Evet,hayvanlar belki zeki olabilir fakat zekaya işlerlik kazandıran akıl sisteminden yoksundur. Çünkü, bir hayvanın akla sahip olması demek,insanoğlundan sadece görüntüsü ve yaşama şekliyle farklıdır anlamına gelir.
Biz çok i yi biliyoruz ki, aklı insan kadar araçsallaştıran yaşama yön veren onu kendi beşeri etkinlikleriyle yönlendiren başka bir varlık yoktur. (YILMAZ CAN)
C49:Akıllı olmak sadece insana mı özgüdür? Akıllı olmak sadece insana özgüdür. Çünkü akılı olmanın temelinde ahlak ,adalet,doğruluk,vb. yatar. Hayvanlarda bunlar görülmez. Aytekin DAŞBURUN
C49:Tabii ki doğrudur. Çünkü hayvanlar içgüdüleriyle davrandıkları için, akıllı olduğunu söylejyemeyiz. Akıllı olmak sadece ve sadece insana özgüdür. Çünkü  varlıklar bu yaratılmıştır. . (Yahya TORİ)
C49:Evet doğrudur.Akıllı olmak sadece insanlara özgüdür.İnsanlar zekalarını kullanabildikleri ölçüde zekidir. (M.Emin Aras)
C49:Doğru akıl sadece insan ırkına bahşedilmiş. Fuat TANIŞIR
C49: Evet doğrudur. Çünkü eğer hayvanlarda akıl diye bir şey olsaydı herhalde insan nesli çoktan yok olup gitmişti. Evet akıl insana özgüdür. Zaten insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerinden bir tanesi de aklıdır.  Akıl insandaki erdemli kişiliktir. Her akıllı olan zeki olabilir fakat her zeki olan akıllı olamaz. Hamdullah KUŞMAN
C49:Hayvanların sadece içgüdüleriyle hareket ettikleri bilinmekte.Bunlar hayvanlar arasında sosyal anlamda anlaşmalarını sağlayabilmektedirler.Fakat akıl ve mantık  sahibi insanlar birbirlerini sömürmek için ellerinden geleni yapabilmektedir.İnsanların hayvanlar gibi sadece iç güdüleriyle hareket ettiğini düşünemiyorum.         Zeki ASLAN