Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2006), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2006)

XVI.SORU:Kim olursan ol gel, ebedi barışa çağrıyı kim yapmış? Sizce doğru mu?  Neden?

C16:Doğadaki mutlak yozlaştırmaktan yanadır? Doğadaki enerji döngüsünü aşamayan insan için ahlakı açısından mutlak güç yozlaşmaktan yanadır (vahşileştirir).
VOLKAN TÜRKMENOĞLU
C16:Doğada mutlak güç kötülüğü temsil eder. Doğa ötesinde ise doğruluk. Nesim SÜRER
C16:Doğadaki mutlak güç insanı tüketim kültürü içine çekerek insanı sömüren ve yozlaştıran bir görünüm içerisindedir. ÖZER ESATOĞLU
C16:Kullanmasını bilmesen vahşileştirir.ALİ ATEŞ
C16:UYUMA DAYALI. KADİR TAŞ
C16:Doğadaki   ve   doğa   ötesindeki   mutlak   güç   ilaha   aittir.   İnsan  sadece   doğadaki   mutlak   güce   sahip   olduğu  veya   olabileceği   yanılgısındadır.    İnsan  sadece   bu   gücü   belirli   bir    ölçüde   ve   sınırlılıkta   kullanabilmektedir.   Bu  sınırlılıkta   bile  bu    güç   insanı   ve   toplumu   kuduzlaştırır.
Belgin ÖZALP
C16:Sadece doğada değil toplumsal yapılarda bile eğer ahlak bir gücün elindeyse o güç sömürmekten ezmekten yana olur. B.KARAŞ
C16:Doğadaki mutlak güç bir taraftanım insanı yobazlaştırıp sömürüyü diğer taraftan da insanın köleleşip mazlumlaşmasını kılar.doğa ötesi ise her şeyi yargılamaktan yanadır bu da ilahi bir kaynaktır. .M.ŞAHİN
C16: Doğadaki mutlak güç insanı yozlaştırmaktan yanadır. Doğaötesi mutlak güç ise insanı ahlakileştirir.         Abdurrahman Yılmaz
C16: Doğadaki mutlak yozlaştırmaktan yanadır? Doğadaki enerji döngüsünü aşamayan insan için ahlakı açısından mutlak güç yozlaşmaktan yanadır (vahşileştirir). Özcan ÖZCAN
C16: Mevlana Celalettin Rumi. Her şeyin insanın düşüncesinde hal olduğunu kabul edersek insanların farklı farklı değerlendirmelerde bulunacağı kaçınılmazdır .Bana göre kesinlikle barışa götüren affedici iyileştirici ıslah edici bir mesajdır. .Semra SÜPHANDAĞI
 C16:Mevlana .Evet doğru.Çünkü insaoğlu hiçbir zaman savaş içinde olmak istememiştir.zaten savaşların çıkış nedeni de birbirimizi anlayamamaktan gelmektedir.bunu engellemenin en güzel yolu da hoşgörüdür. .Yüksel ERİBOL
C16:
Mevlana yapmıştır. Hatasız kul olmaz.yanlışlar günahlar insanlar için.önemli olan hataları fark edip  telafisi için uğraşmak bir daha aynı hatayı tekrarlamaya gayret göstermektir.bu nedenle her insanın bir fırsatı daha olmalıdır.her ne yaparsa yapsın insanoğlunun yaratılışı gereği yüreğinde  sevgi ve hoşgörü vardır.kendisine verilen fırsatlar sayesinde insan kendini bulacak ve doğruyu yapmaya çalışacak ve hatta o da başkalarına fırsat tanıyacaktır.bu halka böyle devam ettikçe insanlık kendini bulacaktır. Ümran ARVAS
C16:Mevlana.ben katılmıyorum.iyi-kötü,ahlaklı-ahlaksız v.b. aynı kefeye konulmamalı. Sevil GÜLEŞÇE
C16:bu çağrıyı Mevlana hazretleri yapmıştır.bence doğru olmasının nedeni şimdiye kadar yazılıp çizilenler hep bunu doğrular niteliktedir.bence bu sözden etkilenerek yapılmış olabilir.ABD nin etnik yapısı incelendiğinde her türden ırk,milleti barındırıyor. Tuncay DEMİRADAM
C16: Mevlana Celalettin –i Rumi bu çağrıyı yapmıştır. Doğru. Çünkü insanlara doğru yolu gösterecek, gözlerindeki hayal perdesini kaldıracak bir lidere ihtiyaç vardır. Mevlana da insanları doğru yolu bulmak üzere çağırmıştır. Emine TİMUR
C16:Kim olursan ol yine gel.’Cümlesini Mevlana söylemiştir.Barış içinde bir dünya yaratmak için söylemiştir.Bence imkansız bir şey çünkü… günümüzde insanlar kendilerinden biraz bile farklı olan insanları kabullenemiyor, dışlıyorlar . ABD’nin ebedi barış hareketinden yana olduğunu düşünmüyorum. Irak’ın  durumu ortada. Gerçi ortada ırak diye bir yerde kalmadı ki ebedi barış ulaşılması zor tanımlama. (Nazlı Gül KUBBA)
C16:Bu çağrıyı Mevlana yapmıştır. Mevlana yapmışsa doğrudur. (Serdar DEMİR)
C16: Ebedi barış çağrısını Mevlana yapmıştır. Bence doğrudur çünkü insanların barış içinde kardeşçe yaşaması kadar güzel bir şey olamaz herhalde. . (Derya KANDEMİR)
C16:Mevlana Celaleddin-i Rum-i yapmıştır.Doğrudur. İnsana insan olduğu için değer verilmeli bence başka şeyler düşünülmemelidir.(Veysel KACAR)
C16 : Bu ebedi çağrıyı, Mevlana yapmıştır ve bu söze katılıyorum. Çünkü, ırkı, dini düşüncesi.. vb. ne olursa olsun; herkes, insandır. Ve herkesin uzlaşabileceği bir barış noktası, mutlaka vardır. ABD, bu felsefede, Mevlana’dan esinlenmiş olmasına rağmen; teknik olarak benzer bir sebeple işe girişmekte; ama, uygulama olarak bu felsefenin tam tersi bir durumu gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Çünkü, barış hareketi, vahşet ötesi bir savaşta olamaz(Irak) (Aslıhan KESİCİ)
C16:Mevlana yapmış bence doğru. (Mehmet Hüznü AKKURT)
C16: Asıl ebedi çağrıyı Hz. Muhammed (s.a.v) yapmıştır. Ardından böyle bir ibare Mevlana C.R. tarafından dile getirilmiştir. Elbette doğrudur. İnsanların nerde olursa olsunlar barış hoşgörü içinde olmaları doğru bulunmayacak bir arzu.
ABD’de ebedi barış adına bir gelişme göremiyorum. Bence ebedi barış değil ebedi savaş daha doğru bir yargı olacak, Ama barış olmasını isterdik tabii. (Sevcan ÜLKÜ)
C16:Mevlana bu çağrıyı yapmıştır. Evet insanları her durumda kabullenen, dinlemeyi isteyen bir zihniyet mükemmel bir zihniyet olduğu söylenebilir. (Mustafa SOYALP)
C16:Bu çağrıyı Mevlana yapmıştır. Bence doğru bir çağrıdır. Her insana saygı duymalıyız ki oda bize saygı duysun insanlar arasında ayrımcılık yapmamalıyız ancak bu şekilde dünya barışını sağlayabiliriz. Abdurrahman ZEBEK
C16:Bu güzel söz ve çağrı Mevlana’ya aittir. Tabii ki son derece doğru bir şekilde değerlendirilmeli. İnsana insan olduğu için değer verilmeli ve bu şekilde muamelede bulunulmalıdır. ABD’nin sözde ebedi barış harekatına gelince bu sadece paradan, ticaretten sömürüden esinlenerek yapılmıştır. Birinden esinlenmişlerse Amerika parası (dolar) üzerinde resmi bulunan başkanlardan söz edilebilir.  (Hayrullah Kuşman)
C16:Mevlana tarafından  yapılan bu çağrı gayet doğrudur. Her insanın özünde iyilik vardır. (Ümmetullah DEMİR)
C16:Mevlana nın sözü doğrudur insanların icinde her zaman yeşermeye hazır azda olsa iyilik vardır  önemli olan onu bulmaktır (Sultan ERDEM)
C16:Hazreti Mevlana .Bence doğrudur.Çünkü,yanınıza gelen kim olursa olsun,aklına ve vicdanına hakikati sunarsanız değişebilir.Tıpkı çocuğunu diri diri gömen ,Hazreti Ömer’in değişmesi gibi.Ama yine de, hidayet Allah’tandır.Çünkü, her şey onun kontrolü altında. (Murat ÇİFTÇİ)
C16:Bu çağrıyı Hz. Mevlana yapmıştır. İnsancıl-hümanist bir yaklaşımı benimsemiş olmalı ki “her ne olursan ol yine de gel” demiş. Mevlana’ya katılıyorum çünkü insanları hatasıyla sevabıyla kabul edip öyle bir yaşam benimsemek gerekiyor. (İlhan POLAT)
C16:İnsanları kaybetmek kolay ama kazanmak zordur.Bize düşen vazife onları kazanmaya çalışmaktır.Bunu yaparken kendi menfaatlerimizi düşünmeyi ve başkalarına zarar vermeyi bir yana bırakıp samimi olmalıyız.Ebedi barış adı altında kendi menfaatlerini oluşturma ve tahripkar davranmanın bedeli elbette ağır olacaktır. .(Barış KOCABEY)
C16:Mevlana tarafından  yapılan bu çağrı gayet doğrudur. Her insanın özünde iyilik vardır. Ahmet Özkan TURHAN
C16:Sanırım Mevlana’nın sözü ama katılmıyorum .kimin kim olduğu önemli mesela w buşt  yezit firavun vb. Bunlar cağırsanda gelmezler niyetleri olsa yaptıkları eylemlerde bir an tereddüt ederlerdi. (Gencehan EROL)
C16:“Kim olursan ol, gel.” Mevlana’nın son derece edebi olan bu çağrısı insanın yaradılış gayesine uygun olarak bütün insanlığın ahiret saadetini hedefleyen ulvi bir düşünceden kaynaklanmıştır.
ABD’nin barış çağrısı ise dünyayı, dünyada ABD’yi, ABD’de ise elit bir kesimin saadetini merkeze alan, arkasında savaşı saklayan bir siyonist-evangelist perdesinden ibarettir. (Muhammed Vesim KARABIYIK)
C16: bu çağrıyı Mevlana yapmıştır. Mevlana Allah’ın dinini esas aldığı için insanın kim ve ne olduğu önemli değildir. Bence de bu doğrudur.  (Özlem ARSLANBOĞA)
C16:Mevlana Celaleddin-i Rumi hz.leri yapmıştır. Yanlış yerlere bilerek kaydırılmadığı müddetçe aslında hoşgörünün, affediciliğin azami noktasında söylenmiş bir sözdür. Önyargı marazına da bir mel hemdir. Bununla birlikte ne olursan ol gel ve öyle kal şeklinde hayata geçirilmesi elbette yanlıştır ve bence zatın kastettiği de bu değildir,(Nazım ÇOĞALTAY)
C16 :
Bu çağrıyı Mevlana yapmıştır.Ortak bir sevgi ve barış kültürü oluşturmanın temel koşulu bu çağrı gibi görünüyor. İLHAN ARAR
C16: “kim olursan ol gel” sözü Mevlana’ya aittir. Ancak bu söz bana göre günümüz insanları için söylenmiş bir söz değil. Çünkü ahlâk sorunu olan toplumlardaki her türden insanı ebedi barışa çağırmak büyük bir hatadır bana göre. ABD nin ebedi barış harekâtı demokrasi ve insan hakları çatısı altında yapılan çıkar içerikli zulümden başka bir şey değildir. ( Emrah GÜRCAN)
 C16:“Kim olursan ol; gel!” ebedi barış çağrısını, Mevlana yapmıştır. Bu çağrı, doğrudur. Çünkü, tüm insanların nihai hedefi: mutlu olmaktır. Bu da ebedi barışın sağlanmasıyla gerçekleşebilir. Ama unutulmalıdır ki mutluluğun mutluluğa varamayacağını mutluluğun gidilen yolda olduğunu ifade etmeliyiz. Hayatımızda hep ertelediğimiz şeyler gibi onlara ulaştığımızda mutlu oluruz dediğimiz kavramlar aslında o kavramlara ulaşmak istediğimiz yolda saklı olduğunu asla unutmamalıyız. ABD’nin barış hareketine gelince aslında kendi emperyalist düşüncelerine göre yani çıkarlarına göre yapılmıştır. Önde gelen sömürü ülkelerinden biri olan ABD gerçekte televizyonlarda yansıtılan o güzelim ABD değildir. Birde bunun arka yüzünü görmeliyiz. Bu da radikallikten geçer. Barış çağrısını yapmıştır ama bunda çıkarları söz konusudur. (SERVET AKAY)
C16:Mevlana yapmıştır.Teolojik açıdan doğrudur.Ama bireysel açıdan doğru değildir. LEYLA KIZILYILDIZ
C16:Mevlana,doğru;kardeşçe yaşamak için herkesin aynı ırk,fikir vb de olması şart değil. BELKIS AYDIN 
C16:
Mevlana. Doğru. Çünkü insanlığın özünde kötülük yoktur. ABD’  nin  yaptığı ebedi barış hareketi değil. Kendine çıkar amaçlı, dünyayı sömürme hareketidir. EŞREF KANAN
C16:Mevlana Celal ettin Rumi. Bence doğru. Nedenine gelince insan olması yetiyor. Hiç kimseden etkilenmemiştir ABD. Çünkü ABD sadece kendisine yarar sağlayanı9 alıp yararı olmayanı yanına yaklaştırmıyor. OSMAN ÇELİK
C16:Mevlana’dan esinlenerek yapılmıştır. Doğrudur. Fakat ABD’nin kendi menfaat  emelleri için geçerli değil. Muhittin Demir
C16:Mevlana Celadettin Rumi Evet doğrudur. Çünkü insanlara sen busun gelemesin veya sen bu değilsin gelemezsin diye bir ayrıma gittiğimiz zaman sadece kendi fikrimize paralel fikirleri doğru bunun dışında kalan tüm fikirleri yanlış olarak kabul ederiz. Buda dünyaya at gözlüğüyle bakmamıza neden olur Mahmut KARA 
C16:Mevlana yapmış. Slogan olarak düşünürsek yanlış görünebilir. Ama derin anlamlı hoşgörü ve insanı kazanmayı kaybetmenin önünde tuttuğu için doğru kabul ediyorum. İ.Halil KAYA
C16:Mevlana Hazretleri Semiha EROL
C16:Mevlana Celaleddin-i Rumi.Evet doğrudur.ebedi barış için ayrımsız herkesi kabullenmek ve o yolda çaba sarf etmek gerekir. . Celal EŞSİZ
C16:Yunus Emre yapmıştır. Bence bu çağrı kesinlikle doğrudur. İnsanlar olduğu gibi kabul edilmeli benimsenmeli ve değiştirilmeye çalışılmamalıdır. Çiğdem BOZDAĞ
C16:Hz Mevlana . asıl kastettiği önemidir. Kendimize göre yorumlarsa yanlış yaparız. Yusuf ATEŞ
C16:
Mevlana Celaleddin-i Rumi. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü dünyadaki tüm toplumlar olarak insan olma paydasında bir araya geliyoruz. Kimsenin kimseye üstünlüğü ya da eksikliği yok. Cahit AYYILDIZ
C16:Hz Mevlana Serkan KÖROĞLU
C16:Mevlana Celaleddin Rumi yapmıştır.evet doğrudur. İnsana insan olduğu için değer verilmelidir. M.Emin ERDEM
C16:Kim olursan ol; gel!” ebedi barış çağrısını, Mevlana yapmıştır. Bu çağrı, doğrudur. Çünkü, tüm insanların nihai hedefi: mutlu olmaktır. Bu da ebedi barışın sağlanmasıyla gerçekleşebilir. Ebedi barışa çağrı, insanoğlunu, mutluluğa çağırmaktan başka bir şey değildir. Elbette ki mutluluk; ebedi  bir nitelik taşıyınca mutlu edebilir. Bu bağlamda, bu çağrıyı doğru buluyorum; ancak, bu tür bir çağrının( veya felsefenin), kişisel emeller için, malzeme olarak, kullanılmasını doğru bulmuyorum.
C16:ABD, bu tür bir felsefeyi, Afganistan, Irak, İran. (Suriye, Türkiye(!)) ve nihayetinde Orta Doğu projesinde, malzeme olarak kullanmak suretiyle, Mevlana’dan esinlenerek yapmıştır. Ancak, Mevlana’nın çağrısı, evrensel ve doğru bir çağrıyken; ABD, bu çağrının, iyi niteliklerini, kullanıp; yani,bir anlamda, su’i istimal edip; kendi çıkarlarını ön plana çıkarmaktadır. Bu nedenle, ben, ebedi barışa çağrının,ABD tarafından kullanılmasından rahatsız oluyorum, Mevlana’da kalmasını tercih ediyorum. Çünkü, her şey, yerinde ve zamanında güzeldir. AYTAÇ BİLDİRİCİC16:Mevlana demiştir fakat ABD nin ondan esinlendiği ilişkisini kurmak manasız. Hangi barış hareketinden bahsediyoruz bomba attığın bölgeye daha sonra ekmek atmakla barışçı olunmuyor. Saadet POLAT
C16:Mevlana celaleddin-i rumi söylemiştir. Tüm insanlığa yapmıştır çünkü islamiyetin özünde bu vardır Bence doğrudur. Biz Müslümanlar bunun böyle olması gerektiğine inandığımızdan dolayı… Kazım KOÇ 
C16:Mevlana söylemiştir.Bana göre doğrudur çünkü insanları oldukları gibi(insan oldukları için) kabul etmeliyiz.Her bireye insan oldukları için değer vermek yeter.”Yaratılanı sev yaratandan ötürü.” M.Vasfi YURĞUN 
C16: Mevlana yapmıştır. Bu çağrıyı yaptığı zamanı ve şartları düşündüğümüzde doğru yapmıştır diyebilirim. İsmail AYDOĞDU
C16:Bu çağrıyı Mevlana yapmıştır.  Hayır. Çünkü bütün toplumların beraber yaşaması imkansızdır. . A.Vahap ASLAN
C16:Mevlana yapmış.Tabi ki doğrudur.Nedeni de biz yeryüzüne kavga için gelmedik.
Burada kardeşçe yaşamak varken neden savaşa gerek duyalım ki.ABD maymunlardan esinlenerek bu barış hareketini yapıyor.Çükü Irakta yaptıkları bunun en açık göstergesi oldu. (M.Emin Aras)
C16: Mevlana’dır. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü hiçbir insan dünyaya borçlu olarak gelmez. Her insana ikinci bir şans verilmelidir. Sıracettin ADIGÜZEL
C16:Bu ebedi barışa çağrıyı değerli şahsiyet olan Mevlana yapmıştır. Bu çağrıda, masum bir kabulleniş,koşulsuz bir kabul ve inançlarımızın niteliği hakkında, bize ipucu vermektedir. ABD’nin, bu durumdan esinlenmesi inançların birlikteliğine yönelik olmasından ziyade politik çıkar koktuğunu düşünüyorum. ABD’nin koşulsuz kabulü aratılmaya çalışılan tek güç; tek iktidar, senaryosunun kırıntılarıdır. Bu durumun Mevlana’nın evrensel çağrısıyla ilişkili olduğu düşünülemez. YILMAZ CAN
C16:Mevlana bu çağrıyı yapmıştır. Doğrudur çünkü ebedi barış ancak her tür insanın kazanılmasıyla sağlanır. Rusya’dan esinlenerek yapmıştır. Doğru değildir. Kendi insanlarının çıkarı için insanları katlediyor. A.Hekim KUTLUK
C16:Ebedi barışa çağrıyı Mevlana Hz. yapmıştır. Elbette doğrudur. Çünkü insanlar dünyada birlikte yaşamak zorunda oldukları için birbirlerine karşı hoşgörü ile yaklaşmalılar.ABD ebedi barış hareketini kendi menfaatlerine göre yorumlayarak yeni bir şey ortaya atmıştır. Bu durum da yeni olaylara gebe kalmıştır. Örnek, ırak savaşı ile ne yapmak istediği gibi………., ABD kendince doğru yapmıştır. . Yahya TORİ  
C16: Mevlana yapmıştır.Bu bir anlayıştır.Tasavvuf anlayışına göre doğrudur bireyciliği esas alan görüşlere göre yanlıştır.    Rukiye DOĞANC16:“Kim olursan ol gel” çağrısını Mevlâna yapmıştır. Tabiki doğrudur. Çünkü İslam dini insanları ne kadar günahkar olursa olsunlar dil, renk, ırk ayrımı yapmadan her dem tövbeye çağırıyor. ABD’nin ebedi barış hareketinde ise tamamıyla kendi çıkarları söz konusu. Sadece bu çıkarlara ebedi barış kılıfını giydirmeye çalışıyor. (ZEYNEP KORUCU)
C16:Mevlana yapmıştır.Tüm insanlar  ebedi barış içerisinde yaşayamazlar, imkansızdır. Aytekin DAŞBURUN
C16:Bu barışçı çağrıyı Mevlana yapmıştır.Doğruluğunu şöyle tartışabiliriz.Aslında olmasını istediğimiz budur.Fakat olması da mümkün olmayan da budur. Çünkü dünyanın bütün nimetlerinden tamamıyla yararlanmak isteyenlerin  düşüncelerine uygun olmayan bir düşünce bu. Zeki  ASLAN 
C16:ABD’nin barış anlayışına bakılırsa evet barış harekatı. ABD’nin yıllardır katlettiği halklar vardır. Bunları barış harekatı adına yapmıştır. Ama gerçek anlamda baktığımızda barış harekatından çok kıyım olduğunu görüyoruz. Kezibe ÖZDEL
C16:Mevlana o hümanizmayı en iyi şekilde yansıtan sözü sarfetmiş.Doğru çünkü biz insanlarla yaşıyoruz  ve amacımız iyi insan yetiştirmek olduğuna göre bu söz doğru olmalı.ABD’nin ebedi barış hareketi tamamen kendi daha büyük bir emperyalist yapmak için attığı bir adımdır ve bir safsatadan ibaret. M.Can ÖZBAY  
C16:  Mevlana yapmıştır. Evet  çünkü bütün insanları hoşgörüyle kabul etmemiz gerektiğinden söz ediyor. Fakat bu hoşgörüyü bugün dünyada yaşayan toplumların  çoğunun anlayabileceği ve gösterebileceği kanısında değilim.  Hamdullah KUŞMAN
C16:Mevlana çağırmış .ebedi barışa mutluluğa çağırıyor öncesi ne olursa olsun yeterki doğruya adım atılabilsin istiyor. Gülen Karakuzulu