Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2006), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2006)

XXI. SORU:Sizce sadece süper zeki ama aklı az bir insan ile süper akıllı ama az zeki insanların özellikleri ne olabilir?  Öğrenci Yanıtları
Doğaya yararları ve zararları  bakımından karşılaştırıp tarihteki örneklerle somutlaştırın.? Ör:Akıllı ve az zeki  Abdal Yunus EMRE,  Akılsız ve zeki, II Ramses , Çin, Nemrut, Amerikan Yerlileri'nin Katilleri

C21:Süper zeki insanlara hiçbir zaman güven olmaz çünkü kafasında 40 tilki gezer de kuyruklar çarpışmaz misali. Her an sizi satabilir. Akıllı insanlar ise sürekli bize bir şeyler katarlar ve dolaylı olarak fayda sağlarlar.
C21:Akıllı ve az zeki insan yalnız kendini değil diğer insanlarıda önemser . akılsız ve zeki insan  parazit gibidir. Aklını başkalarından yararlanmak için kullanır.
Gülen Karakuzulu
C21:süper zeki ama aklı az bir insan zekasını gereği gibi kullanamaz. Süper akıllı ama zekası az bir insan zekasını üst düzeyde sergiler.VOLKAN TÜRKMENOĞLU
C21: Az akıllı ve süper zeki insan kendi düşüncelerinin kölesi oluyor.Hükmetme hırsı ile yaşıyor. Emperyâlizmin pençesindeki insandır.Süper akıllı az zeki insan ise diğer insanlara da değer veren, kendisi ve diğer insanlar üzerinde yoğunlaşan insandır.
Naciye Develer
C21:İnsan süper zekaya sahip olsa da kainatın gerçek sanal gemisini aşılamaz.Doğa ötesine geçemez. Doğa ötesi sezgileri kördür. Süper akıllı insanın aklı güzel ahlakla doğru orantılıdır. (peygamberler ve velilerdir.) süper akıllı insanlar ileri derecede doğa östü sezgilere sahiptir. En sıra dışı nefse katlanabilen , insanoğlunun en güzel eğitilmiş büyükleri önderidir. (ALİ ATEŞ
C21:Doğa ötesine kafa yoranlar çok az maalesef çünkü bunların çalışmalarını çok az görüyoruz.VOLKAN TÜRKMENOĞLU
C21:Zeka;kalıtımsal özellik olup evreni ve evrendeki ilişkileri anlayabilme kapasitesidir.Akıl ise bu ilişkilerin mana boyutunu kavrayabilme potansiyelidir.Ayşe İNCE
C21:  Akılsız ama zeki   olan  insanın   maneviyatı   yoktur.  Var   olan   beden  için    çalışır,   çabalar.   Akıllı  ama az   zeki   olan   insan  ruh   doyumuna   ulaşmıştır.   Onun  için  gerisi   yoktur.    ABD   bugün   akılsız   ama   zeki   bir   topluma   örnektir.   Akıllı  ama az   zeki   olanlar   ise   ahlak   abidelerimizdir.Belgin ÖZALP
C21: Doğaya kafa yormak tefekkür etmektir. . ÖMER KURT
C21:Doğa ötesine kafa yormak ise metafizik âlemine girer. Bu da İnsanüstü yeteneklerle ilgilidir.Doğaya kafa yormadaki en büyük yarar; doğaya bakarak her şeyde onu görmek ve büyüklüğünü anlamaktır. ÖMER KURT
C21:Süper zeki ve az akıllı insanlar yaşadıkları topluma ve doğaya sürekli zarar vermişlerdir(katliamlar, sapkınlıklar) az zeki ama süper akıllı insanlar ise insanlığın yararı için yeri gelince hayatlarını bile feda etmişlerdir. (B.KARAŞ)
C21 : Bunlar sadece akıllarının yettiği kadar zeki yada akıllı olabilirler. (Özcan ÖZCAN)
C21: Erdemli insan adına , zeka her zaman akıldan önce gelir fakat bunlar birbirini tamamlar.   
Abdurrahman Yılmaz
C21: Doğaya kafa yormak tefekkür etmektir. (Sibel AZİZOĞLU)
C21:Doğa ötesine kafa yormak ise metafizik âlemine girer. Bu da İnsan üstü yeteneklerle ilgilidir.Doğaya kafa yormadaki en büyük yarar; doğaya bakarak her şeyde onu görmek ve büyüklüğünü anlamaktır. (Sibel AZİZOĞLU)
C21:Akıl ve zekayı ayırmak gerekir.Akıl;insanın öğrenme,tanıma,muhakeme etme yetisi,zeka;insanın düşünme,akıl yürütme,yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamıdır.yani zeka aklı da içine almaktadır.zekanın az olması olumsuzken çok olması da olumsuz sonuçlar doğurabilir.ikisinin de eş olması gerekir düşünüyorum. (Sevil GÜLEŞÇE)
Süper zeki; ama aklı az insan: Bu tip bir özelliğe sahip bir insan, teknik olarak çok üst seviyede icatlar yapabilir. Tabi icat derken illa bir araç olması gerekmiyor ; bir fikir de olabilir bu. Örneğin, yokluğun yokluğa bölümü, yine yokluk olmasına rağmen(bu, zekice bir yaklaşım fakat akılsızcadır. Çünkü,kriterler gereği böyle bir durum söz konusu değildir.Eğer böyle bir durumu kabul ettirirse, tüm matematiğe intihar ettirmiş olur.). Ve kabul görmüş bir sistemi, bir anda işe yaramaz hale getirebilir.
Doğru ve yanlışlar,insanlara, yanlışlardan doğruları ayırt edip; doğrulara doğru gitme ki ve yanlışları yapmamak için varken, bu tip insanlar, tüm doğru ve yanlışları,yapılması gereken şeyler diye algılarlar. Bu nedenle, bu tip insanların değerlerine ve inançlarına sahip çıkmaları beklenemeyebilir.Süper akıllı;ama az zeki insan: Bu tip bir özelliği sahip bir insan, yeni durumlar oluşturmayabilir. Ancak, oluşan yeni durumları çok çabuk kabullenip; adaptasyonunu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilir. sıfırın sıfıra bölümü,tanımsızdır.(bu, akıllıcadır. Fakat zekice değildir. Çünkü, ahlak olarak kriterlere uymaktadır. Ancak, teknik olarak bir özgünlüğü yoktur.) Bu nedenle, akıllı bir insanın yapması gereken, duruma uyum sağlayıp; tüm 0/0’ları, tanımsız diye kabul etmektir. Ve böylece bir sisteme ayak uydurarak; bu sistemdan elinden geldiğince yararlanmaya çalışır. Semiha EROL
C21:Zeki insan doğaya hakim olmaya çalışır, doğruyla yanlışı ayırt etmeyle uğraşmaz. Akıllı insan ise doğru, iyi ve güzel olan işlerle uğraşır. Doğru ve yanlışlar, insanlara, yanlışlardan doğruları ayırt edip; doğrulara doğru gitmek ve yanlışları yapmamak için varken; bu tip insanlar, tüm doğruları kabul eder; ama tüm yanlışları da denemeden yanlış diye kabul ederler. Bu tip insanlara “bu, neden yanlış?” diye sorulduğunda, bunun cevabını sağlıklı bir şekilde vermez.Tüm bu açıklamalardan varabileceğim sonuç: süper zeki ve  aklı az olup; mükemmel bir yaratıcılığa sahip ama,inanç ve değerlerine sahip çıkamayarak insan sevgisinden yoksun olmak ile;    süper akıllı ve  az zeki olup; mükemmel bir kişiliğe sahip; ama teknik olarak bu kişiliği kullanamamak gibi iki durumdan herhangi birini seçmek yerine;  sadece zeki ve akıllı  olmak en iyisi sanırım. Sadece zeki ve akıllı olmak, hem süper zeki ve aklı az olanlardan, hem de süper akıllı ve az zeki olanlardan yararlanmaya açık; üstelik birbirini aynı doğrultuda tamamlayan iki önemli etkene sahip demektir. Elbette ki, süper akıllı ve süper zeki olmak gibi bir seçeneğimiz de var; ama, bu imkansız bir husus olduğu için, bunu, seçenekler arasına koymak istemedim. Nitekim, kainat, sadece bir kişi için yaratılmışsa ve bu insan(S.A.V), bu iki kavramın ikisini de süper derecede taşıyorsa; bu özellikte ikinci bir insanı aramak, oldukça süper zekisiz ve süper akılsız bir şey. (AYTAÇ BİLDİRİCİ)
C21:Zeki insan kavramı bir şeyi diğer insanlara oranla daha çabuk daha pratik yollarla yorumlayabilen kişidir diyebiliriz. O zaman süper zeki insan her şeye daha atik daha çabuk kararlar alıp aklı az olsa da zekiliğini kullanarak bir problemi ele alıp diğer insanlara oranla daha çabuk olacaktır. Akıllı olup az zeki olan insanlar bir işi diğerine oranla aynı şekilde yapabilse de ona karşı paralel olamayacaktır. Çünkü zeki insan zaman kavramını kendince yitirip akıllıca hareket edebilendir. (SERVET AKAY)
C21:Süper zeki bir insanı bir bilgisayara benzetebiliriz.Nasıl ki bilgisayar verilen komutlardan yola çıkarak mükemmel iş görüyorsa süper zeki bir insan da öğretilen doğrultuda  mükemmel iş görür. Pek yargılamaz,sadece bildiğini yapar.Ama süper zeki insanlar insanlık için çok faydalı kişiler olabilirler tabi ki süper akıllı insanların yardımıyla.Süper akıllı insanlara gelince:Onlar düşünür tartar,eler ve sonra bilgileri düzene koyarak bir sistematikle işlerler ve yaralı şeyler yapmaya çalışırlar. Eğer süper akıllı insanlar ile süper zeki insanlar bir arada olursa ve istenilirse insanlık için çok yararlı faaliyetler elde edilebilir.Süper zeki insanların özellikleri;kendilerinden beklenmeyen C21larla veya davranışlarla insanları şaşırtmaları olabilir.Süper akıllı insanlar ise;bulundukları topluluklar içinde kendilerini fark ettirebilen kişilerdir. Celal EŞSİZ