Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2006), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2006)

XXIII SORU:Sizce depremler, doğal felaketler, trafik kazalarında ölenlerin akıbeti; kaderin cilvesi mi? Tercihin meyvesi mi? Yoksa  başka mı?

C23:tercihin meyvesi mutlak bir kader anlayışı vardır ama insanların ihmalkar davranışları kötü sonuçlara yol açıyor. ÜMİT  ARAT
C23:Allah ın takdiridir.Ancak bu mutlak bir zorlama değildir.Bu felaketlerin oluşmasının sebebi yine insanın kendisidir.Çünkü Allah bunun sebebinin yine insanın kendisi olduğunu söylüyor.bazen bir azap olmaz tabiat olayı olur zira  yeryüzü içindeki gazı açığa çıkarmak zorundadır. Volkan türkmenoğlu
C23:Bunlara kader demek mümkün değil. İnsanoğlunun gazabı diyebiliriz. Aşırı hız alkollü ve uykusuz araç kullanmak kader olabilir mi? (Nesim SÜRER)
C23:tercihin meyvesidir çünkü sonuçlarını bildikleri halde önlem alma gereği duymuyorlar. --DERYA TOPDEMİR--
C23:Tercihin meyvesidir. Depremlere dayanıklı binalar, Doğal felaketlere karşı önlem alınırsa, trafikte tedbirli olursan kaderin cilvesine dönüşmez(ALİ ATEŞ).
C23:KADERİN CİLVESİ. .(KADİR TAŞ
C23:: Bence kader konusu çok kapsamlı bir konudur. Kaderi oluşturan zaten tercihlerimizdir. Daha önceden ne yapacağımızı zaten bilen yaratıcı bunu kaderimize yazıyor. Yani başımıza gelen tüm olaylar hem kaderin cilvesi hem de tercihin meyvesidir. Fatih DANIŞMAN
C23:Deprem, doğal afet vb. olaylar insan isteği dışında gerçekleşir. İnsan bu gün sahip olduğu bilgi ve deneyimle zararı en aza indirebilir. Uğradığı zarar tedbir sikliğinden ise tercihin meyvesi, gücünün üstünde bir durum ise kaderin cilvesidir. Ayşe İNCE
C23:İnsanlar kendi sonlarını kendi elleriyle hazırlıyorsa, buna kader diyemeyiz. Depremler, felaket ve trafik kazaları insanların sorumsuzluğu ve dikkatsizliği sonucunda yaşanan olaylardır. Bunu kaderin cilvesi olarak kabul etmek mümkün değildir. --Seda YAZLIK--
C23:  İnsanoğlu  doğadaki  gücü   sınırlı   kullanabilir  bana   göre.   İnsanın   hükmedemediği   tek   şey  doğal  afetlerdir.   Bunlar   belli   bir   ölçüde   kontrol  altına  alınabilir   ama   bunlara   hükmedilemez.  O   yüzden   doğal  afetler   kaderin   cilvesidir. Belgin ÖZALP
C23: Doğal felaketler insanların tercihi dışında meydana gelir. Dolayısıyla insanlar için bir tercih söz konusu olamaz. Tabi alına önlemler ile insanlar üzerinde olumsuz etki aza indirilebilir. --  HATİCE KIZILTAN--
C23:İnsanın başından geçen her şey kaderde yazılıdır. Cenabı-ı Hak ilmi ezeliyle insanın başına ne geleceğini önceden bildiği için bunları kader defterine yazmıştır. EyüpYILDIRAK
C23:Her şey tercih meselesedir. Doğa kendine yapılana karşılık verir. İnsanda kendisine yaptığı şeylerde karşılık alır . her şey bir tercih meselesidir.  Adem KILIÇ
C23: insan seçimini kendi yapar dolayısıyla başına gelenler tercihlerinin meyvesidir. Abdulkadir SÜRÜCÜ
C23:Bence dikkatsizliğin ve tedbirsizliğin ürünü (B.KARAŞ)
Kader kısa sürede anlatılabilecek bir şey değildir. Yalnız bu soruyu şu şekilde örnekleyerek açıklaya biliriz pompei faciası doğal bir olaydır helak olanlar orada olmasalardı dahi o yanardağ patlayacaktı.. lakin sapkın bir kavmin aktif bir yanardağ altına, henüz sapkın bir yola girmeden önce bölgeye yerleşmiş olması düşündürücüdür. Yani kader olayların yapılacakların ve yapılmış olanların bütünüdür. Haddimizi biraz aşarak yaratıcıyı bir romancı olarak görebiliriz..Romancılar oluşturdukları karakterlere bir yol çizerler daha sonra yazı sayfalarda aktıkça kahraman kendi yolunu çizmeye başlar lakin yaşadığı hayat romanının ellerinden çıkar… Kenan özcan
C23:Tercihin meyvesidir çünkü cüz-i irade denilen bir şey var. (İhsan GİZLENÇ)
C23: Kader… (Özcan ÖZCAN)
C23:Depremler, doğal afetler,trafik kazaları v.b. durumlardaki ölümleri sadece kadere bağlamak doğru değildir.Allah insanın kaderini kısmen de olsa insanın iradesine bırakmıştır. Bu afet şartları en asgari düzeye indirgendiği taktirde ölüm oranı da azalacaktır.Dolayısıyla tercihin meyvesidir denebilir. Abdurrahman Yılmaz
C23:Bence bu kaderin bir cilvesidir tercihin meyvesi olsaydı insanlar bunun önlemini alırdı…...(M.ŞAHİN)
Bence kaderdir amma yaratıcı felaketten önce önlem almamızı istemiştir[Yunus Gencel]
C23::Bence trafik kazası vb. olaylarda ölenler kendi yaptıkları hataların sonucunda ölmüşlerdir. Belki de bir çoğu yaptığı çok küçük bir hata yüzünden ölmüşlerdir. Bence dikkatli olsaydılar ölüm belki de başka bir zaman başka yerde onları yakalardı ama (doğal afetlerde ölen insanlarda buna dahildir )  insanların dikkatli olması belki de daha sağlam bir evde oturmaları sarhoş araba kullanmamaları vb. ölümlerini sadece hızlandırmıştır. Bunun kaderle hiçbir ilişkisi olamaz. Metin KUZU
C23:Depremler ve doğal afetler doğa var olan durumlar. Bunlar sonucunda ölenlerin kaderin bir cilvesi değildir. Çünkü insanlar kendileri için yapacakları evleri sağlaştırarak ve trafikte eğitim alarak bu kazalardan korunabilirler. Bu yüzden bunlara kaderin cilvesi denemez. HÜSEYİN KÖYSU
C23:Her ikiside olabilir ama insanların tercihi daha ağırlıklıdır. Gülen Karakuzulu
C23:Kader faktörü çok azdır. Daha çok insanların tercihleriyle alakalıdır. Naciye Develer
Bence kaderin bir meyvesidir. Bazı şeyler yüce Allah tarafından önceden belirlenmiştir. Ama git kendini buradan at diye değil. Bu durum yere ve zamana göre değişiklik gösterir bence. Bir nevi tercihi de kendimiz yaparız.(Kamuran Anar)
C23:Trafik kazaları dikkatsizlikten,alt yapı eksikliğinden,kurallara uymamaktan...olmaktadır.Depremin ve diğer doğal afetlerin ne zaman ve ne şekilde ortaya çıkacağı tam olarak bilinmemektedir;ancak eğitimle afet anında ne yapılması gerektiği öğretildiğinde ve bu afetler olmadan gerekli tedbirler alındığında kayıplar asgariye indirilebilir.Örneğin geri kalmış ülkelerde 6-6.5 şiddetindeki bir deprem binlerce insanın hayatına mal olabilirken,gelişmiş ülkelerde(örneğin Japonya)daha şiddetli depremler kayıpsız geçiştirilebilmektedir.Bu durum,olayların kaderin bir cilvesi olmadığının bir göstergesidir. (Emrah ERTÜRK)
C23:İnsanoğlu bir takım seçme özgürlüğü ile dünyaya gelir fakat bu seçme özgürlüğünün bir sınıf vardır ve bu sınırda kader çizgisi sınırıdır ve bunun ötesine geçilemez. (E.Altun)
C23:Cenabı-ı Hak ilmi ezeliyle insanın başına ne geleceğini önceden bildiği için bunları kader defterine yazmıştır. [Mehmet Şahin]
C23:Ölüme kader diyebiliriz.Geldik gidiyoruz.Depremler, doğal felaketler doğanın bir oyunudur insana.Depremde yıkılan binalar,sel sularına gömülen evler,trafik kazaları ise tercihin meyvesidir. (Sevil GÜLEŞÇE)
C23:Hem tercihinin meyvesi hem de kaderinin cilvesi. İnsanların tercihleri kaderlerine bir alternatiftir. (Serdar DEMİR)
C23: Kader kavramı, daha tam olarak açıklanamamıştır. Fakat, bence kader, tercihlerden oluşur. Yani, her tercihin bir kaderi vardır. Biz, tercihleri yaparız ve o tercihin kaderini yaşarız. Akıl da bize, tercihlerimizi doğru yapalım diye verilmiştir (Aslıhan KESİCİ)
C23: Kader Bene(Sevcan ÜLKÜ)
C23:Tedbir almadan hareket etmek kadercilikle bağdaşmaz. Kişi olayların doğuracağı sonuçları tahmin eder ona göre tedbir alır. Ve daha sonra olacaklar kaderdir. Tedbirsizlik asla kader değildir. (Abdurrahman ZEBEK)
C23:Kader kısa sürede anlatılabilecek bir şey değildir. Yalnız bu soruyu şu şekilde örnekleyerek açıklaya biliriz pompei faciası doğal bir olaydır helak olanlar orada olmasalardı dahi o yanardağ patlayacaktı.. lakin sapkın bir kavmin aktif bir yanardağ altına, henüz sapkın bir yola girmeden önce bölgeye yerleşmiş olması düşündürücüdür. Yani kader olayların yapılacakların ve yapılmış olanların bütünüdür. Haddimizi biraz aşarak yaratıcıyı bir romancı olarak görebiliriz..Romancılar oluşturdukları karakterlere bir yol çizerler daha sonra yazı sayfalarda aktıkça kahraman kendi yolunu çizmeye başlar lakin yaşadığı hayat romanının ellerinden çıkar. (Ümmetullah DEMİR)
C23:Kesinlikle tercihin meyvesidir.Yüce Yaratıcı kimseye zulmetmez. (Murat ÇİFTÇİ)
Kader kavramı hep yanlış anlaşılmıştır. Önceden yazılmış çizilmiş bir yol olarak adlandırılmıştır. Peki, önceden yazılmış çizilmiş ise neden Allah bizi kendi çizdiği bir yoldan sorumlu tutuyor ki. Buradan şunu çıkarabiliriz kader insanın iradesiyle şekilleniyor. O halde kaderin bir cilvesi olmaz olsa olsa kızların cilvesi olur. Her nefis ölümü tadacağına göre bu ölümler de bir şekilde olacak o halde deprem, sel, doğal afetler ve kazalar sadece vesiledir. (İlhan POLAT)
C23:Doğal felaketler ve kazalar kaderin cilvesi mi yoksa tercihin neticesi mi sorusunun iki ayrı cevabı var.Doğru cevabı verebilmek için kader meselesini iyi anlamak gerekir.Kazadan önce gerekli tedbirleri almazsanız elbette neticeyi kadere atıp kurtulamazsınız.Fakat gerekeni yaptıktan sonra kaza gerçekleşirse hüzün ve ümitsizlikten kurtulmak için kader iyi bir teselli kaynağıdır. .(Barış KOCABEY)
C23:Kader kısa sürede anlatılabilecek bir şey değildir. Yalnız bu soruyu şu şekilde örnekleyerek açıklaya biliriz pompei faciası doğal bir olaydır helak olanlar orada olmasalardı dahi o yanardağ patlayacaktı.. lakin sapkın bir kavmin aktif bir yanardağ altına, henüz sapkın bir yola girmeden önce bölgeye yerleşmiş olması düşündürücüdür. Yani kader olayların yapılacakların ve yapılmış olanların bütünüdür. Haddimizi biraz aşarak yaratıcıyı bir romancı olarak görebiliriz..Romancılar oluşturdukları karakterlere bir yol çizerler daha sonra yazı sayfalarda aktıkça kahraman kendi yolunu çizmeye başlar lakin yaşadığı hayat romanının ellerinden çıkar. (Ahmet Özkan TURHAN)
C23:Bireylerin ve toplumların başlarına gelen musibetlerin çoğu (kazalar, mutahitler  tarafından malzemesi çalınmış binalar, alınmayan önlemler, vurdum duymazlık  gibi) tercihin meyvesi olmakla birlikte, insanın kudretinde olmayan olaylar ise (deprem, yıldırım, tedbirli olunduğu halde başa gelenler gibi) kaderin cilvesidir. (Muhammed Vesim KARABIYIK)
C23:Hepsiyle harmanlanmış, sadece tek biri ile açıklanamayacak kadar hassas bir konu. O kadar çok yönleri var ki burada bunları anlatabilmek ne mümkün... (Nazım ÇOĞALTAY)
C23:Deprem doğal felaketler v.b. kaderin cilvesi olmasına rağmen doğurdukları sonuçlar tercihin meyvesidir. Türkiye’de 1999 yılında 6.9 şiddetinde deprem oldu 30 bin’e yakın insan öldü.Aynı depremler hatta daha şiddetlileri Japonya’da olduğunda ölen insan sayısı bir elin parmaklarını geçmez.Çünkü tercihlerini önlemler üzerinde yoğunlaştırıyorlar.Aile planlaması yapmadan çocuk sahibi olup sonra “kader işte ama bunların rızkını Allah gönderir” diye beklemek nafile bir çabadır. İLHAN ARAR
C23:Depremler kaderin cilvesi ama sonuçları tercihle ilgili .Biz önlem almazsak sonuç bizi vurur(Kazım KOÇ)
C23:Depremler ve doğal felaketlerde ölenlerin akıbeti tabii kaderin cilvesi.(ZEKİ ASLAN)
C23:Depremler için kaderin cilvesi denilebilir ama trafik kazaları için sizin ifadenizle tercihin meyvesi denilebilir İsmail Aydoğdu
C23:İnsanın elinde olmayan nedenlerdir.LEYLA KIZILYILDIZ
C23:Her şey Yaratıcı tarafından biliniyor,vereceğimiz kararlar da… Dolayısıyla aklımızı kullanarak bir tercih yapmamız bile zaten kaderin neticesidir. BELKIS AYDIN    
C23:Mistik açıdan bakarsak bu bir kader ama realist anlayışa göre ele alırsak insanın elinde olmayan nedenlerdir.   Rukiye DOĞAN
C23:Yaradanın  elinde olan bir şeydir .Ama tedbir insanın elinde. EŞREF KANAN
Doğal felaketler ilahidir.Peki ya sonuçlarırda bir insanların hiç mi payı yok OSMAN ÇELİK
C23:Doğa olaylarına tamamen engel olmak mümkün değildir bütün önlemler alındıktan sonra tevekkül edilirse başa gelen felaketler kaderin cilvesidir diyebiliriz.Ancak içki içip araba kullanarak kaza yapan birinin akibeti bence kader değildir. Çiğdem BOZDAĞ
C23:Bence en başta kaderin cilvesidir ardından tercihin meyvesidir. Bizim dışımızda olaylar gelişiyorsa ve gücümüz buna yetmiyorsa, bu kaderin cilvesidir. İşte depremler ve doğal felaketler gibi gücümüzün yetmediği ve sonucuna müdahele edemediğiz olaylardır. Ama trafik kazaları gibi küçük kazaların sonucuna etki edebiliriz. Ne var ki, insan ömrü sınırlı olduğu için maalesef kaderin cilvesidir yani eceli geldiği zaman elimizden hiçbir şey gelmez diyebiliriz. (Yahya TORİ)
C23:Bana göre, depremler ve doğal felaketler kaderin cilvesidir;fakat burada insanların tercihi de önemlidir.Ama ecelin gelirse ne yaparsan boştur. Bunu düşünerek de önlemlerimizi almamazlık etmemeliyiz. (M.Emin Aras)
C23:Ben kadere inanmam. Bunların hepsi yeterince önlem alınmadığından oluşur.Abdulhekim KUTLUK
C23:Tabi ki başımıza gelen olaylar önceden kaderimize yazılmıştır. Fakat her şey sebepler dairesinde planlana gelmiş ve planlanana gidecektir. Hani bir zaman Azrail Allah’ın huzuruna çıkar ve can almayla görevlendirildiğinden dolayı insanlar tarafından kötü olarak bilineceğinden korktuğunu söyler bununun üzerine Allah’u Teala insanların canlarının belli bir sebep etrafında alınacağından insanların ölümü  Azrail tarafından değilde daha çok sebepler dairesinde ele alınacağı söylemiştir. O yüzden baktığınızda insanlar ölümü daha çok sebeplere bağlarlar. Örneğin: adam geçen gün kalp krizinden öldü denir.   SIRACETTİN ADIGÜZEL       
C23:Bana göre depremler ve doğal afetler kaderin cilvesi, trafik kazalarında ölenlerin akıbeti tercihin meyvesidir. A.Vahap ASLAN
C23:Bence yanlış tercihlerin sonucudur. Fuat Tanışır.)
C23:Depremin ve kazaların olması kaderin cilvesi diyelim ama deprem olacak ecelim gelmişse ölürüm diye malzemeden çalıp çürük yapı yapmak kazada ecelim gelmişse ölürüm diye kırmızı ışıkta geç alkol al sonrada kaderim demek doğrumu bu çık kendini ellinci kattan at sonra ecelim gelmişse ölürüm yoksa yaşarım demeye benzer.    Serkan KÖROĞLU
C23:Bence depremlerde ve doğal afetler de ölenler için bu kaderin bir cilvesi. Fakat trafik kazalarında ölenlerin akıbetinin  tercihin meyvesi olduğunu düşünüyorum. Şöyle izah edeyim: depremler ve doğal afetler insan eli değmeden, insan insiyatifi dışında olan olaylar, yani; insanın bu olaylar olduktan sonra veya bu olaylar olurken kendini güvenliğe almasından başka yapabileceği bir şey yok. Fakat trafik kazalarında durum bence böyle değil. Düşünün adam içip içip direksiyon başına geçiyor. Daha sonra kaza oluyor. Başlıyoruz ah vah etmeye. Ama daha önceden içmeyi bıraksa veya içse bile direksiyon başına geçmese yine bu olay belki de meydana gelmeyecek. Fakat burada şöyle bir şey var. Mesela başkası içiyor gelip bize çarpıyor ve öldürüyor. Bu da kaderin kötü bir cilvesi olsa gerek.Hamdullah KUŞMAN
C23:Ben kaderi hep söyle yorumlamışımdır. Kader insanoğlunun özgürçe seçebilme iradesiyle hareket edip kendince doğru ve yanlışı ayırt edip ona göre hareket etmek. İnsanoğluna bazen yanlış gelen bir şey bile kendince doğru gözükebilir. Ve yanlışı bile bile hareket edebilir. Ve bu yanlışlar bir zaman insanoğluna çok zarar verebilir. Böyle bir duruma biz kaderin cilvesi diyebilirmiyiz. Mahmut KARA
C23:İnsanların hakkımızda hayırlısı buymuş, kaderimiz böyleymiş, kavramlarını sürekli kullandıklarını görürüz. Oysa bu kaderi kendilerine sunulan seçenekler arasında kendilerinin seçip oluşturduklarını ifade etmeliyim öncelikle. Yani yaşananlar kaderin cilvesi değil tercihlerimizin meyvesidir. Çünkü o yolu seçen bizizdir. (SERVET AKAY)
C23:Bunlar yapılan tercihlerin doğal sonuçlarıdır. Alınabilecek önlemlerin bu gibi olaylarda verilen kayıpları büyük oranda azaltacağını biliyoruz. Bu gün Japonya depremlerin yoğun bir şekilde yaşandığı bir yer olmasına rağmen verilen kayıplar bizdekilerle kıyaslanamayacak kadar az. Cahit AYYILDIZ
C23:Her şey oluruna varır.Bu aslında kaderin bir parçasıdır. Kadere  inanan her insan her şeyin olabileceğine inanmalı ve kendine inandırmalı. M.Vasfi YURĞUN
C23:Sonuçta insanlar ölecekler Allah bunu bir şeye bağlayıp insanların aklını fazla karıştırmamak için bir neden  bulmuştur. Kader değil sadece ölüme vesiledir. Zaten tercihler kaderi oluşturur. Yusuf ATEŞ
C23:Tercihlerle kaderin cilvesinin kaynaşımının bir sonucu. İ.Halil KAYA
Bana göre kaderdir. Çünkü neyin, ne zaman olacağını, vuku bulacağını ancak ve ancak Allah bilir.( Emrah GÜRCAN )
C23:Depremler kaderin cilvesi olabilir; fakat trafik kazaları dikkatsizliğin ürünüdür. Semiha EROL
C23:her nefis elbet ölümü tadacaktır ama bu ne şekilde olur onu da Allah ‘tan başkası bilemez. Bu soruda ki kastınız eğer Müslüman olup biteni kadere bağlıyor anlamında ise emin olun bu ciddi bir hatadır Müslüman elinden gelenin en iyisini yapar gerisi Allah’ın kendi bileceği şeylerdir. Ama unutulmaması gereken ister Müslüman ister kafir olsun Allah çalışana çalıştığı kadar vermeyi taahhüt etmiştir. Saadet POLAT
C23:Bence, deprem ve doğal afetler ve trafik kazalarında ölenler, kaderin cilvesine maruz kalanlardır. Tercihin meyvesi olamaz. Çünkü, depremde ölmeyen birinin ölme vakti gelmişse, depremde ölmezse, sel baskınında ölür. Orda da ölmeyi başaramazsa,trafik kazasında olur. Eğer bunu da başaramazsa, uykudayken ecel alır canını….Bir kudsi hadiste, şöyle bir olay anlatılır: Allah, Azrail’i insanların canını almakla görevlendirirken;Azrail, bu görevin neticesinde insanların kendisinden nefret edeceğini ileri sürerek; insanların kendisinden nefret etmesini istemediğini belirtir. Allah, insanların , Azrail’den nefret etmemeleri için, çeşitli bahaneler vereceğini söyler. Trafik kazası gibi, deprem gibi doğal afetler gibi…Yani, bu tür olaylar sonucu ölen insanlar,zaten ölecek olan insanlardırlar. Bunlar, sadece birer bahanedirler. Bu nedenle, böylesi durumların tercihin meyvesi olduğu söylenemez….(AYTAÇ BİLDİRİCİ)
C23:Eğer kadere inanç varsa ve gerçekten kader denen bir şey varsa tabiî ki de kaderin cilvesi denebilir.Fakat her şeyi de kaderimizde var deyip de kaçmamalıyız.Örneğin;trafik  kuralları bize trafikte tehlike olduğunu bildirdiği halde üstüne üstüne gidiyorsak tehlikenin burada kaderin değil,bizim cüz-i irademiz böyle bir karar doğru verebilme yeteneğidir.Şu halde kader vardır fakat her şeyi de kadere bağlamak doğru değildir. Celal EŞSİZ
C23: Depremler doğal felaketler trafik kazaları vb. olaylar insanların yaşaması veya görmesi gerekenlere birer sebep teşkil ediyor. Buda ne kaderin cilvesidir (Çünkü kader insanların tercihi ve isteği doğrultusundadır.) nede tercihin meyvesi… Tamamıyla insanların idaresinin dışında gerçekleşmektedir. Zeynep KORUCU
C23:insanlar kendi elleriyle yaptıklarından sorumludur. Gerek depremler gerekse trafik kazaları insanların elinde olmadan olan şeyler Elbette insanların tedbirlerini alması gerekiyor ama bazen bu bile yetmiyor. Kezibe ÖZDEL
-Takdiri ilahi.Çünkü o akıbeti yaşayanlar bilerek o olayları tercih etmiyorlar eğer öyle olsa idi tercih olurdu. M.Can ÖZBAY
C23:İşin içinde elbette ki insanın kaderi vardır fakat durumu birde tercihe dayanan ya da oluruna bırakmakta söz konusudur. Yaşadığı yerde deprem  olma olasılığı çok fazla olmasına rağmen sağlam olmayan binada kalmak gibi Aytekin DAŞBURUN
C23:Günümüzde yaşanan depremler, doğal felaketler, ve değişik anlarda ortaya çıkan trafik kazalarında ölen insanların durumlarını analiz ederken;kendi bakış açımız,inançlarımız ve yaşama yüklediğimiz anlamlar doğrultusunda değerlendirme yapabiliriz.kişilerin başlarına gelen buna benzer kazaları bazen ilahi gücün bizi cezalandırması, bazen bir takım bilimsel olayların ve gerçekliklerin işlerlik göstermesi yine insanların bakış açısıyla ilgilidir. Bu demek oluyor ki, başımıza gelen en amansız felaketin bile sonucunu değerlendirirken, yaşam biçimimizi şekillendiren doğru kodların bize vermiş olduğu ipuçlarından hareket ederek; buna benzer değerlendirmeler yaparız. (YILMAZ CAN)