Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2006), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2006)

XXVII SORU:Devrim nedir niçin yapılır? Devrimler neden yapılır? Vaktinden erken veya geç yapılan devrimlerin toplumlara etkisi nelerdir?
Kaç Çeşit Devrim Vardır? Her soruyu örneklendirerek açıklayınız. Öğrenci Yanıtları
-Devrimler;toplumun zihinsel yapısına-fıtratına ve gereksinimlerine tatmin edici uyum-seviyede süreçte ise haklı ve doğru olurlar. Erken ve taklit devrimler asimilasyon –uyumsuzluğun yetersizliği nedeniyle zihinsel uyuşmazlık yapar. Geç yapılan devrimler kokuştuğu için dikiş tutmaz. En ideal zamanlı ve toplumsal gelişmelere gerekli devrimleri;Allah’ın Peygamberlerle gönderdiği dinler örnek verilebilir.Yoksa bu gün Eski Amerikan Yerli kavimleri (Astekler, Mayalar, İnkalar, Kızıl derliler,Ednonezya da ki Bazı yerliler-Hindular,Pamir dağlarındaki bazı keşişlerin inanç sistemleri, Bazı Afrika inanç sistemleri) gibi Taptıkları sapık şeylere her dönemde binlerce adak insan kurban verilebilirdi.Sürünerek kilometrelerce secde ede ede yol alarak hacca gitmek. Ölülere toplu hayvanlar adamak ve hayvanları diri diri ayakta kılıçla hunharca öldürüp ruh azad etmek. atalarının ruhlarını yardıma çağırmak için maymunlara yiyecek sunmak ve maymunları taparcasına kutsamak Gerçekten bu sapık inanç sistemlerine malzeme olmaya müsait insanlardan yakamızı kurtarmıştır. Yoksa bu günkü sorunlarımıza ilave bunların sapıklığı da çığ gibi büyümüştü.
C27:Asrın koşullarına gerçek uyumlar için ithal edilen deneyimlerde çıkartılan ve orijinal üretilen sosyal kurallar sistemidir. Devrimler, toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek ve çağı yakinen takip etmek için yapılır. Zamanında erken yapılan devrimler toplumu yem yapar, geç yapılan kokar dikiş tutmaz. Kanımca bir çeşit devrim vardır. Toplum tarafında benimsenendir.(ALİ ATEŞ)
C27:YAŞANILAN DÜZENE BAŞKALDIRIDIR. .(KADİR TAŞ)
C27:Devrim,   zamanın   şartlarına   uygun   olarak   yenilik   yapılması   YANIT: Toplumların; asrın koşullarından yararlanmak veya zarar görmemeleri için, kısaca, asrın koşullarına doğru-gerçek uyumlar için, ithal edilen-deneyimlerden çıkartılan veya orijinal üretilen sosyal kurallar sistemlerinin toplumlara; cebren, hile ile veya ikna-rıza ile benimseterek... vb yöntemlerin empoze edilmesi-kabullendirilmesini ifade eden kavram-isimdir. Bence devrim bir düzenin değişmesi yapılan değişikliktir. Devrimler sorunlara kökten çözümler için yapılır. Ancak her şeyin bir zamanının olduğu gibi devrimin belli bir zamanı vardır. Vaktinden önce ya da geç yapılan devrimler toplumlara negatif yönden değişiklik oluşturabilirler. Fatih DANIŞMAN
C27:veya   var   olan   kalıbı   kaldırarak   yerine   yenisini    getirilmesidir.   Devrimleri;   gecikmiş   devrim,   zamanında   yapılan  devrim,    taklit   edilen   devrim   olarak   üç   bölüme   ayırabiliriz.   Bugün  insanlık  için   yapılabilecek   uygun  bir   teknolojik   ve   bilimsel   bir   devrim   zaman    uygun(  zamanında   yapılan  bir  devrim  olurdu)   bugün   ülkemizde,  ABD  de   olduğu   gibi   makinalaşma   ve  kültürden   kopmaya  sebep   olacak   bir  devrim   taklit   edilmiş   bir   devrim   olur.   Aynı   şekilde  bugün  inanç   için    insan   kurban  edilmesi    düşüncesini   yerleştirmek   için   yapılan   bir  devrim   gecikmiş   bir   devrim   olurdu. Belgin ÖZALP
C27:Devrim; yönetimin artık halkın gereksinimlerini karşılayamadığı halkla çatıştığı durumda halkın yaptığı ayaklanma ve değişimlerdir. (B.KARAŞ)
C27:Dıkılış ve diriliştir.Devrim insanların yararına hizmet ederse bir anlam taşır.
Devrim: Devrim; teknolojik, değer, kültür ve zihinsel olarak değişen şartlara göre bu değişimleri görmezden gelen statükocu güçlere karşı yapılan ve bu olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik yenilikçi harekettir. Devrimler zamanında yapılması gerekir aksi taktirde toplumu anarşiye götürür.            Abdurrahman Yılmaz
C27:Devrim var olan sistemin çağın gerisinde kalması ya da halkın ihtiyacının karşılanmaması durumunda mevcut düzenin yıkılıp yerine tatminkar bir düzenin getirilmesidir.ve devrim asla ve asla kötü amaçlı kullanılmamalıdır ne geç ne de erken yerinde ve zamanında yapılması uygundur.tıpkı tarihimiz de yaşanan HALİFELİK VE SALTANATIN uygun koşullarda kaldırılması gibi.İki çeşit devrim vardır 1.bazı menfaatlerin dayattığı devrim 2.halkın ihtiyacı görüldüğünde yerinde ve zamanında yapılan devrim…..(M.ŞAHİN)
C27:Çok kısa zaman içinde oluşan önemli ve sürekli değişime devrim diyoruz.vakitsiz gelen devrim vakitsiz gelen horoza  benzer.horoza ne olduğunu biliyoruz. (Sevil GÜLEŞÇE)
C27:.Devrim: mevcut beğenilmeyen, eksik veya uygulanamayan sistemlerin değiştirilip yeni bir sistem getirilmesi olarak tanımlanabilir. Her şeyde olduğu gibi devrimlerin de doğru zamanda doğru yerde doğru kişilerce yapılması gerekir. Ham karpuzu yerseniz size istediğiniz tadı vermez ve amacınıza ulaşamazsınız. Çok olgun zamanı geçmiş karpuzun suyu çıkmıştır tadı kaçmıştır yenmez. Ama tadında ve zamanında karpuz yerseniz amacınıza ulaşılmış olursunuz. Devrimde zamanında olmalıdır eğer zamanında olmazsa toplum için felaket olabilir. (İlhan POLAT)
C27:Bu soruyu cevaplamak için önce devrimi tanımlamak gerekir. Devrim: beğenilmeyen veya eksik olan bir sistemin yerine,görüşe göre,ondan daha iyi bir sistem kurmak veya bir şeyleri değiştirmek olarak tanımlayabiliriz.
Yapılan tanımdan neden yapıldığı açıklanmıştır. Gelelim vaktinden erken veya geç yapılan devrimlerin toplumlara etkisine.Eğer ki devrimleri faydalım olarak tanımlarsak vaktinden geç gelen devrimlerin milletler üstünde zulümlere ve haksızlıklara sebep olabileceğini  ve belli sistemlerce insanoğlunun sömürülmesine sebep olabileceği tarih boyunca görülmüştür.Nasıl ki kilise  sistemi yıllar boyunca halkı sömürmüş ve sınıflara ayırmış ve sonra Fransız devrimi ile  halk  özgürlüğe kavuşmuşsa….
Devrim çeşitlerini sıralamak zordur çeşitli alanlarda olabilir sadece devrim.Devrim sözü tüm konularda yenilik anlamı taşıyabilir.bu nedenledir ki tıpta teknoloji de vs.. yerlerde devrimle karşılaşılır…bu nedenle devrim bir tanedir fakat uygulama alanlarına göre değişir. Celal EŞSİZ
C27:Var olan sistemi yıkıp yerine yenisini getirmektir . devrimler ihtiyaç duyulduğu için yapılır. Vaktinden erken doğan çocuk ölür yada sakat kalır. Geç doğan çocuk ana rahminde zehirlenir ve ölür Yusuf ATEŞ
C27:Devrim, toplumların zarar görmeden yaşanılan dönemin koşullarına uygun üretilen sosyal kurallardan etkilenmeleri veya toplumlara empoze edilmesini ifade eder.Devrimler, toplumların yaşam seviyesini yükseltmek için yapılabilir. Vaktinden erken yapılan devrimler, yani toplumu zihinsel olarak belirli bir seviyeye getirmeden yapılan devrimler toplum içinde  uyuşmazlıkların oluşmasına sebep olur ki bu da huzuru olumsuz yönde etkiler. Vaktinden geç yapılan devrimler ise bayatlamıştır bu yüzden etkili olamaz.(Emrah Gürcan )
C27:Kaos içinde bulunan bir toplum için uygun görülen sistem değişikliğidir. Devrimler daha sağlıklı bir düzen içindir. Devrimin zamanında yapılması gereklidir çünkü erken yapıldığında halk buna hazır olmadığı için benimsenemez, geç yapıldığında ise halk istese de benimseyemez.   Semiha EROL