S18.A-Eğitim, öğretim, çevre ve genetiğinin, akla tesiri nedir?
     B-Eğitim, öğretim, çevre ve genetiğin; kişilik ve genetiğe etkileri nedir? Örneklendiriniz.
     C-Hayat döngüsünde ve yaşanan çevrede: kötü ve iyi tercihlerin, insan kişiliğindeki; asil(güzel ahlaklı insan) ve rezil-soylu ve soysuz kavramlarını ne kadar pozitif ve negatif etkiler? Örneklendiriniz.
     D-Gen nedir? Suçlu genler olabilir mi? Genler; nasıl çalışır, çalıştırılır ve kılık değiştirir?Geni bozuk insan olabilir mi?
İp ucu; asil insan geni, gen hastalıklarını ve hayvanların gen sistemleri açısından düşünün.
A-Akıl ebeveynden yavrulara geçen bir olgu değil, kişiye özgü verilen bir sanal araçtır. Çevrenin akıla hiçbir tesiri yok, aklın çevreye tevhit ve analiz edici pozitif tesiri var.
B-Eğitimli ve zeki birkaç çift ebeveynden alınan hakiki ikiz yavruları;yukarıdaki koşulları denemek ve test etmek için dizayn edilen kurallar çerçevesinde, kullanılarak net neticeler almak mümkündür. Zeka nefse tabii(hayvani) olduğu için ebeveynden yavrulara geçer.
C-Bunu: çevresindeki varlıklar arasındaki ilişkileri; doğru simule ederek (benzeşimler yaparak) ya da başka varlıklara zarar vermeyecek şekilde; drama ederek veya yaşayarak öğrenmek olasıdır. Asil bir insanı: ormanda geri dönüşümsüz huylar edinene kadar vahşi hayatla baş başa bırakırsanız netice bellidir. Genetik yapı: sanki asillerin genetiği mayalanmış, asil olmayanların genetik yapıları mayalanmamış hamurun sonuçları gibidir. Çevre ve eğitimle bu mayalanmamış hamura müdahalenin doğru yerde zamanda yapılmaması halinde sonuç vahşi doğanın yasalarına (evrime) emanet olur.

C.18:A :Eğitim ve öğretimin tabi ki akla tesiri vardır.çünkü her zaman hayatta birileri yol gösterici olmuştur.Bu sadece okulla alakalı değildir.Anne karnında bile yavru eğitimine başlar.Genetik önemli bir faktördür.İnsanın anlama yeteneği veya bir konuya yoğunlaşabilme yeteneği genetikten geçer.
B:A şıkkında belirttiğim  gibi genetik insanın yoğunlaşabilmesi ve aklının ne kadarını kullanabilmesi gibi olguların cevabıdır.
C:Mesela basitinden okuduğum bölümü sevmemiş olsaydım sadece bölümü bitirmek için mücadele verirdim ve yetiştireceğim nesillere hiçbir şekilde yararlı olamayacaktım.     Ali Rıza SERTKAYA
C.18:
Özür dilerim soruyu anlayamadım.  Rıdvan ERTUŞ   
C.18:A-Çevrenin ve genetiğin akla tesiri yoktur. Akıl kişiye özgüdür. İnsan aldığı eğitim ve öğretim karşısında aklını nasıl kullanacağını kendi belirler.
B-İnsanın kişiliğinde çevrenin ve genetiğin etkisi oldukça çoktur. Zaten eğitim öğretim de çevre faktörünün içinde yer alır. Bu kişilik kişinin genetik yapısını azda olsa etkilemektedir.
C
-Eğer çevrenizde genellikle asil insanlar varsa onları kendinize örnek alarak sizde onlar gibi olmak isterseniz. Fakat çevrenizdeki kişiler soysuz kişiliklere sahipse yine toplum içinde dışlanmamak ve onlarla büyüdüğünüz için onlar gibi olacaksınız. Size bu doğruda yanlışta gelse yaşadığınız toplumun doğruları bu olduğu için sizde büyük ihtimalle onlar gibi olacaksınız. Derya AKAY
C.18:A
:Akıl ebeveynden yavrulara geçen bir olgu değil kişiye özgü verilen bir sanal araçtır. Çevrenin akıla hiçbir tesiri yok, aklın çevreye tevhit ve analiz edici pozitif tesiri var.
B:Eğitimli ve zeki birkaç çift ebeveynden alınan hakiki ikiz yavruları;yukarıdaki koşulları denemek ve test etmek için dizayn edilen kurallar çerçevesinde, kullanılarak net neticeler almak mümkündür. Zeka nefse tabi hayvani olduğu için ebeveynden yavrulara geçer.
C.18:Bunu: çevresindeki varlıklar arasındaki ilişkileri; doğru simule ederek benzeşimler yaparak ya da başka varlıklara zarar vermeyecek şekilde; drama ederek veya yaşayarak öğrenmek olasıdır. Asil bir insanı: ormanda geri dönüşümsüz huylar edinene kadar vahşi hayatla baş başa bırakırsanız netice bellidir. Genetik yapı: sanki asillerin genetiği mayalanmış, asil olmayanların genetik yapıları mayalanmamış hamurun sonuçları gibidir. Çevre ve eğitimle bu mayalanmamış hamura müdahalenin doğru yerde zamanda yapılmaması halinde sonuç vahşi doğanın yasalarına evrime emanet olur. Murat AKBAŞ
C.18:A -
Aklın % 99’u genetiğe bağlıdır. Eğitim-Öğretim ve Çevre geri kalan kısmını etkiler.
B Hırsız bir ortamda yetişenin hırsız olması çevrenin etkisi eğitimli birisinin mütevazi olması… gibi.Kullanılmayan organların da belli bir süre sonra körelmesi genetiği etkiliyor.
C Olumlu etkiler  olumsuzda olumsuz etkiler. Birisine iyisin desen iyileşmesi, fenasın desen fenalaşması az vuku bulmamıştır.
A-Akıl ebeveynden yavrulara geçen bir olgu değil kişiye özgü verilen bir sanal araçtır. Çevrenin akıla hiçbir tesiri yok, aklın çevreye tevhit ve analiz edici pozitif tesiri var.
B-Eğitimli ve zeki birkaç çift ebeveynden alınan hakiki ikiz yavruları; yukarıdaki koşulları denemek ve test etmek için dizayn edilen kurallar çerçevesinde, kullanılarak net neticeler almak mümkündür. Zeka nefse tabii hayvani olduğu için ebeveynden yavrulara geçer.
C-Bunu: çevresindeki varlıklar arasındaki ilişkileri; doğru simule ederek benzeşimler yaparak ya da başka varlıklara zarar vermeyecek şekilde; drama ederek veya yaşayarak öğrenmek olasıdır. Asil bir insanı: ormanda geri dönüşümsüz huylar edinene kadar vahşi hayatla baş başa bırakırsanız netice bellidir. Genetik yapı: sanki asillerin genetiği mayalanmış, asil olmayanların genetik yapıları mayalanmamış hamurun sonuçları gibidir. Çevre ve eğitimle bu mayalanmamış hamura müdahalenin doğru yerde zamanda yapılmaması halinde sonuç vahşi doğanın yasalarına evrime emanet olur. Tarık SOYALAN
C.18:A:Aklın işlevselliğini artırır.
B:Etkileri geliştirilebilir. Olumlu karar vermesini sağlar.
C:Tercihler ne kadar olumlu olursa o kadar pozitif.Tercihler ne kadar olumsuz olursa o kadar negatif olur. ÖRN: Mesela kavga etmek olumsuz bir davranış ve halk arasında da pek tercih edilmeyen bir durumdur. FETULLAH İNCE
C.18: A-
Bence, akla çevrenin etkisi var  ama genetiğin etkisi yoktur. Akıl daha çok boş bir levha halindedir. Burada çevrenin misyonu canlıya kılavuzluk etmektir. Canlılar her şeyi çevreden öğrenir.
B- Bence; eğitim-öğretim, çevre ve genetiğin kişilik üzerinde etkisi vardır. Çünkü insan çevresinden ne görürse, ne öğrenirse onu bilgi dağarcığına alır ve hayatına uygular.
C-Bence de doğru bir C. Yukarıda belirttiğim gibi hayvanlar doğadan ne görürse onu alıp zihnine kaydeder ve bu ölçüde kendine bir yaşam tarzı benimser. Bu nedenle bir insan aldığı eğitim-öğretim sayesinde ve bunları asimile etme yeteneğine sahip olan aklı ile evrimin kıskacından sıyrılır. Tabi insan ise evrimini zihniyle gerçekleştirir. MEVLÜT ALTINDAĞ
C.18:A:Akıl mantığa uygun yani ahlaki hareket edebilme yeteneğidir ve tabi ki çevre onu fazlası ile şekillendirir. B:Kişiliği şekillendirir fakat genetiğe etki etmez örneğin bir insan uyuşturucu satılan bir çevrede eroinman olabilir fakat bu onun çocuğunun da öyle doğacağı anlamına gelmez. C:Çok etkiler örneğin hırsızlığın yaşam tarzı olduğu bir ailedeki çocuk bunun onursuzca bir şey olduğunu bilemez. ALİ NAZLI
C.18:a Akıl kalıtımsal olarak dölden döle geçen bir özellik değildir. Çevrenin akıla herhangi tesiri yoktur. Eğitim ve öğretim insanın davranışlarına yön veren iki önemli unsurdur. Eğitim ve öğretim sayesinde aklın ufkunun genişlemesi sağlanır.
b Eğitim, öğretim ve çevre ile birlikte genetik aklın potansiyelini belirleyerek gelişimini sağlamaktadır.
c İnsanların çevresi bir bakıma davranışların özelliklerini belirleyen temel etkenlerden en önemlisidir. Örneğin hısızların bulunduğu bir çevreden yetişen kişi ister istemez onların davranışlarından bir şey kapatacaktır. Bu tıpkı bir nezle gibidir. Bulaştığı insanda hastalık meydana getirir. Kadri ÇİMEN
C.18:A Eğitim ve öğretim doğru yapılırsa akla pozitif tesiri vardır. Akıl sanal bir olgudur çevrenin ve genetiğin direkt bir etkisi yoktur.
B Eğitim, öğretim ve zekanın yani genetiğin ortak çalışması kişiliğin oluşumunu sağlar. Örneğin belirli bir zekâ kapasitesine gelmiş bir çocuğa öğretim yapılarak eğitim düzeyi yükseltilir.
C Çok fazla etkilidir. Örneğin daha küçükken hırsızlıların arasında kalmış ve bu ortamda büyümüş çocuk ileriki yaşlarında büyük ihtimallerle bir hırsız olur. Yine eğitim düzeyi yüksek ailelerin çocuklarının kişilikleri de daha olumlu oluyor. GÜLSÜN KARSLI
C.18:A Etkilemez. Çünkü akıl doğuştan gelen bir mekanizmadır.B Eğitim ve öğretimin genlere bir etkisi yoktur. Ancak çevrenin genler üzerinde etkisi olabilir. Örneğin radyasyon genlerde mutasyona neden olur.C Tabi ki çevre insanın kişilik gelişimini etkiler. Örneğin kötü bir ortamda yetişen bir birey ,in kişiliğinde bozukluklar olur.D Gen insanın kalıtım materyalidir. Yani insanın fıtratıdır insanın fıtratında kötülük yoktur. Kasım AKTOPRAK
C.18:A-Akıl ebeveynden yavrulara geçen bir olgu değil kişiye özgü verilen bir sanal araçtır. Çevrenin akıla hiçbir tesiri yok, aklın çevreye tevhit ve analiz edici pozitif tesiri var.
B-Eğitimli ve zeki birkaç çift ebeveynden alınan hakiki ikiz yavruları;yukarda ki koşulları denemek ve test etmek için dizayn edilen kurallar çerçevesinde, kullanılarak net neticeler almak mümkündür. Zeka nefse tabii hayvani olduğu için ebeveynden yavrulara geçer.
C-Bunu: çevresindeki varlıklar arasındaki ilişkileri; doğru simule ederek benzeşimler yaparak ya da başka varlıklara zarar vermeyecek şekilde; drama ederek veya yaşayarak öğrenmek olasıdır. Asil bir insanı: ormanda geri dönüşümsüz huylar edinene kadar vahşi hayatla baş başa bırakırsanız netice bellidir. Genetik yapı: sanki asillerin genetiği mayalanmış, asil olmayanların genetik yapıları mayalanmamış hamurun sonuçları gibidir. Çevre ve eğitimle bu mayalanmamış hamura müdahalenin doğru yerde zamanda yapılmaması halinde sonuç vahşi doğanın yasalarına evrime emanet olur.Veli Yasak
C.18:A.Akıl genetik değildir. Çevreden etkilenmez
B.Kişilik üzerinde olgunlaşma sağlar.
C.tercihlerimizin pozitifliği bize asillik, negatifliği ise rezillik katar. ABDULKUDÜS KORKMAZ
C.18:A Akıl babadan çocuğa geçer.Çevrenin akla etki ettiğini düşünmüyorum.
B Bunu anlamak için uygun koşullarda denemeler yapmak gerekir.
C Çevre insanın davranışlarına etki eder.Uygun çevrede insanlar olumlu davranışlar kazanır.Ama olumsuz şartlarda olumsuz davranışlar kazanır.        VEYSİ DEMİR
C.18:A. Eğitim ve öğretim sayesinde akıl aktif haldedir ve kemale ulaşır. Genetik ve çevre ise akıl üzerinde doğuştan ve tecrübeler sayesinde aklı olgunlaştırır.
B. Eğitim öğretim ve çevre olumlu ahlak teşkil ederse ahlaklı bir kişilik oluşur.
C. bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim sözü bunu açıklar. MENDUH SAYPAK
C.18:A:Akıl bütün insanlarda eşittir. Ama bazı insanlar diğerlerine göre kendilerini iyi geliştirmiş ve bundan dolayı aklının büyük çoğunluğunun işlek hale getirmişlerdir. Çevrenin akla etkisi kişiyi tembelliğe  veya çalışkanlığa sevk ettiği için hem olumlu hem de olumsuz etkisi vardır.
B:Bunların kişilik üzerine etkisi olabilir. Fakat genetik kalıtsal bir şey olduğu için genetiğe hiçbir etkisi yoktur.
C:İnsanların yaşadığı çevre çok önemlidir. insan yi arkadaşlar edinirse iyiliğe, kötü arkadaşlar seçerse kötülüğe meyilli olur. M. Emin.Arı
C.18:Eğitim, öğretim, çevrenin ve genetiğin akla herhangi bir etkisi yoktur. Ama kişiliğe olumlu yada olumsuz etkileri olabilir.                                                Mesut KAÇMAZ
C.18:A:Akla ,zekaya genel olarak etki eden 2 faktör vardır.Kalıtım ve çevre,eğitimi ve öğretimde çevrenin içinde yer alır.Örnek olarak aynı yumurta ikizlerini düşünsek bunların genetik özellikleri,dış görünüşleri doğduklarında aynıdır.Bunları doğduktan sonra farklı ortamlarda büyürlerse,beslenme şekilleri aldığı eğitim-öğretim durumları farlı olursa bu durumlar akla da tesiri farklı olacaktır.
B:Üstteki açıklanmayı kişilik içinde söyleyebiliriz.Ama genetik için söyleyemeyiz. Genetik anne babadan gelen özelliklerdir.                                    BARIŞ BOSTANCI
C.18:Eğitim, öğretim, çevre ve genetiğin akla tesiri insanın gelişmesidir.
B-bunların kişiliğe etkileri örneğin eğitimli bir insan ile eğitimsiz bir insanı karşılaştırmak, veya çevrede iyi ve kötü koşullarda yetişmiş insanların kişilikleri arasında çok büyük faklar olduğu gözlenmiştir.
C-                                                                                                                   Aziz BİÇEN             
C.18:A genetiğin etkisi yoktur, fakat eğitim, öğretim ve çevre tesir eder. Hiç okuyanla okumayan bir olur mu?
B:eğitim gören biriyle görmeyen biri arasında elbette farklılıklar bulunur. Eğitim gören birinde herkesin benimsediği bir kişiliğin gelişmesi olasıdır.
C:kötü tercihlerde bulunan rezil ve soysuzdur. İyi tercihlerde bulunanda tam tersine asildir. YUNUS BAYRAK
C.18:A- Aklın yapısını yani akıllı insanı oluşturan etkenlerdir. Bu etkenler iyi ise aklı iyi değilse akılsız bir yapı oluşur.
B- Kişilikte etkili yapılardır.Kişiliğin oluşumunu bu etkiler etkiler.İyi bir aile iyi bir çevre kişiliğin olumlu gelişmesine etki eder.
C- İyi bir ortamda olan hemen herkes iyi bir kişi olur. Ortam etkisi insanı yönlendirir. İnsanın iç yapısının rötuşlarını yapar.                           H.Uğur MUMCU
C.18:A
- Eğitim ve öğretimin hem olumlu hem de olumsuz tesiri vardır çevre ve genetiğine.
C-B- Olumsuz etkileri Çernobil nükleer kazası olabilir kişilik ve genetiğine. C-C-Olumlular pozitif olumsuzlar negatif etkiler.
C-D- DNA üzerindeki belli bir uzunluktur. Genler birlikte iş bölümü ile çalışır ve gerektiğinde kılık değiştirebilirler. Geni bozuk insan yoktur. Geni bozdurulan insan vardır. Esat KAN
C.18:İnsanların sahip oldukları doğuştan potansiyel güçleri vardır. Bu potansiyel güçlerin işlevsel hale gelmesi gerekir. Buda ancak eğitimle olur. Eğitimli bir insan ile eğitimsiz bir insan asla bir olamaz. Tabi bur da çevrenin önemi de büyüktür. İnsanın çevresin de iyi modeller olursa o insan o modelleri örnek alır. Ve oda iyi olur. Aynı mesele kötü modeller içinde geçerlidir.        Ramazan ÇAPLIK               
C.18:A. akıl genetik yapıyla birebir ilgilidir. Çevrede ayrıca insanların kendisi geliştirmesinde ve öğrenmesinde önemli bir yeri vardır. Kişiliğin sanal aracıdır akıl.
B.bence aynı koşulara sahip ikizin gerekli koşular sağlanarak bunları test edebiliri
C
. çevre insan kişiliği iyi yada kötü gelişmesini sağlayabilir. Örneğin akıllı birini kötü bir ortamda kalırsa bu ortamdaki bireyleri belli ölçüde etkileyebilir. Rezil biri ise bulunduğu yerde yok olup evrimleşebilir. 
D.gen kalıtsal özellikleri taşıyan kalıtım birimidir. Bugün genler kullanarak virüsler üretilmiş daha ileriki zamanlarda insanda istenmeyen genler istendik yönde çalıştırıp değiştirebilir duruma getirilebilirler teknoloji sayesinde.                        Fırat AYDINARIĞ
C.18:cevre akla işlevsellik kazandırır. Kişiliği şekillendirir. Toplumdan topluma farklıdır. Talat BOZKURT                
C.18:
İnsanın kendisini, çevresini tanımasına yardımcı olurlar. Rumuz = Öfkeli             
C.18:A-B  Eğitim, öğretim, ve çevre insanların etkileşimde olduğu yapılar olduğu için ufkunu ve hayata bakış açısını değiştirdiği için aklıda olumlu yada olumsuz etkiler. Genetikte aklı etkiler ancak bun bu unsurlarla etkileşimi ile açığa vurulması ve geliştirilmesi de önemlidir. C- Bunlar olursa iyi yada kötü insan olur. Asil yada soylu soysuz kavramlarını yaratılmış sanal kavramlar olarak görüyorum. D- Gen bireye atalarından geçen özelliklerin kodlanmış yapılarıdır. Suçlu gen yoktur çevrenin olumlu yada olumsuz etkisi vardır.                                            rumuz:SU
C.18:A
Eğitimli ve öğretimli kişiler çevreyi korur ve zararlardan kaçarlar. Akıla tersini vardır.
B Hayat döngüsü insanın yaşadığı çevrede suçluluk oranı, kavga varsa kişiler ona göre hareketli olurlar ama iyi eğitim almış kişiler hareketlerini daha iyi olur ve çevresine hoşgörülü davranırlar.
C Gen anne – babanın yavrularına kalıtsal olarak aktarılan karakterler. Suçlu genler olabilir yani bozuk olmuşlardır. Saldırgan asabi olmalarına neden olurlar. Bir nevi kişiliği ortaya çıkarırlar. Bozuk olabilir gen eksik olur ve gelişim bozukluğu ortaya çıkar. Zeka geriliği gibi. Coşkun Koç
C.18:A Muhakkak ki her birinin insan üzerine etkisi vardır beli noktalarda bu etkisini gösterir.
B Kişiliğin daha çok çevreye bağlı olduğu kanısındayım.              Serhat Çubukçu
C.18:A:evet.
B:zekâ düzeyi yüksek olan bir anne ile bir babanın çocuğunun da zeka seviyesi yüksek olacaktır. Çocuk öğretileni aynen uygular.
C:%100 etkiler. Ailenin verdiği ahlaklı eğitim iyi ise çocukta öyle olur. Seda Ocak                      
C.18
:A-Genetiğin akla tesiri doğuştandır.Eğitim ,öğretim, ve çevrede sonradan çok etkiler.B-genetiği etkilemez,ama kişiliği etkiler.                                 Mehtap EMİNOĞLU
C.18:A:
Çevre ve genetiğin akla tesiri yoktur.Eğitim ve öğretim ile insan aklını ne şekilde kullanabileceğini öğrenebilir
B:Çevre ve genetiğin kişilik üzerine etkisi büyüktür.Hırsız bir anne-babanın çocuğunun da hırsız olma olasılığı yüksektir.                                        Ziya DEMİRÖRS
C.18:A Eğitim ve öğretim aklı yönlendiren öğelerdir.
B Kişiliğin oluşmasını sağlayan öğelerdir örneğin ailede başlayan ahlak kuralları kişiliği etkiler.
C İnsanın belli tabular içinde yaşamasına neden olur.iyiye ve doğruya teşvik eder.
D Gen kişiliğin oluşmasını ve karakteri çevrenin etkisiyle beraber ortaya koyar.geni bozuk insan olabilir anne ve babanın çeşitli özelliklerinin çocuğa aktarılması buna bir örnek teşkil eder. NURGÜL
C.18:
Aklın gelişimini etkiler.                                                                             SÜMEYRA
C.18:A akıl anne ve babadan bireye geçen gene bağlı değildir. ‘akıl yaşta değil baştadır’ demişler. Bence eğitim, öğretim ve çevre o kadar etkilemez.
B genetiği değiştiremezler fakat kişilik oluşumunu etkileyebilirler.
C- doğadaki rekabet kanunlarını yaşayarak öğrenilebilir.   Erdal ŞİMDİ
C.18:A:akla tesiri verilen 4 öğede aklı kullanmanın vazgeçilmez unsurlarıdır. iyi kullanırsan olumlu aksi taktirde geri zekalı olursun.
B:bunlarda insanın kişiliğinin düzeyini belirler.farklı karakterlerdeki insanların olması
C-kötü tercihleri olumsuz, iyi tercihleri kişiliğini olumlu etkiler. buda kişiden kişiye relativedir. örneğin kötü tercihler soysuz insanı olumsuz anlamda daha da azdırır.tam tersi olarak iyi tercihlerde soysuz insanı birazda olsun doğruluğa yöneltir.    Mustafa ATEŞÇELİK
C.18:akıl bu faktörlerin ortak sentezi ile gelişir.                                       Ahmet Ateş
C.18:akıl ruhun işletim sistemidir dolaysıyla genetiğin etkisinden söz edilemez .çevre etkisi olarak ta ailenin iyi ahlaklı olması eğitim ve öğretimde ortamın iyi ahlak kuralları çerçevesinde yönetilmesi sunulması örneklendirilebilir.                                            Erol Özlü
C.18:a-çevrenin akıla hiçbir tesiri yok, aklın çevreye analiz edici pozitif tesiri var.  b-birey yaşadığı ortamın etkisiyle kişilik kazanır .yani büyük bir etkisi vardır.c-zaten kötü insanın gelmiş yetişmiş olduğu ortam kendisini vurgulamaktadır.                          Murat güzel
C.18:a aklı oluşturan temel öğelerdir.
b genetiği değil ama kişiliğin oluşum öğeleridir. örn; Tarzan.
 insanı hayvanlardan ayıran sır burada yatıyor. örn; Tarzan. Muharrem NADİROĞLU 
C.18:A:kıvrım sayısını artırır.b:genetiğe etkisi yoktur fakat kişiliği törpüleyerek şekle sokar.C-eğer mutlu edici bir çevrede yaşıyorsanız çok negatifliği görmezsiniz fakat olumsuz etkileri olan bir çevrede yaşıyorsanız azıcık bolca bulunan pozitifliği bile göremezsiniz. Duygu Işık
C.18:ben akılı hamura benzetiyorum. bu hamur eğitim, öğretim,çevre ve genetiğin hamuru zamanla şekillendirmesidir. Seval Dalkılıç
C.18:a-eğitim,öğretim ve çevre akla tesir eder fakat genetik tesir etmez.
b-kişiliği bozuk,insanlara ters gelen özelikler eğitim ve çevre tarafından düzeltilebilir.fakat genetiğin etkisi yoktur.
c-iyi bildiğimiz bir arkadaşımız üniversiteyi kazanıp başka bir çevrede kötü sıfatlara sahip bir kişilik elde ettiğine şahit olduk.                                                                        Halis Kaya
C.18:A aklın kapasitesini değiştiremez fakat onu geliştirebilir
B mesela iyi eğitim almış biri aynıya sahip başka biriyle kıyaslanırsa ona göre daha başarılıdır.
C.18:ne kadar olumlu olursa o kadar pozitif tersi olursa o kadar negatif olur, İsa   ERGÜNTOP               
C.18:A:akla önemli bir etkisi vardır. B::kişilik ve genetiğin yani sıra eğitimin öğretimin, inancın iklimin, coğrafyanın ve beslenmenin büyük etkisi vardır.
C.18:dünyada farklı insan karakterinin oluşmasında  farklı zeka ve yeteneklerin meydana oluşmasında bahsettiğimiz etkenlerin tesiri büyüktür.  mesela dünyanın doğu ,bati kuzey güney bölgelerinde yaşayan insanların  farklı özellikte olmalarının gerçeğinin altına da yatan espri; iklim, eğitim, ve öğretimin büyük bir etkiye sahip olduğu su götürmez bir gerçektir.  Mücahide yüksel
C.18:A- bunların akla tesiri olmaz ancak pratiğe etki eder.
B- eğitim öğretim ve çevre kirliliği kesinlikle etkiler örneğin katillerin hayatı incelendiğinde genellikle yetişme ortamları , eğitim ve öğretimlerinde eksikliler vardır.
C- hayat döngüsünde kötü ve iyi tercihler hayat akışımızı düzenler.         Fatma
C.18:
A-kişi aldığı eğitim ve öğretim ile aklını zorlar.akıl çevreyi değiştirir.biz ise aklımızı yönlendiririz.
B-
eğitimsiz kişiye eğitim verilerek kişilik ve genetiği değiştirilebilir.
C
-çevre şartları kişiyi etkiler.asil birini rezil biriyle beraber,soylu birini soysuz biriyle beraber yalnız başlarına bırakırsanız biri diğerine uymak zorunda kalır.tıpkı’’körle yatan şaşı kalkar’’misali. Yasin Kalemli
C.18:B-Kişilik gelişiminde eğitim,çevre ve genetik getirilerin önemli yere sahip olduğu bilinmektedir. C-Dış görünüşüyle iyi, asil, soylu olan insanlar yaptıklarıyla tam tersi olabilir. Aynı şekilde rezil, soysuz, kötü gibi görülenler dürüst olabilir. Ne demişler “dışı seni içi beni yakar” diye boşuna mı?
 C.18:A-Akıl genetik özelliktir. Çevredekiler yüzünden aklını yitiren insanlar mevcuttur. ERTAÇ YALÇIN
C.18:eğitilmiş, öğretilmiş ve genetiği iyi olan kimse daha akılı olur. Mustafa YILDIRIM
C.18:
Pozitif ama negatif olabilir ama etki                                      Münevver ŞAHİNKAY
C.18:A:eğitim-öğretim,çevre-kalıtım akla çok büyük tesir eder.
B:eğitim ve öğretim kişisel gelişim için artık kesinlikle şarttır.çevre ve kalıtımın zaten etkisi bilimce kanıtlanmış ve sadece birinin değil de her ikisinin etkisi olduğu bilinmektedir.
C-çevrede ki şeylerin kişilik üzerinde olumlu olumsuz etkileri tartışılır.       Naciye ATAMAN
C.18:A:beyni geliştirir.B:mümkündür.çevre önemli.genetikte yapı ebeveynlerden kaynaklanır ki oda etkendir.C-çevrede bazen iyi bazen de kötü tercihler de insan kişiliğine etki eder.insan kişiliği yaşanan olaylara bağlı olarak olumlu veya olumsuz değişebilir. NAZIM SEVEN
C.18:A: akıl insanları düzgün yaşatmaya yarayan bir araçtır bence bunu sadece genetik etkiler.
B kişilik davranışlardan oluşur çevre eğitim öğretim davranışları etkiler.
C- kötü çevrede yaşayan kötü etkilenir iyi çevrede yaşayan iyi etkilenir.                Onur Aydın
C.18:A:Akıl insanları iyi yola ve kötü yola sürükleyebilecek etkisinden de kurtulamayacak bir şeydir ama eğitim ve öğretim aklı uysallaştırıcı olabilir çevre ve genetik akıl ve mantığın gerilemesine neden olabilir.
B:Eğitim ve öğretim genetik kalıtımı olumlu yönde etkileyeceği ve daha fazla çalışarak genetiğin kalıcı etkilerinden de kurtula bilinir.C-İnsanın elma varken hamam böceği yemesi insanın midesine yapmış olduğu zulmü, iş ve yaşam tarzına da yapmış olduğu kötü tercihler ile kendine zülüm yapabilir iyi tercihleri de tam aksine düşünebiliriz. ŞUAYP CENGİZ 
C.18:A:Herkeste akıl vardır. Ama onu işletebilmek önemlidir. Buda eğitim genetik öğretimde olur. Kendinde var olan aklı bulmama yardımcı olur.
B:Yeniden yapılanmasına kendini bulmasına yardımcı olur.
C- Hayatla yaşana çevrede iyi mantıklı tercihler doğruyu bulmuşsa yardımcı olur. Yalan kötüdür. Asil soylu yalanı kabul eder. Yalan iyidir. Negatife hep kaçanlar rezil ve soysuz kalacaktır. NİHAT PİŞKEN
C.18:Akıl ruhun işletim sistemidir. Akla bunların bir tesirinin olması mümkün değildir. Etkisi vardır. Örneğin eğitim sisteminde görülenler zekaya dayalı bir sistematikle kazandırılır. Ayrıca zeka genetiksel olarak aktarılabilir. Soylu asil  olanlar pozitif diğerleri negatif etkiler. ERTAN ARTUÇ
C.18:Eğitim ve öğretim insanların doğruları öğrenmesi ve zihnini geliştirmesini sağlar çevre hayatı öğrenmeyi, genetik ise insanın atalarından bir parça olsa da kalıntı kalmasında etkilidir. GÜLCAN MERTYÜZ
C.18:
A-akıl kişiye aittir. Yani ruh aklı vardır. Ruh işletim sistemidir. Ruhun kalitesi akıl göstergesidir.
B-Çevre ve eğitim kişiliği etkiler ama genetiği değiştiremez.
C- Asaleti çevre belirler. Kişi kötü koşullarda asaletini kaybeder                           Hasan Çelik
C.18:A:Bu kavramlardan sadece genetiğin akla tesiri yoktur.
B:Kişilik çevre ile etkileşim sonucu kazanılır, Akıl ise kişiliği yönlendirir. ÖMER FARUK YILDIZ
C.18:A-Eğitim, öğretim, çevre ve genetiğin akıla değil zekaya etkisi vardır.
B- Tek yumurta ikizleri ile bunu daha net görebiliriz ancak bunu bile tespit etmek nerdeyse imkansızdır.
C- Bu çok zor bir çalışma olacaktır. Çünkü uyartı bazen kocaman bir cisim iken bazen de sadece bir koku olabilir. Bu yüzden bu test imkansız görünüyor.           SELAHATTİN KAYA
C.18:Bu konuda size katılıyorum. Şems
C.18:
A:
Her biri aynı oranda akla tesir edemese de yüzdelik bir bütün içinde oranları büyükten küçüğe doğru sıralamak mümkündür. En fazla payı genetik alacaktır.
B:Eğitim, öğretim , çevre ve genetiğin kişiliğe etkileri oransal olarak belirlenebilir çevre %40 eğitim %30 %20 genetik %10 öğretim. Örnek ikiz kardeşlerden birinin profesör diğerinin mafya olması gibi C:İnsanın içine çektiği nefesten bulunduğu ortam yaşadığı anlar bir bir etki sahibidirler. Çevre kişilikte asillikte rezillikte etki sahibidir. Semih YALÇINKAYA
C.18:A.bence her insanda akıl vardır. Aklın yoğunlaşmış şekli ise zekâdır. Zeka ise çevreye uyum sağlamakla ilgili bir kavramdır. Eğitim ve öğretim sadece zekayı geliştirir. Yani akla etkide bulunmaz.
B.öz benliği ve vicdanı gelişmiş insan eğitimli insandır.                   Ahmet AYDOĞAN
C.18:A-Akıl ebeveynden yavrulara geçen bir olgu değil kişiye özgü verilen bir sanal araçtır. Çevrenin akıla hiçbir tesiri yok, aklın çevreye tevhit ve analiz edici pozitif tesiri var.
B-Eğitimli ve zeki birkaç çift ebeveynden alınan hakiki ikiz yavruları;yukarıdaki koşulları denemek ve test etmek için dizayn edilen kurallar çerçevesinde, kullanılarak net neticeler almak mümkündür. Zeka nefse tabii hayvani olduğu için ebeveynden yavrulara geçer.
C-Bunu: çevresindeki varlıklar arasındaki ilişkileri; doğru simule ederek benzeşimler yaparak ya da başka varlıklara zarar vermeyecek şekilde; drama ederek veya yaşayarak öğrenmek olasıdır. Asil bir insanı: ormanda geri dönüşümsüz huylar edinene kadar vahşi hayatla baş başa bırakırsanız netice bellidir. Genetik yapı: sanki asillerin genetiği mayalanmış, asil olmayanların genetik yapıları mayalanmamış hamurun sonuçları gibidir. Çevre ve eğitimle bu mayalanmamış hamura müdahalenin doğru yerde zamanda yapılmaması halinde sonuç vahşi doğanın yasalarına evrime emanet olur. NURGÜL AY
C.18:A Akla hiçbir etkileri yoktur.
B Eğitim ve öğretim kişiliğin oluşumunda en önemli iki etkendir. Kişiliğin id ve süper egodan birine kanat açmasını sağlar.
C İnsan yaşadığı çevreye göre rolünü üstlenir. Örneğin hırsızların içinde hırsız, eğitilmiş insanların içinde görgülü olur. Eğer insanlardan çok uzak olarak yetişmişse vahşi olur. RESUL ADANAŞ
C.18:A. Aklın kendisidir zaten. Çevre ve genetik aklın belleğinin anahtarıdır. B. Eğitim, öğretim çevre ve genetik, kişiliğin benliğini oluşturur. Kişilik gelişimi bu tür fonksiyonlara bağlıdır. Genetiğe sadece çevrenin etkisi olduğunu düşünüyorum. Kalıtım çevreden etkilendiği için -M. Sinan TAŞ
C.18:Bu konuda yorumunuza katlıyorum.                                                           Kâmuran BİLDİK
C.18:A Gençliğin akla tesiri yoktur. Çünkü akıl ebeveynden yavruya aktarılmaz. Sadece kişiye özgü bir niteliktir. Eğitim ve öğretim ile işleme alanı genişler.
B Eğitim, öğretim, çevre ve genetiğin kişilik üzerinde büyük etkileri vardır. Tek yumurta ikizlerini alıp farklı çevrede ve farklı eğitim, öğretim tarzıyla yetiştirdiğimizde genetik yapıları aynı olmalarına rağmen farklı kişilikler ortaya çıkacaktır. Hem fiziksel olarak hem de düşünsel gelişme olarak iki farklı yapı ortaya çıkacaktır.
C Bu tamamen yetiştirme tarzına bağlıdır. Siz bir insanı alıp iyi ve kaliteli bir eğitimden geçirirseniz tabiî ki doğru zaman neticesinde sizin istediğiniz tarzda bir kişilik ortaya çıkacaktır. Artık bu kişilik verdiğiniz eğitim ve yetiştirmeye bağlı olarak ya olumlu bir netice yada olumsuz bir netice verecektir. Hüsnü ŞAKI
C.18:A
-Akıllı insanda potansiyel olarak var olan bir kavramdır.
Eğitim, öğretim, çevre ve genetik akla bir etkisi yoktur. Asıl aklın bu olgular üzerinde etkisi vardır.
B-İnsanın kişiliğini oluşturmasında eğitim, öğretim, çevre ve genetiğin etkisi vardır. Rahat bir çevrede büyüyen bir bireyin, kişiliğinin de o denli geniş olmasını örnek verebiliriz. Genetikten bahsedersek çevrenin fenotip üzerinde etkisi vardır.
C-Yaşanan ortamda yapılan tercihlerin toplum tarafından insanın karşı nitelendirmeleri olur. Ahlaksız insanlara rezil, soysuz; ahlaklı insanlara ahlaklı, soylu denmesi gibi… Bu durumda ister istemez toplumu oluşturan öğeleri etkiler.                                            Gülten SÖKMEN
C.18:Artık o duruma göre değişir. Ne kadarını etkiler pek bilemem            Faruk KARAHANLI
C.18:A Akıl ebeveynden yavrulara geçen bir olgu değil kişiye özgü bir sanal araçtır. Çevrenin akla tesiri yoktur, oysaki aklın çevreye tevhit ve analiz edici pozitif tesiri vardır.
 B Ebeveynlerin eğitimci ve zeki olanından birkaç çift aldığımızda, hakiki ikiz yavruları yukarıdaki koşulları denemek ve test etmek için dizayn edilen kurallar çerçevesinde, kullanılarak net neticeler almak mümkündür. Zeka nefse tabii olduğundan ebeveynlere geçer.
C Kötü tercihler kişinin başarısızlığına yol açar, kişiliğine gem vurur, onu köhneleştirir. Çevreyle kişinin tercihleri zıtsa rezilde, soysuzda eder kişiyi. Doğru kararlar kişinin çevresi tarafından takdirle karşılanmasına, değer kazanmasına ve bir asil kişiliğe bürünmesine zemin sağlar. Ekrem MANAY              
C.18:A
Akıl doğuştan gelen bir zenginliktir. Yalnız zenginliğin devamı için iyi yatırımlar yapılmalı. Bu zenginlik ebeveynden mirastır. Çevre ve eğitimle daha da iyi yatırımlar yapılır.
B Kişilik özellikleri belki ebeveynden geçer. Ama geçen yüzdelik dilimleri başta aynıyken çevre ve eğitim etkisiyle yüzdelik dilimler değişir, kişilik yüzdeliği yüksek olan özellik tarafından şekillenir.
C Hiç kimsenin doğuştan mükemmel olduğuna ya da kötü olduğuna inanamam. Yapılan tercihler zaten akıl + kişilik tarafından belirlenir. Bu tercih hem kişiliğin hem de asaletin aynasıdır. BELÇİM HAKAN
C.18:A-Akıl ebeveynden yavrulara geçen bir olgu değil kişiye özgü verilen bir sanal araçtır. Çevrenin akıla hiçbir tesiri yok, aklın çevreye tevhit ve analiz edici pozitif tesiri var.
B-Eğitimli ve zeki birkaç çift ebeveynden alınan hakiki ikiz yavruları;yukarda ki koşulları denemek ve test etmek için dizayn edilen kurallar çerçevesinde, kullanılarak net neticeler almak mümkündür. Zeka nefse tabii hayvani olduğu için ebeveynden yavrulara geçer.
C-Bunu: çevresindeki varlıklar arasındaki ilişkileri; doğru simule ederek benzeşimler yaparak ya da başka varlıklara zarar vermeyecek şekilde; drama ederek veya yaşayarak öğrenmek olasıdır. Asil bir insanı: ormanda geri dönüşümsüz huylar edinene kadar vahşi hayatla baş başa bırakırsanız netice bellidir. Genetik yapı: sanki asillerin genetiği mayalanmış, asil olmayanların genetik yapıları mayalanmamış hamurun sonuçları gibidir. Çevre ve eğitimle bu mayalanmamış hamura müdahalenin doğru yerde zamanda yapılmaması halinde sonuç vahşi doğanın yasalarına evrime emanet olur. MÜZEYYEN ADSOY
C.18:A-Akıl ebeveynden yavrulara geçen bir olgu değil kişiye özgü verilen bir sanal araçtır. Çevrenin akıla hiçbir tesiri yok, aklın çevreye tevhit ve analiz edici pozitif tesiri var.
B-Eğitimli ve zeki birkaç çift ebeveynden alınan hakiki ikiz yavruları;yukarıdaki koşulları denemek ve test etmek için dizayn edilen kurallar çerçevesinde, kullanılarak net neticeler almak mümkündür. Zeka nefse tabii hayvani olduğu için ebeveynden yavrulara geçer.
C-Bunu: çevresindeki varlıklar arasındaki ilişkileri; doğru simule ederek benzeşimler yaparak ya da başka varlıklara zarar vermeyecek şekilde; drama ederek veya yaşayarak öğrenmek olasıdır. Asil bir insanı: ormanda geri dönüşümsüz huylar edinene kadar vahşi hayatla baş başa bırakırsanız netice bellidir. Genetik yapı: sanki asillerin genetiği mayalanmış, asil olmayanların genetik yapıları mayalanmamış hamurun sonuçları gibidir. Çevre ve eğitimle bu mayalanmamış hamura müdahalenin doğru yerde zamanda yapılmaması halinde sonuç vahşi doğanın yasalarına evrime emanet olur. İLYAS ARVAS
C.18:A Akıl;düşünme,anlama ve kavrama yeteneğidir.Eğitim;öğretim ve çevre akla etkilidir.Fakat genetiğin akla etkisi yoktur.
B Eğitim,öğretim ve çevrenin kişilik üzerinde etkisi tartışılamayacak kadar büyük öneme sahiptir.Genetiğin kişilik üzerinde etkisi yoktur.
C İnsanların yaşadığı çevrede yaptığı iyi ve kötü tercihler o çevre şartlarına göre asil-rezil, soylu-soysuz kavramlarıyla nitelenir.Yaşadığı çevrede asil-rezil, soylu-soysuz kavramlara yüklenen anlamlara göre pozitif ve negatif doğrultuda etkiler. DERYA NURAY YILGAN
C.18:A-Akıl ebeveynden yavrulara geçen bir olgu değil kişiye özgü verilen bir sanal araçtır. Çevrenin akıla hiçbir tesiri yok, aklın çevreye tevhit ve analiz edici pozitif tesiri var.
B-Eğitimli ve zeki birkaç çift ebeveynden alınan hakiki ikiz yavruları;yukarıdaki koşulları denemek ve test etmek için dizayn edilen kurallar çerçevesinde, kullanılarak net neticeler almak mümkündür. Zeka nefse tabii hayvani olduğu için ebeveynden yavrulara geçer.
C-Bunu: çevresindeki varlıklar arasındaki ilişkileri; doğru simule ederek benzeşimler yaparak ya da başka varlıklara zarar vermeyecek şekilde; drama ederek veya yaşayarak öğrenmek olasıdır. Asil bir insanı: ormanda geri dönüşümsüz huylar edinene kadar vahşi hayatla baş başa bırakırsanız netice bellidir. Genetik yapı: sanki asillerin genetiği mayalanmış, asil olmayanların genetik yapıları mayalanmamış hamurun sonuçları gibidir. Çevre ve eğitimle bu mayalanmamış hamura müdahalenin doğru yerde zamanda yapılmaması halinde sonuç vahşi doğanın yasalarına evrime emanet olur. Edip Güllü
C.18:Cevabı var. Kenan DOĞAL
C.18:A
. Akla tesiri bireyin gizil gücünün farkında olmasını sağlayıp potansiyelini ortaya çıkaran gelişmedir.
B. Kişiliğe etkileri olumlu veya olumsuz gelişimleridir. Genetiği etkisi ise genin yeni döllere eksik veya akımsız farklılıklarla geçmesidir.
C. Yanlış edilmiş istenmeye bir bölümü alma veya bir işte çalışma gibidir. Kötü tercih iyi tercih ise istenilenlerin elde edilmesiyle çevrenin saygısını ve güvenini kazanmış gibi olmalı. Nurettin ÖZBEK                 
C.18:A:
Aklın gidebileceği noktayı genişle örneğin eğitim, öğretim, çevre ve genetiğin bir arada dengeli ve olumlu tesiri olmuş bir bilim adamını düşünün. B Kişiliğin olumlu yönde.SENAR BULUT
C.18:A-
Öğretim akıla tesir eder. Aklı kullanma yeteneği öğrenilecek bir şeydir. Genetiğin bir etkisinin olduğunu sanmıyorum. Anne baba akıllı olursa bu yeteneklerini çocuğa aşılayabilirler. Ama genetikle değil uygulamalarla.
B
-Eğitim-öğretim ve genetik kişiliğe etki eder. Mesela anne-babadan biri sinirlidir. Bu genetikle çocuğa geçer.        ZENNURE HALİLOĞLU
C.18:A
Her şeydir. B Etkilidir.Özellikle bir doğal seleksiyonla evrimin gerçekleşmesi.Buda genetikte etkilidir. C Bilmiyorum. Deniz yalçın
C.18
:A  Eğitim, öğretim ve çevre akla tesir eden dış müdahaledir ve kişiden kişiye değişiklik göstererek iyi ya da kötü tesir edebilir.Ama genetik canlının biyolojik yapısına müdahale eden bir insanlık acizliğidir. B:Yukarıda saydıklarımız akla tesir ettiği sürece kişiliğe de tesir eder doğru ya da yanlış.Çünkü akıl ve zeka kişiliği oluşturan önemli kavramlardır. C İyi ve kötü tercihler insanın hayvani iç güdülerin bir sonucu olarak değerlendirilmesi gerektiği için normal karşılamak gerekir.Çünkü biz yüzde doksan sekiz hayvani iç güdülerimizle varız. . GÜZ YAPRAĞI