Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2007:, FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2007:

291.Tüm akaitler içinde; hangi akaitler insan oğlunun mutlaka ortak paydasında, hangileri payında (özgün akaitler) yer almalıdır? İp ucu;şovenizm ve Siyonizm hangi akaitlerin ön plana çıkmasının ürünüdürler? Akaidleri (bilinen temel akait çeşitlerini) eğitim sistemleriyle disiplinize etmeye ve güncellemeye çalışınız? İp ucu;Hitlerin ırk akaidinin kangren olan devletini ve Siyonistlerin- kapitalistlerin -emperyalistlerin kanserleşen süreçlerdeki devletlerini düşünün. 1

C.291:
Gelecekleri ve geçmişleri. TÜLAY TOPER
C.291:Geçmişte yaşadıkları acıların öcünü almak için yapılanlardır. SİNAN KAPLAN
C.291:doğruluk,dürüstlük,hoşgörülük.SONGÜL GÜNDÜZ
C.291:Ahlak hepimizin ortak paydası olmalıdır.Düşüncelerimizin farklı olması normaldir.Şovenizm ve Siyonizm özgün değerlerimizin ürünüdür. İBRAHİM SELÇUK KURU
C.291: İnsanlığın devletler bazında yaşadığı devrimler…  Değişimi gerçekleştirme düşüncesi içindeki kişiler, bu yolla dünya üzerinde baskı kurmaya çalışan kişiler şiyonizm ve şovenizmi ortaya çıkarmışlardır. MUSTAFA ÇAM
C.291: Ortak akait insan oğlu için hepimizin aynı yaradandan olduğumuzu bu yüzden dinimizin, ırklarımızın temellerinde bir olduğunu akait edinirsek şovenizmin ve siyonizmi kendi kongreleriyle öldürürüz. FADİLE KALKAN  
C.291:Hepimizin ortak payında ve paydasında dürüstlük sevgi saygıyı içine alan ahlak olmalı .Böylece tüm dünyada eşitlik sağlanır ve insana insan olduğu için değer verilir. AYNUR EROĞLU
C.291:Pay da toplumun yararına olan payda da ise bütün insanlar için yararlı olan akaitler bulunmalıdır.Şovenizm ve sosyalizm bencilliğin ürünüdür.MERAL ÇELİK
C.291: Şovenizm ve Siyonizm de yatan menfaat ve çıkarlardır. Bunların disiplinimize hiçbiri uygun değildir. SELMA İFLAS
C-291:Yer almamalıdır,geçmişte bunu yapan Hitler başarılı olamamıştı aksine bundan zarar   görmüştür.Irkçılık donucu ortaya çıkan akaitlerin ürünüdür. İLYAS AKAD   
C-291:Pay veya payda olsun hepsinde de birlik ve beraberlik temel alınmalı.SEYAR DİNAR
C.291: Ortak payda olarak insani değerlerimizi, gerek bilimsel, gerek ilimsel açıdan, ahlaklı insanların ve kendine özgün nitelikteki insanların ortak bir noktada yer alması olarak nitelendirebiliriz. İnsanların farklı noktalarda buluşmasını belirleyen nitelikler ise kendine has özgün nitelikleridir. SERKAN DUMAN
C-291:Sömürüden uzak yoksulu anlayabilen bir akait gereklidir.ONUR HATİPOĞLU
C-291:Gerçek anlamda cumhuriyet olmalıdır. ADEM ÇELEBİ
C-291:Evrensel olan ahlak, özgürlük, demokrasi payda pay ise millet, devlet ve benzeri. REMZİ BOĞA
C.291:İnsan kendisinden farklı konuşan,inanana saygı gösterip çeşitliliğin tadını çıkarmalı. ALİ GÖÇER 
C.291: Bence barış tüm insanların ortak paydası olmalı. Şovenistler ve Siyonistler, Hitler ve onun gibilerini görüp kendilerinin ne kadar aşağılık olduklarını anlayabilirler. HASAN AKKAYA
C.291: Demokrasi ortak akait olmalıdır. MUSTAFA RÜSTEMOĞLU
C-291:Hiçbir fikrim yok. ELİF KARAHAN
C.291: İnsanı insan yapan akıl ve ahlak gibi akaitler pay, maddi olanlar ise paydada olmalıdır. Erkan ALTUN
C.291: Siyonizm, şovenizm ve kapitalizm emperyalist güçlerin akaitlerin de çıkan kangrenleşmiş bir düşünce sistemidir. FARİS ÇELİK
C.291: Ortak payı güzel ahlaklı insanlar olması. Özgün payı ise kendinin nerden geldiğini unutmaması. NİHAT PİŞKEN
C.291: Dürüstlük, liyakatlilik, inançlılık, pozitif düşünebilmek ve temiz bir ahlak mutlaka olmalıdır. Tolga POLAT
C.291:Geleceği geçmişi dürüstlüğü ve en önemlisi güzel ahlakı olmalıdır.BURHAN AVAŞ
C.291:Din ortak paydasında ekonomi payında olmalıdır. ENGİN ATEŞ
C.291:Bana göre insanın ortak paydasında kendi din ve eğitimi olmalıdır ki temiz ahlaklı insanların oluşturulması ve bu insanlardan dolayı temiz ahlaklı toplumlar oluşturulabilinsin   eğer biz bunu yapamadığımız sürece Hitler gibi insanların ortaya çıkıp ta böyle fikirlerle insan katletmesini engellemeyiz.MURAT GÜZEL
C.291:Herkesin ortak paydasında mutlaka ahlak olmalıdır.payında ise insancıl,hoşgörülü, saygılı gibi kavramlar bulunmalı.ERTAN ARTUÇ