Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2007), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2007)

315. Çevrenin mi insan diye bir sorunu var yoksa insanın mı çevre sorunu var? Bu konuda insanın ne sorunu var? İp ucu;dünya da en güzel kusursuz sistemleri getirseniz bile , güzel ahlaklı insan yetiştirmedikçe, sadece bedenen hayvanlardan faklı insanlarla yaşıyorsunuz demektir önermesini düşünün.1
C.315:Çevrenin insan sorunu vardır.İnsan olmadan da düzen devam ediyordu. SİNAN KAPLAN
C.315:
İnsanın ahlak sorunu, ahlakın da eğitim sorunu vardır. TÜLAY TOPER
C.315:  Doğal döngüde bir sorun yoktur fakat insanlar çevreye böyle zarar verecek ahlaki davranışları benimsediği sürece; Çevrenin insan diye bir sorunu olacaktır… MUSTAFA ÇAM
C.315: çevrenin insan sorunu var çünkü çevreyi kirleten insandır. Buda ancak güzel ahlaklı insanlar ile düzeltilebilir.SONGÜL GÜNDÜZ
C.315:Çevrenin insan sorunu vardır.İnsan yaşadığı alanı ve türdeşlerini katletmek  de mükemmel dizayn edilmiş insan kılıklı patojenlerdir. İBRAHİM SELÇUK KURU
C.315: Çevrenin “insan” diye bir sorunu var; yoksa çevrede insan olmazsa döngüde hiçbir aksaklık görülmez.         FADİLE KALKAN  
C.315:  Buradaki hâkimiyeti ve yanlış davranışlarla geçmişten bu güne kadar yıprattığımız çevrenin sorunun bugün birebir yaşıyoruz. SELMA İFLAS
C.315:Çevrenin insan sorunu var insanın ise güzel ahlak sorunu var.  MERAL ÇELİK
C-315:Çevrenin insan sorunu var.İnsanoğlu bütün dünyaya hatta uzaya egemen olma durumda her yere ayak bastı.SEYAR DİNAR
C-315:Çevrenin insan sorunu vardır.İnsanların iradelerin geçici güzelliğe yenik düşmesidir. İLYAS AKAD
C.315:Çevrenin insan sorunu vardır.İnsanın ise Dünyaya hakim olma sorunu ve buna sebep olan güzel ahlak sorunu var.AYNUR EROĞLU
C.315: Çevrenin insan sorunu vardır. Çünkü çevreyi cennet bahçesine de, çöp yığınına da çeviren insandır. SERKAN DUMAN
C-315:Bu ilişki çevre ile değil insanın kendi kişiliğiyle alakası olsa gerek.ONUR HATİPOĞLU
C-315:Benliği oturmamış insanın zararı çevreye olduğu kadar kendisine de vardır. ADEM ÇELEBİ
C-315:Bütün insanların tek sorunu kirlettikleri çevrenin sorunlarını cevap aramalarıdır. REMZİ BOĞA
C.315:Problemlerin en başında insanın ahlak sorunu vardır ,sorumsuzluk bilinci vardır. ALİ GÖÇER 
C.315: Çevrenin insan sorunu var. İnsanlar sosyal olarak yaşadıkları için, birbirleriyle iletişim kurabildikleri için kendilerini zeki ve değerli görüyorlar. Ama gerçekte sosyal yaşayan ve birbirleriyle ilişki içinde bulunan başka canlılarda var. Örneğin bir arı, kovanını savunmak için kendi canını feda edecek kadar gelişmiştir. Veya karıncalar yuvalarındaki larvalara su taşıyacak kadar yardımseverdir. Üstelik bu canlılar bunları yaparken doğaya da zarar vermezler. Ama insan o kadar aptal bir yaratıktır ki gidecek başka bir gezegeni olmadığı halde dünyayı bitiriyor. İnsanın çevre sorunu yoktur; insanların egolarının sorunu vardır. Parazit gibi yaşadığımızın farkına varabilirsek veya bunu kabullenebilirsek kendimizi düzeltebiliriz. HASAN AKKAYA
C.315: Çevrenin insan, insanında güzel ahlak sorunu vardır. Erkan ALTUN
C.315:Çevrenin insan insanın güzel ahlak sorunu vardır. SALİH SUBAŞI
C.315: çevrenin insan sorunu var. İnsanın güzel ahlak sorunu var. Güzel ahlakın eğitim sorunu var. MUSTAFA RÜSTEMOĞLU.
C-315:İnsan çevresine ne kadar muhtaç olduğunun bilincinde olsa onu bu kadar  çarçur  etmez sahip çıkardı.ELİF KARAHAN.
C.315: Çevrenin insan sorunu var. Çünkü çevre doğal olarak yerinde dünyası. Onu kirleten ve bozan insanlardır. FARİS ÇELİK
C.315-: Çevrenin insanlardan kaynaklanan bir problemi olduğu kesin. Tolga POLAT
C.315:Çevrenin insan diye bir sorunu var.BURHAN AVAŞ
C.315:İkisi de bir birine bağlıdır. Çevresiz insan olmaz bence. İnsansız çevrede olmaz. Ama yine de çevremizi temiz tutalım ki sağlığımız da iyi olsun. NİHAT PİŞKEN
C.315.İnsanın güzel ahlak sorunu var var .bence herikside vardır. ENGİN ATEŞ
C.315: Bana  göre çevrenin en büyük sorunu insanlardır . MURAT GÜZEL
C.315:Çevrenin insan diye bir sorunu var.İnsanın çevreyi kullanıp kendi çıkar ilişkilerine alet etme gibi terbiyesizliği söz konusu.ERTAN ARTUÇ