Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2007), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2007)

341. Belkide asrın "zihinsel kuduz ahlak aşısı" zamanında insanlara yapılmazsa, küresel ısınmaya ilave insanın ve küremizin; başka yerleri/şeyleride de ısınmaya başlayacak. 1, 2, 3,
       Yaradılış itibariyle güzel olan insan;sanal-gerçek fıtratı ve kapasiteleri, bedeni-nefsi-zekası ve ruhu -akli gereği;hüküm ettiklerinin ilahı-deccali olamaz, olsa olsa cehaletinden ve yanlış-eksik tercihlerinden kaynaklanan ifrat, tefritle…vb sanal dünyasına negatif-hayvani nüfuz edilerek yanlış eğitilerek-yönlendirilerek şaşırtılıp ilahlaşmak isteyen zihniyete-sanal kişiliklere; malzeme, hamal veya araç olabilir. Kısaca;hiçbir fert, devlet, kavim..vb deccal veya ilah olamaz ancak ilahlaşmak isteyen sanal kişiliklere malzeme olabilirler. Bunu iddia etmek beklide insanlığa çok büyük iftira olur. Tarihte bir çok kötü kavim ve devlet örneği mevcuttur. Beklide istisnalar-özel haller hariç (firavun, nemrut…vb) hiç biri şeytanlıkla, deccal ve ilahlıkla itham edilmemiştir. Böyle bir iddia dünyada büyük fitneye-iftiralara sebep olabilir. Fertler gibi devletlerinde yanlışları, eksikleri hataları hatta kasti şeytana uyduğu olabilir ama tüm yaptıklarını-güzel insanlarını şeytanla bütünleştirmek-eşleştirmek -itham etmek büyük iftiradır. Belki de bu iddia tüm insanlığı-insanları yanlışa yönlendirme fitnesi olabilir. Bir pire için yorganı yakma mantığı-yakıştırması-haksızlığı-iftirasıdır. Her kavim veya kavimler birliği: güneşin doğup batması misali; yeryüzünde kendinse emanet kavimlere ait bir avuç insan ve yer yüzünde ki hükümranlık hakkını/larını ömrünün bitimiyle tamamlıyor. Onun için fertler gibi devletlerin, kavimlerin... v.b. fıtratları zorlanmamalı. Önermelerinin eksiklerini tamamlayınız.
       İp ucu;Zenginle ve cahiller çevreyi kirletsin, erozyona ve küresel ısınmaya sebep olsun. Külfetine tüm yeryüzündeki insanlar katlansın ve taşın altına elini koysun. O zaman dünyanın nimet ve külfetlerini tüm insanlıkça hakça paylaşılmasının zarureti–zorunluluğu yasası tecelli etmiştir veya ortaya çıkmış demektir. Kimi kime şikayet edeceğiz. Herkes keserle dolaşıyor. Hiç testere ve rende taşıyana rastlamıyoruz veya bu kişilikleri eğitimle yetiştiremiyoruz yada mevcut sistemde/lerde yok ediyoruz.
        Bu asır, bir kısım insanların, bedeninin-zihninin herşeyinin (metriksinin) kontrol mekanizmalarını elinde bulunduran güçleri ve benzer düşünce sistemlerinin tevhit edildiği kişilikleri düşünün. Bir enerji boyutu beden (nefis) olan normal insan, türdeşlerine bu asırdaki kadar işkence, açlık. ..vb zulüm etmemesi gerekir. Bu iftirayı insana yapamayız çünkü o güzel yaratılmıştır. Fıtratına aykırı yönlendirildiği zaman çirkinleşir yada bu sonuçlara sebep olur!!
        Bir zamanlar nefesine değer biçilemeyen insan sanki bu asır:ifrat ve tefrit hastalıklarından ölüyor. Birbirlerinin ve insanlık liyakatinin, değerinin/lerinin bilincinde değildir gibi.
      Ör, Bir kısım insan fakirlikten-açlıktan, diğer bir kısımda zenginlikten-aşırı yemekten (aşırı tokluktan-şişmanlıktan yada obeziteden) ölüyor.
      Ör,Beden ve zihinsel enerjisinin sağlık dengesi için; bedensel-zihinsel iş üreterek (üreten spor) sağlayacağına, tam tersine;nefesine değer biçilemeyen insan enerjisini (belki de bilinen en değerli enerji halidir) israf ederek;ya koşuyor, ya boş yürüyor, ya aletle hareket yapıyor yada boş laflıyor…vb yapıyor.Ekonomik sorunlar nedeniyle, kendisinin veya birilerinin sadist zevki/leri için;boks yapıyor, Ekonomik sorunlar, para cazibesi yada birilerinin kazanma hırsını tatmin için futbolla top koşturuyor. Kendi adrenalin tiryakiliği veya cehaletinden boğalarla yarışıyor yada kendini hayvanlara çiğnetme eşek şakaları yapıyor. Bu açıdan;yanlış bedensel ve zihinsel;alışkanlık, tiryakilik ve yanılgı içindeyiz. Bu mantıktan hareketle batıdan özgün ve güzel değerlerimiz yok etmeye yönelik çok örnek çıkarmak olanaklıdır. Bunları; tıbbi, genetik ve eğitim çalışmamalarının sonucu olarak;doğru alternatifleriyle yer değiştirmek; epeyce insanı uğraştıracak .
       Onun için bedensel ve zihinsel sıhhat için;gereksinim duyulan hareket ve eylemleri; üretici bir zihniyetle, israf etmeden;bedensel ve düşünsel-zihinsel, iş-hizmet-eylem...vb. üretmekle ilişkilendirilip buna göre toplumun hizmetine olanaklar uygulamaya koymalıyız veya geliştirmeliyiz.
      Ör; Erozyonla ve küresel ısınmayla mücadele için her an, eyleme ve etkinliğe açık ağaç dikme alanlarını açmak. Sulama alanlarında çalıştırma…vb.
      Ör, Zihinsel olarak, doğru tefekkür etme etkinlik ve uygulamaları geliştirmeliyiz ki, zaman içerisinde insanlarda doğru ve pozitif düşünme refleksleri-alışkanlıkları gelişsin.Yayılan-gelişen-büyüyen bu bedensel ve zihinsel enerjiye veya insanlığın özgün toplam(total) enerjisine bağlı olarak, insan ahlakı ve giderek tüm çevre ve gelecek insanlardan pozitif etkilenip yarar görsün.

C.341: Fertler ve kavimler içinde yaşadığı toplumun kurallarına uymalı ve ayrıca toplum fertlerin ve kavimlerin haklarını vermeli özgürlüklerine belirli istisnalar haricinde engel koymamalı, fıtrat zorlaması uygulanmamalı. MUSTAFA ÇAM
C.341:
İnsanların ihtiyacı olan bilgi yeterli dozda verilmelidir. TÜLAY TOPER
C.341:İnsanlık yoldan cıkar.Her şey zamanında güzeldir. SİNAN KAPLAN
C.341: insanları olabilecekleri karşı eğitmek sonuçlarından haberdar etmek ve zihinlerini bu ahlak aşısıyla donatmak gerekir.örneğin küresel ısınma olmadan önce insanların ağaç dikmelerinde önem vermesi,su kaynakları gibi değer kaynaklarının yeteri miktarda kullanımı bilinci verilseydi bugün bu tehlike ile karşılaşmazdı. İş işten geçmeden insanlara bu bilincin verilmesi gerekir. SONGÜL GÜNDÜZ
C.341:
Zihinsel kuduz ahlak aşısı kuduzlara yapılmalıdır ki kendi kuduzluğunu başkasına bulaştırmasın. Kuduzun başını bulup aşılamak gerekir. İBRAHİM SELÇUK KURU
C.341: Bugün milletleri geçmişte atalarının yaptıklarıyla suçlamamalı ve onların fıtratını da zorlamamalı bunu yarında yapmalıyız insan özünde güzeldir. FADİLE KALKAN
C.341:İnsanın hatalarının farkına varıldığı anda bunlar önlenmeli yoksa insan ahlakındaki erozyon dünya için büyük felaket olur. MERAL ÇELİK  
C.341:Böyle kendi hatalarını başkalarına mal eden insanlar için etkili bir aşı varsa, bu aşı gerçek hastasını bulmalıdır. Günahsız insanlarla boş yere uğraşılmamalıdır.SELMA İFLAS
C-341)Kapitalistler hayat yaşar onların yerine yoksullar aç yaşar.ONUR HATİPOĞLU
C-341)Hep mazlumlar çalışıp çabalar, sivri zekalılar sefasını sürer. ADEM ÇELEBİ
C.341:İnsanlara gerekli bilgi verilmez ve onlara gerekli ve yeterli tecrübe kazandırılmazsa sonuca götüren yol ve sonuçta değişmeyecektir. AYNUR EROĞLU
C.341: Cahil insanlara zamanında dur demezsek daha başımıza ne dertler açacaklar. Bir bakarsınız vatanımızı, başka devletlere vermiş olabilirler. Bu cahillerin yaptıklarını bütün insanlığa mal etmeyip, bunları kazanma yoluna gitmeliyiz. SERKAN DUMAN
C.341: Kapitalistlerin dünyadaki her şeyin sadece kendilerinmiş gibi para hırsıyla çevreye zarar vermesi.Dünyada yapılan bir yanlıştan herkes nasibini alır. ALİ GÖÇER
C.341:
İnsanların içinde iyi ahlak ve kuduz ahlak birlikte bulunur. İnsanın hangisini seçeceğini alacağı eğitim belirler. Bu yüzden kuduz ahlakın aşısı eğitimdir. HASAN AKKAYA
C-341)Ortam insanın fıtratına meşru olan her şey aykırı insanın fıtratına na meşru olan her şey anlamlı kılmıştır. REMZİ BOĞA
C.341: Denenmiş ve fayda sağlanmamış kokuşmuş sistemleri bir kenara atıp, zirve olan İslam medeniyeti yakalanmadıkça, gördüğümüz hiçbir gün gelecek diğer günlerden kötü olmayacaktır. Erkan ALTUN
C-341)İnsanların ahlaki değerleri ile oynanmamalıdır. Onların fıtratları fazla zorlanmamalı ,irdelerini özgürce kullanmalarına imkan sunmalıyız böyle yaparsak toplumun gelişmesine büyük katkı sağlamış oluruz.Bunun yanında doğamızı da korumalıyız. İLYAS AKAD
C-341)Bu asırda yaşayan insanlarda merhamet yardımlaşma duyguları kalmamış,bir yandan insanlar açlıktan ölürken diğer yandan kişiler egolarını tatmin etmek için  kedi  köpek vb. hayvanlara trilyonlar harcayıp villa yaptırıyor,ne yazık ki böyle bir asırda yaşıyoruz.İnsanları kalpleri taş kesilmiş.SEYAR DİNAR
C.341:doğrudur kavramalar doğru koordinatlarda işlevseldir. Eğer yanlış yerde olurlarsa kavramın  doğasına aykırı davranılmış olur. Ve tıpkı küresel ısınma gibi onlarda doğa kuralları ile gerektiği koordinatlara gitme sürecinde idolarımızı yerinden oynatıp bize format çekecektir.
C.341: Katılıyorum. “Düşmanımın düşmanı dostumdur” sözü gibi “dinsizin hakkından imansız gelir” misali. FARİS ÇELİK
C.341:Kendi menfaatlerini düşünen devletler ve kuduz hayvanlar gibi etrafına hastalık saçan devletler ıslah edilmelidir.Yoksa felaketi onlarla birlikte yaşamak zorunda kalabiliriz. Tolga POLAT
C:341:Bunun için insana akıllı ve güzel ahlaklı olması şart.Ancak yapması gereken işler
bildirilmelidir.Herkesin bir görevi vardır.Şuan ABD çıkardığı küresel ısınma pisliği bütün dünya sorunu
olmuştur.BURHAN AVAŞ
C.341:İnsanlar yaptıklarıyla dünyanın sonunu hazırlıyor bu noktada önlemler alınıp çözümler üretilmeli.ELİF KARAHAN
C.341:Sistemin ahlakı bir kenara bırakılmalı güzel ahlak getirilmeli. ENGİN ATEŞ
C.341:Kuduz ahlaklı insanların topluma zarar verecek durumlarda onların engellenmesi gerekmektedir. Çünkü toplumun buna ihtiyacı vardır.eğer yapılmadığı takdirde bu toplum kuduz ahlaklı toplum olmaktan kurtulamaz. MURAT GÜZEL
C.341: Birileri buna dur demese (zaten görüyoruz küresel ısınmayı ) dünyanın sonunun yaklaştığı vahimdir. NİHAT PİŞKEN