S4.Bir fert, toplum veya dünya düzeninde;%70-%100  arası liyakatsizlik(yakışmazlık)olabilir mi? Ör;inanmamsı gerekenlere kasten yapay hidayet edilmiş, inanması gerekenlerde kasten ateist edilmişse dinin hali toplum gözünde ne olur? Yada bir din; münafıklara, din düşmanlarına ve çok yüzlülere işgal ettirilebilir mi? Farz edelim ki her şeyi tam tersine dizayn edilmiş bir fert veya toplum  yaşıyor?  Gerçekten yaşıyor mu/ yaşatılıyor mu? neden?!  Somut bir örnek verebilir misiniz? Böyle kokuşmuş, deşifre ve malzeme bir toplumu dünyayı düzeltmek/onarmak mi? Yeniden yaratmak mı daha akılcı olur? Liyakatsizte (yakışmazlık) hiç bir şey cezasız kalmaz? Önermesi doğrumu? Değilse doğrusunu siz yazın. 1, 2
C-4:Bu soru biraz görecelidir kanımca çünkü.liyakatsizlik kişiden kişiye hatta insandan insana değişebilir.mesela Kore de köpek eti yenebilir.fakat Müslüman bir ülke olduğu için Türkiye de yenmez.Bunu tartışması yapılamaz çünkü din birazda dogmatiktir ve bu dogmatiklik bir sınırlama getirir. Ne kadar haram olduğunu savunsak ta Kore de haram değildir.Yani liyakatsizlik değişkendir.Ama Türkiye için düşünürsek  gündem konusu olan çocuk pornosunda ciddi adımlar atılıyor.Her şeyi tam tersi dizayn edilmiş bir toplum yaşıyor mu yaşatılıyor mu.Bize göre tam tersi olabilir ama o topluma göre değil.                                                     Ali Rıza SERTKAYA  
C-4:İnsanlarının büyük bir çoğunluğu liyakatsiz olan bir kitleye toplum diyemeyiz. Eğer bu kuru kalabalık toplum olarak kendini lanse ediyorsa mutlaka dışarıdan birçok alanda lojistik destek görüyordur demektir bu da başka devletlerin politikalarına propaganda yapan bir piyon toplumudur demektir.           Rıdvan ERTUŞ   
C-4:Böyle torlumlar asla düzeltilemez ancak baştan yapılandırılabilir. Zaten bunun için darbeler yapılır.      Derya AKAY
C-4:İnsanlar dünyaya tertemiz gelir ve hayat onları kirletebilir bu (+  > -) gidiş tersine çevrilebilir. Yani onarmak daha iyi olur.             Murat AKBAŞ
C-4:Olamaz olursa yaşıyor fakat ölüme doğru yol alıyor. Çünkü layık olmazsa bir gün mutlaka elinden gidecek veya alınacaktır.Somut örneği yoktur yeniden meydana getirmek daha iyi olur onarımda patlaklar olabilir.     Tarık SOYALAN
C-4:Böyle bir toplum yaşasa bile her an çökmeye hazır bir bina gibidir. Binanın penceresi kapısı altından da olsa binanın temelinde sorun var sağlam bir karaktere oturtulmamış. Yeniden yaratmak daha akılcı olur.      FETULLAH İNCE
C-4:Baştan kurmak daha iyi olur ama hiçbir toplumda bunu yapmak kolay değildir çünkü yapmak için yıkmak gerekir bu da kaos ve şiddete neden olur bu nedenle herkes elinden geleni yapmalı en azından önce kendisini sonra ailesini sonra toplumu değiştirmelidir.  Ali NAZLI
C-4:Bu toplum düzeninde %70-%100 liyakatsizlik olabilir. Her şeyiyle tam tersine dizayn edilmiş bir toplum yok olmaya mahkûmdur. Böyle bir toplum olsa olsa yaşatılıyordur. ABD bunlardan biri çünkü bünyesinde birçok kültürden kişi bulunduran bu toplum zorbalığıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Nitekim geçmişteki kavimlerden olan Nuh, Lut, Semud gibi kavimlerde zulüm ve zorbalıklarının bedelini ödemişlerdir. Aslında her şeye rağmen bu toplumları düzeltmeye çalışmak lazım ancak bunun pek işe yarayacağını sanmıyorum. Ama belki de Peygamberimiz Hz. Muhammed başardığına göre bizimde en azından onun yolundan gidip bu tür toplumları düzeltmemiz gerekir.  Kadri ÇİMEN
C-4:Bence olabilir. Tarihte olmuştur da. Maalesef bugünkü toplumlarda da var. Bu toplumlar yaşıyor, bazı toplumlar da buna ya göz yumuyor ya da boyun eğiyor. Dolayısıyla bu kısır döngüyü düzene sokmak için çok büyük bir kudret gerekiyor. Benim bildiğim en büyük kudret sahibinin de (Allah’ın) muhakkak bir bildiği vardır diye düşünüyorum.         Gülsün KARSLI
C-4:Tabiî ki dönem dönem liyakatsiz toplumlar olmuştur. Günümüzde bu toplumlar dış güçler tarafından yönetiliyor. Bunun çözümü ise toplumun en küçük bireyinden başlayıp fertleri bilinçlendirmektir. Somut örnek olarak Irak halkı örnek verilebilir.   Kasım AKTOP                   
C-4:
Bence olabilir.Ve bunu yaşayan  toplumun içinde bulunmaktayım.Bence yaşamıyor çünkü yaşatılıyor ve buna zorlanıyor.Kendi toplumumuz.Onarmak mantıksız olur, siz arabayı onardığınızda arabanın yeniden bozulma ihtimali olur onun için yeniden yaratmak daha iyi olur. Veli YASAK
C-4:Olabilir. Böyle bir toplum başka toplumlar tarafından yaşatılamaya muhtaçtır. Somut olarak Irak. Irak halkı Amerika tarafından yönetilmiştir. Çünkü halk birbirine karşı sadakatsizdi. Amerika’ya gönüllü kölelik yapan Saddam bu liyakatsiz halkı yönetmiştir. Böyle bir toplumu onarmak yerine; kültürlerini insani değerlerini kaybettirmeden yeniden kurmak daha mantıklı olacağı kanaatindeyim.                                                                                                                         Abdulkudüs KORKMAZ
C-4:Eğer bir toplumda %70-%100 bir liyakatsizlikten bahsediyorsa buna toplum demek hatadır.Bence bu özelliğe sahip bir topluluk orijinal bir toplum değildir.Başka güçler tarafından oluşturulmuş sanal bir topluluktur.      Veysi DEMİR
C-4:Olabilir. Böyle bir toplum yaşayamaz yaşatılır. Çünkü değişik emelli toplumlar o toplumun üretme gücünü köreltmiş liyakatsiz hale getirmiştir. Yaratmak Allah’a mahsus olduğundan var olan imkânları en iyi şekilde kullanarak onarmak lazımdır.     Menduh SAYPAK
C-4:Bu kadar liyakatsiz olamaz. Ama eğer böyle bir toplum varsa bile bu toplum başkaları sayesinde ayakta duruyor. Bunun nedeni gelişen toplumun unları kendi çıkarına kullanması olabilir. Böyle bir toplumu yeniden yaratmak daha kolay olacaktır.      M. Emin.ARI
C-4:Aslında olabilir. Böyle bir toplum yaşıyor(A.B.D.) veya yaşatılıyor. Bu toplumu kendisi gibi liyakatsiz bir toplum oluşturarak karşısına çıkarmak suretiyle yok etmek gerekir. Çünkü çivi çiviyi söker.      Mesut KAÇMAZ
C-4:Böyle bir toplumda yaşatılıyordur.Örnek verecek olursak Rusya da kominizim sistemi vardı.Lenin,Stalin bu sistemi dayatma ile,yüz binlerce kişinin hayatına son vermekle oldu.Dayatma şeklinde bir düzen gördüğümüz gibi yıkıldı.Böyle toplumları yeniden yaratmazsınız,düzeltmek daha akıcı olur. Barış BOSTANCI
C-4:Bence bu kadar liyakatsizlik olamaz. Çünkü bu duruma gelmiş bir toplum yok olmaya mahkûmdur. Yok olan bir toplumdan bahsedemeyiz. Zaten liyakat yaraşır, uygunluk yetenek anlamında ele alacak olursak bunun tam tersine dizayn edilmiş bir toplum başkasının himayesinde kalan bir toplumdur. Kokuşmuş, deşifre ve malzeme olan bir toplumu bence onarmak daha mantıklı olur. Çünkü böyle bir toplum her zaman zarar vermeye meyilli bir toplumdur.Aziz BİÇEN  
C-4:bence bir topumun %100 ü liyakatsiz olmaz ama %100ün hemen altı olabilir. Çünkü her toplumda dünya normlarına uygun değerler azda olsa bulunur böyle bir toplum kendi kendine zor yaşar bence yaşatılıyor. Böyle bir toplumu onarmak demokratik olur. Çünkü %100 liyakatsiz değildir. Yunus BAYRAK
C-4:Bir toplum düzeninde %70 ile %100 arası liyakatsizlik olabilir. Bu toplum varsa yaşatılıyor.Bu toplumu yeniden yaratmaktansa düzeltmek daha akılcı olur. Esat KAN
C-4:Bir toplumda %80 - %100 arası liyakatlik olabilir. Tam tersine yaşayan bir toplum yaşatılabilir ve yaşatılıyor da olabilirler. Bugün Afrika ve Orta Asya ülkelerine baktığımızda sömürge altına alınmış ve günümüz sözde uzay çağı toplumunda sömürgeye devam eden insanların emri altında yaşayan insanlar %100ü geçen bir liyakatsizlik yapması da normaldir. Böyle  bir toplumu yaratmak mı iyi  mi olur yoksa  kötü mü olur sorusu birazda bizi aşar bu yaratma konusu için. Ama düzelmesi için insanlar gerçek kaynağa sarılırsa ve insan olmak için yani gerçek insan olma çabası gösterirse yeni bir düzen sağlanabilir. H.Uğur MUMCU
C-4:Bir toplumun oluşması ve dünya şartların da yaşayabilmesi için ortak noktalar ve normların olması gerekir. Eğer tarif edildiği gibi bir toplum varsa ya helak olmuş ya yıkılmak üzeredir.Ramazan ÇAPLIK
C-4:Böyle bir toplum başkaları tarafından ayakta tutulmaya çalışılıyordur böyle toplumlarında ömrü kıza olur fazla ayakta kalamazlar.  Fırat AYDINARIĞ        
C-4:Olabilir. Bence yaşatılıyor insanların erdemlerini ellerinden almaya çalışırsanız ve karşılığında statü verirseniz  bu düzeni de yaşatmış olursunuz kendiniz yaşamamaya çalışabilirsiniz ancak,  bunu yaşatmaya çalışanlar olduğu gibi bunun karşısında da durabilen insanlar vardır ve olmalıdır. Bu önerme doğru olabilir ancak şu şartla bunun karşısında durabilen insanlar var olursa cezasız kalmaz yani cezayı verecek olanlarda insanlardır.Rumuz:SU                                                                  
C-4:Oluşan bir toplumu yeniden yaratamayız. Ancak değiştirebiliriz. Tabi buna imkanlar elverişlimi onu bilmiyorum. Bir toplumun düzeni % 70 -  % 100 imkansız olmaz. Rumuz = Öfkeli
C-4:
Her toplumda farklı nedenlerden kaynaklanan sebeplerden liyakatsizlik oranı değişir. Eğer adalet işlevselse cezasız kalmaz.      Talat BOZKURT                                                                                  
C-4:Olabilir ama %100 olamaz.Tüm yaşantıları tam tersine tasarlanmış bir toplum yaşama bile  gözlerini açmadan yok olmaya mahkumdur.Böyle bir toplum ne yaşayabilir, nede yaşatılabilir.Bu toplumu ahlak değerleri göz önüne alınarak yeniden tasarlamak gerekmektedir. M.TEVFİK ARAS               C-4:Olmaz çünkü toplumun yarıdan fazlası liyakatsiz olur. Tam tersi bir dizayn edilmiş bir toplumda yaşıyorsak her şey düzensiz olur ve çıkmaz sonuçlar ortaya çıkar. Örneğin bir sandalyeyi ters çevrildiğinde oturma güç olur. Düzeltmek ve onarmak yapılarda yeniden yaratmaya sebep olurlar. Coşkun KOÇ                   
C-4:
Olabilir.Yaşatılıyordur.Yeniden yaratmak olmaz çünkü elinde vardır o yüzden düzeltmek daha mantıklı diye düşünüyorum. Serhat ÇUBUKÇU
C-4:
Var. Bence yaşatılıyor. Kokuşmuş, deşifre ve malzeme bir toplumu ahlaklı insan yetiştirerek düzeltmek daha akılcı olur.    Seda OCAK                 
C-4:Olabilir.Tam tersine dizayn edilmiş bir toplum yaşayamaz.    Mehtap EMİNOĞLU
C-4:Kendi düzelmek istemeyeni Allah da düzeltmez.Böyle kokuşmuş toplumu yeniden yaratmak gerekir.Her şeyi tam tersine dizayn edilmiş toplumun yaşaması zordur.   Ziya DEMİRÖRS
C-4:Bu gidişle evet %70 -%100 oranına doğru gidiyor.bozulmuş bir toplumu yeniden yaratmak zor olur o nedenle onarmak daha doğru olur. NURGÜL KATURMAN
C-4:Yaşarda yaşatılırda.dünyanın çeşitli yerlerinde mevcut örneklere rastlanıla bilinir.Yaşatılmasına en iyi örnekler Tunus ve İran’dır.Sistem yaşattırır.Avrupa da ise tam tersine kurallar yaşatır.Soruda bahsedilen şekilde bir toplumu yok etmektense onarmak daha akıllıcadır.Çünkü bir toplumu yok etmek çok zordur.  SÜMEYRA SAVAŞ               
C-4:böyle bir toplum olamayacağını düşünüyorum.olduğunu farz edersek;yeniden yaratmak yerine,düzeltmek daha mantıklı olur.Mustafa ATEŞÇELİK
C-4:vardır ve yaşatılıyor.  ülkemizin çoğu biriminde bulunmaktadır. yeniden yaratmak daha akılıcadır. Ahmet Ateş
C-4:Olamaz. Herkes kendini düşünüyor hep bana Rabbena diyor böyle bir toplumda tersi yaşatılamaz. Toplumu ne düzeltebiliriz nede yeniden yaratabiliriz. Sonuçta yine aynı manzara olacak.    Erdal ŞİMDİ
C-4:somut örnek veremem ama vardır. böyle bir toplumu onarmak çok zor ve her şeye sıfırdan başlanması gerektiğini düşünüyorum.  Muharrem NADİROĞLU
C-4:olamaz,olursa zaten toplum düzeni denilen bir olaydan söz edilemez.bence her şeyin tersine bir düzende olduğu toplum bu yeryüzünde yaşayamaz.ancak bu dünya dışındaki bir yerde terslikler düzeni kurulmuş olabilir. Duygu Işık
C-4:böyle bir toplum eğer varsa bence yeniden yaratmak akıllıca olur       Murat Güzel
C-4:olabilir.yaşatılıyordur.çünkü güç sahibi ülkeler sömürüsünü ancak bu şekilde sürdürebilir. somut olarak ırak, Afganistan ve Türkiye verilebilir.  bu ülkeleri yöneten kukla yönetimlerin neye hizmet ettiği ve liyakatinin ne kadar olduğu ortadadır.                      Erol Özlü    
C-4:olamaz bence, toplum genelinin fıtratına aykırı. yaşatılıyor olabilir ancak.yeniden yaratmak.     Sedat KARAKOÇ
C-4:her şey gayet düzenli bir şekilde dizayn edilmiştir.fakat bu %70’lik liyakatsizlik değişmek istemiyor.değişmek istemeyeni Allah zorla değiştirmez.kokuşmuş, deşifre olmuş bir toplumu yeniden yaratmak yerine bu toplumu düzeltmek  daha akılcı olur.çünkü eleme yöntemi daha akılcıdır.Halis Kaya
C-4:bence  düzeltmek diye bir şey yapılamaz çünkü kokuşmuş toplumun düzelme ihtimali yoktur.o toplumu ancak  yeniden yaratarak ondan verim alabilirsiniz  zira kokuşmuş ve deşifre olmuş bir toplumu ne kadar düzeltseniz de mutlaka arkasında iz bırakır. İsa  ERGÜNTOP
C-4:bir toplum üzerinde  %70-100 arasında  liyakatsizlik olayı niteliğe ait bir meseledir. keyfiyete bağlıdır. siyah beyaz gibi iki noktadan ibaret değildir. hiçbir suretle tersine dizayn edilmiş bir toplum yoktur. böyle bir toplumun yaşama şansı sıfırdır.buna verilecek bir örnekte yok.kokuşmuş bir düzenin tamiri bunu yeniden oluşturmaktan daha  zordur .Mücahide yüksel
C-4:her şeyi tam tersine dizayn edilmiş bir toplum olmaz.toplumlar arasında farklılıklar mutlaka vardır. ama tamamen tersine bir dizayn söz konusu değildir. kokuşmuş bir toplumu onarmaktansa yeniden yaratmak daha akılcı olur Fatma.
C-4:fikrim yok.Yasin Kalemli
C-4:Dünyaya hükmetmeye çalışanlar olduğu müddetçe böyle toplumlar varlığını sürdürecektir. Böyle toplumlarda kolaylıkla değişmezler.    ERTAÇ YALÇIN
C-4::liyakatsiz toplum vardır buna en açık örnek ABD’dir. bunun çözümü yeniden kurulmasıdır.Mustafa YILDIRIM
C-4: Bir toplumda yüzde yetmiş yüz arası liyakat sızsa başka menfaatler yatar.bir terzi için bir elbiseyi sıfırdan dikmek mi daha kolay yoksa  var olan elbiseyi söküp,yeniden onarmak mı?cevabı uyarlayın.her şeyi dizayn edilmiş toplum yaşatılıyordur.Çünkü istediği gibi yaşamıyor. Münevver ŞAHİNKAYA
C-4:evet bir toplumda yüksek oranda bir liyakatsizlik olabilir. Bunu düzeltmek insan düşüncesinin tarafsız çıkarsız yansıtılmasıyla düzeltilebilir.yeniden yaratma meselesi biraz daha zor olabilir.düşünebiliyorsa insan bilinçliyse neden düzeltilmesin.          Naciye ATAMAN
C-evet başkaları tarafından yaşatılıyor.kapitalist güçler bunu başarıyor.düzeltmek daha iyi.yeniden yaratmak her zaman elimizdedir .NAZIM SEVEN
C-4:Olamaz. Yaşatılır çünkü bu toplumu birileri bilgisayar oyunu gibi yönetir bence yeniden yaratmak daha akılcı olur. Onur Aydın
C-4:Liyakatsizlik olabilir  çünkü toplumumuz kendini özgür hissetmeye meyilli bu açıdan liyakat suiistimal edilebilir; Tam tersin dizayn edilmemiş güçlü olan varlıklar toplum içerisinde kendi dizaynını zaten yürütüyordur. Örnek Siyasi düzen ve Demokrasi çıkmazı... Bu kadar dejenere olmuş bir toplum ne onarılabilir nede bir daha yaratılabilir..ŞUAYP CENGİZ
C-4:Toplum genel olarak bozulmuşsa temeli bozuk bir evi onarmaya benzer. Köklü devrimle yeniden yaratmak gerekir.   NİHAT PİŞKEN
C-4:İki yüzlüler padişah olur.      ERTAN ARTUÇ
C-4:Yeniden yaratmak daha mantıklı olur. GÜLCAN MERTYÜZ
C-4: 4: Geçmişte böyle topluluklar olmuştur. Ama bunlar helak olmuşlar.Günümüzde böyle liyakatsiz toplumlar ancak lokal olarak bulunabilir.  Hasan Çelik.
C-4: Böyle bir toplum düşünemiyorum. .  ÖMER FARUK YILDIZ
C-4:  Günümüz insanoğlunun yaşama tarzı insan fıtratının %70- %100 arası bozulduğunu göstermektedir. Her şeyi tam tersine dizayn edilmiş bir toplum günümüzde yok biliyorum. Ama varsa ki olması gerekir; öncelikle Yüce Yaratıcı’nın izni ile yaşayabilecektir. Çünkü ilk insanların doğa ile patojen değil denge halinde olduğunu biliyoruz. Kokuşmuş ve deşifre olmuş bir toplumu düzeltmek yerine yeniden yaratmak daha kolaydır. Tıpkı bir matematik problemini çözerken belli bir noktadan sonra çıkmaza girip problemi yeniden çözmek istememiz gibidir. Ancak Yüce Yaratıcı biz insanlar gibi aciz olmadığından yolunda istikrar vardır.  SELAHATTİN KAYA
C-4: Olabilir. Çünkü insanlar kendilerinden başkalarını düşünmeyip sadece nefisleri uğruna yaşarken diğer insanlara zulüm veya kötülük yapıyorsa demek ki vardır. Hortumcular, makamlarını kendi çıkarları doğrultusunda kullananlar, kanunları kendi inanç ve görüşleri doğrultusunda yorumlayanlar, seçimle seçilip çalışmak yerine tembellik yapanlar, elindeki gücü masumları öldürmekte kullanan devletler somut örneklerdir. Böyle bir toplum kapitalizmle yaşatılmaktadır. Yeniden yaratmak insanın elinde değildir fakat değiştirmek elindedir. Asr-ı saadet bunun bir örneğidir. Şems
C-4: Toplumun beşeri olarak oluşturduğu düzen muhakkak bir felsefi düşünceye dayanacaktır örneğin eski hükümdarların tanrı-hükümdar olmaları gibi. %70 den daha yüksekte liyakatsiz bir toplum olabilir fakat populasyon dengesi gibi bir dengeye en kısa zamanda ulaşır ya çöker ya da ömrünü uzatır. Ör: Ortadoğu .Semih YALÇINKAYA
C-4: Bir toplulukta uymazlık çok fazla ise o topluluk bir toplumu oluşturmaz. Uyuşmazlığın yoğun olduğu yerde ortaklık olmaz anlaşma beklenemez. Her şey tam tersine  dizayn edilmiş  bir toplum yaşatılabilir yaşayamaz. Bu toplum ne kadar düzeltilmeye yada onarmaya  çalışılırsa çalışılsın istenilen hale gelmez. Sökülen bir yeri dikmekle hiçbir zaman eski halini almaz.            NURGÜL AY
C-4: Böyle bir toplum ancak yaşatılıyor olabilir. Böyle bir toplum ancak  onarılabilir.Çünkü yaratmak insanların yapabileceği bir iş değildir.    RESUL ADANAŞ
C-4: %70 - %100 oranında ise böyle toplum yaşatılıyor olur. Beyni yıkanmış toplumu düzeltmek zor olur. Bence yeniden yaratmak, sıfırdan sağlam başlamak daha akılcıdır.M. Sinan TAŞ
C-4: Bir toplum düzeninde büyük oranda liyakatsizlik olabilir. Bunu devletler bazında düşündüğümüzde de doğrudur. sebebi ise bireylerin veya devletlerin sahip olma, kendini kabul ettirme ve farklılıkları kabullenmeme durumu. Farklılıklara karşı anlayışın kıt olduğu bir toplumda ancak dışsal etkilerle iyileşme sağlanabilir. Çünkü kendi toplumsal yaralarımızı görüp, göremezlikten gelenler vardır. Kapitalizmin hüküm sürdüğü ve böl-parçala yönet anlayışının hakim olduğu dünya düzeninde toplumu dizayn etmek neredeyse imkansızdır. Bence toplumu düzeltmek daha akılcıdır. NAYİP KOÇ
C-4: Böyle bir olabilir. Yaşatılıyor olabilir. Böyle bir toplumu ıslah etmek daha mantıklı bence.KÂMURAN BİLDİK
C-4: Böyle bir toplumdan söz edilemez. Çünkü %20- 100 liyakatsizliği bir toplumun ayakta durması mümkün değildir. Ki böyle bir toplum varsa da yaşamıyordur, yaşatılıyordur. Çünkü böylece bir toplumun orta direği kırılmıştır. Dolayısıyla yok olmaya mahkûm bir toplumdur. Böyle bir toplumu yeni baştan yaratmak daha akılsızdır. Çünkü böyle bir toplumu düzeltmeye çalışırsanız arada kendinizi de kaybedersiniz.        Hüsnü ŞAKI
C-4:
Olamaz, çünkü liyakatsiz bir ortam toplum olamaz. Sadece insan yığını olur. Her şeyin tam tersine dizayn edilmiş olduğu bir toplum yaşatılıyor. Çünkü orda çıkarları için ikiyüzlülük yapan insanlar olur genelde. Böyle bir toplumu düzeltmenin tek yolu oradaki insanlara ahlak ilacı aşılamaktır. GÜLTEN SÖKMEN
C-4: Olabilir, ancak toplumun kendini değiştirmemesi kanaati olunca kimse değiştirmeye kalkmasın. Ancak yaşatılıyordur. Yeniden yaratmak akıllıca olur.              Faruk KARAHANLI
C-4: Evet şuan birçok ülke zaten bu durumdadır. Ve bu durum yaşanmıyor yaşatılıyor. Örneğin, şuan ABD ve birçok Avrupa ülkesini öyle görmekteyim. Ancak yeniden yaratabilirsiniz, onaramazsınız. Ekrem MANAY
C-4: Eğer bir yerde toplum varsa mutlaka orada kurallar ve düzen vardır. Liyakatsizlik oranının yüksek olduğu toplumlarda kurallar öngörüldüğü şekilde işlemez ve düzen bozulur. Toplumda dizayn edilmiş olan sistem o toplumun ettiğine uygunsa, hem toplum tarafından yaşatılır hem de kimseye rahatsızlık vermez. Aynı şekilde toplum iradesiyle oluşturulamamış düzen zaten tersine işliyor demektir, toplumun tek ferdini bile mutlu edemez. Bu tür toplumda düzen yaşatılmaz sadece yaşatmaya çalışanlar tarafından ayakta tutulabilir.Deşifre olmuş toplumda tüm fikirler artık sabittir. Değiştirmek hemen hemen imkânsızdır. Yeni bir toplum daha genç, esnek ve çağcıl olacaktır. BELÇİM HAKAN
C-4: Bir toplumda % 100 liyakatsiz insan olamaz % 99 olabilir. Ama % 100 olamaz mesela tarihte azmışlıktan lüzum dar, kokuşmuşluktan, zinadan, isyandan helak olan kavimler olmuştur. Bu toplumlarda Kuran’dan öğrendiğimiz kadarıyla insanların çoğu % 80-90 gibi helak olmuştur. Geri kalanları da bir peygamber ve etrafında kalan bir elin 10 parmağını geçmeyen insanlardır. Onun için % 100 olamaz illaki bir rehber bulunmuştur. Çünkü Allah ben hiçbir zaman bir topluma uyarıcı göndermeden o toplumu helak etmem diyor. Bir toplumu sonradan oluşturmak gibi bir şansımız yoktur. Ancak var olan bir toplumu sonradan ahlaki yönden düzeltebiliriz. Örnek verecek olursak Muhammed (a.s) gelmiş olduğu topum her yönüyle örnek içinde yaşıyor da hatta kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu sonra elçi öyle insanlar yetiştirdik: Onun mektebinde yetişen insanlar yolda yürürken bir karıncayı bile ezmemek için o hassasiyetle önlerine bakarak yürürdü.                  Taner Gider
C-4: Toplum, aynı amaç için bir araya gelmiş insan topluluğudur. Eğer insanların yarısından fazlasında uyumsuzluk varsa onlar bir arada bulunamaz, o halde toplum olamazlar. Eğer öyle bir toplum varsa başkaları tarafından yaşatılıyordur. Çünkü; tam tersine dizayn edilmiş insanlarda uyum sorunu ve birbirlerini alt etme başlar. Onun için yaşatılıyordur. Somut bir örnek veremiyorum. Bence düzeltmek ve onarmak daha akılcı olur, yeniden yaratmak zaman alır.MÜZEYYEN ADSOY
C-4: tabi ki olabilir. Bu tip toplumlar piyondur. Bir toplumu yaratamazsınız. Ancak düzeltebilirsiniz beklide nitelik olarak yaratabilirsiniz.              Ahmet AYDOĞAN
C-4: Hayır olamaz. Böyle bir toplumun kısa sürede olsa varlığını sürdüremez kendi kendini yok eder. İLYAS ARVAS
C-4: Evet böyle bir liyakatsizlik olabilir.Ama bence bu gerçekten yaşamıyor yaşatılıyor.Böyle toplumları genelde farklı toplumlar kendi çıkarları için kullanırlar.Bunları da yeniden yaratmak  yerine,var olan mevcut durumda birtakım değişiklikler yapmak daha kolay olur.Yoksa bir şeye sıfırdan başlamak zordur.Onlara olayların iyi ve güzel yönleri gösterilerek durumda düzeltmeler yapmak daha kolay olur. BEHİYE DAĞ
C-4:
Bu kadar yüksek oranda liyakatsizlik olan bu toplum başta yaşatılmaya çalışılmış ve bir süre sonra alışıla gelen bu yaşam doğal olan zannedilip yaşamaya kendisi devam etmiş olur.Eskiyi düzeltmek\onarmak eskiyi bitirmez.Zaman zaman tekrar izleri ortaya çıkar,düzeni etkiler.Yeni baştan istenilen düzeni oluşturmak daha akılcıdır. DERYA NURAY YILGAN
C-4: Neden olmasın. Böyle bir toplum hiçbir zaman ilerleyemez.              Edip Güllü
C-4:
Bazı vahşi batı toplumları örnek olabilir. Böyle bir toplumu yaratmak için mevcut nesil yok edilmeli. En iyisi onarmak yada tamir etmektir.Kenan ÇEVİK            
C-4: Evet olabilir. Örneğin tarihte birçok sapık ruhlu toplumla karşılaşıyoruz. (Lut, Ad…vs.) bu toplumlar yaratılışlarına yani insan fıkratına aykırı tam zıt davranışlarda bulunmuşlardır. Yüce Allah bu kavimleri öncelikle düzelmeleri için Peygamberler göndermiştir. Bunların bir kısmı düzeltilmiş, düzelmeyenleri de düzelmeyecekleri kesinleştikten sonra onları helak etmiş, yok etmiştir. Ve bunların yerine aralarına seçtiği tertemiz insanlarla yeni toplumların oluşmasını sağlamıştır. Yani kısacası bir toplumu yok etmek veya yeniden yaratmak ancak Yüce Allah’ın bileceği iştir.            Kenan DOĞAL           C-4: Olabilir. Ters dizayn edilmiş toplum ancak yaşatılır ama sonu yokluktur. Bazı insanlara fayda sağlıyorsa yaşatmaya çalışırlar. Örnek veremem. Böyle yanlışlıklar insanların benliğine kazıldı mı düzeltilmesi olanaksızdır. Ancak eski sistemden daha iyisini ve yaralarını kabul ettire bilinirse yeniden yapılandırılması daha kolaydır.   Mehmet YİĞİT
C-4:
Bu duruda bir toplum düşünemiyorum belki yok olmuş toplumların veya yok olacak toplumların son demlerinde böyle bir durum olabilir. Olası böyle bir toplum yok olmaya mahkumdur. Yeniden yaratılması daha mantıklı geliyor. Nurettin ÖZBEK
C-4:
%70-%100 liyakatsiz bir toplum veya topluluk olabilir ve bu topluluk yaşatılmıyor yaşıyordur. Çünkü insan öyle bir varlık ki kendi özel doğruları için hayatını teda edebilen bir canlıdır. Günümüzde somut bir toplum örneğinden çok topluluk verilebilir. Böyle bir topluluğu onarmak gerekir fakat sorudaki gibi sadece akıl merceğinden bakarsak yok etmek yerine yeni toplum. SENAR BULUT              
C-4:
%70-%100 arası liyakatsizlik belli bir kesime göre olur. Toplumun tamamına karşı bu oran çok fazladır. Kurulan düzenin mutlaka uyuşan, denk düşen topluma layık olan yönleri vardır. Bu düzenin liyakati görecelidir. Bir kesime göre yararlı, diğer kesime göre yararsızdır.
Tam tersine o kurulmuş bir şehir Endonezya da var. Kadın erkek işleyiş sistemi dünya düzeninden çok farklı kurulmuş. Böyle toplumları yeniden yaratmak imkansız, düzeltmek ise çok zor. Yani düzeltmek zaman alsa da daha akılcı olur.      ZENNURE HALİLOĞLU
C-4:
Eğer toplumun %95’i deşifre hain insanlardan oluşuyorsa o zaman insan mühendislerini bir araya toplayıp %5’i temiz olan insanları bir yana ayırtmak gerekir.Ve %95 kesimini ortadan kaldırıp sabun ve yağ üretiminde kullanacak, %5’i ile yeni bir düzenli toplum yaratılacak. Deniz   yalçın                   
C-4: Olabilir.Tam tersi dizayn edilmiş bir toplum olabilir.AKP’ li bir kadın milletvekilinin araştırmasına göre Endonezya’da anaerkil bir toplum var.Erkeklerin bütün işlerini kadınlar üstlenmiş durumda ve kadın egemenliği mevcuttur.En mantıklı yol; köhneleşmiş düşünceleri, fikirleri ve toplum düzenlerini yıkıp yeniden yaratmaktır.Bir düşünür der ki; “Yıkıcılık tutkusu aynı zamanda yaratma tutkusudur” .              GÜZ YAPRAĞI