TOLUM VE ÇEVRE DERSİ  

                                       CANLI VARLIKLARIN;GENEL DÖNGÜLERE; KATKI PAYLARINA  GÖRE; KATEGORİZE EDİLMESİ YADA GRUPLANMASI
 
    I-İlkel İnsan (aklı ilkel/primitif insan=şok akıllılar)
   II-Doğal İnsan(aklı doğal insan)

  III-Çağdaş İnsan (aklı asri insan)
  IV-Normal İnsan(aklı normal insan)
   V
-Evrensel İnsan(aklı meleği insan)
  
VI-Gelişmiş İnsan(akli selim insan)
 VII-Diğer İnsanlar(aklı meçhul insan)
  
VIII-
Hayvanlar ve Diğer Canlılar(Akılsız Canlılar)
I-İlkel İnsan (aklı ilkel/primitif insan=şok akıllılar):
bilerek ya da bilmeyerek varlıklara, çevresine doğrudan veya dolaylı zarar veren insandır.  Fert /toplum/ devlet; bilerek-bilmeden veya keyfiyetinden, doğaya-varlıklara  parazit- patojen, fosil ve ilkel olarak yaşıyorsa, bu kategoriye girmeyi hak kazanır. Kâinattaki cüce yıldız ve kara deliklerin; dünya'daki elçileri gibidirler. Her şeyin çözümünü bilimle, parayla aramaya çalışır ve tek çözümü ekonomi, para ve güç dengesine bağlıdır. Parayı güç ve amaç olarak kabul eder.Ekonomik sorunların çözülmesiyle insanlık sorunlarının çözüleceğine inanır.İlmin hiçbir değeri yoktur, aksine ilim tehlikelidir.
   Ortaçağ gerçekleri nedeniyle, haklı olarak; laiklikle ilimi terk etmiş veya ilme olan güvenini kayıp etmiştir.1, 2, 3, 4. Parayı veren düdüğü çalar zihniyeli fert/toplum ve devletlerdir. Menfaatleri gereği, genel döngülerin(dijital-sanal, zihinsel, sosyolojik, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngüler) bilincinden yana gözükürler. Bu insanlar yer küresindeki sosyolojik besin piramidinin tepesindeki doyumsuz aslanlar gibidirler.Bu kategorideki insanların ve liderlerinin çoğu cahildir, bilmediğini de bilmiyor .Yaşam dönüsünde;çevresini, dünya’yı ve doğayı hor kullanan ve gelecek nesillere borçlu yaşayan ve ölen insanlardır.Bu insan tipi kendini, tüketimini doğada amorti edemeyecek kadar zavallı bir idrak içindedir. 1

II-Doğal İnsan(aklı doğal insan):Normal yaşam için  vahşi doğal yasalarının etkisinde kendini tam kurtaramayan fert - toplum veya devlettir.Pigmeler, Aborcin, Eskimo… vb. kavimler bu kategoriye girerler. Doğa yasalarına açık insanlardır.Doğaya emanet yaşarlar. Genel döngülerin(dijital-sanal, zihinsel, sosyolojik, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngüler) ve Doğal-sosyolojik döngünün bilincinde değildir.Bu kavimler dünyaya hakim güçlerin merhametinin göstergesi-indikatörü-belirteci gibidirler. Yardıma muhtaç kavimlerdir. Bu kavimlerin zamanına, haklarına ve geleceğine;yardım ve yaklaşım insanın/ların ölçüsünü belirler.

III-Çağdaş İnsan (aklı asri insan):Asrına en ideal uyum sağlamaya çalışan veya sağlayan insandır. 20. yy nin insan tipidir. Bu insan tipi, asrına yoğunlaşmıştır-gününü gün edip rakipleriyle yarışır.Asırlık kozmopolit fert - toplum veya devlettir.. Bilme güvenir, ilmi körelmiştir. Genel döngüleri (dijital-sanal, zihinsel, sosyolojik, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngüler), sosyolojik ve doğal döngü bilinci asırlıktır. Medeniyet dediğinin; çok işi-dişi var canavar.

IV-Normal İnsan(aklı normal insan):Doğal ve sosyal döngü ilişkilerinde kendini bazen amorti edebilen bazen vasatın altında fert - toplum veya devlettir. Bu insan tipine orta-doğuda daha çok rastlanır.Yaşam döngüleriyle titrek dengededir. Erozyona ve b üyük doğal yangınlara sebep olmaları nedeniyle doğaya negatif değer katarlar. Yaşam döngüleriyle negatif-nötr-pozitif dengededir. Bilim ve ilimi arasındaki titrek-paradoks ilişkilerle çözümler üreterek yaşar. Tam olarak genel döngülerin(dijital-sanal, zihinsel, sosyolojik, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngüler) bilincinde değildir. Sosyolojik ve doğal döngü bilinci henüz gelişmişitir. Orta doğu, Orta Asya, Afrika ve Hindistan Çevresi kavimleri olup henüz doğaya zarar verme aşamasına girmiş ve kendine kimi örnek aldıkları-alacakları bunların geleceğini belirleyecektir.

V-Evrensel İnsan(aklı meleği insan):
Zihni, doğal çevresi ve beyni ile pozitif düşünerek doğayı aşabilen fert - toplum veya devlettir. Doğaya pozitif değer kazandıran varlıklara zarar vermeyen yaşam stilini geliştiren  fert ve toplumlar bu kategoride yer alırlar.21. yy bilgi-uzay çağı insan tipidir. Yaşam döngüleri ve genel döngüleri(dijital-sanal, zihinsel, sosyolojik, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngüler) nötr-pozitif dengededir.Eevrensel insan:yaşadığı ortamda;genel olarak çevresinden başlayarak uzaklar doğru öncelik kuralına dayalı olarak ;kendisini çevresinden insanlığa doğru, verimli, mantıklı ve akıllıca güncelleyen kişidir.12 Önermesinin eksiğini tamamlayınız. Evrensel İnsanı Hayvanlardan ayıran sosyal özgünlüklerden birisi de; giyiminden, davranışlarından ve her türlü ürettiklerinden başka varlıkların yarar gördüğü insandır. Ya da everensel insan;giyim ve yaşama şekli ile; başka insanların güzel ahlaki ortak payda duyu ve duygularını kasten harekete geçiren insandır. Bir kişilik: dikkat ve ilgilerin üzerinde olmasına mutlak gereksinim duyuyorsa yada çok hoşlanıyorsa;başkalarının nefsi duyguları yerine ruhi, ulvi ve akli duygularını harekete geçirecek şekilde;giyim, davranış, eylem ve üretimde bulunmayı tercih edebilir.İfrat ve tefritin giyimi, davranışları ve eylemleri yerine; normal olanlarının çevresinde uyandırdığı duygular kişinin toplumsal duygularının ortak paydasına gösterdiği saygıyı ifade ettiğinin bilincinde olması önemlidir. Yada giyimiyle, davranışlarıyla ve eylemleriyle;mütevazı, aşırı dikkat çekmemek toplumsal ahlaki değerlere saygının ifadesidir. Eylemleriyle yokluğunu sergilemek toplumdan çok kişiyi ilgilendiren özel bir tercihtir. Evrensel insan/toplum/ devletin bilim ve ilmi arasındaki temel çelişkilerini çözümlemiştir.  Evrensel insanlar kalben-zihnen  ebedidir; çağdaş ve normal insan, evrensel insanın yanında, güdük ve çocuksu kalır. Evrensel insan tipinde idealler ferdi, aklı kurallar geçerli ve gerçekçidir. Parayı araç kabul eder. Doğal ve sosyolojik döngünün bilincindedir.
Bu insan tipi henüz yarı uyanık; çevre, doğa ve sosyal döngü bilincindedir. Savaşlara karşıdırlar;bilinçli, adil ve haklı globalleşmeyi savunurlar. Geleceği hak edişe aday insanlardır. Güzel bir geleceği vaat ederler. Mevcut dünya sisteminde ciddiye alınmadıklarına çok üzülen, gayretli, değişmeye müsait, her millete serpişmiş güzel insanlardırlar. Henüz münafıklar, hainler bunlara dadanmadan:fanatiklerine aşılanarak;korunmaya, gelişmeye, yeşermeye ve yaşayarak onları tanımayı, öğrenmeyi başardıkça baskınca gürleşecekler.

VI-Gelişmiş İnsan(akli selim insan):Zihni, doğal çevresi, beyni ve yüreği ile pozitif düşünerek doğayı aşabilen fert ve toplumlardır. Doğaya pozitif değer kazandıran veya Tüm döngülere (dijital-sanal, zihinsel, sosyolojik, doğal ve enerji halleri dönüleri ve diğer döngüler) değer kazandıran insandır.Varlıklara yararlı yaşam stilini benimseyen/ten fert ve toplumlar ise bu kategoriye girerler. Her koşulda ve zamanda aranan insan tipidir.Yaşam döngüleriyle pozitif dengededir. Kâinat'taki Güneş'lerin ve Ak delik'lerin; Dünya'daki kişilikleri gibidirler.Her şeyi ile örnek alınan insan tipidir. Bu insanlardan ilerisi, Peygamberlerimiz, velilerimizdir. Bilim ve ilimi arasında çelişki yoktur. Aklı kurallar öncelik taşır. Kamil insandır. İstisnalar hariç herkes ondan razı ve ona güvenir. Güzel ahlakın bilincindedir.Yaşam dönüsünde;çevresini, dünya’yı ve doğa'yı; verimli kullanan ve gelecek nesillere artı değerler miras bırakan insanlardır. Bu insan tipi;tüm varlıklara sıhhat ve doğanın ömrüne artı değer katar.
VII-Diğer İnsan(aklı meçhul insan):Yukarıdaki 6 kategoriye girmeyen uzay çağının gelecekteki gelişmiş ve deforme tüm fert - toplum veya devletleri bu kategoriye girer.

VIII-Hayvanlar ve Diğer Canlılar(Akılsız Canlılar);
İnsanın dışında, bilmin canlı kabul ettiği tüm varlıklar bu kategoriye girerler

Bu Gün İnsanlar: Yaptığı tercih ve davranışlarıyla; ilkel,doğal,çağdaş,normal ,evrensel ve gelişmiş özellikleriyle harmanlanmış gibidir.Önemli olan; fert ve toplumların fıtratına pozitif tesir eden, gerçek eğitim-öğretim-yönetim, sistemlerinin keşif edilip, doğru zamanlama ile kaliteli insan yetiştirmek üzere uygulamaya konulmasıdır. Bu zor değildir. Çünkü fert ve toplumun değer yargılarına ait:olanaklar, doğrular ve gerçek teşhis edildikten sonra; tarafsız bir şekilde fıtratına uygun eğitim ve öğretimle uygulamaya geçirilmelidir. 

 Gelişmişliğin ölçüsü; doğadan daha çok istifade eden, doğayı hortumlayan yöntemler ve teknikler sahip olmak üretmek, veya doğanın dengesini bozan araç ve gereçler üretmek midir? Kıyasını doğru, gerçekçi ve bilimsel yapmamız gerekir. Kısaca;gelişmişliği; fıtratı(örneğin engelli bir çocuk ) ve olanakları ölçüsünde doğal döngülere pozitif değer katmakla doğru orantılı kabul etmek daha akılcıdır.
         Çevrenin ilkel insan sorunu vardır, insanında güzel ahlak sorunu vardır, ahlakında pratik hayatta uygulanmama sorunu vardır. Yine uygulamanın da eğitim sorunu vardır.
Bir toplum güzel ahlaklı insan yetiştirmedikçe hangi sistem olursa olsun hem çevreye hem de kendisine zarar verir.


EVRENSEL İNSANIN ÖZELLİKLERİ ŞUNLARDIR
1. Doğa Merakı: Çocukluktan itibaren çevresine ve doğaya daha çok ilgi duyar varlıkları sorgulamayı olayın nedenlerini merak eden kişiliktir.
2. Nesnellik: Olayları, varlıkları değerlendirirken ve yargılarken nesnel ölçüleri kullanırlar. Kişisel önyargı ve beğenilerini buna karıştırmazlar.
3. Zihinsel Esneklik: Vardığı sonuçları, yargıları diğer sonuç ve yargılarla karşılaştırılarak test ederek diğer insanlarla tartışarak en doğru olan sonuç ve yargıyı kabullenmekte güçlük çekmeyen zihinsel esnekliğe sahiptir. Zihinsel yönden hürdür ve saplantıları yoktur.
4. Yılmazlık: Çözülmeyen problemlerle uğraşmaktan haz duyar. İnatla azim arasında şöyle bir fark vardır; kendisinden verim alınamayacağına kanaat edildiği zaman; o an için (geçici) çalışmayı terk eden kişi azimlidir. ÖSYM sınavında tek soruyla inatlaşmak inadı çok güzel ifade eder. Kısaca kendinden azami verim almasını bilen kişi azimlidir. İnat eden kişi beynini ve bedenini çok yorar
5. Sentez (Yaratıcılık
): Herhangi bir problemin, olayın, olgu ve varlığın hakkında mevcut bilgileri en verimli bir şekilde veri tabanı olarak kullanıp sentez ve analiz ederek insanlara güzel meyve verir.
6. Ortak Çalışma:Özellikle fen bilimlerinde bir elin nesi var çok elin sesi var.Yani on kişinin bir problemi çözmesiyle bir kişinin çözmesi arasında çok fark var.
7.Doğa ve İnsan Sevgisinin Liyakati: Evrensel insan kendisini doğanın bir parçası kabul eder. Akıllı ve zeki olması nedeniyle gururlu ve kibirli olmaktan çok doğadaki olay ve varlıkları takdir eder hayranlık duyar merhamet eder ve adil davranır. İnsanları sever diğer canlılara merhamet eder. Bu gün sevgi liyakatini hayvanlarla paylaşan kültür gelecekte sevgilerini robotlarıyla paylaşırlar. 
8.Doğa ile İnsanın Mutual (Ortak) Yaşama Şeklini Benimser:Karşılıklı olarak; doğadan yararlanma ve doğal dengeyi kuvvetlendirici yönden doğaya katkıda bulunmak ister.
9.Sıra Dışı Düşünebilmek-Olanakları Ölçüsünde Doğru Davranabilmek:
İnsanlara zarar vermeyen, sıra - kural dışı davranmak ve düşünmek; topladığı verilerini, varlıkların yararına somutlaştırıp hayata uygulamaktır. Onun için toplum kuralları, değişmez; idolar, idoller değildir.
10.Fert ve Toplumsal Açıdan Evrensel olmak
.: Ör:Dünyadaki vatanı-milleti-kavmi-kişisel tercih ve yaşama tarzı onun hayatının payını oluşturur. Hayatının paydasını; İnsan - İnsanın yararlı evrensel değer yargıları ve insanı vatanının kâinat olduğunu kabul eder. İnsanı bir beden, milletleri bu bedenin dokuları,  kişileri insan alfabesinin harfi-hücreleri gibi kabullenmek.   ;
11. Varlıkları, Paha Biçilmez Kabul eder
: Canlı ve cansız döngüdeki(dijital-sanal, zihinsel, sosyolojik, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngüler) her varlığın özgün öneminin bilincindedir. Belki de onun için Afrikalı bir Pigme, Kuzey Kutuplu bir Eskimo, Amazon Ormanlarında bir yerli veya Avustralyalı bir Aborcin; insanın doğal yaşama direnme gücünü ayakta tutan ve uyum sağlamaya çalışan, atasal- askeri gibi görür.
12.Namuslu ve Dürüsttür:
Hak edişe özen gösterir ve hazırın zararlarının bilincindedir.

13.Yararlı Değerler Üretmek ve Uygulamak
14.Gerçekçi Kişilik:
İdeallerdeki bereketi, güzelliği ve gücü kabullenir. Fıtratına uygun ve doğru tercihleriyle oluşan verimli özgün hayat denklemlerine göre yaşar
15.Geleceği  Kısmen de Olsa Görür- Varlıklara  Yararlı Şeyler Üretir;
Düşünce  sisteminde ve sanal   dünyasında, geleceği görür ve bilir.  Doğadaki varlıklar, süreçler, olgular, bilgiler ve enerji halleri arasındaki;  sabiteler, değişimlerin ivmeleri ve nötrleri bilir. Geçmişte bunlar arasındaki ilişkilerin yerel-evrensel ve sosyal açılımlarının sonuçları arasındaki mantığı asimile ederek;zihinsel operasyonlarla bu verilerden çok bilinmeyen denklemler sistemi ile geleceği görmeye çalışır. Maddi ve manevi olarak varlıklar, onun zihinsel ve bedensel ürettiklerinden yarar görür.
     Hangi buluş-teknoloji ve ürünü insanlığa ne zaman emanet edeceği; yer ve zamanını iyi bilir. Meşhur olmak veya azınlığın yararına; insanlığın bilinç seviyesini aşan veya onlara zarar verecek buluş-teknoloji-ürün ve fikirleri sunmaktan kaçınır.İnsanlara yarar sağlayacak fikir ve buluşlar üretir.Ne yazık ki; bazı bilim adamları vaktinde erken, bazı fikir ve buluşları insanların eline vermekle hata etmişlerdir. Bu evdeki çocukların eline ateşli silahları emanet etmeye benzer. Ör: Atom Bombası, nükleer enerji…vb.1

16.Bilimsellikle güncel yaşar;
Çalışmakta olduğu bilimsel konuyu veya çözmekte olduğu bir probleme endeksli düşünerek-yaşayarak bilimselliği özel hayatına güncelleştirmekte-uyum sağlamakta sıkıntı çekmez.
17.Bilimselliğin içinde; parti siyasetinin çok yüzlülüğünün bilincinde hareket ederek, parti siyasetçilerine ve siyasilere alet olmaz. Parti siyasetini, pozitif ve samimi bir yelpazeye çekmeye çalışır ve değerlendirir.
Gül sineme neyle di ki; sinem güle, siyaset dedi misali:pozitif bilimin kucağında; parti siyasetinin hünerlerini çok iyi tanır, gözler ve değerlendirir. Beşeri/İnsani veya Pozitif Bilimin siyasetinde(kök hücre siyasetinde) çok yüzlülük yoktur. Beşeri bilimin siyaseti her türlü rejimlerin gölgesinde çok yüzlü olabiliyor. Ne acıdır ki, belki de en yetenekli insanların yer aldığı dürüst pozitif bilimin; emekçilerini - emeğini-pozitif bilmin hasılatı; beceriksiz, haksız ve adaletsiz bir şekilde kullanılıyor.
  Özel Etkinlik : Bilim adamları bir işçinin veya bir kas hücresinin ya da bir sinir hücresinin kendi yapı, görev ve işlevi olarak nasıl bir icraatta bulunuyorsa gerek fıtratı, gerekse eğitimle netice itibariyle karakteri ve genetik yapısı araştırmaya bilimsel çalışmalara müsait kişi ve gruplara verilen isimdir, bir üstünlük vasfı değildir.1, 2, 3, 4, Şöyle ki her ne kadar toplum için bir lokomotif görevi yapıyorsa da sizin bu lokomotiften bir vagon üretmeniz gerçekten çok zaman alacaktır. İşte bu katar için tek başına vagon ve lokomotifin mukayesesinden çok tamamlayıcı olması önem taşır.
Özel Not :
İstisnalar hariç; doğada varlıkların birbirine üstünlüğünden çok birbirini tamamlaması (sosyolojik ve biyolojik döngü) daha büyük önem taşır. Tamamlayıcılık önemlidir, üstünlük izafidir.İnsanın sosyolojik döngüsünde; kavimler arasındaki çeşitliliğin önemi;Yellowstone gri kurtlarının gerçek hikayesinden daha çok şey ifade etmelidir.(Filim İzle) (Demirkuş 2003)  
18.Gerçek bilim insanı ve evrensel insan:yaşadığı ortamda;genel olarak çevresinden başlayarak uzaklar doğru öncelik kuralına dayalı olarak ;kendisini çevresinden insanlığa doğru, verimli, mantıklı ve akıllıca güncelleyen kişidir.  1, 2