52.Vahşi Kapitalizmin işletim sistemi vahşi demokrasi, kaliteyi artırma aracı rekabet dürüstlük aracı vahşi-doğal siyasettir. Demirkuş 2010 Önermesini eleştiriniz.

C.52. Vahşi Kapitalizm diye bir terim kullanmak ne kadar doğru olur bilmiyorum.Çünkü günümüzde Vahşi ve Kapitalizm kelimeleri aynı anlamda kullanılmakta.Vahşi kelimesi nasıl ki bize sömüren,zarar veren gibi çağrışımlarda bulunuyorsa,Kapitalizmde bize insan emeğini sömüren,gelişimi engelleyen,canlıya zarar veren gibi çağrışımlarda bulunmaktadır.Ayrıca kapitalizmin içinde bulunduğu bir cümlede demokrasi kelimesi zaten yanlış olur.Bu vahşi demokrasi bile olsa…Kapitalizmin temelinde sömürü,onda bir kişinin mülkiyet sahipliği söz konusudur ki bunun içinde demokrasi ,eşit yönetim,özgürlük gibi terimleri kullanmak zaten anlamsız olur.Rekabette ise yine ezilen halkın emeği kullanılmaktadır.Dürüstlük aracı olarak siyaset kullanılamaz.Çünkü siyaset demek sadece bir kişinin doğrusu demek ve bu doğru koşullara göre isteklere göre değişebilir.Bu da ‘’dürüstlük kavramı görecelidir ‘’deyip geçilecek bir kavram olduğunu gösteriyor. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.52. Vahşi kapitalizm’in işletim sistemi hemen hemen vahşi demokrasidir. Çünkü kapitalizm; Tüm bedensel ve zihinsel; davranış, eylem ve tefekkürlerini para kazanmaya veya ekonomik çıkarlara dayalı icra eden; fert toplum, devlet vb. yaratıkların yaşam tarzıdır. Aynı şekilde vahşi demokrasi ise nefsin işletim sistemi yüksek zekâ seviyesine tabii insanlara öncelik tanır öne çıkarır ve tercih eder. Akla tabii insanlara öncelik tanımaz tam tersi aklın hiçbir değeri yok ve dez avantajlı bir yaşam döngüsüne konmuştur. Herkes zekâsı oranında her şeyden nasiplendirilme kurallarına bağlanmıştır. Vahşi demokrasi yönetim sistemlerinde çoğunluğun; bilenin, bilmeyenin, zalimin, katilin, sapığın, yarı delinin, …vb oylarının gücü aynı olduğundan, demokrasi sürü rejimi niyetinde kullanılmaktadır. Doğal olarak da kapitalistlerin hepsi aynı oyu kullanacaklarından onların demokrasisi yani sürü demokrasi işe koyulacaktır. Hiçbir zaman insan demokrasisi olmayacaktır. Dolayısıyla kapitalizmi işleme sokabilmek için sürü demokrasisinden yararlanacaklar. Ancak yukarıda da belirttiğim gibi hemen hemen bir işletim sistemi olur nedeni ise vahşi demokrasi evet bir sürü demokrasisi olabilir ancak zekâyı önde tutan bir sistemdir.

         Rekabetle güçsüzlerin ve zayıfların yaşam hakkı güçlülerin insafına mahkûm edilir. Bu durum insanlarda; ya güçsüzlerin bedenleri avlanır ya paralı köle ya da besi yeri olarak güçsüzlerin emekleri ekonomi adı altındaki zekâ oyunu uygulamalarıyla avlanarak kullanır. Bunu yapanlar yaşamak, kalkınmak, kalite arttırmak için bahanelerini öne süreceklerdir. Evet, bunu da yazalım; kaliteyi arttırmak demekle güçlünün, zenginin, donanımlının yaşaması; güçsüzün, fakirin, imkân yetersizliğinden kaynaklanan donanımsızın ölmesi yok olması kastediliyorsa evet rekabet bir işletim sistemi olabilir. Ancak ben kalite arttırmanın, bir yükseliş ve yok oluşla bağdaşlaşması gerektiğine inanmıyorum. Bence kalite arttırmak tümüyle hep beraber bir şekilde kalkınmadır. Rekabet hayvanlar için her zaman zorunlu, insan için zorunlu değildir(insanları hayvanlaştırır). Rekabette merhamet olamadığı için insani değil hayvanidir. Bu nedenle bence rekabet asla kalite arttırmanın işletim sistemi olamaz.

           Siyaset hakkında bir sürü yaklaşım vardır. Aslında bir yere kadar dürüstlüğün işletim sistemi olabilir. Nasıl bir insanın kişiliğini en güzel ortaya çıkaran bir oyunsa siyaset de bir yere kadar bir oyun olabilir. Çünkü iktidara gelene kadar bunu yapacağım, şunu yapacağım diye bir sürü vaatler öne sürer. İktidara geldikten sonra ne kadarını yaptığı veya hangi sözünden döndüğü onun dürüstlüğünü ortaya koyar. Oyunda kazanabilmek içim her şeyi yapar gerekirse adi olan bir yolu bile seçer siyasette de böyledir iktidara gelmek veya düşmemek için en adi suçları bile işler. Ama bazen siyaset de işletim sistemi olmayabilir.   Esengül MELEN

 

C.52.Siyaset rekabeti doğurur; ama dürüstlüğünü yitirir. Oluşan rekabet ve kaybedilen dürüstlük ise kaliteyi artırmaz azaltır. Tülay KORKMAZ

 

C.52. Vahşi demokrasi tamamen yanlış bir şeydir. İnsanlar insan oldukları için çoğu hakka sahiptir. Bunları kısıtlamam kul hakkına girer.    Şaban DOĞAN

C.52.Osmanlının çöküşüyle hayatımıza giren kapitalizm bizi sömürdükçe  sömürüyor.Biz buna bir dur demedikçe de sömürmeye devam edecek.Örneğin marketlerde aldığımız ürünlerin çoğu yabancı markalara ait.Biz bu ürünleri üretemiyor muyuz ki savaş adı altında masum insanları hedef alan kurşunları bilmeyerek de olsa finanse etmiş oluyoruz.   Şahver ERTUNÇ

 

C.52.  Kapitalizmi savunan kişilerin düşüncelerini ilerletme sistemi vahşi demokrasidir.Kaliteyi arttırma aracı rekabettir çünkü kişi rekabet ederek daha iyi sonuçlar elde edebilir.Siyasette ise dürüstlük yaparak daha iyi sonuçlar elde ettiklerini sanırlar.Ama siyasetin olduğu yerde dürüstlük yoktur.     Figen ÜLKER

C.52. Vahşi kapitalizmin doğru diye adlandırdığı şeyler aslında yanlıştır. Yani işletim sisteminin vahşi demokrasi değil de düzgün demokrasi olması gerekiyor. Yani vahşi demokrasi denince demokrasinin anlamı nerde kaldı. Kaliteyi artırma aracı rekabet olmamalı tam aksine insanların birlik beraberlik içinde olması sağlanmalıdır. Dürüstlük aracının da siyaset olması çok saçmadır. Çünkü siyasetle dürüstlüğü bir arada düşünmek çok zor bir durumdur.   Vildan BAYKAR

 

C52.Kötülük düşüncesi ile başlayan bir iş kötülük iyilik düşüncesiyle başlayan bir iş iyilikle sonuçlanabilir. Rekabette bulunma kaliteyi artırabilir. Dürüstlük ve kendini bilme, hak gözetme ile de yönetim daha iyi kılınabilir. Tahir İGİT

 

C52. Kapitalizmde amaç para kazanmaya veya ekonomik çıkarlara dayalıdır. Bunları gerçekleştirmek içinde demokrasiyi kullanırlar. Daha iyi verim alabilmek için birbirleriyle rekabete girerler. Halk ve toplum ise bunlar için bir besi yeri gibidir. Bunlara karşı dürüst görünmek için siyaseti kullanırlar. Hüseyin HASIRCI

 

C.52. Dürüstlüğün aracı vahşi-doğal siyaset olamaz. Bu tip siyaset yapan fertler kendi ceddini ve

cebini düşünen fertle olduğundan dolayı dürüstlük anlayışına tamamen terstir.  İsmail TOPAL

 

C.52.Demokrasi maskesiyle gizlenmiş menfaatperestlik kapitalizmin esas şiarıdır. Demokrasi aslında halkın menfaatlerini ön plana alan değil. Kapitalizmin kendi vasıtasıyla nemalanlığı hayali zihinsel bir yanılgıdır. İnsani değerlerin rekabetle çiğnendiği bir oluşum olan kapitalizmin beslendiği en önemli gıda aslında halkı insani vasıflardan uzaklaştırma eğilimi olarak söylenebilir. Dürüstlüğü siyasetle ya da siyaseti dürüstlükle inşa etme çabası muhtemel değildir. Çünkü siyasetçinin dürüstü, dürüstünün siyasetini yapmaktır. Bunun da (günümüz siyasetçilerini düşünürsek) muhtemel taraflarının olma ihtimali bir hayli zordur. Gülistan DİKSİN

 

C.52. Vahşi kapitalizm insanları sömürür ve aç bırakır, insanları yoksulluğa ve sefalete mahkûm eder. Toplumdaki suç oranını artırır(Fuhuş, kaçakçılık, insan tacirleri, hırsızlık vb.). Bunu ise vahşi ve göstermelik bir demokrasi izler. Böylece halk çok güzel bir şekilde uyutulur, sözde haklarla kandırılır ve tüm hakları ellerinden alınmış olur. Daha fazla ürün satmak için ürün kalitesinin artması gereklidir ve bunun içinde bir rekabet ortamı gereklidir. Ülke siyaseti ise kapitalizm çıkarlarına uygun vahşi bir siyasettir.  Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

 

C.52.Vahşi demokrasi diye uydurulan bu iğrenç sistemin yaptırıma geçirmesi ve paranın rahatça dönebilmesi için kapitalizm şarttır. Kapitalizm demokrasi kuralları adı altında işini yürütür. Bana göre kaliteyi arttırma aracı rekabettir. Çünkü kalite ne kadar düşükse rekabet o kadar azdır. Rekabeti arttıran kalite fazlalığıdır. Dürüstlük siyasetle mukayese edilemez. Çünkü siyaset başlı başına bir yalandır.  Damla TOPCU

 

C.52.Vahşi demokrasinin işletim sistemi vahşicedir. Dinden kopuk, dini düşünmeyen bir zihin anlayışının olduğu, insanları birbirine düşürerek bir rekabete sokmaya ve insanlığın değerini azaltan  bir işletim sistemine dayalı kapitalist fikirlerdir. Bunlar siyaseti dürüstlük aracı kullanarak insanların birbirlerini kötülemesini sağlar ve milletin gözünü boyayarak iyi olduğunu göstermeye çalışan vahşi demokrasinin vahşi insanlarıdır.  Oğur ABAY

 

C.52.kapitalizmi benimseyen kişiler parayı öncelik gördükleri için her şeylerinde parayı ön planda tutarlar. Bu kişilerin düşünce sistemleride demokrasiye yöneliktir. Bunun içinde birbirleriye rekabete girerler. Ancak iyi dürüst görünmek içinde siyaseti kullanırlar. Abdullah MÜZENNET

 

C.52. Vahşi kapitalizm de ekonomi ön planda tutulup her şey paranın gücü üzerine kurulur. Rekabet bir ölçüye kadar uygulandığında kaliteyi arttırır. Siyaset ise dürüstlük üzerine kurulursa huzurlu bir toplum yaratılabilir.        Adil ERDOĞAN

 

C.52.  Siyasetin rekabeti dürüstlükle sağlasaydı vahşi demokrasi ve kapitalizm sistemleri olmazdı zaten.     Nihat ÇALKAN

 

C.52). Doğaya topluma ve geleceğe zarar vermemesi i.in ve rekabet dürüstlük aracı siyasettir Erdal İNCİ

C.52.Siyaset hiçbir zaman dürüst olmamıştır ne kadar yalan varsa hepsini söyler, insanları kandırır. Doğru yoldan çıkarır. Rekabet bence kaliteyi arttırır. Evet, insanlar öyle olmuş ki bencil, kendini düşünen, başkasının başarılı olmasını istemeyen, sadece ben merkezli duruma düşmüşler ve birbirlerini kıskandıkları için rekabete girerler. Her zaman en iyisini ben yaparım der ve kaliteli şeyler yapar. Bazen de kalitesiz şeyler yapıp insanları kandırmaktan başka bir şey yapmazlar. Her zaman rekabet kaliteyi arttırmayabilir.

Demokrasiye göre hiçbir zaman hiçbir şey seçilmemiştir ki kapitalistte insanların görüşlerine baksınlar. Demokrasi diye bir şey yoktur bu ülkede bence. Saime SAVDA

 

C.52.Vahşi kapitalizmin  dayanağı olarak demokrasi insanların bu dünyada imkanları ölçüsünde her istediklerini yapabilmelerini sağlamaktadır..Buda insanları sosyal tabaka yaratmaya götürmüştür.Dünyanın kimi yerinde insanlar açlıktan ölürken kimi yerinde ise sınıf yaratma peşindekiler hiç olmayacak şeylere dünyanın parasını harcamaktadırlar.Bu da rekabeti doğurmaktadır.Fatih EKECİK

 

C.52.Rekabet kaliteyi her zaman arttırır.fakat vahşi kapitalizmin olduğu bir yerde dürüstlükten söz edilemez.Çünkü vahşi kapitalizmi benimseyenler yalnızca kendi çıkarlarını gözetirler.Emre ŞAHİN

 

C.52.  Vahşi kapitalizm sistemi gibi politik benimsemeler de, milli görüşler arası çatışmalar ve farklı zaruri politik anlayışları içerisinde siyaset maskesi ile uygulanan yaptırımlar ön plandadır ve bugün  dünya devletleri arasında bunun birçok temsilcilerini görmek mümkündür. Gerek geçmiş tarih de gerekse de günümüzde uygulanan bu siyasi anlayışı ile bir çok milliyet kendileriyle hemfikir olmayan toplumlar ve sınırlarla bir siyasi çatışma ve görüş ayrılığı içerisindedir.    Emrah ÇUBUKÇU

                                                                                                                     

C.52.Kapitaliz kendisini insanlara kabul ettirmek ve insanları sömürmek için her türlü yolu dener. yeri ve zamanı geldiğinde demokrasiyi de kendi çıkarlarına alet eder. Fikriye YAŞAR

C.52)Kapitalisti savunan kişiler her işte parayı ön planda tutarlar, fakir ve zengin dengesizliği oluştururlar. Düşünceleri demokrasiye göre şekillendirirler. Davut ARABİ

 

C.52. Dürüstlüğün aracı vahşi-doğal siyaset düşünülemez. Bu tip siyaset yapan fertler kendi ceddini ve cebini düşünen kişiler olduğundan dürüstlükten söz bile edilemez.  Kadir GÖKPUNAR