99.A-Dillerin, sistemlerin, yönetimlerin, rejimlerin…vb fert, toplumsal ve çevresel bazda; mantıki, insani düşünce, yararlı;fıtratı-yapısal, inançsal, kültürel... vb değer yargılarını yok ediyor, engelliyor, kementliyor yada katlediyorsa ne yapılmalı?
B-Sistemin/lerin, dilin/leri, lisanın/ları, yönetimlerin, rejimlerin…vb kurallarının liyakate ve insani mantık, yararlı;örf adet, fıtratı-yapısal, düşünsel, inançsal, kültürel... vb değer yargılarına kement, baraj, engel olması kesinse nasıl bir eğitim sistemi geliştirirsiniz?
İpucu;doğru
alternatifleri gerekçeleriyle liyakatli ortaya konulup liyakatli tedavi edilmeli veya tamamen terk edilip yararlı alternatifler yeniden geliştirilmelidir.

 

 

 

C.99. A) Değer yargıları olmayan bir toplum kaosa girer ve çöker. Bunu durdurmak için o sistemleri çökertmek ve toplumu kurtarmak gerekir.

B) O sisteme karşı durdurucu etki yapacak eğitim geliştiririm. İnsanlara sürekli yararlı yargıları hatırlatırım.Şaban DOĞAN

 

C.99.A)Buyönetim,sistem…terkedilmeli ve devleti oluşturan milletlerin farklılıkları,kültürleri,dinleri…göz önünde bulundurularak daha uygun bir siste yönetime geçilmeli.

B) Kültürel,dini,fıtrati yönlerinin göz önün de bulundurulduğu daha tatminkar bir eğitim sistemi geliştirilmeli gerekirse bu konuyla ilgili anayasa değişliğine gidilmeli.Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.99.A)İnsalara insanlığın önemi anlatılmalı ve kardeşlik panelleri verilmelidir..hayatta her şeyin geçici olduğu dostluk ve kardeşliğin önemli olduğu belirtilmelidir.Figen ÜLKER

 

C.99.A)İnsanlardan alınan haklar geri verilmeli ve haklarını yasalarla geri getirmeliyiz.

B)Bugünkü eğitim sisteminde de insanların değer yargılarına, dillerine, örf ve adetlerine engel olunuyor. Bu şekildeki eğitimden verim alınamaz. Eğitim sisteminin öncelikle karşıdakinin seviyesine ve kültürüne hitap sağlanmalıdır. Gülistan DİKSİN

 

C.99. A ) Değiştirilmeye çalışılmalıdır. Doğru olanı bulup yanlış olan ortadan kaldırılmalıdır.

B ) doğruyu gösteren bir eğitim sistemi.  Vildan BAYKAR

 

C.99. A)Aslında ben köklü bir anayasa değişikliği gerektiğine inanıyorum. Tabi bu değişiklikte liyakatli bir değişim olmalı. En iyi çözümün bu olduğuna inanıyorum. Eğer böyle bir değişim tedavisi işe yaramazsa işte o zaman o alternatifleri tamamen yıkıp yeniden inşa etmeliyiz. Günümüz ortamı tam da bu sorunları yaşıyor: Kürt açılımı, Ergenekon olayı, başörtü sorunu vb. bunlara çözüm bulunamıyor. Başka bir çözüm uzlaşma diyeceğim ama günümüz de ne kadar uzlaşma yaşanıyor görüyoruz işte bu yüzden uzlaşma çok güzel bir yöntem olmasına karşın biz de işlemiyor.

B)Öğrencilerin ahlak ve kültürel değerlerine göre eğitim sisteme düzenlenmelidir. Hiç Türkçe bilmeyen bir çocuk ile en iyi bildiği bir ana dili olan Türkçe’yi bilen bir çocuk her ikisi de okula görünüş itibariyle aynı anda başlıyor. Oysaki hiç Türkçe bilmeyen çocuk hayata 1–0 yenilgiyle başlıyor. İşte şu anda ki eğitim sisteminde bu iki çocuk aynı teraziye konuyor, adaletsizliğin ta kendisi. Bu tür yenilgilerin olmaması, hayata herkesin berabere başlayabilmesi için yeni bir eğitim ortamı hazırlanmalıdır. Yanlış anlaşılmasın ben demiyorum ki herkes farklı kökene sahip diye eğitimde herkes farklı bir dil, din dersi almalı. Ama mesela yukarıdaki yenilgiyi ortadan kaldırmak için 2 yol olabilir. Biri; Türkçe bilmeye çocuk daha önceden okula gelip Türkçe öğrenecek ve daha sonra ilkokula aynı skorla başlayacak ya da belli bir sınıfa kadar diğer derslerin yanında onun ana dili de verilecek ta ki o çocuklar belli bir Türkçe bilgisine sahip olana kadar. Daha sonra üniversitelere onların da dilinin, kültürünün bulunduğu bölümler konulmalı okumak isteyen gidip okusun diye. Bir ülke de farklı dinden, dilden milletler olabilir. Biz Müslüman’ız diye onlar da bizim din dersini görmek zorunda değiller ya. Bu sistem çoklu milletlere göre düzenlenmelidir.  Esengül MELEN

 

C.99.A)Toplumdaki yönetimi sistemi değiştirmek çözüm olabilir.

B)İnsanlara güzel ahlakı aşılayacak, doğruyu yanlışı öğretecek bir eğitim sistemi geliştirilebilir.  Şahver ERTUNÇ

 

C.99.A)Bütün insani düşünce, değer yargılarını yok ediyor ve engelliyorsa öncelikle bunlara neden olan olaylar araştırılmalı ve ona göre bir eğitim stratejisi belirlenmelidir.

B)Doğru bulunanları alıp eğitim aracılığıyla uygulamalı olarak anlatmalı, yanlış olanlarını eğitimle doğruya dönüştürülmelidir. Tülay KORKMAZ

 

C.99. A)Terk edilmeli veya çözüm önerileri sunulabilir. Ve yeni düşünceler geliştirilebilir. Bu tip konulara duyarlı bireyler yetiştirilip milletlerin duyarlı olması sağlanabilir.

B)Genel çerçevede zihinsel, kişisel, duygusal, mantıki vb. birçok özelliğin biranda gelişmesini sağlayan yenilikçi mantıklı bilgili kılmayı amaç edinen bir eğitim sistemi geliştirilebilir. Önceki düşünceleri ve kurallara set çeken sınırlayan sistemden uzaklaşılmalıdır. Tahir İGİT

 

C.99.A)Onarılmalıdır veya onarılamıyorsa ortadan kaldırılmalıdır.

B)Yeni yöntemler doğrultusunda, ilkokuldan başlanılarak devam eden yenilikçi sistemin çerçevesi altında bir eğitim sistemi geliştirilmelidir. Hüseyin HASIRCI

 

 

C.99.A) Devlet yasa hazırlarken, kurallar koyarken, kısıtlamalar yaparken hayat’a bir pencereden

bakarsa insanların değer yargılarına engel ve zararlı olabilmektedir. Bu nedenle ülkeyi yöneten

insanlar öyle bir sistem yapmalı ki insanların kültürel ve inançlarına kısıtlamalar, katletmeler olmasın.

Örneğin, başörtü yasağı insanların inançlarını katletmiş olmaktadır.

B) Kurallar dışına çıkılması bazen gerekir ve eğitim sitemini insanların beklentilerine göre şekillendirmeye çalışırdım ve eğitim sistemini ona göre düzenlerdim.   İsmail TOPAL

 

 

C.99. A) Eğer bu sistemler değer yargılarını yok ediyorsa, bunlar mutlak surette revize edilmelidir. Yine de çözüme ulaşılmasa değiştirme yoluna gidilmelidir.

B) Böyle bir durumda toplumun her kesimini kucaklayacak bir eğitim sistemi geliştirilmelidir. Güzel ahlak, hoşgörü ve insani değerlerle gelenek ve göreneklere saygı ön planda tutulmalıdır.Adil ERDOĞAN

 

C.99. A) İnsanın değer yargılarını yok eden sistemlere karşı önlem almaları şarttır.

B) Değer yargılarını, örf ve adetlerini engel olabilecek şeylere karşı peygamber ahlakını örnek alarak eğitilmelidir.Nihat ÇALKAN

 

C.99. A) Devlet yasa hazırlarken, kurallar koyarken, kısıtlamalar yaparken hayat’a bir pencereden bakarsa insanların değer yargılarına engel ve zararlı olabilmektedir. Bu nedenle ülkeyi yöneten insanlar öyle bir sistem yapmalı ki insanların kültürel ve inançlarına kısıtlamalar, katletmeler olmasın.            B) Kurallar dışına çıkılması bazen gerekir ve eğitim sitemini insanların beklentilerine göre şekillendirmeye çalışırdım ve eğitim sistemini ona göre düzenlerdim.   Kadir GÖKPUNAR

 

C.99. A) Rejim değişikliği olmalı ve bunu takiben eğitim ve öğretim sistemi değiştirilmelidir. Peygamber ahlaklı, temiz ve nitelikli insan yetiştirilmelidir.

B) Değer yargılarına uygun, kişinin kültürüyle, örf ve adetleriyle uyuşan, kişinin anlayacağı şekilde, onun yetenekleri doğrultusunda bir eğitim verilmelidir.  Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

C.99.O Rejime karşı drene oluşturulmalıdır. Gerekirse o rejimi halk birliğiyle indirebilmemdir. Abdullah MÜZENNET

 

C.99.A)Eğer  kötü yönde etkileyen bir sistem varsa, kesinlikle insanlık için yaralı yöntemler geliştirilmeli ya da  yetmiyorsa bu geliştirilen yöntemlerde de bir eksiklik varsa bunlardan da vazgeçip  yerine yeni yöntemler aramalı.

B)Herkesin değer yargılarına saygı duyacak , her düşüncede insanın rahatça yaşayacağı bir eğitim sistemi geliştirirdim.  Oğur ABAY

 

C.99.A)Halk bilinçlendirilmeli, ülkedeki sivil toplum kuruluşları, akademisyenleri eliyle büyük çapta eylemler yapılmalı ve okullarımızda gelecekte bizleri yönetecek olan çocuklarımıza demokrasi bilincini ve kültürünü vermeliyiz.

B)Bütün milletlerin önündeki engelleri kaldırmak ve yasalarla güvence altına almak gerekir. Fatih EKECİK

 

C.99.A) Kendini kısıtlayan her türlü şeye karşı kapalı olmalı ve bu zincirleri kırmalıdır.

B) Böyle bir karmaşada düzenli bir eğitim sistemi uygulanamaz.  Damla TOPCU

 

C.99.A)İnsanlar çeşitli dillerde konuşabilirler bunun için insanları yok etmek yok saymak yanlıştır. Bunun için Allahın izniyle ortak bir dil aranmalıdır.

B) öncelikle insanların iyi iletişim sağlamaları gerekir herkes eşit ölçüde faydalanmalıdır   Erdal İNCİ

 

C.99. A)Hepsi değiştirilmelidir.

B)Tüm sistem değiştirilmelidir.Emre ŞAHİN

 

C.99.Hayatta hiçbir zaman insan kendisini teslim etmemeli direnmeli, elinden ne geliyorsa yapmalıdır. Dünya öyle bir hale gelmiş ki güçlü olan güçsüzü eziyor katlediyor. Bunun olmaması için kendine güvenin olması, birlik olunması ve fikirlerin birleşip çözüm yollarının üretilmesi gerekir. Mesela ülkemizde dil sorunu var. Herkes kendi dilinde konuşmak istiyor. Ama buna izin verilmiyor. Bunun için de mücadele ediliyor. Herkes birlik olmaya çalışıp bunu aşmayı istiyor. İşe bu yüzden bir şeye kalkışırsa ilk önce birliğin olması gerekir. Fikir alışverişinin olması gerekir. Saime SAVDA

 

 

C.99. A) Yönetim bazında yetkisel güçlere sahip ve alt kitlelere hitap edecek kişilerin tespitinde ve seçiminde dikkatli olunması, sistemsel ve politik rejimlere bağlı bir şekilde bürokratik yıkımlar karşısında halkın bilinçlendirilmesi ve milli egemenlik milli demokrasi düşüncesiyle bireylerin güdülmesi gerekmektedir.

B) Etnik değer ve geleneklerin korunması adına gerek lisan kültürü gerekse de rejimsel yaptırımlar bazında yapılacak çalışmalarda izlenecek yol ve yöntemlerde belirlenecek maddelerde bu değerlerin korunması üzerinde hassasiyetle durulmalı ve çağdaşlaşma yolunda yapılacak reformların bu değerler üzerindeki olumsuz etkileri minimuma indirilmelidir.          Emrah ÇUBUKÇU

 

C.99.A)Bazı sistem ve yönetimler, milleti ve fertleri kendi rejim sistemlerine göre ve yönetim tarzına göre, insanlık değer yargılarını yok eder.

B)Bazı sistem, kural ve yönetimler toplumun değer yargılarını, örf ve adetleri gibi unsurları engel teşkil eder. Davut ARABİ

 

 

C.99. A)her şeyden önce sosyal bir varlık olan insanların birbirleriyle sağlıklı bir şekilde yaşayabilmeleri için birbirlerin en temel hakları olan dillerinin, düşüncelerine, özgürlüklerine yaşam haklarına tahammül etmeleri gerekir. Çünkü bireylerin birbirlerini düşman olarak görmelerini engellemenin yolu birbirinin farklılıklarına saygı duymalarıyla mümkün kılınabilir.

B)Temel hak ve özgürlüklerini kaybetmek istemeyen insan ölümü pahasına da olsa mücadele etmeli. Fikriye YAŞAR