37.A-Derin devlet nedir? Eskiden derin devletin boşluğunu kimler doldururdu?
İpucu;Eskiden felaketlerde, önemli devlet kararlarında veya zorunlu nefsi müdafaa savaşlarına gidilmeden önce ...vb durumlarda;devletin zerre lokmasından uzak ve tenezzül etmeyen alimlerin duası ve fikri alınması için eziklik hissedilerek vebali bedelinde güç bela görüş alınırdı. Yoksa bugünkü gibi sözüm ona alimlerin gönlünü almak için cebinden değilde!!! devletin kapısında bir lokma yemek yedirip dini eksik bilen din görgüsüzlerine ihtilal yaptıran din cahillerinin tarihe geçişini düşünün. Bekli de büyüklerimizin yaptığı her üç eylemlerininde cahilce olabileceğini düşünün!! Davet eden, davet edilenlerin ve ihtilal yapanların tüm tepkileri cahilce olabilir!!!
          Toplum ve devletin dininden hayır görenlerden yararlanması-hayır görmesi için;statik laikliği değil, dinamik laikliği yani büyük laiklik (makro laiklik) ve küçük laiklik (mikro laiklik ) sistemini diriltmemiz ve revize etmemiz gerekecektir. Ferde özgü laiklik (mikro laiklik) işe yaramaz fertlerin inançlarının (inanç sahibi münafıkların, yaramaz insan münafıklarının, kapitalistlerin ve din-bilim-insan cahillerinin) afatından devlet ve toplumun kurtulması için uygulanmalıdır. Makro laiklik ise batıl işe yaramaz inanç sistemlerinin afatından devlet ve toplumun kurtulması için uygulanmalıdır.0, 1, 2, 3, 4, 5 -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 , 14 ,15,16

C 37.Derin devlet milletin tüm ihtiyacını(savaş, felaket, maliye vb.) karşılaya devlet demektir. Âlimler, peygamberler, devlet büyükleri… Özden CALP

C 37:Bu gün askerden emekli olmuş veya henüz çalışan kişiler, devletin çeşitli alanlarında çalışanlar profesörler vesaire…Derin devleti oluştururken geçmişte Berna AYIN

C 37: Kendilerini devletin gerçek sahibi olarak gören devletin tüm kademelerinin üzerinde yer alan  kendilerince devletin çıkarlarını savunan ve hiçbir şekilde sorulamayan ,yargılanamayan kurum ,kuruluş veya kişilerdir. Kamuran BALYEN

C 37.A.Derin devlet her dönemde varolmuştur.Derin devlet kendisini devletin üzerinde gören kişiler tarafından oluşturulan çeteciliktir.Eskiden derin devletin yerini toplumun önde gelen liderleri doldururdu.Örnek:Alimler,değerli ilim sahibi insanlar. Yudum GÜRER

C.37:Derin devlet var olan hükümetin perde arkasında kalan ve kararlarda kimi zaman büyük rolleri üstlenen kişi veya kişiler kurumlar vb. Eskiden bu boşluğu söylendiği gibi akıl danışmak amaçlı daima olay veya vakların durumların üstesinden nasıl geleceği konusunda fikir alış verişinde bulunuyorlardı. Ancak günümüzde ise derin devlet dediğimiz kişi veya kişiler bazen zoraki bazen isteyerek olayların genelde kendi lehlerine gitmesini istemekte ve devlette kimi zaman önemli zorluklar çıkarmaktadırlar. Bunlar genelde bilgisayara girmiş virüs gibi işlerler. Caner ÖZDEMİR

C 37.Şu anda çok sık karşılaştığımız bir kavram. Yasayı uygulamak ve uygulatmakla yükümlü devletin çete mantığında yasadışı eylemler yapması hukuk dışıdır ve kabullenemez. Devlet şeffaf olmalıdır. Süleyman SENEM

C 37.Kendini milliyetçi olarak tanımlayan bir kesimin devleti sahiplenip kendi doğruları çerçevesinde devlete yön vermeye çalışan ve çete mantığıyla kurulmuş bir sistemdir. Ferhat ÇENBER

C 37. Derin devlet tanımını günümüzde oldukça sık duyuyoruz. Tam bir tanımı yapılamıyor. Bana kötü bir şey olduğunu çağrıştırıyor. Bana göre yapılanmanın olması doğru değildir. Çünkü bir kümeste iki horoz olmaz. Fazlada bir bilgim yok. Yakup EKİNCİ

C 37. Kendi amaçları uğuna devletin tüm kurumlarını kullanan üst düzey kişi ve kurumların tümüdür. Muharrem Polat

C 37.A)  Derin devlet: İsmi, cinsi olmayan kimse tarafından bilinmeyen fakat devleti yöneten bir rejim biçimidir. Eskiden de derin devlet anlayışı vardı. Örneğin Osmanlılar da Jöntürklerin yönetimi gizli yürütmeleri ve İttihat-Terakicilerin yönetimi etkilemesi. Mizbah KARATAŞ

C 37. Devletin uyguladığı yasalara bağlı kalmadan devletin içinde kurulan devlete karşı olan örgütlerdir. Dini eksik bilen,  din cahilleri derin devletin boşluğunu doldurmuşlardır.   Emine YARBA

C 37.Eskiden felaketlerde, önemli devlet kararlarında veya zorunlu nefsi müdafaa savaşlarına gidilmeden önce... Vb durumlarda; devletin zerre lokmasından uzak ve tenezzül etmeyen âlimlerin duası ve fikri alınması için eziklik hissedilerek vebali bedelinde güç bela görüş alınırdı. Yoksa bugünkü gibi sözüm ona âlimlerin gönlünü almak için cebinden değil de. Devletin kapısından bir lokma yemek yedirip dini eksik bilen dini görgüsüzlere ihtilal yaptıran din cahillerinin tarihe geçişini düşünelim. Belki de büyüklerimizin yaptığı her üç eylemlerinin de cahilce olabileceğini düşünelim.Davet eden davet edilenlerin ve ihtilal yapanların tüm tepkileri cahilce olabilir.Selçuk İNCE

C 37.Bana göre derin devlet diye bir olgu yoktur bu işlerin düzgün gitmediğinde arkasına saklanılan BİRHİDž. Ayşegül CAN

C 37 Derin devlet benim nazarımda her zaman kötü bir yer edinmiştir. O yüzden geçmişte zahiren görünen devletin yanı sıra alimlerin görüşü benim gözümde derin devlet konumunda değildir.Çünkü geçmişte da bu devlet boynunu ne zaman ki doğrultsa anında derin devlet balyozu kafasına indirir de doğrulmasına engel olur.Evet geçmişte alimlerimiz bizim uzun bir süre ayakta kalmamıza katkıda bulunmuşlardır ama bugünkü tabloya göre derin devlet hiçbir şekilde doğrulmasına izin vermemiştir. Hatice KAPLAN

C 37. Halkın görmediği, görünen devletin arkasında devleti ve halkı yöneten derin devlettir. Eskiden yerini masonlar dolduruyordu. Kübra Sivri

C 37. Derin devlet; günümüzde devleti içten yöneten, herkesin tanımadığı, ülkenin toprak bütünlüğünü sağlamaya çalışan ve devleti saflaştırmaya çalışan kurum, kuruluş ve fertlerden oluşur. Geçmişte derin devlet denen bir şey yoktu, sade devlet yöneticilerinin fikir alışverişinde bulundukları din âlimleri vardı.

C-37)ismi cismi olmayan herkes tarafından bilinmeyen fakat devleti de yöneten bir mafyadır. kadınlar. . Ramazan BORAN

 

C.37.Derin devlet ülkeyi yöneten gizili güçlerdir. İHSAN YILDIZ

C 37.Derin devlet meşru olarak gözüken devletin yasal yollardan çözemediği işleri zor ve güç kullanarak çözüme bağlayan bir devlet yapısıdır.devlet yönetimleri zamanladeğişse de asıl olan güç bu güçtür ve geçerliliğini korur.özellikle eski İtalya devlet yapısında mafya adı altında işlevini sürdürmüş ve bu anlayış günümüzde bütün dünyaya yayılım göstermiştir.Ercem Çağdaş ZOBAR

C 37. Derin devlet her zaman ola gelmiş ve olagelecektir. Başlangıcı iyi görünse de hümanist ve barışçıl mantığa terstir. Mesela meleklerin içinde şeytan Âdemin çocuklarında Kabil Müslümanların içinde münafıklar hep DERİNDEN DERİNDEN bir şeylerin altını kazadurmuştur. M. Akif TİRYAKİOĞLU