60.Devletimizin ve tüm insanlığın adil ve hayırlı bekası için;bilinçli, basireti açık, adil ve liyakatli laikliği fert, toplum ve sistem-yönetim bazında hangi kurallar sistemi ile uygulamaya koyardınız. İpucu;işe yaramaz yönetim, eğitim ve dinlerin devletten uzak tutmak. Cahil insan, din cahili, din-insan-millet münafıklarını egale eden, bunların tam tersi fert ve toplumları yeşerten-ön plana çıkaran ve motive eden laiklik kurallarını geliştirmeyi düşünün.
İpucu:zorunlu nedenlerden dolayı laiklik batıda eski dinlerin ortaçağ uygulamaları; bilim insanlarının yakasını batıl dinden/lerden kısmen de olsa kurtarmıştır. Bu gün bu eski dinlere görülen din tehlikelidir revası İslamiyet’e iftiradır. Bundan emin olabilirsiniz. O dinlerin yönetimi veya şemsiyesine yada işbirliğine bir daha bilimin emanet edilemeyeceğini düşünün. Çünkü siyasiler ve bilim insanları o acı sonuçları yaşamışlardır. Bu dinler bu gün İslamiyet’e tutunarak bilimi metriksine alma çabalarını olabileceğini düşünün. Bilimin dinden uzak tek başına hareket etmesi halinde;kendisine kara delik olabilecek haklı, geçerli ve güçlü inanç kesiminin olurunu yanında bulmasının avantajını insanlığın geleceği açısından düşünün.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 , 14 ,15 Öğrenci Yanıtları

C 60.Her şeyi uyum içinde yapmaya çalışırdım. Özden CALP

C 60:Bir bireyin özgürlüğünün diğer bireyin özgürlüğünü kısıtlamayacak bir özgürlük getirirdim. Kamuran BALYEN

C 60.Laikliği sadece toplumun bir bölümünde uygulayan insanları sistemden ayıklardım.Toplumun bir kesimine yaranayım derken diğer kesimine zulüm eden insanları cezalandırırdım.Yudum GÜRER

C 60. Ben adil tarafsız bir demokratik bir anayasa uygulamaya koyardım. Yakup EKİNCİ

C 60. Laikliği tam olarak uygulayarak çıkara uygun değil samimi bir şekilde uygulanmalı. Bu kavramı insanların özgürlüklerini kısıtlama olarak değil tam aksine savunmasını sağlardım. Muharrem Polat

C 60.Orta çağda din devletler için tehlikeli bir durum almıştı fakat günümüzde din baskıdan uzak bilimi destekleyicidir. Baktığımızda zaten bilim birçok yönden dinden yararlanmaktadır. Ferhat ÇENBER

C 60.Türkiye’de ne yazık ki din adına yüzlerce insan öldürülmüş(İslamiyet’i gerçek anlamda yaşamayan insanlar tarafından) veya baskı altına alınmıştır. Bu nedenden dolayıdır ki bence laiklik din ve devlet işlerinde kesin bir çizgi olmalı. Ama insanların dinlerini özgürce yaşama konusunda da teminat olmalı.

Sivas’taki Madımak olayı, Maraş olayları(başka boyutları da var) ve her yıl oruç tutmadığı için üniversitelerde öldürülen, dövülen veya tehdit alan insanların olması beni böyle düşünmeye iten sebepler.

İslamiyet’i gerçek anlamda yaşayan insanları önemle bunların dışında tutuyorum. Süleyman SENEM

C.60:Öncelikle insanlığın koymuş olduğu yani kurallar tümü zaman herkesin tapacağı bir durum haline getirilmemelidir yani laiklik bugün bazı kuralları veya özellikleriyle çok eksik kalmakta insanlığın ihtiyacı olan şeylere ters düşmektedir veya karşılayamaz duruma gelmiştir.Kısacası insanın kendi tasarladığı bir düzen insandan daha üstün olamaz rejimler veya diğer kurallar zamana ve mekana bağlı olarak değiştirilebilmeli birileri böyle bir şey demiş diye insanlık göz ardı edilemez ortak nokta olmalıdır.Caner ÖZDEMİR

C 60. Milletlerin daha iyi yönetilmesi için basireti açık ve adil davranan insanların yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Mizbah KARATAŞ

C 60. Asrı saadet dönemindeki kuralları uygulardım. Emine YARBA

C 60:Dini kurallar(İslam dini). Berna AYIN

C 60.Devletimiz ve insanlığın bekası için bilinçli,adil,ülkesini seven bir toplum için eğitim sistemimizde insanlığın şu ana kadar getirdiği ve edindiği her iyi şeyi almalıyız.Din bu güzellikleri alınca bize engel olmamalıdır.Selçuk İNCE

C 60.En başta yönetim başında bulunanların cahil olmamasına dikkat ederdim çünkü başlar iyi ve adil olduğu müddetçe istenilen hedeflere ulaşılabilir. Ayşegül CAN

C 60 Bugünkü hukuk sisteminde aslında yasalar uygulanabilir niteliktedir fakat tam anlamı ile uygulanmadığından ya da çarpıtıldığından adil bir sistem yoktur. Yani eğer üst mertebede bulunan bazı menfaat cahillerini ortadan kaldırırsak(Görevlerinden azledersek) sahip olduğumuz hukuk sistemini hakkı ile yerine getirirsek sorun ortadan kalkar diye düşünüyorum. Hatice KAPLAN

C 60. Din ide devleti de birbirine karıştırmaz ve birbirine engel teşkil etmelerine izin vermez; insanlara doğruları yöneltir fakat müdahale etmezdim. Yaşama şekillerine karışmazdım. Kübra Sivri

C 60.Ortalığı karıştıran fert, toplum ve eğitimi devletten uzaklaştırırız. Dini bilgiler yönünden cahil kalmış insanları eğitmek, laiklik kurallarını tam olarak belirlenerek bunların halka benimsetilmesi, devlet yönetiminde farklı inançlarda kişilerin yer alması. Erdoğan AKÇİÇEK

C-60)basireti acık adıl ve ahlakı insanlar. . Ramazan BORAN

C.60.Toplumu oluşturan ırkların ortak noktalarını tespit edip bunları ön plana çıkarırdım.Ve daha çok kardeşlik ve işbirliği konularına vurgu yapardım. İHSAN YILDIZ

C 60.Laiklik kavramı günümüzde bilinçli bir şekilde sadece şekil olarak tartışmaya açılıyor ve tarihsel süreçle birlikte temelini koruyan içeriği yok edilmeye çalışılıyor.Laiklik neden ve ne zaman gereklidir bu sorun tartışımıyor.İnsanları soğutmak için de herkesin ağzına sakız yapılma çabasına girişiliyor.Gerek eğitim sistemlerinin gerek bilimsel çalışmaların gerekse de siyasi analizlerin mantıklı ve dogmatik bilgilerden arınmış geleceğe uygun şekilde gelişmeye ve yeniliğe açık bi temele dayandırılabilmesi için laiklik gereklidir.Aksi takdirde uygarlık denizinde kendi gemimizi kendimiz batırmış oluruz.Geçmişin karanlığına gömülürüz.Kendi ülkemizde sadece dini ve ahlaki eğitime yol vererek hangi sonuca ulaşabilir nasıl bir yerde olabiliriz.Halbuki insanlar dini gereksinimlerini ve düşüncelerini kendi özgür iç dünyalarında yaşasalar ve giriştiği her işe ve bulunduğu her ortama alet etmeseler daha iyi olmaz mı?Ercem Çağdaş ZOBAR

C 60. Her toplumun farklı bir yapısı vardır. Ona en uygun yapıyı uygulardım M. Akif TİRYAKİOĞLU