78. Kapitalistlerin bir taktiğini de (nasyonalizmi kullanmak) reçete gibi okuyabilirsiniz(içi içe kavimleri geri dönüşümsüz düşman etmek için) ;
1-Kavime/lere devlet kurdur.
2-İçindeki kavimlerden millet münafıklarını yaratarak bilinçli drama yaptır. Misyonerlik çalıştır. Özellikle kurumların en üst kademelerine cahil yönetici yap, kullan ve sonra günah keçisi göster. Sonra halkı-devleti günah keçisi/leri katili yap-göster malzeme insan hakları mahkemesine malzeme çıkart.
3-Sonra onları ya cahil, ya millet veya din münafığı yap.
4--Ardında geçmişteki savaş ve göçlü bir olaya büyük bir iftira yüklemektir. 20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.Uluslararası arenada gelecek nesiller arasına aşılmaz fitnelik-geri dönüşümsüz düşmanlık tohumlarını legalleştir. Kendi siyasal-sosyal-ekonomik barbarlığınla günah keçisi barbarlığını resmileştir. Amaç kültür asimilasyonu ile özünden kopardığı yavruları ecdadından koparmak için ecdadını barbar kabul ettirip asimilasyonu hızlandırmaktır. Roma imparatorluğu döneminde bu taktik kısmen maya tutmuştur.
5-Aslında çoğu ;ya cahil, ya din, ya millet münafığı yada kim olduğunu bilmeden veya varyasyonları şeklinde yaşıyor. Müslüman’ım, Türküm, Kürdüm de sende ye!!
6- Derin menfaatleri için aslını gizleyenlere ne denir? !! “Kara kazan kaynadı;eski ve yeni din ehlinin ulusal şah damarları birlikte oynadı/oynatıldı” Kısaca “Kara kazan kaynadı; şah damarlar oynadı” Niye? Önermeleri size neyi/neleri çağrıştırır?
7-Veto imparatorluğunun menfaat farzları için;Avrupa'ya global-evrensel kapitalizmi, dışına da nasyonalist soğuk savaşı, maşa milletlerin maşasıyla sıcak savaşlar başlatmıştır.20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.
8-Veto İmparatorluğu kapitalizmi ileri ki menfaat farzları için; komünistlileri sermaye, İran, Hizbullah’ı ve Taliban’ı inanç yapay hidayetine (himayesine), sosyalistleri de geleceğe aday olarak erdirdi. Şimdi ise eylemlerine itaatin hesabını soruyor ve meyvelerinin hasadını topluyor. 0, 1 , 2, 3, 4, 5 Öğrenci Yanıtları

 

C 78.kapitalistler önce kendilerine yem olabileceğini düşündüğü ülkeleri destekliyor gibi görünüyor. Sonra En küçük bir vakada günah keçisi gibi görüyor ve sömürüye başlıyor. Yudum GÜRER

C 78.Bu konuda yorum yok… Özden CALP

C.78:Tek söz kapitalistlere kapalı ortam oluşturmamak zaten onlar aramızda ama görmüyoruz düzen ve kural dedikleri şeyler kendilerinin doğruları eşiğinde çıkar sağlamaktadır. Yani onlar işlerini kişiler üzerinde derin izler bırakarak insanların değer yargılarını kullanarak iş yapmaları. Caner ÖZDEMİR

C 78. Kapitalist hakkında fazla bir bilgim olmadığından bu soruya sağlıklı bir cevap veremeyeceğim. Yakup EKİNCİ

C 78. Kavimler kendi değerlerine sahip çıkmaz ise ve bu değerlerini benimsememiş ise birileri bu topluluklar üzerinde istediği gibi oyun oynaya bilir buda o kavimlerin çıkarları uğruna her zaman gerilerde kalmasına sebebiyet verir. MUHARREM POLAT

C 78.Kapitalistler devlet kurdurup içlerinde millet münafıklarını yaratır çünkü münafık dilinde inanan ama kalben inanmayanlardır. İşte bunlar devletin en yüksek kademelerine gelip kapitalistlerin istediğini yaparlar yani misyonerli yaparlar. Ferhat ÇENBER

C 78.Önermede kapitalizmin taktiği iyi analiz edilmiştir. Kapitalist devletlerin bu oyunu ve taktiği ülkemizde de uygulanmakta ve verim almaktadırlar. Kardeş kardeşe düşman edilmiştir. Oysa asıl düşman başta Amerika olmak üzere bütün kapitalist devletlerdir. Süleyman SENEM

C 78. Kapitalistler sırf emellerine ulaşmak için yapamayacakları şey yoktur. Gerekirse müslümanı Müslüman düşürür, komünist ülkeleri kullanır, sosyalist ülkeleri kullanır tabi bunları yaparken iyi baba rollerini üstlenirler. Hepsi iyi baba rolünü iyi üstlenmeseler de bazıları bu rolünü profesyonelce kullanır bunlardan bazıları: ABD, İngiltere, Rusya, Fransa… Mizbah KARATAŞ  

C 78. Amerika’nın Irak’a yaptıkları yazdığınız reçetenin aynısını yapmaktadır. Emine YARBA

 C 78.Bu gibi milliyetçilik oyunları büyük devletlerin küçük devletlere yedirmek istediği

büyük bir oyundur.Kapitalist büyük devletlerin amacı böl,parça,,yut mantığından ibarettir.Çağımızda en etkili silah insanlar arasında fitne çıkarmaktır.Şu an bir çok ülke üzerinde oynanmak üzeredir.Selçuk İNCE

C 78.Soruyu tam anlayamadım ama kapitalistlerin zorba olduğu ve yüze gülüp arkadan kuyu kazanlardan oldukları belli oluyor… Ayşegül CAN

C 78 6) O bir riyakâr, münafıktır.

7) Günümüz Amerika sının ve İsrail inin Irak ve Filistin e yaptığı zulmü örnek verebiliriz. Hatice KAPLAN

78. Şimdi ülkemizde yaşananlara benziyor. Kübra Sivri

C 78. Kavimlere devlet kurdurur, bunları eğitimsiz bırakarak cahil ilan eder, sonra misyonerlikle onların fıtratlarına aykırı davranışlar öğretirler. Bunlar bize Irak’ı, İsrail’i, ABD’yi, Türkiye’yi çağrıştırıyor. Erdoğan AKÇİÇEK

C 78:Kapitalizim insanı kesinlikle yanlışa götürür. Berna AYIN

C-78)millet münafıklarını yaratarak bilinçli drama yapmak. Ramazan BORAN

C. 78. Kavimler kendi değerlerine sahip çıkmaz ise ve bu değerlerini benimsememiş ise birileri bu topluluklar üzerinde istediği gibi oyun oynaya bilir buda o kavimlerin çıkarları uğruna her zaman gerilerde kalmasına sebebiyet verir. İHSAN YILDIZ

C 78.Bu önermede kapitalizm ve etkileri güzel açıklanmıştır.Doğru bir önermedir.Amerika’nın belki de son yüzyılda çevirdiği kapitalizm perdesindeki girişimlerin özetidir. Ercem Çağdaş ZOBAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

C 78:Bunlar çeşitli zayıflatma taktikleridir ve her zaman olmuştur.Yeni başlayan veya yeni uygulanan bir şey değil. Kamuran BALYEN

C 78. Evet kapitalizmin en temel mantığı olaylar her nasıl cereyan ederse etsin her durumu kendi lehine cevirip kendi menfaatlerini gözetme ve bunun dışında kalan her şeyi kendi için bir uşak bir teferruat olark görmedir. Bura insanlığın çanlıların mutlu olması gerçek insana ulaşma yüksek ahlakla ahlaklanma cennete ulaşma gibi hedefler kapitailizm için hiçbirşey ifade etmez. O kendi cennetini kendi oluşturur hemde ne pahasına olursa olsun. Fakat onun cennetine insanlığın % 1 i bile sığamaz. M. Akif TİRYAKİOĞLU