Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2007), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2007)

168.İnsan söz konusu ise;aynı türün azınlığı olamaz, varyasyonları olur. Aynı türün içindeki farklılıkları, varyasyonları patojen istisnalar hariç ;çeşitlilik, ve bereket yerine azınlık görmek, yorumlamak;dine, bilime ve doğanın tabiatlarına aykırıdır? Önermesi doğru mu neden? İp ucu;asimilasyon, bölücü ve parçalayıcı muamelesi/leri çeşitliliği ve bereketi yok eder güçlenmemizi engeller. Neden yaşatılması gerektiğini düşünün. Yok edelim, asmile edelim hepsini ne olur? Yanlış ve eksik globalleşmenin koşulları bu yasaya göre konmazsa insanlık ne kayıp eder? 1, 2, 3, 4.

C.168: Bu tip çeşitlilikleri azınlık olarak görmek ve yok olmasını istemek toplumsal bir narsisimdir veya bencilliktir. Bu tip insanların hayvanlardan farkı yoktur. HASAN AKKAYA
C168_insanlar sanal araçlarını kaybeder ve aynı varyasyon içinde bile insanlar  çatışır toplumlar iktidarsızlaşır ve kaos  ortamı olur. . MUSTAFA RÜSTEMOĞLU
C.168:Dine aykırıdır çünkü Allah sizi kavimlere ben ayırdım diyor bilime aykırıdır çeşitlilik azalır insanlık zayıflar genetik olarak. FADİLE KALKAN
C.168: Bilim doğa ve din azınlığı değil bir türün yok oluşunu kabullenemez.Bir populasyonun asimilasyona uğraması tabi ki istenmeyen bir durumdur. Bir türün yok olması ekosistemde düzenli olarak işleyen zincirlerin aksamasına ve beraberinde diğer türlerinde yok olmasına neden olur. Hele de söz konusu insansa bu tam bir felakettir. SELMA İFLAS
C.168:Dinde ayrım yoktur.İslamiyet hoşgörü dinidir.Azınlık diye bir şey olması imkansızdır TÜLAY TOPER
C.168:
Evet doğrudur. Bölücülük çeşitliliği ve bereketi engeller. AYNUR EROĞLU
C.168: Dinde ve bilimde ayrım yoktur. SONGÜL GÜNDÜZ
C.168: Kesinlikle doğrudur insanlık içinde aynı bireylerin azınlık olarak görülmesi yanlıştır. MUSTAFA ÇAM
C-168:Değildir,sebebi ise doğada sadece kendilerine zarar veren tür insanlardır. İLYAS AKAD
C.168: Doğrudur.İnsanlar arasında üstünlük kompleksini yaratır.Beyazların siyahlardan kendini üstün görmesi gibi. SİNAN KAPLAN
C.168:İnsan düşünen bir varlık olduğundan dolayı azınlık ve farklı grupların olması söz konusu olabilir.Dolayısıyla azınlıkları çeşitlilik olarak görebiliriz. İBRAHİM SELÇUK KURU
C.168:Evet doğrudur.İnsan insandır,çeşitlilik berekettir,toplum içerisindeki bir grubu azınlık olarak görmek bilim ve doğanın tabiatına aykırıdır.Hepsi yok edilirse devlet güç kaybına uğrar.İnsanlık insanlığı kaybeder.MERAL ÇELİK
C.168:İnsanlar aynı türden oluşur.Homo sapiens.Dolayısıyla insanlarda azınlık olmaz aksine farklı ırklar bolluk ve bereketin sembolüdür FARİS ÇELİK
C.168: Doğrudur. Çünkü bütün insanlar Allah katında birdir. Din, dil, ırk ayrımı insanların birbirini daha iyi tanıması içindir. SERKAN DUMAN
C-168:İnsanların görüşleri idealleri farklı  olduğu için varyasyon gösterirler,ama temelde aynı haklara sahiptir ve eşittirler.SEYAR DİNAR
C-168:İnsanlar yalnız kalamazlar.ONUR HATİPOĞLU
C-168:İnsanlar birlikte yaşamaya muhtaçtır. ADEM ÇELEBİ
C.168: Doğrudur.ayrımcılık ve şovenizmin sonu hüsrandır. ALİ GÖÇER
C-168:Doğrudur kainatın sanatı tek bir yaratıcının olduğunu gösterir. REMZİ BOĞA
C.168: Doğrudur. Farklı ırkların oluşturduğu gen havuzuna sahip toplumlar birlik beraberli ve hoşgörü ortamını sağladıktan sonra güçlü toplumlar oluşur. Türkler bizim aklımız biz(Kürtler) Türklerin gücüyüz. Erkan ALTUN
C- 168 : Böyle olması imkansız. Yoksa insan diye bir şey kalmazdı. ELİF KARAHAN
C.168-: İnsanların tek bir atadan gelmiş olduğunu düşünürsek, bölücü ve ayırıcı zihniyetin ne derece mantıklı olduğunu anlayabiliriz. Tolga POLAT
C:168:İnsan azınlık değildir.Doğa onun için var olmuştur.Doğa için değil.BURHAN AVAŞ
C.168: Dorudur çeşitliliğin fazla olması ilerlemenin de bir unsurudur. NİHAT PİŞKEN
C.168:Doğru.insanlar beraber güzeldir. ENGİN ATEŞ