YÜKSEK LİSANS T EZ KONUSU:ANTİK DÖNEMDEN GÜNÜMÜZE, FEN VE TEKNOLOJİK KAVRAMLARI TANIMLAYICI GÖRSEL, İŞİTSEL VE UYGULAMALI VERİLERE DAYALI BİR ÇALIŞMA .PDF                                                                                                                                        KİŞİSEL BİLGİLER 


Uyruğu 

: T.C

 

 

Doğum Yeri

:Tekman/Erzurum

 

 

Doğum Tarihi

: 10.10.1984

 

 

Medeni Durum

: BekarİŞ/KARİYER HEDEFİ

Üniversite Akademik Kariyer
EĞİTİM DURUMU

Halen

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyoloji Eğitiminde Yüksek Lisans

2007-2008 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

2002-2003

Erzurum Lisesi

 


YABANCI DİL
İngilizce:Orta seviyede

YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

Biyoloji Ana Bilim Dalında şimdiye kadar yaptığı aktiviteler ve aldığı dersler;
2008 Yılı I. ve II. Döneminde;
1- Biyoloji Eğitimi Amaçlı Dijital Ortama Görüntü Aktarımı Resim Rötuşları ve Sunu Hazırlama Teknikleri Derslerinin Uygulamalarında;
- Photoshop, Finereader,Işık kutusu, TMA cihazının sanal ve gerçek araçlarını kullanarak deneyim kazanmıştır.
- ConceptDrawMINDMAP, FlipAlbum Suit 6 ve Ulead Media Studio 7 sanal araçlarını kullanarak kavramlardan materyal geliştirmeye devam etmektedir
- Fotoğraf makinesinden ve Videodan dijital ortama görüntü aktarma ve düzenleme uygulamaları yapmıştır.
- Finereader’i öğrenmek için muhtelif kitap, tez ve dergilerden veDibek Dağları ve Çevresi (K. Maraş) Florası Üzerine Bir Ön Araştırma ve Uzundere (Kargapazarı Dağları) Ve Çevresi (Erzurum) Florası Üzerine Bir Ön Araştırma , adlı yüksek lisans tezinden 150 sayfa scan ederek ve Finereader sanal aracını kullanarak deneyim kazanmıştır.
2- Biyolojik Kavramların Öğretimi ve İlgili Materyali Toplama Geliştirme Teknikleri Dersinde; Dreamwaver sanal aracını kullanarak;Biyoloji web sayfasındaki "Canlı Bilimi (Biyoloji) Kavramları"na ait yaklaşık 1800 kavramın her sayfasının tablo, yazım fontu ve arka plan rengini, düzenleyerek internete hazırlamıştır.
3-Fen Eğitimi ve Öğretiminde Somut Matematiğin Uygulanışı/Biyomatematik Dersi Dersinde; Dreamwaver sanal aracını kullanarakTeknolojiyle ilgili yaklaşık 55 makaleyi incelemiş ve makale listesi web sayfasının; tablo, yazım fontu ve arka plan rengini ve gerekli tüm verileri düzenleyerek internete hazırlamıştır.
4-Biyoloji Ana Bilim Dalında Şimdiye Kadar Aldığı Dersler ;
 Biyoloji Eğitimi Amaçlı Dijital Ortama Görüntü Aktarımı Resim Rötuşları ve Sunu Hazırlama Teknikleri     2-2-3
 Biyolojik Kavramların Öğretimi ve İlgili Materyali Toplama Geliştirme Teknikleri 3-0-3
 Fen Eğitiminde ve Öğretiminde Nesnel ve Sanal Ders Materyali Geliştirmek 2-2-3
 Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri 2-0-2

5- Nano Teknolojideki Popüler ve Önemli Makaleler
Yük.Lis. Öğr.
Emrullah ULUDAĞ (Fen Eğitiminde ve Öğretiminde Nesnel ve Sanal Ders Materyali Geliştirmek  Ödevi)                                                                                                                                                  AKTİVİTELER

 

 


İLGİ ALANLARI
Gezi, internet, Bilim, Teknoloji, Spor

REFERANSLAR
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı
ADRES
EMRULLAH ULUDAĞ
Vali mithat bey mah.Çağlayan Sit.A.Blok No:15
Cep:(0544) 832 89 50
E-mail:u_emrullah@hotmail.com