YÜKSEK LİSANS TEZ KONUSU:DOĞAL YAŞAM DÖNGÜSÜ VE TEMEL BİYOLOJİK KAVRAMLARIN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ,  PDF, Mezunyet Tezi, Doc                                                                                                                                        KİŞİSEL BİLGİLER 

Uyruğu 

: T.C

Doğum Yeri

: G.ANTEP/NİZİP

Doğum Tarihi

: 02.01.1989

Medeni Hali

:Bekar

e-posta

orhansm27@gmail.com.tr

Tel.

05067760051

İş/Kariye Hedefi

:Üniversite Akademik Kariyer


EĞİTİM DURUMU

Halen

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyoloji Eğitiminde Yüksek Lisans

 2004-2008

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

1998-2002

TÜRKAN-ÖMER OKAN LİSESİ

YABANCI DİL
 İNGİLİZCE  (ORTA SEVİYE)

YAPTIĞI ÇALIŞMALA
Biyoloji Ana Bilim Dalında şimdiye kadar yaptığı aktiviteler ve aldığı dersler;
2008 Yılı I. ve II. Döneminde;
1- Biyoloji Eğitimi Amaçlı Dijital Ortama Görüntü Aktarımı Resim Rötuşları ve Sunu Hazırlama Teknikleri Derslerinin Uygulamalarında;
- Photoshop, Finereader,Işık kutusu, TMA cihazının sanal ve gerçek araçlarını kullanarak deneyim kazanmıştır.
- ConceptDrawMINDMAP, FlipAlbum Suit 6 ve Ulead Media Studio 7 sanal araçlarını kullanarak kavramlardan materyal geliştirmeye devam etmektedir
- Fotoğraf makinesinden ve Videodan dijital ortama görüntü aktarma ve düzenleme uygulamaları yapmıştır.
- Finereader’i öğrenmek için muhtelif kitap, tez ve dergilerden veDibek Dağları ve Çevresi (K. Maraş) Florası Üzerine Bir Ön Araştırma ve Uzundere (Kargapazarı Dağları) Ve Çevresi (Erzurum) Florası Üzerine Bir Ön Araştırma , adlı yüksek lisans tezinden 150 sayfa scan ederek ve Finereader sanal aracını kullanarak deneyim kazanmıştır.
2-Fen Eğitiminde ve Öğretiminde Nesnel ve Sanal Ders Materyali Geliştirmek Dersinde; Dreamwaver sanal aracını kullanarak Biyoloji İle ilgili yaklaşık 250 makaleyi incelemiş ve makale listesi web sayfasının; tablo, yazım fontu ve arka plan rengini ve gerekli tüm verileri düzenleyerek internete hazırlamıştır.
3-Biyoloji Ana Bilim Dalında Şimdiye Kadar Aldığı Dersler ;
Biyoloji Eğitimi Amaçlı Dijital Ortama Görüntü Aktarımı Resim Rötuşları ve Sunu Hazırlama Teknikleri     2-2-3
 Biyolojik Kavramların Öğretimi ve İlgili Materyali Toplama Geliştirme Teknikleri 3-0-3
 Fen Eğitiminde ve Öğretiminde Nesnel ve Sanal Ders Materyali Geliştirmek 2-2-3
 Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri 2-0-2

4-                                                                                                   Biyoloji İle İlgili Popüler ve Önemli Makaleler
                                                              Yük.Lis. Öğr. Orhan İNCE (Fen Eğitiminde ve Öğretiminde Nesnel ve Sanal Ders Materyali Geliştirmek  Ödevi)                                                                                                            Alglerle (Su Yosunları) İlgili Popüler ve Önemli Makaleler
                                                              Yük.Lis. Öğr. Orhan İNCE (Fen Eğitiminde ve Öğretiminde Nesnel ve Sanal Ders Materyali Geliştirmek  Ödevi)


                                                                                                            Bakterilerle İlgili Popüler ve Önemli Makaleler
                                                              Yük.Lis. Öğr. Orhan İNCE (Fen Eğitiminde ve Öğretiminde Nesnel ve Sanal Ders Materyali Geliştirmek  Ödevi)


                                                                                                              Mantarlarla İlgili Popüler ve Önemli Makaleler
                                                              Yük.Lis. Öğr. Orhan İNCE (Fen Eğitiminde ve Öğretiminde Nesnel ve Sanal Ders Materyali Geliştirmek  Ödevi)

                                                 
                                                                                                              Virüslerle İlgili Popüler ve Önemli Makaleler

                                                              Yük.Lis. Öğr. Orhan İNCE (Fen Eğitiminde ve Öğretiminde Nesnel ve Sanal Ders Materyali Geliştirmek  Ödevi)

AKTİVİTELER

2008-2009İLGİ ALANLARI

REFERANSLAR
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

ADRES


email: