Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2007), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2007)

173.İnsanın benimsediği yaşama (hayat) stili gereği:zihinsel ve bedensel olarak; düşündüğü- yaptığı; eylemler, işler, davranışlar..vb ürettikleri ahlakına yansır mı neden? Nasıl? İp ucu;bilimsel-teknolojik çalışmalar, olimpiyat oyunları, diğer spor dalları, yoga...vb düşünsel ve bedensel eylemleri üzerine uygulayan fert ve toplumların;ahlaki, doğal ve toplumsal açıdan;sosyolojik-doğal döngüye(dijital-sanal, zihinsel, sosyolojik, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngüler), pozitif, negatif ve nötr katkılarını düşünün. İnsanın eksik eğitim ve öğretimiyle ilişkilendirin.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

C.173: İnsanların yaşam tarzları, yaşadıkları çevre kesin olarak ahlaklarını da etkiler. Örneğin spor yapan bir gencin kötü alışkanlıklardan ve zararlı insanlardan uzak durması ahlakının olumlu yönde gelişmesini sağlar. HASAN AKKAYA
C173_Her insan yaşadığı sosyolojik çevrenin bir minyatürü konumundadır.ör : bizim toplumumuz da ayak ayak üstüne atmak ayıptır ama diğer toplumların böyle bir saygı kültürleri yok. . MUSTAFARÜSTEMOĞLU
C.173:Yansır zamanla yaptığımız her şey ahlağımızı inşa eder. FADİLE KALKAN
C.173: Sosyal açıdan kendini çeşitli uğraşlara vermiş insanlar kendini diğer konularda daha iy rahat ve zihinde hissederler. Girişken canlı yani dinç oldukları için bilimsel açıdan eğitim ve öğretim eksikliklerini gidermek onlar için bedensel ihtiyaçları kadar üst düzeyde olur ve kendi ahlaklarını yada ahlaki felsefelerini diyelim pozitif yönde ürettikleri davranışlarla gösterebilirler. SELMA İFLAS
C.173:
İnsan kendini yetersiz veya ruhunu aç hissederse değişik yollara başvurur.Hele bu insan islamiyetten yoksunsa daha kötü olur. TÜLAY TOPER
C.173: İnsanın yaptığı davranışlar ahlakının bir yansımasıdır. AYNUR EROĞLU
C.173:
İnsanlar yaşadığı çevreden etkilenirler ve ahlakları da buna bağlı değişebilir. Örneğin bizim toplumumuzda anne ve babanın yanında sigara içmek yanlış iken, başka toplumda bu değişir. SONGÜL GÜNDÜZ
C.173: Ahlak toplumsal saygı sevgi öğeleri olarak düşünüldüğünde değişmemesi gerekli yargılardır. MUSTAFA ÇAM
C-173:İster istemez de olsa yansır çünkü her insan’ın belli bir iradesi vardır,dolayısıyla insan’ın bu iradesi zayıf olduğundan yaptığı davranışları ahlakına yansıtır. İLYAS AKAD
C.173: Yansır ancak aldığı eğitimin çok iyi olması lazım. SİNAN KAPLAN
C.173:Yapılan davranış ve düşünülen şeyler bizim ahlaki değerlerimizi ve dürüstlüğümüzü gösterir.Düşünce davranışa , davranış ahlaki kurallara dönüşür. İBRAHİM SELÇUK KURU
C.173:Evet yansır.İmamlık yapan birinin ahlakı güzel,kapkaççılık yapan birisinin ahlakı ise kötü olur.MERAL ÇELİK
C.173:Artan teknolojiye bağlı olarak insanlarda müthiş bir ahlaksızlık ortaya çıkmış,toplumun düzeni bozulmuş ,insanlar arasında güvensizlik ön plana çıkmıştır FARİS ÇELİK
C.173: Yansır. Çünkü insanın beynindeki neyse hayat tarzındaki de odur. SERKAN DUMAN
C-173:İnsanın içi dışına vurur.ONUR HATİPOĞLU
C-173:Gerçekçi olmak çıplak olmak değildir. ADEM ÇELEBİ
C-173:Bence tam tersi ,insanın ahlakı yaşama stiline,davranışlarına ürettiklerine yansır.SEYAR DİNAR
C.173: Yansır ahlakla bağlantılıdır. ALİ GÖÇER
C-173:Evet yansır çünkü insan çevresinin ürünüdür. REMZİ BOĞA
C.173: Mutlaka yansır. Toplum insanı şekillendirir. Akıllı bireyler için eğitimli ahlaklı toplumlar oluşturmak gerekir. Erkan ALTUN
C- 173 : Tabiî ki yansır. Tamam, insanı geliştirir. İyi yönde olursa bunlara menfaat, siyaset, çıkar girince toplumsal hiçbir önemi kalmaz. ELİF KARAHAN
C.173-: İnsan sosyal bir varlıktır.Etrafında ki olup bitenlerden etkilenir ve kişiliği şekillenir. Ahlaklı ve güzel bir insanın vasıflarını ancak aynı güzelliklere sahip olan ortamlar sağlayabilir. TOLGA POLAT
C:173:Yansır çünkü her davranışı bir ahlak kuralı sayabiliriz.BURHAN AVAŞ
C.173: Zamanla yaptığımız her şey insanda istendik davranışlar çıkarır. Çevreyle insan bir bütündür andan öğreneceğimiz çok şey var. NİHAT PİŞKEN
C.173.Evet nasıl yaşarsa öyle ahlakla ahlaklaşır ENGİN ATEŞ