Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2007), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2007)

235.Dünya devletleri arasındaki mevcut;dinamik güç denge denklemlerini hesaba katarak? X=Zengin fert ve devletler, Y=Kapitalist fert ve devletler, Z=Komünist fert ve devletler, K=Sosyalist fert ve devletler, L=Siyonist fert ve devletler, M=Şoven fert ve devletler ve O=Çok yüzlü hümanist fert ve devletler.....vb P...S=Diğerleri şeklinde kavramlaştırarak; tek tek sonra ardışık melez; güç-nüfuz-etkilerinin kombinezonlarını kategorize ettiğinizde; vardığınız sonuçların gerekçelerini yazarak, kavramlar arasında istediğiniz kadar matematiksel güç denklemlerini, dünyadaki güç-denge denklemine simüle(benzeştiriniz) ediniz. Bu denklemleri; en tutarlı olandan en az tutarlı olana doğru sırlayınız. Gerekirse eşit güçte denklemleri yan yana yazabilirsiniz yada birden fazla denklemle dünyadaki güç denklemlerini kuşatmaya çalışınız. Ör; X-Y+L*P/O> veya < yada = Z*K-M+O şeklinde… İp ucu;bu mantığı/ları geçmiş, günümüz ve geleceğe endeksli olarak:bilgisayarda; zamana, değişkenlere, sabitelere göre. anime ettirmeyi düşünün veya objeleri-olayları uzaktan algılama, biyometrik, bulanık zeka, biyomatematik bilgisayar mantıklarını bir arada düşünün. Elde ettiğiniz sonuçlarla geleceği tahmin mantığını geliştirmek mümkün mü? Neden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

C.235:
Mümkün olduğunu sanmıyorum. O kadar değişken kişilikte bir ülkede yaşıyoruz ki insanları böyle bir sınıflandırmada toplamak mümkün değildir. SELMA İFLAS
C.235: X+Y+M+L=Z+K     X=Y   Z=K   X+Y=Z+K  İBRAHİM SELÇUK KURU
C.235:
X-Y>Z-K=L=M>O>P-S TÜLAY TOPER
C.235:
Y=0 Z+K+X+O>L+M+Y… Sosyalizm bence en uygun yönetim sistemi fakat uygulanması da en zor sistem. MUSTAFA ÇAM
C.235:Ben bu denklemi çözemedim. SİNAN KAPLAN
C.235:Bu tanımlamaları ve sıralamaları yapabilmek  için  her şeyden önce sıralanması verilen devletlerin yapılarını belirlemek gerekir.bu sıralamaları devletlerin yapısı ve mekanizmaları baz alınarak yapılmıştır.güç ve nefis olarak :zengin fert ve devletler , katılımcı (halk olarak):sosyalist fert ve devletler , kapitalist fert ve toplumlar , milliyetçi(aşırı olarak):Siyonist fert ve toplumlar şoven fert ve devletler ,en özgür ve eşitlikçi toplumun yaratılması (sözde):komünist fert ve toplumlar. Melez olarak (karışık)çok yüzlü hümanist fert ve devletler , materyalist bir yaşam tarzını egemen olduğu günümüz dünyasındaki bu çeşit devlet yapıları, bu maddeci hayat benimsendiği sürece yukarıdaki devlet çeşitlerinin türevleri artarak çoğalacaktır.SONGÜL GÜNDÜZ
C-235:X-Y+Z>L-K-M>P Evet.sebebi ise,günümüzde insanların birbirlerine karşı saygısının olmaması bunun da gelecekte daha fazla olması. İLYAS AKAD
C.235:X+Y=Z+K(üretim açısından),      L+M=O(milliyetçilik ırkçılık bakımından),  bunların hepsini tek bir denklemde toplamak mümkün değil hepsi farklı düşüncelere sahiptir.AYNUR EROĞLU
C.235: Şovenist, siyanist, kapitalist zihniyetin yönetti her küçük, büyük – topluluk yıkılır bunu hiçbir matematik hesabı dengeyle yürütemez.       FADİLE KALKAN
C.235:L=M,K=X,M=O,Y=Z Hayır mümkün değil MERAL ÇELİK 
C.235: O+X>K+Y>L+M  Hayır mümkün değil, ama bir nevi her şey ortada gibi. SERKAN DUMAN
C-235:Çok net bir şekilde olmazsa da bu mantıkla gelecek tahmin edilebilir.Çünkü devletlerin izlediği politikalar bellidir. SEYAR DİNAR
C.235: (x+k+z)-(y+l+m+o)= 0 dan küçük olmamalı. MUSTAFA RÜSTEMOĞLU
C-235:O>XY>Z>K>LM>PS ONUR HATİPOĞLU
C-235:O>XY>ZK>L>M>PS ADEM ÇELEBİ
C-235:Mümkün ancak globalleşen dünya şartlarına son derece duyarlı olmak gerek. REMZİ BOĞA
C.235: X+Y/L+M-O+K ALİ GÖÇER
C.235: X*Y*Z*K*L*M*O*S =  0. HASAN AKKAYA
C–235:Geleceği endeksleyemeyiz. Z-M-L/K-O-Diğerleri. ELİF KARAHAN
C.234: Olabilir. Bizi yok etmek için bizim kılığımızda dolaşan binlerce kişi var. Sebetayistler gibi. Erkan ALTUN
C.235: K>X>S>Z> Y=L=M=0 olmalıdır. Tutarlılık bakımından. FARİS ÇELİK
C.235-: Mümkün olabilir.Denemek lazım. Tolga POLAT
C.235:Evet mümkündür.Şu an bile belli gelecekte neler olacağı.Koministlik bitti Siyonistlik
başladı.BURHAN AVAŞ
C.235: Bu devirde bence X> diğerlerinin hepsinin toplamıdır. NİHAT PİŞKEN
C:235:Bilmiyorum.ERTAN ARTUÇ
C.235.Mümkün. L+Y-M-Z-K+O-S ENGİN ATEŞ