ÖZGEÇMİŞ (CURRICULUM VITAE)

               

nasip

ADI-SOYADI: Nasip DEMİRKUŞ

DOĞUM YERİ VE TARİHİ: Göle,1956
UNVANI: Prof. Dr.
UZMANLIK VE ARAŞTIRMA ALANLARI:
Biyoloji Eğitimi. Biyoloji Eğitimi, Evrim, Fizik Eğitimi. Fen Bilgisi, Çevre ve Matematikle İlgili Kavramlar. Kozmik Alem de ve Canlılarda Evrim. Sistematik Botanik. Fen Bilgisi Öğretimi.İnsan, Toplum ve Çevre Bilinci Kazanımları. Fen Teknoloji ve Toplum İlişkisi. Bazı Sanal ve Nesnel Teknolojik Araçların Uygulayışta Etkili Kullanımı. Öğretim Yöntemleri ve Modeller... , Bilim ve Teolojinin Organik İlişkisi... vb
İLGİ ALANI: Sanal ses ve görüntü araçlarıyla; yabancı klip, yapay-doğal video çekimleri ve müzik parçalarını; görsel-işitsel- ritim ve armoni eşleştirişi. Görsel ve işitsel sanatların toplumsal eğitimle ilişkisi üzerine materyal geliştiriş deneyişleri.

YABANCI DİL:İngilizce

Telefon:        444 5 065/21770
Fax:              432 225 13 68
E-mail:          nasip@hotmail.com

ADRES:        Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi/Zeve Yerleşkesi/VAN                                                    

Web Sayfaları: VAN YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi /VAN YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi
                        Biyoloji Eğitimi
                        Nadidem Şirketi
                        Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu
Van Flora Uygulama ve Araştırma Merkezi Web Sitesi ve Sayfası
                        Nadidem                   
                        Fen Bilgisi Eğitimi                   

                        Dinbilim
Muhammed Adem Evren, Doğa Esmanur, Bilgenas Semanur DEMİRKUŞ

ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR :  

İlk Okul        Karlıyazı Köyü İlkokulu                                                                         1968
Ortaokul     
Göle Ortaokulu                                                                                       1971
Lise              Ardahan Lisesi                                                                                      1974

Lisans       Biyoloji Bölümü       Hacettepe Üniversitesi                        1979

Y. Lisans   Meslek Sonrası Eğitim Fakültesi      Hacettepe Üniversitesi 1984

Doktora     Meslek Sonrası Eğitim Fakültesi     Hacettepe Üniversitesi 1990
Yrd. Doç. Dr.  Yüzüncü Yıl Üniversitesi                                                                  1994
Doçentlik   Üniversitelerarası Kurul                                                                       1995YÖNETİCİLİK VE ÜYELİKLER

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Sorumlu Editörü
2011-2022.
YYÜ Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Biyoloji Öğretmenliği ABD Başkanlığı 1994-Devam Ediyor.
YYÜ Akademik Yükseltgeme ve Atama Ölçütleri Değerlendirme Komisyonu (Fen Bilimleri) Üyeliği 2012- 2017.
YYÜ Senatosu Eğitim Fakültesi Temsilcisi Üyeliği 2012-2021.
YYÜ EGITIM FAKÜLTESI Yönetim Kurulu Üyeliği 2011-Devam Ediyor.
YYÜ EGITIM FAKÜLTESI Yönetim Kurulu Üyeliği 1995-2001.YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIKLARI

1-AZMANOĞLU, Murat (2022), Biyoloji Öğretmenlerinin Demografik Özelliklerinin Bazı Genel Biyoloji Kavram Anlayışlarına Etkisi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı (Biyoloji Öğretmenliği Devam Ediyor)
2-KOÇAK, Kamile(2022), 2013-2022 Yılları Arasındaki Üniversite Giriş Sınavlarında Yer Alan Biyoloji Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı (Biyoloji Öğretmenliği Devam Ediyor)
3- TÜREL, Ramazan (2022)., Covid-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Dersini Uzaktan Eğitim Yaklaşımıyla Alan Öğrenci Görüşleri. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı (Biyoloji Öğretmenliği Devam Ediyor)
4-Demirkuş N., MERSİN HERBARYUMU'NDA TEŞHİS EDİLMEYEN FABACEAE(BAKLAGİLLER), LAMIACEAE(BALLIBABAGİLLER), ASTERACEAE (PAPATYAGİLLER) FAMİLYASINA AİT TAKSONLARIN TEŞHİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, Yüksek Lisans, A.ÜZGÖR(Öğrenci), 2019
5-Demirkuş N., Bahçesaray(VAN) ve Çevresindeki Bitkilerin Etnobotanikleri ve Dijital Ortama Aktarımı Üzerine Bir Çalışma, Yüksek Lisans, E.KORKMAZ(Öğrenci), 2018
6-K AYA, A., Uzundere (Kargapazarı Dağları, Erzurum) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma, 1996.
7-AZİRET, A., Baskil (Elazığ) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma, 1996.
8-KARAKISA, İ., Dibek Dağları (Kahramanmaraş) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma, 1996

9-GÜRLEK, M., Orta Öğretim Biyoloji (Botanik) Öğretiminde Anlam Çözümleme Tabloları, Kavram Ağları ve Kavram Haritalarının Uygulanması , 2002
10-FIRAT, M.,Bahçesaray (Van) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma, 2003
11-YILMAZ, A. İlköğretimde Botanik Kavramlarıyla İlgili Bazı Etkinliklerin Geliştirilmesi, 2003.  

12-ERTAŞ, A. ,Biyolojide Mikroskobik Yapılar Ve Mikroorganizmalarla İlgili Önemli Kavramlara İlişkin Ders Materyali Geliştirme, 2006
13-BATIHAN, N.,Biyoloji İle İlgili Önemli Kavramlara İlişkin Ders Materyali Geliştirme, 2006
14-İlçin, M., Yabancı-Yeni Biyolojik Kavramların Türkçeleştirilmesinde Uygulanan Yöntemler, Kurallar ve Mantık Sistemleri, 2007

15-SELİMOĞLU, C., İlk ve Orta Öğretimde, Sıradışı; Öğrenci, Öğretmen ve Okul Vakalarının (Multi Disipliner Bir Anlayışla) Çoklu Disiplin Anlayışıyla  Kategorize Edilip, Çözümlerine Yönelik Bilimsel Bir Çalışma,.2009
16-CİHANGİR, Ö., Biyoloji İle İlgili Önemli Kavramlara İlişkin Ders Video Materyali Geliştirme,2009
17-GÜLEN,S., Popüler Fizik Kavramları İçeren Görsel Ders Materyali Geliştirme Çalışması, 2010
18-AYAZ, M., Kavramsal Araçlara ve Kavramsal İlişkilere Dayalı Ders Materyali Geliştirmek, 2010
19-ALKAN, D., Evrimsel Gelişimin; Doğal, Yapay, Düşünsel… Vb Matematiksel Kümelerle İfade Edilişi Ve Uygulanışı Üzerine Bir Çalışma, 2011
20-BOZKURT, (T.2013 ) Aşkın Doğa Olayları, Afetler, Doğal Ve Yapay Çevre Sorunları Kavramlarını İçeren Görsel Ders Materyali Geliştirme Çalışması
21-İNCE O., (2015) Doğal Yaşam Döngüsü ve Temel Biyolojik Kavramların Öğretimi Üzerine Sanal Materyal Tasarımı
22-ACAR E., (2015) Antik Ve Günümüz Teknolojisiyle İlgili Temel Kavramların Görsel, İşitsel, Yazımsal Ve Zamansal Olarak Eğitim Amaçlı Hazırlanması Üzerine Bir Çalışma
23-ÜZGÖR A., (2019) Mersin Üniversitesi Herbaryumu’nda Teşhis Edilmeyen Asteraceae, Fabaceae Ve Lamıaceae Familyalarına Ait Taksonların Teşhisi Üzerine Bir Çalışma
24-İÖNER T., (2013) Liselerde Okutulan Biyoloji Kitaplarındaki (9,10,11 ve 12. Sınıflar düzeyinde) Kavramların İnternet Ve Sanal Ortamda Biyoloji Eğitimine Kazandırılışı Üzerine Bir Çalışma

BİLİMSEL YAYINLAR:

1-Demirkuş N., Yenilmez A., Pınar S. M. , İşler S, THE PROCESSES DONE BEFORE TRANSFERRING THE PLANT SAMPLES IN THE VANF HERBARIUM THE DIGITAL ENVIRONMENT EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, sa.20, ss.824-828, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri

2-İNCE O., DEMİRKUŞ N., Doğal Yaşam Döngüsü ve Temel Biyolojik Kavramların Öğretimi Üzerine Sanal Materyal Tasarımı. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.950-981, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

3-DEMİRKUŞ N., GÜLEN S., Örnek Uygulamaları ile Kavram İlişkilendirme Aracı; Kavram Hacmi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.461-475, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

4-GÜRLEK M., DEMİRKUŞ N.,Botanik Kavramları Öğretiminde, Kavram Çözümleme Tabloları, Kavram Ağları ve Kavram Haritalarının Uygulanması YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.1391-1414, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri).

5-Demirkuş N., Batihan Güzel N., "Biyoloji Dersinde Bazı Makroskobik Kavramlara İlişkin Ders Materyalinin Geliştirilmesi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.1539-1552, 2019
6-Demirkuş N., Öner T., "Liselerde Okutulan Biyoloji Kitaplarındaki Kavramların, İnternet Ortamında Biyoloji Eğitimine Kazandırılışı Üzerine Bir Çalışma", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, no.34, ss.897-909, 2019

7-Demirkuş N., Armağan M., Kara M.K., "A morphometric study on Draba cappadocica Boiss. & Balansa and Draba rosularis Boiss", Anatolian Journal of Botany, cilt.2, ss.13-18, 2018
8-Demirkuş N., Ertaş A., Gülen S., "Mikrobiyolojik Kavramların Öğretilmesine İlişkin Ders Materyali Geliştirme Çalışması ", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.2573-2581, 2018
9-Demirkuş N., Acar E., Gülen S., "Popüler Teknoloji Kavramlarının Eğitiminde Görsel Materyal Geliştirme Çalışması", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.723-748, 2018

10-Demirkuş N., Alkan D., "A Brand New Approach to Sets in Mathematics", Journal of Biometrics & Biostatistics , vol.9, no.391, pp.1-4, 2018
11-Demirkuş N., Bilgin E.A., "A New Approach to the Definitions and Relations of the Concepts of Mathematics, Eternity, Infinity, Death, Time and the First Point", Journal of Biometrics & Biostatistics, vol.9, no.408, pp.1-3, 2018
12-Demirkuş N., Koyuncu M., Gül M., "Endemic plants of Lake Van Basin ", Anatolian Journal of Botany , cilt.2, ss.73-83, 2018
13-Ayaz M., Demirkuş N., "Sanal ve Nesnel Teknolojik Öğretim Araçlarını Kullanarak Fen Bilimleri Ders Materyali Geliştirmesine Yönelik Örnek Çalışmalar", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.1257-1376, 2017
14-Demirkuş N., Bozkurt T., Gülen S., "POPÜLER ÇEVRE KAVRAMLARININ EĞİTİMİNDE GÖRSEL MATERYAL GELİŞTİRME ÇALIŞMASI", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.145-157, 2017

15-Demirkuş N., Gülen S., "Popüler Fizik Kavramları İçeren Görsel Ders Materyali Geliştirme Çalışması", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.320-338, 2017

16-Demirkuş N., İlçin M., "Yabancı-Yeni Biyolojik Kavramların Türkçeleştirilmesi ve Sanal Ders Materyalinin Hazırlanması", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.383-410, 2016

17-Selimoğlu C., Demirkuş N., Gülen S., "Öğretmen Adaylarının Öğrencilik Yıllarında Karşılaştıkları İstenmeyen Davranışların İncelenmesi Ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.164-182, 2015
18-Gülen S., Demirkuş N., "Güneş sistemi ve ötesi: Uzay bilmecesi” ünitesinde, görsel materyalin öğrenci başarısına etkisi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.1-20, 2014
19-Demirkuş N., Tunç C., Okut H., "Thlaspi Valerianoides Rech. Fil. ve Thlaspi Kurdicum Hedge Türlerine Ait Nümerik Taksonomi Çalışması ", Fen Bilimleri Dergisi, (XVI.Ulusal Matematik Sempozyumu) Özel Sayısı, 277-287, Ocak-2005, cilt.1, ss.277-287, 2005
20-Demirkuş N., "FEN BİLGİSİNDE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARININ VERİMLİ HALE GETİRİLMESİ ", Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, 8-10 Mart 1999 İzmir. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.414-425, 1999

21-Demirkuş N., Kaya A., "Contributions to the Flora of East Anatolia.", Ot Sistematik Dergisi.6, 1, 1-12. , cilt.6, ss.1-12, 1999
22-Erik S. , Demirkuş N., "New Species from N.E:Turkey Chaerophyllum posofianum (Apiaceae) and Vicia erzuırumica (Fabaceae)", Wildenowia , vol.28, pp.151-156, 1998
23-Kaya A., Demirkuş N., "A Researh on the Flora of Uzundere (Kargapazarı Mountains Erzurum) and its Surroundings", Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering Vol: 27, p.27 – 66. , cilt.27, ss.27-66, 1998
24-Demirkuş N., "Contributions to the Flora of Northeast Anatolia ", YYÜ Journal of Education. Vol.1 no 2. 103-127 , cilt.1, no.2, ss.103-127, 1996
25-Demirkuş N.,Erik S. "Two New Taxa for the Flora of Turkey", Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering, cilt.24, ss.9-14, 1995
26-Demirkuş N., Erik S. , " Çiçek Dağı (Ulgar) ve Çevresinin Florası Üzerine Bir Araştırma, ", Hacettepe Fen ve Müh. Bilimler Dergisi , cilt.A ve C, ss.1-47, 1994
27-Demirkuş N., "Çiçek Dağı ve Çevresi (Posof/Kars) Florası Üzerine Bir Araştırma", Orman ve Av Dergisi, 66, 2, 8-21 , cilt.66, ss.8-21, 1991
28-Demirkuş N., "Two New Taxa for the Flora of Turkey", Doğa, Tr.J.of Botany, 15, 71-74 , pp.71-74, 1990
29-Demirkuş N., "Two New Taxa for the Flora of Turkey", Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering, Vol:19, p.1-6, cilt.19, ss.1-6, 1990
30-Erik S. , Demirkuş N., "Türkiye Florasındaki Bazı Bitkiler İçin Yeni Yayılış Alanları", Doğa Türk Botanik D.12, 3 224-233. , vol.12, no.3, pp.224-233, 1988
31-Erik S. , Demirkuş N., "Contributions to the Flora of Turkey", Doğa Tr. J.Bio., vol.10, no.1, pp.100-105, 1986
32-Erik S. , Demirkuş N., "Türkiye Florasındaki Çeşitli Kareler için Yeni Kayıtlar", Doğa Bilim Dergisi, A2, 9, l, 51-61 , vol.A2, no.1, pp.51-61, 1985
33-Demirkuş N., Erik S. , "TWO NEW FOR THE FLORA OF TURKEY ", Doğa Bilim Dergisi, vol.A2, no.1, pp.48-50, 1985

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİ VE POSTERLER:

1-DEMİRKUŞ N., A NEW APPROACH TO THE DEFINITIONS AND RELATIONSHIPS BETWEEN EVOLUTION SCIENCE, BASIC SCIENCES AND MATHEMATICS . 13th. INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES October 26-27, 2021 / Cappadocia, TURKEY

2-Üzgör A., Everest Z. A. , Demirkuş N., MERSİN ÜNİVERSİTESİ HERBARYUMU'NDA TEŞHİS EDİLMEYEN ASTERACEAE, FABACEAE VE LAMIACEAE FAMİLYALARINA AİT TAKSONLARIN TEŞHİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. 13th. INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES, Nevşehir, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2021, ss.89-100

3-KORKMAZ E., DEMİRKUŞ N., ETHNOBOTANICAL THERAPEUTIC FEATURES OF SOME PLANTS OF THE VICINITY OF BAHÇESARAY (MÜKÜS) IN THE PROVINCE OF VAN/TURKEY.INTERNATIONAL A E G E AN SYMPOSIUM on Natural & Medical Sciences-IV September 11-12, 2021 / Izmir,
Turkey, İzmir, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2021

4-Demirkuş N., Gülen S., "Filmle Öğrenme Öğretme Yönteminin Uygulanışı ve Gerekliliği", 8th Eurasian Conference on Language and Social Sciences(ECLSS 2019d), ANTALYA, TÜRKIYE, 18 Ekim - 15 Aralık 2019, pp.308-317
5-Gülen S., Demirkuş N., "Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Vücudumuzdaki Organları Tanıma Durumlarının Belirlenmesi", 8th Eurasian Conference on Language and Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2019, pp.301-308
6-Demirkuş N., Yenilmez A., Korkmaz E., "VANF SANAL HERBARYUMU’NUN HAZIRLANIŞ AŞAMALARI VE GEREKLİLİĞİ", 8th Eurasian Conference on Language and Social Sciences(ECLSS 2019d), ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2019, pp.137-146
7-Korkmaz E., Demirkuş N., "BAHÇESARAY (MÜKÜS/VAN) VE ÇEVRESINDEKI GIDA, YEM, YAKIT VE DIĞER AMAÇLAR IÇIN KULLANILAN BITKILERIN ETNOBOTANIK ÖZELLIKLERI", the Eighth Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS2019d), ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2019, pp.179-201
8Demirkuş N., "Yanlış ve/veya Eksik Bazı Atasözü, Vecize (Aforizma) ve Özlü Sözlere Farklı Bir Yaklaşım", Sixth Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS2019b), Semerkand, ÖZBEKISTAN, 30 Nisan - 1 Mayıs 2019, pp.32-47
9-Demirkuş N., "İSLAM VE KURAN’DA YARATIKLARIN VE BİLİMİN KONUMU", Sixth Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS2019b), SEMER KANT, ÖZBEKISTAN, 30 Nisan - 1 Mayıs 2019, pp.199-204
10-İnce O., Demirkuş N., "Doğal Yaşam Döngüsü ve Temel Biyolojik Kavramların Öğretimi Üzerine Sanal Materyal Tasarımı", III. International Congress on Science and Education, AFYON, TÜRKIYE, 21-24 Mart 2019, pp.619-626
11-Gürlek M., Demirkuş N., "Ortaöğretim Biyoloji (Botanik) Öğretiminde Anlam Çözümleme Tabloları, Kavram Ağları ve Kavram Haritalarının Uygulanması", III. International Congress on Science and Education, AFYON, TÜRKIYE, 21-24 Mart 2019, pp.627-638
12-Gülen S., Demirkuş N., "Sanal Ders Materyali Tasarımı Üzerine Bir Araştırma ", INTERNATIONAL TURKISH-RUSSIAN WORLD ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, ANKARA, TÜRKIYE, 14-20 Aralık 2018, pp.405-422
13-Demirkuş N., "YARATILIŞ GERÇEĞİN DE İLİM, BİLİM VE EVRİMİN YERİ", II. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ , ERZURUM, TÜRKIYE, 8-9 Kasım 2018, pp.29-30
14-Demirkuş N., Bilgin E.A., "A New Approach to the Definitions and Relations of the Concepts of Mathematics, Eternity, Infinity, Death, Time and The First Point", International Caucasian Mathematics Conference CMC II, VAN, TÜRKIYE, 22-24 Ağustos 2017, pp.57-570
15-Demirkuş N., Alkan D., "A Brand New Approach To Sets in Mathematics Education", International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), Harran University, Şanlıurfa, 11-13 May 2017, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.834-835
16-Demirkuş N., "İnsan, Toplum, Bilim ve İlim Kavramlarına Yeni Bir Tanımsal ve İlişiksel Yaklaşım", "Sunusu. Uluslararası Bilimsel Araştırma Konferansı,İnsan ve Toplum Bilimleri IBAD –2016, Madrid, ISPANYA, 18-24 Mayıs 2016, vol.1, no.1, pp.112-117

17-Alkan D., Demirkuş N., "Küme, Sıfır, Bir, Sonsuz, Ebediyet ve Diğer Bazı Matematik ve Fen Kavramlarına Yeni Bir Yaklaşım", 3.International Eurasian Conference On Mathematical Sciences and Applications (25th to 28th August 2014 Vienna, Austria), Vienna, AVUSTURYA, 25-28 Ağustos 2014, vol.1, pp.25-45
18-Demirkuş N., Selçuk A., Gül M., Kabay Ö. , "Artık ve Atık Malzemelerin, Öğretimde ve Üretim Öncesi;2. ve 3. Kez Kullanımına Yönelik Verimli Tasarım ve Kullanım Şekilleri ", VII.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 10-13 Eylül 2007, Malatya., MALATYA, TÜRKIYE, 10-13 Eylül 2007, cilt.1, ss.113-113
19-Demirkuş N., Selimoğlu C., "Kalıcı Çevre Bilinci Öneminin Aşılanmasına Yönelik Uygulama Ve Etkinliklere Örnek Bir Çalışma", VII.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 10-13 Eylül 2007, Malatya., MALATYA, TÜRKIYE, 10-13 Eylül 2007, cilt.1, ss.115-115
20-Demirkuş N., Cihangir Ö., İlçin M., "Küresel Isınmaya Çözüm Aramada Kavram Yanılgısı; İnsanın mı Çevre Sorunu Var, Çevrenin mi İlkel İnsan Sorunu Var?", VII.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi,10-13 Eylül 2007, Malatya., MALATYA, TÜRKIYE, 10-10 Eylül 2007, cilt.1, ss.110-110
21-Demirkuş N., Cihangir Ö., "21.YÜZYILDA EVRİMİN BİLİMDEKİ KONUMU VE UYGULAMA ALANLARI ", BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE EVRİM SEMPOZYUMU Malatya 3-4 Mayıs 2007 , MALATYA, TÜRKIYE, 3-3 Mayıs 2007, cilt.1, no.1, ss.1-1
22-Demirkuş N., Firat M., "Van Sanal Herbaryumu'nun Tanıtılması", 8.UlusalBiyoloji Kongresi, 26-30 Haziran, Kuşadası/AYDIN , AYDIN, TÜRKIYE, 26-30 Haziran 2006, cilt.1, ss.27-27
23-Demirkuş N., Armağan M., Kara K., "Draba rosularis Boiss.ve Draba cappadocica Boiss. & Ball.Ait Nümerik Taksonomi Çalışması ", 8.Ulusal Biyoloji Kongresi 26-30 Haziran 2006, AYDIN, TÜRKIYE, 26-30 Haziran 2006, cilt.1, ss.26-27
24-Demirkuş N., Firat M., "The Scanning-Transferring; Dried and Fresh Plant Materials to the Computer with Isik Kutusu, P0534", XVII International Botanical Congress Vienna, Austria Europe Austria Center Vienna 17 - 23 July 2005. , Vienna, AVUSTURYA, 17-23 Temmuz 2005, vol.1, no.P0534, pp.326-3267
25-Koyuncu M., Demirkuş N., "Van Çevresi Geofitleri", XV. Ulusal Biyoloji Kongresi “Uluslar arası Katılımlı” 05-09.Eylül.2000, ANKARA, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2000, cilt.1, ss.102-102
26-Demirkuş N., Koyuncu M., Gül M., " THE ENDEMIC PLANTS OF VAN PROVINCE ", The Proceeding of the 2nd Balkan Botanical Congress held at Istanbul, Turkey , 14-18 May 2000. , İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-18 Mayıs 2000, vol.1, pp.163-170
27-Demirkuş N., "Ardahan İlinin Bitkisel Potansiyeli ile Tarım ve hayvancılıkla ilişkisi", İktisadi AraştırmalarVakfı Yayın No 1998/141, Sf. 144-147, İstanbul., cilt.141, ss.144-147, 1998

KİTAP
Gülen S. , Demirkuş N.,Görsel Materyalin Öğrenci Başarısına Etkisi/ Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi Ünitesinin Kavramları (The effect of visual materyal on student success) (2014)., Turkey Alim Books, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 56, ISBN:978-3- 639-67026-4.

KİTAPTA BÖLÜMÜ
Demirkuş N., "Öğretim ve Eğitimin Hedefi Kavramlarının Güzel Ahlakla İlişkisine Farklı Bir Yaklaşım /ÖĞRETMEN YETİŞTİRME", EĞİTİM BİLİMLERİ PERSPEKTİFİNDEN ÖĞRETMEN, Fuat TANHAN, Halil İbrahim ÖZOK,Cesim ALADAĞ, Ed., Pegem A Yayıncılık, Anakara, ss.19-29, 2019


ULUSAL VE ULUSLARARASI ATIFLAR: Toplam Atıf Sayısı İçin Tıklayın

               Devam Eden Projeler;
                 Demirkuş (2022) Yüksek Çözünürlüklü, İki Boyutlu Nesne Tarama Sistemi (MATTARAMA) TÜBİTAK (TEYDEB 1512) 2210845 Nolu proje  (yürütücü) 2022

          
    
Tamamlanmış Projeler;

1-Demirkuş (2019) VANF Sanal Herbaryumu Envanterinin Sanal Ortamda Ulaşılabilirliğinin Sağlanması İçin Bilimsel Web Sitesi Tasarımı.
                2-Demirkuş (2018) VANF Sanal Herbaryumunda ki 23500 Bitki Örneğinin Dijital Ortama Aktarılması.
                3-Demirkuş N., Korkmaz E. (2018) Bahçesaray(VAN) ve Çevresindeki Bitkilerin Etnobotanikleri ve Dijital Ortama Aktarımı Üzerine Bir Çalışma
.
                4-YILMAZ, A. İlköğretimde Botanik Kavramlarıyla İlgili Bazı Etkinliklerin Geliştirilmesi (Yürütücü) 2003.
                5-FIRAT, M., Bahçesaray (Van) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma, YYÜ Araştırma Fonu Proje No: 1999-EF-080, (Yürütücü) 2003
                6-GÜRLEK, M., Orta Öğretim Biyoloji (Botanik) Öğretiminde Anlam Çözümleme Tabloları, Kavram Ağları ve Kavram Haritalarının Uygulanması
               YYÜ Araştırma Fonu Proje No: 2001-EF-042, (Yürütücü) 2002.
                7- DEMİRKUŞ,N.,KOYUNCU,M.,Van Endemik Bitkileri. Van Valiliği İl Çevre Müdürlüğü, (Yürütücü),2002.
                8-KOYUNCU, M., DEMİRKUŞ, N. ve ark.,Van ve Çevresi Geofitleri Üzerine Bir Araştıma. YYÜ Araştırma Fonu Proje No;99-EF-030, (Yardımcı          Araştırıcı),1999.

                9-EKİM, T. ve ark., Türkiye’nin Endemik Bitkileri Projesi, Proje NO; TBAG/DPT-ÇSEK-4  (Yardımcı Araştırıcı),1998
              10-KAYA, A., Uzundere (Kaargapazarı Dağları, Erzurum) ve Çevresi Florası  Üzerine Bir Araştırma, TÜBİTAK Projesi, TBAG AY/48.,1996 (Yürütücü)
               11-AZİRET, A., Baskil (Elazığ) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma, TÜBİTAK  Projesi, TBAG AY/48 (Yürütücü), 1996.
              12-KARAKISA, İ., Dibek Dağları (Kahramanmaraş) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma, TÜBİTAK Projesi, TBAG AY/48 (Yürütücü) ,1996.
              13-ERİK S., DEMİRKUŞ, N., Çiçek Dağı ve Çevresi (Posof/Kars) Üzerine Bir AraştırmaTBAG 728 ve Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu (Yardımcı Araştırıcı),1990

              14-KOYUNCU, M., DEMİRKUŞ, N., Artos Dağı Florası (Gevaş Kaymakamlığı ve YYÜ Araştırma Fonu Proje No destekli),1999.

              15- KOYUNCU, M., DEMİRKUŞ, N., Van Gölü Adaları Bitkileri YYÜ Araştırma Fonu Proje No. 99EF030 (Yardımcı Araştırıcı).

16-KOYUNCU, M., DEMİRKUŞ, N., Gevaş/Van Ekolojik Koşullarında Ters Lale (F.imperialis) Üretimi (Gevaş Kaymakamlığı ve YYÜ Araştırma Fonu destekli) (Yardımcı Araştırıcı).
17-YILDIZ., B., ve ark.Türkiye'de Yetişen Thymus L. (Lamiaceae) Türlerinin Revizyonu ve Türler üzerinde Sitolojik-Palinolojik-Kimyasal Araştırmalar (TBAG 198T003) (YardımcıAraştırıcı)
18- KOYUNCU, M., DEMİRKUŞ, N., Van Gölü Adaları Bitkileri YYÜ Araştırma Fonu Proje No. 99EF045 (Yardımcı Araştırıcı).
19-DEMİRKUŞ,T., DEMİRKUŞ, N., BEŞKAYA GÜL, S., Farklı Dönemlerde Biçilen Van Yöresi Çayırlarının Botanik Yapısı, Silolanma Özellikleri ve Yem Değerlerinin Belirlenmesi.  Proje No.TBAG/ VHAG-1849 (101V140) (Yardımcı Araştırıcı).2005.
The Virtual Herbarium of Van Province ve Van Florası Endemikleri Bitkileri Resimli Sanal Kitabı (deneme aşamasında)
20-DEMİRKUŞ, N.
, Evsel Artık ve Atık Malzemelerin Fen ve Matematik Öğretiminde Kullanımı (Yürütücü)  (2003- YRT-003), Proje Materyalleri

21-TEMUR, A.,DEMİRKUŞ, N., Fen Bilgisinde Önemli Kavramlarla İlgili Somut Materyal Geliştirme (Yardımcı Araştırmacı) (DPT  Project No;2006-DPT-EF1


PATENT, FAYDALI MODEL VE KAYIT DOKÜMANLARI

Demirkuş (2000) Uluslararası Patentli , TR 2000 01807 B Tarayıcının (scanner) özelliklerine bağlı olarak, resim, hareketsiz cisim ve varlıkların görüntülerini bilgisayara aktarma cihazıdır.

              

KURSLAR/AKTİVİTELER:

YÖK Dünya Bankası Projesi Çerçevesinde, Eğitim Fakültelerinde Akreditasyon Kursları, YÖK Dünya Bankası Projesi Çerçevesinde, Eğitim Fakültelerinde       Akreditasyon Çerçevesinde Kurslar Alındı, Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yaz Dönemi Temmuz 1999, Kurs, 01.07.1999 -01.07.1999 (Ulusal).

YÖK Dünya Bankası Projesi Çerçevesinde Fen Bilgisi Kursları 1996, Fen Bilgisi Dersleriyle İlgili Uygulama Kursları Alındı, İzzet Baysal Üniversitesi,, Kurs,     01.07.1996 -07.07.1996 (Ulusal).

 YÖK Dünya Bankası Projesi Çerçevesinde, Eğitim Fakültelerinde Akreditasyon Kursları,1995, Okul Deneyimi 1, Okul Deneyimi 2, Öğretmenlik Uygulamaları, Biyoloji Eğitimi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kurs, 01.01.1995 -03.03.1995 (Ulusal). 

  VERİLEN DERSLER:           
            

   LİSANS DERSLERİ ;Genel Biyoloji I (Botanik),Lab I-Sistematik Botanik II - Lab. II,  Herbaryum Teknikleri, Sistematik Botanik Lab.,Genel Biyoloji II,Fen                           Bilgisi Öğretimi,Özel Öğretim Yöntemleri I, Özel Öğretim Yöntemleri II, Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II, Öğretmenlik  Uygulamaları , Fen                           Teknoloji  Toplum, Öğretim Teknolojileri Materyal Tasarımı ve Geliştir, Bilim Tarihi, Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımlar, Evrim, Toplum ve                           Çevre
            
   YÜKSEK LİSANS DERSLERİ:

     a-Tezsiz Yüksek Lisans Dersleri;Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme,Özel Öğretim Yöntemleri I,Özel Öğretim Yöntemleri II,Okul Deneyimi I,                          Okul Deneyimi II, Öğretmenlik  Uygulamaları , Seçmeli I(Biyolojik Kavramlar)  1, Seçmeli II (Biyolojide Seçmeli Konular), Öğrenme Öğretme Kuram                          ve Yaklaşımlari, Bilim Tarihi, Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımlar.

   b-Lisans Üstü Seçmeli Dersleri; İleri Bitki Taksonomisi, Tohumlu Bitkilerde Evrim, Tohumsuz Bitkilerde Evrim,Biyoloji Eğitimi Amaçlı Dijital Ortama                           Görüntü  Aktarımı Resim Rötuşları ve Sunu Hazırlama Teknikleri 2-2-3 , Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri 2-0-2, Fen Eğitiminde ve                           Öğretiminde Nesnel ve Sanal Ders Materyali Geliştirmek 2-2-3, Fen Eğitiminde ve Öğretiminde Biyomatematiğin Kullanılması ve Uygulanması                           3-0-3 , Dijital Ortama Sanal Herbaryum Hazırlama Teknikleri 2-2-3   

    

Üniversite Dışı Deneyim

01.02.2022Van Yüzücü Yıl Üniversitesi ESitim Fakültesi MFBB Bölümü Öğretim Üyesi . http://nadidemsis.com/


NADİDEM DİJİTAL SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK YAZILIM BİLGİSAYAR İNŞAAT TAAHHÜT İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Van Teknokent'te şirket kurmak ve bu şirkette yarı zamanlı olarak çalışmak üzere görevlendirilme talebine ilişkin bilgiler web sayfasında sunulmuştur.

http://nadidemsis.com/ , Ticari devam ediyor

05.02.2018

Web Sayfası Sorumulusu Editör ve Merkez Müdürü.

Van YYÜ Van Flora uygulama ve Araştırma Merkezi, http://www.vanf.yyu.edu.tr VANF Herbaryum ve VANF Sanal Herbaryum 23500 Bitki Örneği ve Görüntülerini içeri, Devam ediyor

2011-2022

Web Sitesi Editörlüğü.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi OFMA Bölümü, http://efdergi.yyu.edu.tr/,

01.01.2005

Biyoloji Eğitimi Web Sayfası Sorumlusu, Kurucusu ve Editörü.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/, Devam ediyor

01.01.2005

Van Havzası Sanal Herbaryumu Sorumlusu ve Kurucusu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, http://www.vanherbaryum.yyu.edu.tr/, Devam ediyor

01.05.2005

Fen Bilgisi Web Sayfası Kurucusu ve Sorumlusu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, http://www.fenbilgisiegitimi.yyu.edu.tr/, Devam ediyor

01.01.2005

Dinbilim Web Sayfasının Kurucusu ve Sorumlusu

http://www.dinbilim.net/ , Devam ediyor

01.01.2005

Nadidem Web Sitesinin Kurucusu ve Sorumlusu.

http://www.nadidem.net/ Devam ediyor

Meltem DEMİRKUŞ'UN Makale ve YayınlarıMeltem DEMİRKUŞ'UN WEB SAYFASI Bilgrnas SEMANUR'UN WEB SAYFASI Doğa ESMANUR'UN WEB SAYFASI Muhammed ADEM EVREN'İN WEB SAYFASI Bilimin ve Yaratıkların Yaradılıştaki Konumu Prof.Dr.Nasip DEMİRKUŞ