YÜKSEK LİSANS TEZ KONUSU:EVRİMSEL GELİŞİMİN; DOĞAL, YAPAY, DÜŞÜNSEL … VB MATEMATİK KÜMELERLE İFADE EDİLİŞİ VE UYGULANIŞI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA .PDF YÜKSEK LİSANS TEZİ                                                                                                                                                  KİŞİSEL BİLGİLER 


Uyruğu 

: T.C

Doğum Yeri

:Muş/Malazgirt

Doğum Tarihi

: 25.02.1983

Medeni Durum

: BekarİŞ/KARİYER HEDEFİ

Üniversite Akademik Kariyer
EĞİTİM DURUMU

Halen

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyoloji Eğitiminde Yüksek Lisans

 2000-2004

Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği

1996-1999

 Hizan Lisesi

YABANCI DİL
İngilizce:Orta seviyede
Almanca: Başlangıç seviyesinde

YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

Biyoloji Ana Bilim Dalında şimdiye kadar yaptığı aktiviteler ve aldığı dersler;
2008 Yılı I. ve II. Döneminde;
1- Biyoloji Eğitimi Amaçlı Dijital Ortama Görüntü Aktarımı Resim Rötuşları ve Sunu Hazırlama Teknikleri Derslerinin Uygulamalarında;
- Photoshop, Finereader,Işık kutusu, TMA cihazının sanal ve gerçek araçlarını kullanarak deneyim kazanmıştır.
- ConceptDrawMINDMAP, FlipAlbum Suit 6 ve Ulead Media Studio 7 sanal araçlarını kullanarak kavramlardan materyal geliştirmeye devam etmektedir
- Fotoğraf makinesinden ve Videodan dijital ortama görüntü aktarma ve düzenleme uygulamaları yapmıştır.
- Finereader’i öğrenmek için muhtelif kitap, tez ve dergilerden veDibek Dağları ve Çevresi (K. Maraş) Florası Üzerine Bir Ön Araştırma ve Uzundere (Kargapazarı Dağları) Ve Çevresi (Erzurum) Florası Üzerine Bir Ön Araştırma , adlı yüksek lisans tezinden 150 sayfa scan ederek ve Finereader sanal aracını kullanarak deneyim kazanmıştır.
2-Dibek Dağları ve Çevresi (K. Maraş) Florası Üzerine Bir Ön Araştırma ve Uzundere (Kargapazarı Dağları) Ve Çevresi (Erzurum) Florası Üzerine Bir Ön Araştırma Adlı Flora çalışmalarına ait önceden taranmış ve isimler photoşopta görüntülere ilave edilmiş ve isimleri klasörlere konmuş yaklaşık 400 klasördeki envanteri Dreamweaver sanal aracının Web Albümünü kullanarak bitkiler hakkındaki Tübives verilerini ilave ederek
3-Fen Eğitimi ve Öğretiminde Somut Matematiğin Uygulanışı/Biyomatematik Dersi Dersinde; Dreamwaver sanal aracını kullanarak Matematikle ilgili yaklaşık 221 makaleyi incelemiş ve makale listesi web sayfasının; tablo, yazım fontu ve arka plan rengini ve gerekli tüm verileri düzenleyerek internete hazırlamıştır.
4-Biyolojik Kavramların Öğretimi ve İlgili Materyali Toplama Geliştirme Teknikleri Dersinde; Dreamwaver sanal aracını kullanarak biyolojik kavramlarına link atmıştı.
5-Evrensel; Alfabe, matematiksel iletişim ve evrensel lisanla ilgili çalışmalar.
6-Biyoloji Ana Bilim Dalında Şimdiye Kadar Aldığı Dersler ;
 Biyoloji Eğitimi Amaçlı Dijital Ortama Görüntü Aktarımı Resim Rötuşları ve Sunu Hazırlama Teknikleri     2-2-3
 Biyolojik Kavramların Öğretimi ve İlgili Materyali Toplama Geliştirme Teknikleri 3-0-3
 Fen Eğitiminde ve Öğretiminde Nesnel ve Sanal Ders Materyali Geliştirmek 2-2-3
 Fen Eğitiminde ve Öğretiminde Biyomatematiğin Kullanılması ve Uygulanması 3-0-3 
 Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri 2-0-2

7 -Matematikte Popüler ve Önemli Makaleler Yük.Lisans Öğrencisi Dilvin ALKAN
(Fen Eğitimi ve Öğretiminde Somut Matematiğin Uygulanışı/Biyomatematik Dersi Ödevi)


   


.

                                                                                                                                              AKTİVİTELER

2006

Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz Özbağrıaçık İlköğretim Okulu

İLGİ ALANLARI
Gezi, internet, Bilim, Teknoloji, Biyoloji, Matematik

REFERANSLAR
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı
ADRES
Dilvin ALKAN
Şehit Öğretmen Abdurrahman
Nafiz Özbağrıaçık İlköğretim Okulu Bitlis/Hizan