YÜKSEK LİSANS TEZ KONUSU:POPÜLER FİZİK KAVRAMLARI İÇEREN GÖRSEL DERS MATERYALİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI / Tez Önerisi/.PDF                                                                                                                                        KİŞİSEL BİLGİLER 

Uyruğu 

: T.C

 

 

Doğum Yeri

: IĞDIR/ Aralık

 

 

Doğum Tarihi

:10.02.1984

 

 

Medeni Durum

: EVLİ


İŞ/KARİYER HEDEFİ

Üniversite Akademik Kariyer


EĞİTİM DURUMU

Halen

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyoloji Eğitiminde Yüksek Lisans

 2002-2006

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

1998-2002

Iğdır(yabancı dil) lisesi

YABANCI DİL
İngilizce:başlangıç aşamasında

YAPTIĞI ÇALIŞMALA
Biyoloji Ana Bilim Dalında şimdiye kadar yaptığı aktiviteler ve aldığı dersler;
2008 Yılı I. ve II. Döneminde;
1- Biyoloji Eğitimi Amaçlı Dijital Ortama Görüntü Aktarımı Resim Rötuşları ve Sunu Hazırlama Teknikleri Derslerinin Uygulamalarında;
- Photoshop, Finereader,Işık kutusu, TMA cihazının sanal ve gerçek araçlarını kullanarak deneyim kazanmıştır.
- ConceptDrawMINDMAP, FlipAlbum Suit 6 ve Ulead Media Studio 7 sanal araçlarını kullanarak kavramlardan materyal geliştirmeye devam etmektedir
- Fotoğraf makinesinden ve Videodan dijital ortama görüntü aktarma ve düzenleme uygulamaları yapmıştır.
- Finereader’i öğrenmek için muhtelif kitap, tez ve dergilerden veDibek Dağları ve Çevresi (K. Maraş) Florası Üzerine Bir Ön Araştırma ve Uzundere (Kargapazarı Dağları) Ve Çevresi (Erzurum) Florası Üzerine Bir Ön Araştırma , adlı yüksek lisans tezinden 150 sayfa scan ederek ve Finereader sanal aracını kullanarak deneyim kazanmıştır.
2-Fen Eğitiminde ve Öğretiminde Nesnel ve Sanal Ders Materyali Geliştirmek Dersinde; Dreamwaver sanal aracını kullanarak Fizikle ilgili yaklaşık 571 makaleyi incelemiş ve ve makale listesi web sayfasının; tablo, yazım fontu ve arka plan rengini ve gerekli tüm verileri düzenleyerek internete hazırlamıştır.
3-Biyoloji Ana Bilim Dalında Şimdiye Kadar Aldığı Dersler ;
Biyoloji Eğitimi Amaçlı Dijital Ortama Görüntü Aktarımı Resim Rötuşları ve Sunu Hazırlama Teknikleri     2-2-3
 Biyolojik Kavramların Öğretimi ve İlgili Materyali Toplama Geliştirme Teknikleri 3-0-3
 Fen Eğitiminde ve Öğretiminde Nesnel ve Sanal Ders Materyali Geliştirmek 2-2-3
 Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri 2-0-2

4-                                                                                                          Kuantum Fiziği İle İlgili Popüler ve Önemli Makaleler
                                                             Yük.Lis. Öğr. Salih GÜLEN (Fen Eğitiminde ve Öğretiminde Nesnel ve Sanal Ders Materyali Geliştirmek  Ödevi)                                                                                                             Kara Deliklerle İlgili Popüler ve Önemli Makaleler
                                                             Yük.Lis. Öğr. Salih GÜLEN (Fen Eğitiminde ve Öğretiminde Nesnel ve Sanal Ders Materyali Geliştirmek  Ödevi)


                                                                                                            Parçacık Fiziği ve Plazma Boncuklari Popüler ve Önemli Makaleler
                                                             Yük.Lis. Öğr. Salih GÜLEN (Fen Eğitiminde ve Öğretiminde Nesnel ve Sanal Ders Materyali Geliştirmek  Ödevi)


                                                                                                                 Uzay ve  Uzay Cisimleriyle İlgili Popüler ve Önemli Makaleler
                                                             Yük.Lis. Öğr. Salih GÜLEN (Fen Eğitiminde ve Öğretiminde Nesnel ve Sanal Ders Materyali Geliştirmek  Ödevi)

AKTİVİTELER

2008-2009

KERİM TUNCER İlköğretim Okulu FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ


İLGİ ALANLARI
biyoloji, eğitim bilimleri, Tarih,Kimya,Fizik,sinema
REFERANSLAR
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

ADRES

Karşıyaka mah. muşlular sok.Kerim Tuncer İlköğretim Okulu
TEL NO: 05446839921
email:gulen21@windowslive.com