YÜKSEK LİSANS TEZ KONUSU:İnsan Ve Doğa Kaynaklı Çevresel Afetler, Sorunlar Ve Çözümleriyle İlgili Kavramları İçeren Bilimsel Makale, Kitap, Ders Notu, Dergi, Web Sitesi Ve Filmlere Dayalı Öğretici Kavramsal Ders Ve Eğitim Materyali Geliştirme Üzerine Bir Çalışma .PDF , Tez                                                                                                                                        KİŞİSEL BİLGİLER 

Uyruğu 

: T.C

 

 

Doğum Yeri

: HAKKARİ/merkez

 

 

Doğum Tarihi

: 12.02.1983

 

 

Medeni Durum

: evli


İŞ/KARİYER HEDEFİ

Üniversite Akademik Kariyer


EĞİTİM DURUMU

Halen

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyoloji Eğitiminde Yüksek Lisans

 2003-2007

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

1997-2000

İstanbul Yenibosna Lisesi

YABANCI DİL
İngilizce:başlangıç aşamasında

YAPTIĞI ÇALIŞMALA
Biyoloji Ana Bilim Dalında şimdiye kadar yaptığı aktiviteler ve aldığı dersler;
2008 Yılı I. ve II. Döneminde;
1- Biyoloji Eğitimi Amaçlı Dijital Ortama Görüntü Aktarımı Resim Rötuşları ve Sunu Hazırlama Teknikleri Derslerinin Uygulamalarında;
- Photoshop, Finereader,Işık kutusu, TMA cihazının sanal ve gerçek araçlarını kullanarak deneyim kazanmıştır.
- ConceptDrawMINDMAP, FlipAlbum Suit 6 ve Ulead Media Studio 7 sanal araçlarını kullanarak kavramlardan materyal geliştirmeye devam etmektedir
- Fotoğraf makinesinden ve Videodan dijital ortama görüntü aktarma ve düzenleme uygulamaları yapmıştır.
- Finereader’i öğrenmek için muhtelif kitap, tez ve dergilerden veDibek Dağları ve Çevresi (K. Maraş) Florası Üzerine Bir Ön Araştırma ve Uzundere (Kargapazarı Dağları) Ve Çevresi (Erzurum) Florası Üzerine Bir Ön Araştırma , adlı yüksek lisans tezinden 150 sayfa scan ederek ve Finereader sanal aracını kullanarak deneyim kazanmıştır.
2-Biyolojik Kavramların Öğretimi ve İlgili Materyali Toplama Geliştirme Teknikleri Dersinde; Dreamwaver sanal aracını kullanarak;Biyoloji web sayfasındaki "Canlı Bilimi (Biyoloji) Kavramları"na ait yaklaşık 400 kavramın her sayfasının tablo, yazım fontu ve arka plan rengini, düzenleyerek internete hazırlamıştır.
3-Fen Eğitimi ve Öğretiminde Somut Matematiğin Uygulanışı/Biyomatematik Dersi Dersinde; Dreamwaver sanal aracını kullanarak Çevre sorunlarıylailgili yaklaşık 319 makaleyi incelemiş ve makale listesi web sayfasının; tablo, yazım fontu ve arka plan rengini ve gerekli tüm verileri düzenleyerek internete hazırlamıştır.
4-Biyoloji Ana Bilim Dalında Şimdiye Kadar Aldığı Dersler ;
 Biyoloji Eğitimi Amaçlı Dijital Ortama Görüntü Aktarımı Resim Rötuşları ve Sunu Hazırlama Teknikleri     2-2-3
 Biyolojik Kavramların Öğretimi ve İlgili Materyali Toplama Geliştirme Teknikleri 3-0-3
 Fen Eğitiminde ve Öğretiminde Nesnel ve Sanal Ders Materyali Geliştirmek 2-2-3
 Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri 2-0-2
                                                                                                                İnsan Kaynaklı Çevre Sorunları ve Çözümleriyle İle İlgili Makaleler
                                                             Yük.Lis. Öğr. Talat BOZKURT (Fen Eğitiminde ve Öğretiminde Nesnel ve Sanal Ders Materyali Geliştirmek
  Ödevi)


                                                                                                              Enerji Kaynakları ve Çeşitleriyle İle İlgili Makaleler
                                                             Yük.Lis. Öğr. Talat BOZKURT (Fen Eğitiminde ve Öğretiminde Nesnel ve Sanal Ders Materyali Geliştirmek  Ödevi)AKTİVİTELER

2007-2008

Lütfiye BinnazSaçlı İlköğretim Okulu Fenbilgisi Öğretmenliği


İLGİ ALANLARI
biyoloji, eğitim bilimleri, felsefe,sinema
REFERANSLAR
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

ADRES

Haçıbekir mah. metroloji sok. Lütfiye Binnaz Saçlı İlköğretim Okulu
TEL NO: 05059129489
email:talat-bozkurt@hotmail.com