TOPLUM VE ÇEVRE DERSİNE AİT  BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI                   


                                                

2006 BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI
14-Çevrenin sorunu olur mu?İnsanın mı çevre sorunu var? Çevrenin mi ilkel insan sorunu var? Öğrenci Yanıtları
18-A-Eğitim, öğretim, çevre ve genetiğinin, akla tesiri nedir?
    B-Eğitim, öğretim, çevre ve genetiğin; kişilik ve genetiğe etkileri nedir? Örneklendiriniz.
    C-Hayat döngüsünde ve yaşanan çevrede: kötü ve iyi tercihlerin, insan kişiliğindeki; asil(güzel ahlaklı insan) ve rezil-soylu ve soysuz kavramlarını ne kadar pozitif ve negatif etkiler? Örneklendiriniz.
    D-Gen nedir? Suçlu genler olabilir mi? Genler; nasıl çalışır, çalıştırılır ve kılık değiştirir?Geni bozuk insan olabilir mi?
İp ucu; asil insan geni, gen hastalıklarını ve hayvanların gen sistemleri açısından düşünün.
A-
Akıl ebeveynden yavrulara geçen bir olgu değil, kişiye özgü verilen bir sanal araçtır. Çevrenin akıla hiçbir tesiri yok, aklın çevreye tevhit ve analiz edici pozitif tesiri var.
B-
Eğitimli ve zeki birkaç çift ebeveynden alınan hakiki ikiz yavruları;yukarıdaki koşulları denemek ve test etmek için dizayn edilen kurallar çerçevesinde, kullanılarak net neticeler almak mümkündür. Zeka nefse tabii(hayvani) olduğu için ebeveynden yavrulara geçer.
C-
Bunu: çevresindeki varlıklar arasındaki ilişkileri; doğru simule ederek (benzeşimler yaparak) ya da başka varlıklara zarar vermeyecek şekilde; drama ederek veya yaşayarak öğrenmek olasıdır. Asil bir insanı: ormanda geri dönüşümsüz huylar edinene kadar vahşi hayatla baş başa bırakırsanız netice bellidir. Genetik yapı: sanki asillerin genetiği mayalanmış, asil olmayanların genetik yapıları mayalanmamış hamurun sonuçları gibidir. Çevre ve eğitimle bu mayalanmamış hamura müdahalenin doğru yerde zamanda yapılmaması halinde sonuç vahşi doğanın yasalarına (evrime) emanet olur.Öğrenci Yanıtları
21-İnsanın kendini tanıması; sadece beden organlarını-fonksiyonlarını bilmek ve tanımak değildir.Aslında buna ilaveten, insanın zihinsel sanal araçlarını, bu araçların güçlerini, özeliklerini, ilişkilerini, sosyal, doğal ve bilimsel değerlerini, kullanımlarını ve yararlarını tanıması önemlidir. İnsanın kendini tanıması;her şeyin toplumsal açıdan pozitif, negatif ve nötr etkilerini tanıması demektir. Tüm meziyetlerinden toplumun ve kendisinin tam yarar görmesi için, önce kendini tanıması gerekir. Buna göre; varlıklar ve çevre insanın aynası gibidir. Düz ve gerçek ayna mantığı ile doğru ve dürüst değerlendirilirse kendimizi-nefsimizi daha net tanımış oluruz. Önermesi
doğrumudur? neden? Öğrenci Yanıtları

2007 BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI
167.Evrenin, bilinen galaksi, yıldızların, gezegenlerin, yer küresinin, tüm canlı ve cansız varlıkların gerçek (sanal, soyut ve somut) hayat hikayelerinin (iklimsel,mikro,makro ve dinamik hayat döngüleri(dijital-sanal, zihinsel, sosyolojik, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngüler)...vb mikroskobik ve mikroskobik bilimsel bilgiler) bilimsel dokümanlarını tera bilgisayarlara; kullanılabilir - ilişkilendirilebilir veritabanları olarak kayıt edelim. Evrimi aşarak ve zamanı sıfıra indirecek hızda genetik çalışmalar yapılabilir mi ? Yani geleceğe yönelik; örneğin Ay, Mars koşullarına uyum sağlayacak canlıları üretmek? Yada canlılar Ay'da-Mars'ta evrimleşmeye başlayıp bugüne ulaşana dek geçirmesi gereken filogenetik döngüde elde edilecek sonuçlara, ontogenetik döngüdeki genetik çalışmalarla kestirmeden ulaşmak mümkün mü? Nasıl? İp ucu; yerküresindeki tüm koşulların kombinezonlarını uzaydaki koşullara simüle ediniz. Genleri tek tek, çoklu kombinezonlar halinde istenen çevre koşullarına uyumlu hale getiren genetik ıslah çalışmaları? 1, 2, 3, 4 Öğrenci Yanıtları
217.
     A
-İnsanları hayvanlara sollatacak kadar tatlı zevkimize yarıştırıyor, dövüştürüyor ve savaştırıyoruz. Binlerce yıllık uyumlu sosyolojik konum/ların ve döngünün/lerin (dijital-sanal, zihinsel, sosyolojik, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngüler) taşlarını; Dünyanın sıcak (I. ve II. Dünya savaşları) ve soğuk (III. Dünya savaşı) savaş galipleri olarak yerinden oynatmaya cüret edenleriz, hatta; ebedi barış için, iblisi yakalamaya kalkanlarız. Onlara geçici emanet bir avuç insan bu kainatta. İnsanı nasıl sevdirebiliriz varlıklara parazit Tarzanlara acaba? Sevenlerimiz;  bizim için yaşadığımız küreyi cadı kazanı olarak hazırlıyorlar? Küresel ısınmanın geri dönüşümsüz noktası nedir? Bunun sebepleri hangi tarihlerde başlamış kimler nelerden sorumludur.Tarihe Patojen, fosil ve ilkel teknoloji ve doğa beyinli süper zeki  Tarzanlar kuşağı olarak geçerken; çocuklarımızın ve insanlığın geleceğini tüketip, şimdiden;Nuh A.S'ın  tufanını hak edişe giden yolda lanetlenen insan kuşağı olamaya namzet'iz. Bunu  yapmaya hiçbir kuşağın hakkı yoktur. Para kazanmanın tadından telaşından, doğayı daha çok hortumlamak ve insanlara hüküm etmek için buluş yapmaktan, hayvanlar gibi yarıştırıp, yarışıp, rekabetten; küresel ısınmaya, çevresel sorunlara çözüm aramaya, düşünmeye vakit bulamıyoruz. Sadakanız olsun çözüm önerirmisiniz çocuklar biz primitif yetişkinlerinize. İp ucu;Küresel ısınma sorununun çözümü için;ülke-dünya bazında, fert başına düşen maliyetin ekonomik güçle doğru orantılı bir kat sayısını bulmak akılcı olur. Parası olmayanların fiziki gücünden yaralandırmak ve askeri, öğrenciyi ..vb kesimi seferber etmek. Sokaktan evimizin içine kadar;göğü ısıtan, doğal döngüyü bozan her faktörün etkili olduğu uç noktalara kadara hesabı ve sıcak takibi yapılarak; kanunlarla ve  eğitimle reçetelerinin çıkarılması gerekir.Evde ve sokakta yanan her ampulün, çalışan her aracın, basılan her düğmenin, göğü ısıttığının ve ekonomik kaybın bilincinden hareketle uygulamalı ders vermek. Dikilen her ağacın; doğal dönünün, erozyonun, küresel ısınmanın ve çevre güzelliğinin ilacı-bereketi olduğunu vurgulayarak zorunlu ağaç diktirmek için;ölen her ölünün ve doğan her yavrumuzun tükettiği, kirlettiği doğal döngü-çevre giderlerinin maliyetini; zevkle ve gönül huzuru kanunlarla disiplinize ve garanti etmek." Küresel Isınma, Çevre Temizliği-Kirliliği ve Güzel Ahlak" dersini cazip hale getirip, her seviyedeki müfredatlara uygulamalı olarak konması. Evimizde ve çevremizde neler yapmamız gerektiğinin önemi uygulamalı-vurgulayıcı gerekçelerin belirtilmesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.14
    B-Sizce insanlığın yok oluşuna neden olabilecek geri dönüşümsüz doğal-sosyolojik süreç ve olgulara ulaşmadan: gelecekte nasıl; yönetim, eğitim, ekonomik, sınav..vb sistemler kuralım ki;insanın dili, dini, milleti, ırkı, aklı ve zeka derecesi; ne olursa olsun;hepsinin çocukları, çalışmayan eşleri…vb kişilerin; toplumsal-ekonomik ortak payda koşullarından, fıtratları ve gereksinimleri oranına da doğal ve sosyolojik döngülere uyumlu yararlanmış olsun.İp ucu; Ör1; ekonomik yardım açısında ülke içi ve ülkeler arası kardeş aileleri oluşturmak. İnsani ve toplumsal eğitim amaçlı etkinlik ve uygulamalar yapan insan sevenler derneğini kurmak. Ör2;zengin fert ve devletlere; ekonomik güçleri oranında; zorunlu ağaç diktirmek, fakir aile çocuklarına zorunlu yardım, küresel ısınma vergilerini ödetmek…vb bağlayıcı bilinçli ahlak ölçülerini geliştirmek amacıyla;projeleri, dersleri, uygulamaları, etkinlikleri, vergileri; uluslar arası seviyede cazip hale getirmek. Ör3; yerküresinde var olan veya beklenmedik; sosyolojik olay ve doğal deprem-su tufanı(tsunami /depreşim), yeni iklimsel konfigürasyonların ortaya çıkmasına karşı;yardım fonu, acil eylem pilanları-acil tedbirler almak.Fert ve küresel bazda ekonomik güçleri oranın da; bağlayıcı bilinçli ahlak ölçülerini geliştirmek amacıyla; dersler, uygulamalar, etkinlikler ve vergileri uluslar arası seviyede cazip, çekici, zevkli ve keyif veren etkinlik-uygulamalar haline koymak. En azından böyle bir nesil ortaya çıkarmak için her seviyedeki eğitimde, öğretimde yeniden yapılanma ve revizyona gereksinim vardır. Her yıl sonunda;varılmak istenen hedefler ve alınan sonuçların muhasebesinin yapılmasını düşünün.

    C-Gelişmişliğin ölçüsü, doğadan daha çok istifade eden, doğayı hortumlayan yöntemler ve teknikler sahip olmak üretmek, veya doğanın dengesini bozan araç ve gereçler üretmek midir? Kıyasını doğru, gerçekçi ve bilimsel yapmamız gerekir. Kısaca;gelişmişliği; fıtratı(örneğin engelli bir çocuk ) ve olanakları ölçüsünde doğal döngülere pozitif değer katmakla doğru orantılı kabul etmek daha akılcıdır.
         Çevrenin ilkel insan sorunu vardır, insanında güzel ahlak sorunu vardır, ahlakında pratik hayatta uygulanmama sorunu vardır. Yine uygulamanın da eğitim sorunu vardır.
Bir toplum güzel ahlaklı insan yetiştirmedikçe hangi sistem olursa olsun hem çevreye hem de kendisine zarar verir.Öğrenci Yanıtları
292.Bu asır; İnsanın mı çevre sorunu var yoksa çevrenin mi ilkel insan diye bir sorunu var? Dünyanın; küresel ısınma sorunu mu var yoksa insanın ısı artışını küreselleştirmesi sorunu mu var? 1, 2Öğrenci Yanıtları
315. Çevrenin mi ilkel insan diye bir sorunu var yoksa insanın mı çevre sorunu var? Bu konuda insanın ne sorunu var? İp ucu;dünya da en güzel kusursuz sistemleri getirseniz bile , güzel ahlaklı insan yetiştirmedikçe, sadece bedenen hayvanlardan faklı insanlarla yaşıyorsunuz demektir önermesini düşünün.1Öğrenci Yanıtları
321.Tarih boyunca:samimiyetsizliği çok yüzlülüğü (münafıklığı) susamışçasına gizli yaşamış fert ve toplumların eline fırsat geçmiş olsaydı bu hünerlerini hangi legal (hukuki) rejim ve siyasetle pazara sürebilirlerdi? Farz edelim ki böyle bir sistem ve rejim varyasyonunu/ları-versiyonlarını münafıklar kursalardı; kendi toplumları nasıl uyum sağlardı? Fıtratı ve kültürü; samimiyet, mertlik ve kök hücre zihniyeti üzerine kurulmuş fert ve toplumlar nasıl uyum sağlardı? Yada bunlarla yarışmaya ve karışmaya: fıtratı-kültürü uyum ve değişime müsait olmayan (değişmez güzel ahlakının değer bulmaduğu fert ve toplumlar); dürüst , samimi inançlı ve saf: fert ve toplumların;her şeyi paraya endekslilere emanet olanların, bu rejim ve siyaset arenasındaki halini(helakini) düşünün.
321A-Edepsizliğe ve çok yüzlülüğe uyum sağlamakta, değişmekte fıtratı gereği sıkıntı çeken fert ve toplumlara evrimsel açıdan ne denir? Farz edelim ki böyle dürüst relik (kalıntı) bir tebaa olsa imdadına evrimsel açıdan kim/ler yetişir?
321B- Değişmezliğin mubah olduğu yerler, değerler ve kurallar var mıdır? Yada hangi koşullarda bu değerleri terk etmek mubahtır? Dinlerin, rejimlerin ve sistemlerin, iktidarların katırları olur mu? İp ucu;Evrimleşmeyi,devrimi, cahilleri, değişimin gerekliliğini düşünün. Vaktinde; doğru eğitim ve değişim şart1, 2
321C-Kavimlerin, toplumların her asır değişmeye müsait bize emek vermiş, şehit olmaya hemen hazır en öndeki güzide;gen sistemleri(gençleri), evlatları ve tebaaları bu çok yüzlü bedbaht zihniyetlerin iktidarlarında hangi pozisyonlarda ve hallerde olurlardı veya kullanırlılardı?
321D- Bu günkü siyasetin ahlakımıza katkıları ve insanlık ahlakının vardığı küresel sonuçları size neyi/neleri hatırlatır ve düşündürür? Öğrenci Yanıtları
341. Beklide asrın "zihinsel kuduz ahlak aşısı" zamanında insanlara yapılmazsa, küresel ısınmaya ilave insanın ve küremizin; başka yerleri/şeyleri de ısınmaya başlayacak. 1, 2, 3,
       Yaradılış itibariyle güzel olan insan;sanal-gerçek (sanal, soyut ve somut) fıtratı ve kapasiteleri, bedeni-nefsi-zekası ve ruhu -akli gereği;hüküm ettiklerinin ilahı-deccali olamaz, olsa olsa cehaletinden ve yanlış-eksik tercihlerinden kaynaklanan ifrat, tefritle…vb sanal dünyasına negatif-hayvani nüfuz edilerek yanlış eğitilerek-yönlendirilerek şaşırtılıp ilahlaşmak isteyen zihniyete-sanal kişiliklere; malzeme, hamal veya araç olabilir. Kısaca;hiçbir fert, devlet, kavim..vb deccal veya ilah olamaz ancak ilahlaşmak isteyen sanal kişiliklere malzeme olabilirler. Bunu iddia etmek beklide insanlığa çok büyük iftira olur. Tarihte bir çok kötü kavim ve devlet örneği mevcuttur. Beklide istisnalar-özel haller hariç (firavun, nemrut…vb) hiç biri şeytanlıkla, deccal ve ilahlıkla itham edilmemiştir. Böyle bir iddia dünyada büyük fitneye-iftiralara sebep olabilir. Fertler gibi devletlerinde yanlışları, eksikleri hataları hatta kasti şeytana uyduğu olabilir ama tüm yaptıklarını-güzel insanlarını şeytanla bütünleştirmek-eşleştirmek -itham etmek büyük iftiradır. Belki de bu iddia tüm insanlığı-insanları yanlışa yönlendirme fitnesi olabilir. Bir pire için yorganı yakma mantığı-yakıştırması-haksızlığı-iftirasıdır. Her kavim veya kavimler birliği: güneşin doğup batması misali; yer yüzünde kendinse emanet kavimlere ait bir avuç insan ve yer yüzünde ki hükümranlık hakkını/larını ömrünün bitimiyle tamamlıyor. Onun için fertler gibi devletlerin, kavimlerin...vb. fıtratları zorlanmamalı. Önermelerinin eksiklerini tamamlayınız.
       İp ucu;Zenginle ve cahiller çevreyi kirletsin, erozyona ve küresel ısınmaya sebep olsun. Külfetine tüm yeryüzündeki insanlar katlansın ve taşın altına elini koysun. O zaman dünyanın nimet ve külfetlerini tüm insanlıkça hakça paylaşılmasının zarureti–zorunluluğu yasası tecelli etmiştir veya ortaya çıkmış demektir. Kimi kime şikayet edeceğiz. Herkes keserle dolaşıyor. Hiç testere ve rende taşıyana rastlamıyoruz veya bu kişilikleri eğitimle yetiştiremiyoruz yada mevcut sistemde/lerde yok ediyoruz.
        Bu asır, bir kısım insanların, bedeninin-zihninin herşeyinin (metriksinin) kontrol mekanizmalarını elinde bulunduran güçleri ve benzer düşünce sistemlerinin tevhit edildiği kişilikleri düşünün. Bir enerji boyutu beden (nefis) olan normal insan, türdeşlerine bu asırdaki kadar işkence, açlık. ..vb zulüm etmemesi gerekir. Bu iftirayı insana yapamayız çünkü o güzel yaratılmıştır. Fıtratına aykırı yönlendirildiği zaman çirkinleşir yada bu sonuçlara sebep olur!!
        Bir zamanlar nefesine değer biçilemeyen insan sanki bu asır:ifrat ve tefrit hastalıklarından ölüyor. Birbirlerinin ve insanlık liyakatinin, değerinin/lerinin bilincinde değildir gibi.
      Ör, Bir kısım insan fakirlikten-açlıktan, diğer bir kısımda zenginlikten-aşırı yemekten (aşırı tokluktan-şişmanlıktan yada obeziteden) ölüyor.
      Ör,Beden ve zihinsel enerjisinin sağlık dengesi için; bedensel-zihinsel iş üreterek (üreten spor) sağlayacağına, tam tersine;nefesine değer biçilemeyen insan enerjisini (belki de bilinen en değerli enerji halidir) israf ederek;ya koşuyor, ya boş yürüyor, ya aletle hareket yapıyor yada boş laflıyor…vb yapıyor.Ekonomik sorunlar nedeniyle, kendisinin veya birilerinin sadist zevki/leri için;boks yapıyor, Ekonomik sorunlar, para cazibesi yada birilerinin kazanma hırsını tatmin için futbolla top koşturuyor. Kendi adrenalin tiryakiliği veya cehaletinden boğalarla yarışıyor yada kendini hayvanlara çiğnetme eşek şakaları yapıyor. Bu açıdan;yanlış bedensel ve zihinsel;alışkanlık, tiryakilik ve yanılgı içindeyiz. Bu mantıktan hareketle batıdan özgün ve güzel değerlerimiz yok etmeye yönelik çok örnek çıkarmak olanaklıdır. Bunları; tıbbi, genetik ve eğitim çalışmamalarının sonucu olarak;doğru alternatifleriyle yer değiştirmek; epeyce insanı uğraştıracak .
       Onun için bedensel ve zihinsel sıhhat için;gereksinim duyulan hareket ve eylemleri; üretici bir zihniyetle, israf etmeden;bedensel ve düşünsel-zihinsel, iş-hizmet-eylem...vb. üretmekle ilişkilendirilip buna göre toplumun hizmetine olanaklar uygulamaya koymalıyız veya geliştirmeliyiz.
      Ör; Erozyonla ve küresel ısınmayla mücadele için her an, eyleme ve etkinliğe açık ağaç dikme alanlarını açmak. Sulama alanlarında çalıştırma…vb.
      Ör, Zihinsel olarak, doğru tefekkür etme etkinlik ve uygulamaları geliştirmeliyiz ki, zaman içerisinde insanlarda doğru ve pozitif düşünme refleksleri-alışkanlıkları gelişsin.Yayılan-gelişen-büyüyen bu bedensel ve zihinsel enerjiye veya insanlığın özgün toplam(total) enerjisine bağlı olarak, insan ahlakı ve giderek tüm çevre ve gelecek insanlardan pozitif etkilenip yarar görsün. Öğrenci Yanıtları

2008 BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI
7.Bir devlet kurumunda çalışıyorsunuz;çevre köylerde getirilen köpeklerin sayısı lojman başına 5-6 taneye ulaşmıştır. Gece geç saatlere kadar  çalışıp eve dönerken saldırıyorlar. Gece-gündüz çöp bidonlarını karıştırıp etrafa naylon, plastik, çöp ve pislik yayıyorlar.  Yazın bazen  gece sabaha kadar havlama ve ulama ile  köpeklik egolarını, zevklerini tatmine çalışıyorlar. Bu koşullar altında en üst kurum yetkilisine dilekçe ile durumu iletiyorsunuz. Aldığınız yanıt;hayvan sevenler derneğinden çekiniyoruz. İl valiliğine yazı yazdık cevap alınamamıştır. 8 yıldır aynı hikayeyi  yaşıyorsunuz. Sizce bunun sebebi ne olabilir?  
İpucu;Hindistan’da hayvanlara tapanları(doğa dinleri,Akıllı tasarım dinleri (Budizm…vb), hayvan sevenlerin deneklerini, sevgi ve merhametin liyakatsizliği, bilimin görkemliliğini bırakıp;siyasi akademik şeyhlerini kendine süvari edinmiş akademik cahil yöneticileri...vb  kavram ve cümleleri bir arada düşünün.1

11.Bu dünyanın zorunlu çevre sorunlarının külfetlerine; tüm insanların geleceği mahkum ediliyor ve yaşatılıyor da! neden nimetlerine gelince tam tersine davranılıyor hatta birleşmiş milletler bile buna malzeme ediliyor? Küresel ısınma sessiz ve sinsi bir su tufanı (depreşimdir/ tsunamidir)!!. Belkide bugünkü çevre sorunlarının sebebi: insanların/devletlerin menfaat fazlarını frenleyecek değer yargılarına sahip olamayışındandır.
İp ucu;İran’ın nükleer tesislerini, Rusya'nın denetiminde ABD ve Çok Başlı Veto İmparatorluğu Barışının Maşası Birleşmiş Milletlerce kurallara uygun ücret karşılığı yapsın!! Beklide dünyanın galibi ve yandaşları eline geçirdiği pozisyonu geri dönüşümsüz yenilmez bir galip geleceğin sarhoşluğu ve gafletinden dolayı; çevre sorunlarının geri dönüşümsüzlüğünün sonuna yaklaştığının sebebi olduğunun farkında bile değildir.Acaba hangi tarih, yer küresinin karbondioksitinin etkisinin geri dönüşümsüz tarihi olarak kayıtlara geçecektir yada geçmiştir. Eğer biz bu tarihleri kaçırmışsak nasıl tedbirler alacağız.Bir kara kaçanın (eşeğin) doğal döngülere katkılarını; dünyanın süper güçlerinin doğal döngülere katkılarını namuslu ve dürüstçe mukayese ediniz.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

12.İddia edilir ki güzel ahlaklı insan yetiştirtmedikçe, hiç bir yönetim sistemi işe yaramaz  ve insanlık sorununu çözemez. Aksine hangi yönetim sistem olursa olsun, insan hem kendisine hem de çevresine zarar verir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız. İp ucu;"Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim Hz. Muhammed A.S."

34.İzmir'in aziz kargaları-Yellowstone'un aziz kurtlarının doğal döngüye katkıları mantığından hareketle AIDS mikrobunu doğal döngüye (dijital-sanal, zihinsel, sosyolojik, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngüler) ne katkısı/ları olabilir? Yani kainatta AIDS HIV virüsünü vakitsiz doğal döngülerde kazıyıp koparsak ne olur?(Filim İzle)
İp ucu;"Veto İmparatorluğunu Aslan Devletleri ve Finoları "nin bilmeden çevre ve insanı kötüye kullanmasının ne anlama geldiğini düşünün. 1

86.Asil aslanlar; açken, ciğer sofrasında belli olur. Demirkuş 2008 Öz deyişi batılı, doğulu, kuzeyli ve orta doğulu kavimlere uygulandığında (kıtlıkta ve açlıkta) hangi sonuçlar alınır. Birer cümle ile yanıtlayınız.
İp ucu;geçmişte bu kavimler: açlık, kıtlık ve bollukta çeverine nasıl davranmışlar.dünya besin esin piramidinin döngülerini parçalayan(çevre sorunları) veto imparatorluğunun  aslan devletlerinin ve finolarının geçmişini  dikkate alınız.

103.Dünyamız rahatsız, siyasiler onun hastalığını ciddiye almayacak kadar cahil ise siyaseti bilimin kucağında bilimsel ve kök hücre siyaseti ve rejim sistemlerini de acilen yeşertmek gerekiyor. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İp ucu;Doğa doktoru adayi samimi evrensel bilim insanları; kapitalist ve aç gözlü barbar insanların hasta ettiği dünyanın sancısını hisseder ve samimi çevreciler onun için havlu atar.Süper egolarının(siyaset, hukuk ve demokrasinin), süper idleri,süper idolleri çürümüş gibidir bu gün. Samimiyet ve ciddiyet hangi olguda(bilimde) ise akıllı bir tasarımla insanlığın yönetimini oradan yeşertmek, elzem ve zorunludur.0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
107.
A-
Dünyanın çevresel sorunları bakımından bu hale gelmemesi için; hangi diyetle-reçete ile yaşanmalıydı? Bu diyeti öneren din ve rejimler var mıydı?
Bu dünyanın hastalanmasına; hangi teknoloji ile hangi kavimler ve hangi ümmet/lere ait insanlar neden olmuştur?
Dünya ve gelecek nesiller bu konuda kimi kimleri dava edecek?
Bu parazitlerin ve mikropların ilacı ne/neler ve kimdir/lerder?
Hangi teknolojilerle;dünyayı kim kirletti/kirlettirdi/kirelletircek, kime/kimlere temizlettirecek?
Geleceğin günah keçisii çevre düşmanları kim nasıl olacak?
Önce çevre sorununu mu, yoksa insan sorununu mu halletmek gerekir, yada almaşlı eş güdümlümü hal edilmesi gerekir?
İp ucu;Biliminde, dininden ve ilminden hayır görmeyenlerin çevrelerine olan pis boğaz ilişkilerinin, kokusu ve zararı komşularına da sıçramıştır. Önermesinin fitnesini eleştiriniz.
B-Bu mantıktan hareketle gelecekte çevre ile nasıl bir ilişki içinde yaşanmalıdır?
132.
A- Çevresine liyakatli güven verme nedir, yada akıllı insan çevresinde kimlere nasıl güven vermelidir?Bir insanın çevresindeki insanlara  liyakatli güven, güvensizlik ve tehlike arz etmesimi daha doğru yoksa tek düze herkesin emin olduğu bir kişilik olarak çevresine güven vermesi mi daha doğrudur?
Eğitimle hangi tip insanı neden ve nasıl geliştirmeliyiz. 1 2
İp ucu;münafıklar sizin her şeyinizden emin olsun mu? üç kağıtçılara, ipsiz sapsılara, şovenistlere, Siyonistlere güven vermek ve onlara bana değmeyen kurt bin yaşasın  güvenini vermeyi  düşünün.Akıllı insan bir bakıma her türlü sıfatını ve hünerini toplum yararına kullanandır.
B-Hangi karakterdeki  insana/lara deliden daha tehlikeli, hangisine/lerine  tam güven ve hangisine/lerine  nötr veya  uzak  olmak isterdiniz?  Neden? Önermesinin gerekliliğini ve gereksizliğini  eleştiriniz.
135. A-İstisnalar hariç; neden kendimizi, büyüklerimizi ve tarihi aşmalıyız hatta öğrencilerimizi de bizi aşacak şekilde yetişitrmeliyiz?
İp ucu;Akıllı insanlar (zihinsel ve bedensel olarak), İlkel insanın tersine :kainatın, doğa ötesinin, pozitif, nötr, negatif ve varyasyon; tüm aşmazlarını, aşılmazlarını, marifet ve zafiyetlerini, emanetlerini, risklerini, davranışlarını, eylemlerini ve değerlerini;en doğru zaman, süreç ve olguda/larda; doğru yerde/kişi-kişilerde değerlendiren ve değerlendirtenlerdir.
         Akıllı insanların en çarpıcı özelliklerinden birisi, gerektikçe;sıra dışı, negatif, istenmeyen veya güdük insan sıfatlarını (drama,dengesizlik, aptallık, yalanı, geri zekalılık, zır delilik, saflık, ahmaklık, serserilik, yalancılık..vb özellikler) toplumun menfaatleri için diyet olarak kullanmalarıdır. Akıllı insanda tüm bedensel(beyin, kalp...vb) ve zihinsel araçlar (akıl, zeka...vb) verimli kapasite ile israfsız çalışır.
Evrensel insan; ulaştığı bu sıra dışı;aşmaz, aşılmaz hudutlardan;edindiği, kavradığı ve sağladığı bilgileri, asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini mutlaka kesin doğru teşhis ettikten sonra çevresini inandırıp, rahatlatıp; geleceğe yönelik çözümler üretir ve yeni yollar açar. Öğrencilerimiz sağken bizi, tarihi aşmazsa veya aşacak şekilde yetiştirilmezse, biz öldükten sonra ölü zihinsel bedenimizin ve tarihin metriksi içinde bocalar dururlar.Bu gerçeği içine sindiremeyenler mutlaka bir gün belki de emin olmadıkları birine/lerine kendini/lerini;aksam,sindirilmiş görecek veya bulacaklar.
       B-İnsan dünyada gelmiş geçmiş tüm sistemleri ve liderleri, bilginleri..vb hemen herşeyi  aşabilir/siniz ama dini ve peygamberleri aşamaz/mazsınız? Önermesinin  eksiğini veya safsatasını  yazınız.
148.A-Bir türe ait ilk canlının/ların veya taksonun filogeni ve ontogenisi; ya birebir örtüşür veya bir birbirne ne yakın olduğu konumdur. Önermesinin eksiğini tanımlayınız. Önce Filimi izleyin sonra yanıtlamaya çalışın
      B-Homoloji, analoji ve evrimsel açılımlar (daralan, açılan, geri, ileri döngüsel evrim) bakımından;canlı ve cansız varlıkların filogeni, ontogeni ve filo-ontogenileri!, onto-filogenileri!! arasında nasıl bir ilişki vardır?
      C-Tüm canlıların ontogeni ve filogenileri;doğa koşullarının ontogeni ve filogenilerinin daha hür ürünleridir.Önermesinin safsatası neresindedir?
      D-İlk veya son; yıldız/lar, gezegen/ler,  uzay varlıklarının oluşumunda  veya canlı oluşumunda ontogenimi yoksa filogenimi daha öncedir veya kapsamlıdır. Önermesinin safsatası neresindedir?
      E-Canlılar da ATP enerjisi ne kadar değerli ise, uzayda da yıldız enerjisi o kadar değerlidir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İp ucu; Homolog ve analog açıdan diğer ortamlara uygulayınız.
      F-Evrimde çeşitliliğin, tür oluşum mekanizmasının/larının mantık sistemlerini, mutasyonların gücü ve oluşum mekanizmalarını anlamanın bir yolu da:doğal alandaki olası sıra dışı koşulların hayat döngülerine (gen sistemlerine) etkilerini ve birim nükleotid zincirleri üzerine yapay ortamlarda (değişik ışık, ısı, kimyasal, besinsizlik..…vb ) ve koşullarda genlerin tepkilerini test etmek ve değişik uzay koşullarına gen tepki spektrum çizelgesini/lerini oluşturmak-çıkartmak kısaca gen-çevre mantık sistemini deşifre etmek gelecek için gerekli veri tabanlarıdır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
157.Bilim insanlarımızın;çevresinin ve bölgesinin kendisinden yaralanacağı seviyeye inmesi gerekir. Bölge gereksinimlerine ve koşullarına uygun kağnı mantığı hizmet, çözüm ve proje üretmesi ile akademik rant ve biz bu işte varız deyip herşeyle batıyı taklit edip, onların menfaat farzlarına göre Jaguar- Cadillac -Rolls Royce mantığı proje ve hizmet üretmenin önemini ve gerkliliğini 3-4 cümle ile örneklendiriniz.1,
       İp ucu;
"Jaguar- Cadillac -Rolls Royce arabaları ve mantığı (batı!!) Van yollarında her zaman kağnıya (köylü mantığına) karşı kayıp etmeye mahkumdur". Demirkuş 2008. Önermesinin mantığını, deneyim, liyakat ve fıtratla ilişkilendirmeye çalışın. Ortak payda mantığı, geçiş mantığı ve özgün mantığın varlıklarını anlamaya, ayırt etmeye ve kabullenmeye çalışın.   Alimler bile cahillere karşı genellikle kayıp ederler neden!! 1
160.Doğanın ayetleri (farzları)doğdaki kanunlardır, hadisleride bu kanunların;uygulamada bize yansıyan, varlık olay, olgu, süreç ve eylemlerin toplamıdır. Biz bu farz ve sünnetlerin bereketli hudutları içinde yaşamayı zevkli ve verimli refleks/ler haline getirmek zorundayız. Aksı durumda sonuç bu günkü çevre sorunları olur.Önermelerinin mutlak mantıksızlığını kanıtlamaya çalışın.
179.Her taksonun (canlı kategorinsin) yada türün;doğal döngülere katkıları sırlansa(kısaca her tür; doğaya pozitif, negatif ve nötür katkılarını çanağa döksün);ilk ve som sırada hangi takson ve türler yer alırdı?
İp ucu;insan türünü ve bitki kategorilerini anımsamaya çalışın
180.Doğada aynı türe ait hayvanlar mı daha iyi anlaşıyor veya bir birini daha az zarar veriyor yoksa insanlar mı? Neden?
İp ucu;aynı türe ait hayvanların dil birliğini ve insan türündeki; dil çeşitliliğini, algı hızını…vb bir arada düşünün.
182.A-İnsanın özgürlüğü özel haller hariç, doğal, sosyal ve yapay döngülerin verimli ve liyakatli hudutları içinde kaldıkça değerlidir. Önermesini tamamlayınız.
İp ucu:Doğal döngü sınırları zorlanınca meydana gelebilecek olumsuzlukları düşünün.
     B- Başkasının hürriyetinin başladığı yerde sizin hürriyetiniz biter. Özdeyişini kavram va düşünce yanılgısını izah edip alternatif mantıklı bir öz deyiş üretin.
Doğal hayatta bir yaşam döngünsün hürriyeti diğer yaşam döngülerinin;bittiği ve başladığı aralıkta olmak zorundadır. Buna ve insanların fıtratlarına….vb. dayanarak, insanların fert ve toplum bazında hürriyetlerinin liyakatli hududu nerden beşleyip nerde bitmelidir.
İp ucu;insanlar hayvanlar misalinde daha verimli anahtar kilit mantığıyla; doğal döngünün bereketli hudutları içinde zevkle ve şevkle yaşamayı refleks haline getirmek zorundadırlar.
189.21. yüzyıl insanı değişmek istemiyorsa, 22., 23…..30. vb asılar da değişmek isteyen insanlara hitaben yaşadığınız asırdan ne miras bırakmak isterdiniz?
İp ucu;sattıklarınıza talip bulamıyorsunuz.. Ama şeytana uyana inci dizmenize gerek yok daha liyakatli olanların moduna ve frekansına hitaben bir şeyler ikram etmek istiyorsunuz.
193.İnsanlık adına ahlak cahili olmak teknoloji cahili olmaktan daha tehlikelidir. Önermesini orta doğu, uzak-yakın batı, uzak-yakın doğu, Afrika ve kuzey kavimlerine tek tek ve çoklu olarak kronolojik geçmişine uygulayıp. Günümüz patojen, fosil ve ilkel teknoloji kovboylarına güncelleyin.
İp ucu;çevrenin mi ilkel insan sorunu var insanın mı çevre sorunu var neden? Asrımızın tüm kavimlerini tek tek düşünün hangisi/leri olmasaydı da bir karakaçan olsaydı dünyaya daha daha hayırlı olurdu….isim vermeden görüşünüzü belirtiniz.1
198.Orman ve Çevre Bakanlıkları çevreci kitle ve bilim camiası tarafından meclise önerilse ve bakanın/ların her aşamadaki elemanı/ları çevrecilerden, bitkicilerden, hayvancılardan,uzaycılar, toprakçılar ve yer bilimcilerden seçilse orijinal olur mu? 1S-1:Ekolojik denge nedir?
S-2:Çevre nedir? Çevre ne değildir?
S-3:Fert nedir?
S-4:Toplum nedir?
S-5:İnsan nedir?
S-6:Bilinç nedir?
S-7:Zihin ve zihinsel kirlilik  nedir?
S-8:Beden ve bedensel kirlilik nedir?
S-9:Fen ve fenni kirlilik  nedir?
S-10:Teknoloji ve teknolojik kirlilik  nedir?
S-11:Gözlem nedir?
S-12:Sorun  ve  Çözüm nedir?
S-13:Küresel ve bedensel ekonomi nedir?
S-14:Ekosistem nedir?
S-15:Biyotik , abiyotik  ve yarı biyotik döngü nedir?
S-16:Kirlilik ve temizlik  nedir?
S-17:Doğa ve doğa ötesi nedir?
S-18:Materyal ve varlık  nedir?
S-19:Çevre nedir neye göre değişir?
S-20:Fert nedir, fert açısından kaç çeşit çevre vardır
S-21:Kaç çeşit çevre vardır ?
S-22:Zihinsel (iç) çevre nedir?
S-23:Bedensel çevre  nedir?
S-24:Dış çevre nedir?
S-25:Çevresi olmayan bir varlık söyleyin?
S-26:İnsan nedir ? Hangi çevre koşullarında yaşar?
S-27:Çevre açısından kaç çeşit fert vardır? Fert açısından kaç çeşit çevre vardır?
S-28:Çevresiz birey var mı?(yararlı, zararlı, nötr)
S-29:Suyu ne kirletmez?
S-30:Toplum açısından kaç çeşit çevre vardır?
S-31:Çevre açısından kaç çeşit toplum vardır?( yararlı , zararlı, nötr)
S-32:Ekolojik döngü nedir?
S-33:İnsan açısından kaç çeşit çevre vardır?
S-34:İnsan kirlenmesi nedir?

S-35:İnsanda  zihinsel çevre nedir
S-35:İnsanın bedensel çevresi nedir?
S-36:İnsanın dış çevresi nedir?
S-37:Çevre açısından kaç çeşit insan vardır?
S-38:Fert toplum ve insan açısından ortak payda özellikleri nelerdir?
S-39:Kaç çeşit kirlilik vardır?
S-40:Fert açısından kirlilik nedir?
S-41:Toplum açısından kirlilik nedir?
S-42:İnsan açısından kirlilik nedir?
S-43:Çevre ile fert arasında nasıl bir ilişki vardır?
S-44:Çevre ile toplum arasında nasıl bir ilişki vardır?
S-45:Çevre ile insan arasında nasıl bir ilişki vardır?
S-46:Çevre ile ekonomi arasında nasıl bir ilişki vardır?
S-47:Çevre ile teknoloji arasında nasıl bir ilişki vardır?
S-48:Çevre,teknoloji ve ekonomi arasında nasıl bir ilişki vardır?
S-49:Fert çevre teknoloji ve ekonomi arasında nasıl bir ilişki vardır?
S-50:Toplum çevre teknoloji ve ekonomi arasında nasıl bir ilişki vardır?
S-51:İnsan çevre teknoloji ve ekonomi arasında nasıl bir ilişki vardır?
S-52:Çevrenin mi ilkel insan sorunu vardır yoksa insanın mı çevre sorunu vardır?
S-53:İnsanın oluşturduğu çevre sorunlarının nedenleri nelerdir?
S-54:Temizlik nedir ? kaç çeşit temizlik vardır.