LİSANS DERS PROGRAMI             Öğrencilerimiz

 
         

LİSANS DERS PROGRAMI
YIL 
                                     Yarıyıl                                                                                  Yarıyıl
    KODU DERSİN ADI T U K   KODU DERSİN ADI T U K
OAÖ420
Öğret. Mesleğine Giriş
3 0 3 EGT-FBO-517

 


-Öğr.Teknol.ve Mat.Geliştir
-Dersin word doc.indir
-Soru Tipini İndir


2 2 3
OAÖ422  Gelişim ve Öğrenme 3 2 4 OAÖ515  Sınıf Yönetimi 2 2 3
OAÖ424 Öğretimde Pl.veDeğerlendirme 1 4 3 OAÖ511 Özel Öğretim Yönt. II 2 2 3
EGT-BIY-913  -Özel Öğretim Yönt. I 
-Dersin word doc. indir
-Soru Tipini İndir


2 2 3 OAÖ517 Okul Deneyimi II 1 4 3
  OAÖ428
Okul Deneyimi I


143
 EGT-BİY
552-Bilim Tarihi
-Dersin word doc. indir
-Soru Tipini İndir
-Ödevini İndir

3 0 3
                   
                   
                   
                   
 Kredi 16   Kredi                           14

LİSANS DERS PROGRAMI
YIL 
                                     Yarıyıl                                                                                  Yarıyıl
     KODU DERSİN ADI T U K   KODU DERSİN ADI T U K
OAÖ518

 
Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları
-Vize İçin Dersin word doc. indir.
-Vizedeki Soru Tipini İndir
-Finaldeki Soru Tipini İndir 4.1 ve 4.3
2 2 3   Fen Teknoloji ve Toplum 4A/B


3


0


   3


OAÖ520  Rehberlik 3 0 3   Genel Biy.I/ Lab I  2A/B 4 2  6
OAÖ522  Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5   Biyoloji III(Genetik) 2 0  2
OAÖ513  Seçmeli II:Biy. Seçme Konular 3 0 3   Genel Biy.II  / Lab II  2A/B      
Fen-Enst
202

 
Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları
-Vize İçin Dersin word doc. indir.
-Vizedeki Soru Tipini İndir
-Finaldeki Soru Tipini İndir 4.1 ve 4.3
3
0
3
EGT-BIY-790
-Seçmeli Ders (Genel Kültür)
-Dersin word doc. indir
-Soru Tipini İndir
-Ödev İndir2 0  2
Fen-Enst 200 Alan Eğitim. Araştırma Projesi                
                   
                   
                   
 Kredi 14                       TOPLAM KREDİ TYL 45

LİSANS DERS PROGRAMI
YIL 
                                     Yarıyıl                                                                                  Yarıyıl
KODU DERSİN ADI T U K   KODU DERSİN ADI T U K
OAÖ420


Öğretmenlik Mesleğine Giriş
3
0
3


EGT-FBO-517

 


-Öğr.Teknol.ve Mat.Geliştir
-Dersin word doc.indir
-Soru Tipini İndir


2 2 3
OAÖ422  Gelişim ve Öğrenme 3 2 4 OAÖ515  Sınıf Yönetimi 2 2 3
OAÖ424 Öğretimde Pl. ve Değerlendirme 1 4 3 OAÖ511 Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 3
EGT-BOAD-AO-511 -Özel Öğretim Yönt. I 
-Dersin word doc. indir
-Soru Tipini İndir

223
OAÖ517 Okul Deneyimi II 1 4 3
  OAÖ428
Okul Deneyimi I1
4
3
EGT-BOAD-OAO-513 


-Seçmeli Ders Biyolojide Önemli Kavramlar
-Dersin word doc. indir
-Soru Tipini İndir
3 0 3
          EGT-BIY-908-Seçmeli Ders Biyolojide Önemli Kavramlar
-Dersin word doc. indir
-Soru Tipini İndir
3 0 0
                   
                   
                   
 Kredi 16  Kredi                        15  

LİSANS DERS PROGRAMI
YIL 
                                     Yarıyıl                                                                                  Yarıyıl
     KODU DERSİN ADI T U K   KODU DERSİN ADI   T U K

        Biyoloji IV (Sistemler) 3A/B

2 0  2
OAÖ520 
Rehberlik 3 0 3   Genel Biy.II/ Lab II 2A/B    4    2    6
OAÖ522 


Öretmenlik Uygulaması 2 6 5   Toplum ve Çevre 3A/B    3    0    3
OAÖ513 


Seç. II:Biyolojide Önemli Konular 3 0 3 EGT-FBO-711


-Biyoloji V (Evrim) 
-Dersin word doc. indir
-Soru Tipini İndir
-Ödev İndir
2 0 2
          Fen-Enst
-Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri
-Dersinin word doc. indir
-Soru Tipini İndir
-Ödev İndir
2 0 2
                   
                   
                   
                   
 Kredi 14  Kredi  
  TOPLAM KREDİ TYL 45

                      

                        T:Haftalık teorik ders saati       U:Haftalık uygulama ders saati   K:Dersin kredisi


LİSANS ÜSTÜ VE DOKTORA SEÇMELİ DERSLERi

Biyoloji Eğitimi Amaçlı Dijital Ortama Görüntü Aktarımı Resim Rötuşları ve Sunu Hazırlama Teknikleri     2-2-3

Biyolojik Kavramların Öğretimi ve İlgili Materyali Toplama Geliştirme Teknikleri 3-0-3
Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri 2-0-2   Dersinin word doc. indir     Soru Tipini İndir    Ödev İndir   
Fen Eğitiminde ve Öğretiminde Nesnel ve Sanal Ders Materyali Geliştirmek 2-2-3
Fen Eğitiminde ve Öğretiminde Biyomatematiğin Kullanılması ve Uygulanması 3-0-3
Dijital Ortama Sanal Herbaryum Hazırlama Teknikleri   2-2-3