Eğitim Amacımız:asgari sindirim sistemimizin besinlerden yararlandığı kadar; beynimize ve zihnimize giren bilgilerden yararlanan ve yararlı sanal-gerçek üretim yapan güzel ahlaklı nesiller yetiştiriştir.
    Eğitim ve Öğretimdeki Hedefimiz; Yaratıkların davranışlarını doğru okumak, insanlara doğru empati duymak ve doğru tepkiler-teknolojiler geliştirmektir.Öğrencilerimize Anabilim Dalımızda Verilen;Özel Öğretim Yöntemleri I-II ve Öğretim Teknoloji Derslerinde; sanal ve gerçek araçların kullanımını, materyal gelişimi öğretilirken: üretici bir zihniyet ve mantıkla; verimli öğretim yöntemleri uygulatılmaktatır.  

Çevre ve bazı biyoloji derslerinde sağlıklı, üretici çevre bilincini aşılamak ve refleks haline getirmek amacıyla kampus içinde plastik türevlerini toplama ve doğayı tanıma etkinlikleri yaptırılmaktadır.
    Öğrencilerimize verilen bölüm ve servis derslerin de;öğrencilerin süper egolarının, öz egolarının, idlerinin, idollerinin geleceğe yönelik daha sağlıklı ve gerçekçi mecralara çekilmesi amaçlanmaktadır.
    Özgünlük, çeşitlilik ve evrenselliğin hudutlarını: pozitif-istendik geliştirici bir anlayışla;devlet, millet ve halk düşmanlığını körükleyen tüm bilimsel, sosyal ve doğal;süreç ve olguları yorumlarına katarak; sinerjitik ve kök hücre zihniyetiyle evrensel çözümler üretimine yönelik zihinsel bağışıklık sistemlerinin geliştirilmesi. Diğer bir deyişle ülke ve dünya sorunlarına hür, pozitif yargılayıcı bir anlayış ve yorumla bakarken, faktöryel olarak çözüm üreten bir zihinsel beden geliştirilmesi hedeflenmektedir.
    Ülkemiz, çevre ülkeler ve giderek tüm orta doğu halklarının; birlik, beraberlik, çeşitlilik ve özgünlüğüne bütünleşik bir perspektiften bakmak. Bu noktadan hareketle dünyada ki tüm Müsrif-İlkel Teknoloji , Patojen, kültürel, teknolojik üretim ve değer yargılarına karşı zihinsel bağışıklık sistemleri geliştirilirken, faktöryel olarak doğaya, topluma ve geleceğe uyumlu alternatif çözümler üreten bir nesil amaçlanmaktadır. Ör. Sınırlı sevgi ve moral ile yaşamayı başaran (sevgi bağımlısı olmayan) ama çevresine sevgisini sadaka edebilen başat ve cevval bir nesil. Bu anlayışla öğrencilerin yaşadığı ortamda teknolojiyi de liyakatli kullanarak:inanç sitemlerini, nefretini, aptallığını, serseriliğini...vb tüm (pozitif, negatif ve nötr) özellik ve sıfatlarını insanlık ve doğa yararına;fıtratına uygun, doğru, etkili, verimli biçimde konumlandırma ve kullanma refleksini alışkanlık haline getirmeleri amaçlanmaktadır. Kısaca; gereksiz;süper egolara, öz egolarına, idlerine, idollerine kul olmayan, hür anacak zihinsel bedenindeki;inançları, değer yargıları, id ve idolleri;doğal ve bilimsel kanunlar kadar gerçek, doğru eğitimle dizayn edilmiş; liyaktli değişime hazır başat ve cevval bir nesil amaçlanmaktır. 

Öğrencilerimizin Uygulama ve Etkinlikler Yaparken;Anabilim Dalımıza Kazandırdıkları;
1-Van Sanal Herbaryumu için gerekli 1500 bitki örneği scan edilmiştir.Web sayfasında kullanılabilir hale getirilmiş.
2-Türkiye Florasına ait 11 ciltlik eser (10000 sayfa) scan edilmiştir.Web sayfasında kullanılabilir hale getirilmiş.
3-Şifalı bitkiler, Türkçe bitki isimlerine ait yaklaşık 5000 sayfa scan edilmişidir.Web sayfasına hazırlanmakta.
4-Chip, PCnet, Bilim ve Teknik Dergisine ait 8000 sayfalık makale dijital ortama atmışlardır. Kısmen web sayfasında kullanılabilir hale getirilmiş.1,2
5-Çeşitli aşamalarda web sanal araçlarıyla web sitelerimize envanter atmış ve düzenlemişlerdir.
6-Analog ve Homolog Beyin Fırtınası - Nadası Soruları:Zihinsel Bağışıklık Sitemi Geliştirmek ve Bilimsel Beyin Fırtınası Soru -Çözüm Havuzları. 1
7-İlk ve Orta Öğretimde Öğrenci Vakaları (Öğrenci Ödevleri Tez Olarak Değerlendiriliyor). Orta Öğretim Öğrenci ve Öğretmen Vakları; 20052006, 2007.
8-Çeşitli öğrenci ödevlerinden yaralanarak yüksek lisans tezleri yapılmakta. Abdullah ERTAŞ,Nimet BATIHAN, Mustafa İLÇİN, Cihan SELİMOĞLU, Özlem CİHANGİR.
Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri

4 + 1,5 Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri; Alan Eğitiminde Araştırma Projesi Ödevleri          
  Kamil AYDIN 2005 Lisans Öğrencisi 2007/634 Mehmet SAİT DEMİR
  Abdullah ERTAŞ-Nimet BATIHAN 2006 Mezunları 2007/636 Dilek KARABAYRAKTAR
  Mustafa İLÇİN  2007  Mezunu 2007/631 Hatice DELEN
  Cihan SELİMOĞLU ve Tezi -Özlem CİHANGİR-YALÇINKAYA 2009 Tezi 2008/2 Saray İLTER
  Salih GÜLEN -T.Önerisi ve Tezi - Mahmut AYAZ-T.Önerisi 2010 Tezi 2008/11 Aslı ATAŞ
  Dilvin ALKAN 2008 Güz-Tez Önerisi 2011 Mezuniyet Tezi 2008/13 Elif KIRKAĞAÇ
  Emrullah ULUDAĞ -T. Önerisi-Talat BOZKUR-T. Önerisi,Mezuniyet Tezi

2010/Bahar

Müge TEKİN
  Mahmut BUKAY T. Önerisi-Orhan İNCE 2010 Bahar T. Önerisi,Mezuniyet Tezi

2010/Bahar

Mesut ÖZKOL
  Erhan ACAR 2010 Güz, T. Önerisi, Mezuniyet Tezi-Tefik ÖNER 2010 Güz  T. Önerisi, Mezuniyet Tezi

2010/Bahar

Abdulbaki CAN
   

2010/Bahar

Ömer ERDEMİR
   4 + 1 Tezsiz Yüksek Lisans 2008 Bahar Öğrencileri

2010/Bahar

Suat MENTEŞE
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    4+1 Tezsiz Yüksek Lisans 2008 Güz Öğrencileri