Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
   Öğretmenlik Uygulamaları
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Okul Deneyimi II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Okul Deneyimi I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Toplum ve Çevre
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
Evrimin Mekanizmaları ve Bilimsel Kanıtları
          Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
             Bilim Tarihi
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
Biyolojide Önemli Konular (Seçmeli II)
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
  Biyolojide Önemli Kavramlar
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)

Öğretim Teknolojileri ve Biyolojide Materyal Geliştirme
                     Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımlar
        Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
   Özel Öğretim Yöntemleri II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
    Özel Öğretim Yöntemleri I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Fen Teknoloji ve Toplum
Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ (OCAK 2008)
VERİLEN DERSLER        ÖÖYI , ÖÖYII ,OMK, OTM, BÖKAV , BSKON, BT , EV , ÇEV , ODI, ODII , ÖUYGBAYT, FTT, BMAT   BİK FEL  

Din, Siyaset, Devlet, Vahşi ve Doğal Laiklik, Rejim, Çevre, Demokrasi, Bilimsellik, Kavram ve Evrim ile İlgili Sorular Sorunlar ve Çözüm Önerileri.

Fen Teknoloji ve Toplumla İlgili Bazı Beyin Fırtınası-Nadası; Ödev, Soru ve Etkinlikleri 2013  (2005, 20062007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015)

Öğretim Üyesi;Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ 2020                                               
                                                  
Bilim ve insan daha genç;bilimle bedensel ve zihinsel duyulara ilave sanal dünyamız ve duyularımızla idrak edişimiz; eğitim, öğretim ve teknoloji ile pozitif evrimleştirilmedikçe, bazı zihinsel, bedensel ve çevresel enerji hallerini açıklamak daha asırlar alabilir.Şu an zor, görmeze ışığı tarif etme misali.
Beyin Fırtınası ve Nadası Sorularının Amaçları:
1-Öğrencilerimizin zihinsel yapısını ve zihinsel bağışıklığını;Müsrif, Patojen(Öldüren), Fosil, İlkel  Teknoloji ve zararlı kültürel asimilasyonlara karşı baskın kılmak.
 Kısaca, piyasadaki, batıdan, dünyanın herhangi bir yerinden gelen; abur-cubur çöplük ahlakı toplumsal ve teknolojik ürünlerden, eksik veya yanlış terbiye eğitimi alan kişilerin zarar görmemesi için bu abur ve cubur çöplük ahlakı ürünlerin zayıflatılmışları veya öldürülmüşleri planlı hazırlanarak kişi fıtratı ve yaşının kaldırabileceği ve etkili olabileceği dozda peygamber ahlakı değerlerle alternatifli ilişkilendirilerek verilmelidir. Videoları izleyin.
2-İfrat, tefrit, güdük ve fanatik-kasti bilimsel-siyasi akımlara karşı; doğru-hızlı bedensel tepkiler-eylemler ve zihinsel alışık tepki (refleks)ler göstermek;baskın zihinsel yapı-mantık sistemlerini öğrencilerimizde -güçlendirmek ve geliştirmek.
3-Yararlı özgünlüklerimizi, birlik ve beraberlik değerlerimizin önemlerini bilinçli olarak korumak ve geliştirmek.
4-Zihinsel olarak; öğrencilerimizi geleceğe uyum sağlatmak, doğal, hayvani-meleği doğa ötesini doğru tanımak-tanıtmak.
5-Öğrencilerin zihinsel mantık ve zihinsel gelişim ivmelerini; sabit, değişken, bilinmeyen, tanımı titrek ve diğer temel kavramlarla doğru ilişkilendirmek
6-Fert ve toplumsal açıdan;doğa üstü, hayvani-meleği doğa ötesi ve geleceğe yönelik:verimli, özgün, baskın-üretici ve terbiyeli;bedensel, eylemsel, zihinsel ve düşünsel gelişme, yararlı alışık tepki (refleks) ve bağışıklık sistemlerinin öğrencilerimizde güçlenmesini sağlamak.
7-Tüm bildiklerini;geçmiş, günümüz ve gelecekle vaktinde güncellemek-hayata doğru uygulamak. Bu bilgilere dayalı olarak;yaratıklardaki, tüm döngülerdeki(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) ve siyasetteki mantık sistemlerini; hızlı ve güçlü asimile ederek onu aşmak ve eğitim-öğretim-yönetim-sınav sistemleriyle ilişkilendirerek geleceğe yönelik doğru-özgün çok yönlü çözümler üretmek.
8-Öğrencilerdeki güdük sentez (birleştirici) sıfatlarının kaynağını yararlı ve Rahmani akaitlerle beslemek ve bereketlendirmek, bu sıfatları aktifleştirip doğru disipline etmek.
9-Bilim ve ilimi kullanarak:insan, doğa ve teknoloji arasındaki mantık fermuarlarının dişlerini doğru eşleştirip; asrımızı, insan, doğa ve teknoloji arasındaki ilişkiyi algıda değişmezlik derecesinde doğru tanıyıp teşhis etmek ve uzun vadeli; eğitim, öğretim ve üretim amaçlı çözümler üretmektir. Edinilen bilgileri ders notlarına ve uygulamalara güncellemek.
Videoları izleyin.
10.Öğrencilere:asrımızın, dünyanın ve ülkemizin; siyasi, toplumsal, ekonomik ve teknolojik konumlarını, farkındalığını, bilincini kazandırmak ve buna göre davranış geliştirmek.
11-Sonuç olarak;insanlığın hayvanların miracına indiği bu doğa beldesinde; doğayı ve yaşadığı dünyanın; toprağını, gazını ve yağını abur cubur ve liyakatsiz hortumlayan, eriten ve insana hayvandan daha aşağılık değer veren insanlardan; doğada daha liyakatli yaşayan ve tüm yaratıklara yararlı, çalışkan,peygamber ahlaklı ve liyakatli nesiller yetiştirmek için; herkesi fıtratı ve olanakları oranında, zihinsel-bedensel düşünce ve eylemlerinin bileşkesini;peygamber ahlakının,hakikatin ve gerçeklerin kıblesine çevirmek üzere eğitmek ve öğretmektir.1, 2, 3
Çıkarsayış;Tüm öğrencilerden 1-2 aylık sürede yazılı ödev olarak;soruların yanıtları alındıktan sonra, ders hocası tarafından öğrenci yanıtları tek tek incelenir.Önemli notlar alınır her soru için sınıfa doğru yanıt vermek üzere hazırlanır. Gerekirse bazı sorular gerekçeli değiştirilir, değişik sorular sorulur veya sorular kaldırılabilir. Verilen yanıtlar, ip uçları ile birlikte, öğrencilerle her sorunun realitesi, soruluş nedeni, amacı ve hedefi liyakatine oturtulmaya çalışılır.
Yorum ve Sonuç;Bu gün verilen öğretim, öğrenim ve eğitim; uzak - yakın Bâtının(Amerika ve Avrupa), uzak doğu(Çin) ve yakın kuzeyin(Rusya) uygulamalara, gözlemlere, deneyimlere, denemelere  dayalı toplumsal bilimlere ve nesnel  verilere dayalı fen biliminin  metriksi içindeki doğal (doğal) eğitim ve öğretimdir. Asıl olan bilimi ilimin ve insanın içinde doğru konumlandırmaktır. Hâlbuki bugün yapılan öğretim, öğrenim ve eğitimle insanlar doğal bilimin ve nesnel evrimin çarkları içine itilip;teknoloji üretilirken ahlaki yönden vahşileştiriliyorlar. Bu mantıktan hareketle bu gün insanları vahşileştiren yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim yerine daha insani-ahlaki merkezli, yönetim öğretim, öğrenim ve eğitimle yer değişmek gerekir.  
Çözüm;
 Orta çağ dinlerini tatmin edici bulmayan, sorgulayan ve değişmek isteyen batıdaki bilim bilginleri (bilim insanları?!) ortaçağ engizisyonları nedeniyle zorunlu olarak eski dinlerle olan bağları dini kurallara itaatsizlikleri nedeniyle dini laikle halktan uzaklaştırılmışlardır. Daha sonrada din laikliği ile; ortaçağ din ve yönetim ehli tarafından doğanın kucağına itilen bu doğa meraklısı ve öğrenme heveslisi insanların bilimi geliştirip halkı aydınlatmasıyla bu sefer halk dinde yakasını kurtarmak için tersinir laiklik ve yönetim sistemini getirmiş ve din tebaası yönetimlerini kısmen egale etmiştir. Papalar haklı olarak doğruluğuna inandıkları bir dine itaat etmeyen asileri (bilim insanları?!) laikle dışladılar ve haklıydılar. Kendilerini ve halkı tatmin etmeyen vaadi dolmuş dinden/lerden ve dini yönetimden yakasını kurtarmaya çalışan bu bilim bilginleri de (bilim insanları da) haklıydılar ve deniz düşen yılana sarılır hesabıyla haklı olarak insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, kendilerini (kişiliklerini) ve zihinsel, düşünsel ve batini hammadde hamurunu! vahşi-doğal veya yapay bilimselliğin; deneyimsel, deneysel ve kanıtsal farzlarına/kanunlarına dayalı olarak doğaya rötuşlatıp doğa ve bilimin hamuru içinde evrim yasalarıyla (doğal doğa yasalarıyla) kendilerini ve bilinçlerini şekillendikleri için (doğal yontma taş, cilalı taş… Vb dönem insanı gibi) bilim ve doğayı ilahlaştırmış-fetişleştirmiş ve bu metriksi (doğa ve bilim kefenini) aşmaları da beklenemez. Onun için bunlar gerçekten bilim bilgini (bilim insanı?!) olup öldükten sonra yok olacağına inanırlar. Belki de bazı bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) düşünce sistemi tamamen!! bilimin farzlarına dayalı olarak şekillenip hayata uygulandığı için bilimi ve doğayı fetişleştirerek doğal düşünüyorlar. Belki de bilen (inananlar/Rahmani alimler) bilmeyenin/lerin halinden anlayıp kendini doğru konumlandırmazsa bilmeyene helak olmayı hak eder. İnanıyorsanız üstün sizsiniz (ayet var). Doğal, vahşi, yapay bilim ve tüm enerji halleri insanın düşünsel değer yargıları ya da düşünsel batini kalp havuzu/yaşam-hayat havuzu içindedir. İnsanların tüm değer yargılarını yapay bilimin (insani düşünsel kökenli keşif edilen bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) ve doğal bilimin (doğal doğadaki acımasız bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) değer yargılarına veya içine; öğretim, öğrenim ve eğitimle rötuşlayarak sığdırmak; inananlığa zülüm ve liyakatsizliktir. Hiç bir bilim, yaratık… Vb şey Kuran-ı Kerim'in değer yargılarını ve İslam dinini aşamaz, her şey yani tüm enerji-enerji halleri, varlıklar ve yaratıklar Allah (C.C) ilmi dâhilindedir. Ayetler ve hadisler vardır. Allah (C.C) İnsanı denildiğinde tüm kişiliklerine ait işletim sistemleri (düşünsel /nesnel/kültürel... Vb dinamik değer yargıları mimarisi) etkileşimli çalışır durumdaki insan kast edilmektedir. Kısaca tüm kişilik çeşitleri, boyutları ve zamanları içeren Kuranda sunulan peygamber ahlakı, Bâtını, zahiri, doğa ötesi, ilahi, yaşanmış, yaşanan ve yaşanacaklarla ilgili derli toplu mükemmel bilgi işletim sitemi/leri yüklü insan kast edilir. Bu insan tipinde; akıl ruhsal kişiliğin(ruhun) işletim sistemi, zekâ fıtrat-i kişiliğin (nefsin) işletim sistemi, Enesi-Egosu-Özgün olgun fıtratı-tercihi… Vb kişilik sistemlerinin hepsi bir arada ve her an çalışır durumda diridir ve hazırdır. Ben uyurum kalbim uyumaz (Hadis var). Bilim; akıllı, zeki ve vicdanlı yaratıkların çevresine uyum, gelişim, çevresini ve kendilerini; konumlandırış, tanıyış ve kullanış aracıdır. Bilgi ise bilim ve ilimin veri tabanıdır. Bilim yaratıkların geçici enerji yaşam döngüsünde deneyim, öğretim, öğrenim ve eğitime dayalı ortaya çıkardıkları ilim versiyonu ürünüdür. İlim, ezeli, ebedi ve Baki olan Allah (C.C) Âlim Sıfatına tabiidir ve ölümsüzdür. Aslında bilimin kökeni de ilimdir. Sanki bilim doğa kökenli canlı ve yarı canlı yaratıklar tarafından eşyayı ve tüm yaratıkları tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel dikitlerini temsil eden bilgi tabanlı zekâ ve düşünsel işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. İlim ise ilahi/peygamberi kökenli olup, eşyayı, tüm yaratıkları ve kendini tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel sarkıtları temsil eden bilgi tabanlı düşünsel Akıl işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. Yaratıkların genetik, fıtratı, deneyimleri ve ilahi/peygamberi kökenli ölümlü ve geçici hayata uygulanan ilim versiyonuna bilim deniyor. Bilim ve ilim mürşit olamaz ancak araçtırlar. Ör. Peygamberler; Peygamber Ahlakı Mürşididirler. Ünlü bilim uzmanları; sahalarının mürşididirler. İnsanlarda bilim ve doğa insanı değil Allah (C.C) insanıdırlar. Onun için Bilim-İlim İnsanı, Bilim-İlim Adamı, Bilim-İlim Kadını Kavramları bazı insanlar için yanlış ve liyakatsizdir. Bilim Uzmanı, Bilim Eksperi, Bilim-İlim Ustası, Bilim ve İlim Alimi, Bilim Bilgini, Bilirkişi, Bilen Zat kavramları bazı insanlar için daha liyakatlidir. Bilim; ilimin yaratıklardaki; irsi ve/veya sonradan öğrenilen ya da üretilen hayatla ilgili ölümlü-sonlu örüntüsü-örgüsü gibidir. Bilim bilginin (Bilim insanın?!) düşünsel işletim sistemi sadece öğretilen bilim dalı işletim sistemli merkezli olup; düşünsel ve hayatsal tatbikatlarda diğer kişilik işletim sistemleri güdük kalmaktadır (otistik bilim kişiliği). Ruhbanlarda düşünsel işletim sisteminin merkezini Akıl, ruh ve vicdan işletim sistemi kişiliği işgal etmiş diğer kişiliklerin hepsi bu kişiliğin hükmündedir (otistik ruhban bilim kişiliği). Doğal kabilelerdeki kişiliklerde bilim bilginlerinden (bilim insanlarından) farklı olarak doğal koşullarla yaşayarak bugüne kadarki kavimce geliştirdikleri doğal düşünsel işleştim sistemi merkezli genellikle doğal tabuların bileşkesindeki doğal kişilik işletim sistemleriyle yaşarlar. Diğer tüm kişilikleri bu Doğal tabusal kişiliklere çekinik ve güdüktür (otistik Doğal tabusal kişilik). İnsanların düşünce sistemlerini ve zihinsel alt yapılarını geçerli dini, akli, insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarından kopararak ya da İslam'iyet'te ortaçağ dinleri ceketini ve iftirasını giydirerek;Müslüman'ları ve insanlığı sadece otistik doğa ve bilimin farzlarına rötuşlatarak doğayı ve insanlığı liyakatsiz kullanarak ya da kullandırarak bilimi ve doğayı fetişleştiren deccalı kişilik, zihniyet ve sistemleridir. Bu yöntemlerle geleceğin liyakatsiz, günah keçisi cahil katillerini yetiştirmektedirler. İnsanlığın en derin deccalı ve kahpe rabliklerinin vebalini ve günahını; günah keçisi olarak kullandıkları mazlumlara, cahil insanlara ve hükmündeki Müslüman'ım diyen mazlum cahillere üsteleten hilkate garibesi çapulcu ilahlık makamındakilerdir. Kaldı ki, İslam'iyet'te bazı halifeleri namazda ya da kuran okurken canice, haince ve kahpece öldüren katiller bile idam edilmediler. Bir kavle göre hayvanlık-vahşilik ve insanlık arasındaki en önemli fark; hükmündeki;bilgiyi, olanakları, işi ve leşi liyakatli paylaşma ile doğru orantılıdır. Demirkuş 2009. Denemek için çek leşi gör işi. Ya da bayan hakları çıplaklıkla doğru örtünme ile ters orantılı olmanın bekçiliğini namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) dürüst cahil yönetici insanlara yaptırtmak, Örneğin, baş örtüsünün hakikatine doğru empati/eşduyum duymadığı için, içine sindiremediğini itiraf eden dürüst ama din cahili politikacılar yetiştirmek ve bu mantıkla bu tip insanları İslam'iyete karşı kullanmak deccallık ve kahpeliktir. Bu yüzden Müslüman'ım diyen bir ülkenin birçok başörtülü vatandaşların ahi alınarak gayri Müslim'lerin insafına-vicdanına terk ve teslim edildiler. Siyasi veya siyasi olmasın kanunlar mazlum ve haklıları korumak için vardır.
      Batı, uzakdoğu ve yakın kuzey; var olan koşullarda zorunlu olarak eğitim sistemleriyle nesnel, eylemsel, bedensel ve zihinsel tüm yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, doğal doğanın bilimsel farzlarına dayalı olarak budamak, yontmak ve şekillendirme gereği duymuş ve bilimin farzlarına dayalı bilim bilgini (bilim insanı!?) yetiştirmek zorunda kalmıştır. Ancak orta çağ döneminin vaadi dolmuş dini işletim sistemi hala bu bilim bilginlerinin (bilim insanların!?) bilinç altındaki boşluğu-nesnel ve zihinsel gen havuzlarını doldurmakta ve bu insanlar zihinsel bedenlerinin hala eski dinlerin metriksi içinde olduğunun farkında değiller. Dinin metriksi aşılmazdır!! Hadis var. Aslında bilimi insanın içinde (batini kalp, zihinsel havuz… Vb) liyakatli, doğru ve ilişkisel konumlandırıp; bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb insan, bayan, erkek yetiştirmek daha liyakatlidir. Ancak bu şekilde bilim insana araç olur yoksa Bâtının dinden yakasını kurtarmak için yetiştirdiği bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) hemen hepsi bilimi aşamaz yani bedensel ve zihinsel ürettikleriyle doğanın bir parçası olmaktan kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. Kısaca bilim ve doğa insanlığın gelişimi için araç olacağına insanlığın hesaplanamaz nesnel ve düşünsel havuzları doğaya ve bilime liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle yem, araç ve malzemem edilmektedir. İslam'iyet'te bilim dinin içeriğinde ilimin dünyevi alt kümesidir. Din aşılmazdır. Hadis var. Batıdaki, kuzeydeki ve uzak doğudaki;cahi, liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim sistemlerinin sonucunda; medeni, bilimsel ve vahşi-doğal ahlaklı insanların ortaya çıkmasına neden olunmaktadır. Bu liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle batıdaki orta çağ din-bilim çatışması ve zihinsel doku uyuşmazlığı mantığıyla bilimsellik yapay ve hayvani ahlak farzlarıyla; insanlarımız; İslam'i inanç, akli, insani geçerli ve hayırlı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ters düşürülerek yapay olarak zihinsel ve yaşamsal doku uyuşmazlığı yaratılmıştır. Bu kadar harika çocuklardan bu kadar başarısız öğretmen, insanlar ve halklar neden çıkardığımızın nedenleri açık. Şimdi kaybettiklerimizi en liyakatli geri kazanmanın çözümlerini arıyoruz ve araştırıyoruz. Yani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarımıza ait hiçbir özgünlük kalmadığı için özgün nefesimiz kesilmiş ve ülkemize tamamen batıya, kuzeye ve uzak doğuya;insandan bilimsel karpuz tarlası bekçiliği, işçiliği ve taşeronluğu yapılmıştır ya da yaptırılmıştır. Bâtının yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına hizmetçi bilim bilginleri (bilim insanları?!), işçiler ve sermaye sınıfı yetiştirmişiz ve yetiştiriyoruz. Bilimin insanı olmaz (israftır-liyakatsizdir), insanın bilimi olur. İnsan bilimden daha kapsamlı ve amaçlı bir yaratıktır.Din, bilimsellik ve bilim öğrenme aracıdır yol gösterici değildir. Yol göstericiler ya da mürşitler peygamberler,bilginlerdir ... Vb insanlardır. Bilim insanı-bayanı-adamı olmaz (batı için zorunlu geçerli kavram), bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb erkeği veya bayanı olur. Kısaca; gerçekte ve doğal olarak dinin, bilimin, rejimin… Vb. şeyin insanı olmaz ki batı bu durum hayat bulduğu için insanlar otistik din ve bilim uzamanı (bilim insanı?) olmuşlar. Bu insan tipinin özellikle din bilim ilişkiselliği açısından tüm bildiklerini diğer bildikleriyle ilişkisel düşünselliği körelmiş ve tümel düşünsel ve uygulayış ilişkiselliği cahilleşmiştir. Bu açıdan bu asır ki öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi eksik, cahilce ve kesin yanlıştır. Özellikle üniversiteler ilk, orta ve lisedeki bilgilerin ilişkiselliğini tamamen körelticidir. Doğrusu akıllı olan insanın/insanların bilimi, dini, rejimi.... Vb. şeyi olur.
      Batıda ki;alfabeler, harfler, bilimsellik ve rejimlerden alıntılar acelelikle olduğu gibi yani ıslah edilmeden ülkemize çiğ ithal edilerek, hiçbir özgün değer yargısı dikkate alınmadan batılı neye heveslenilmişse olduğu gibi ülkemiz insanına zorunlu bir çuval olarak giydirildiği için insanlarımız ne olup bittiğinin farkına varmadan İslam dini ile bilimi ve teknoloji arasında ilişki kurmadan laikle İslam'iyete ortaçağ dinlerinin bilimselliğe tepkisinin bilimsel ceketi giydirilerek batılı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına yem olmuş ve bu günkü sonuçlara ulaşılmıştır. İnsanları liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; doğallaştıran, vahşileştiren, şeytani alimleştiren (iblisleştiren ve ), cahilleştiren; alfabelerin, dillerin ve lisanların yeryüzünde varlılığından emin olabilirsiniz ya da farkındalığını anlamamız gerekir. İnsanları liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; insanlaştıran ve peygamberi âlimleştiren alfabeleri, dilleri ve lisanları yeryüzünde geliştirmemiz insani bir farzdır. Çok ilginçtir ki; insanlık, çeşitli canlı ve cansız yaratıkları ıslah ederek evcilleştirmeyi başardı, ancak en önemli toplumsal iletişim aracı olan kavimlerin özgün; alfabe, dil ve lisanlarını; bilimsel, mantıksal ve akli prensiplere dayalı ıslah edici kayda değer örnek akÂdemik ve bilimsel hemen hiçbir çalışma yapamadı. Toplumsal iletişim açısında insanlığın mantık ve akli iletişim basiretlerini bağlamayan, köreltmeyen ya da vahşileştirmeyen tam tersine akışkanlık getiren peygamberi, akli ve mantıki ortak bir dil, lisan ve alfabe geliştirmeyi başaramadık. Uzaya açılmadan önce insanlığın buna acilen gereksinimi vardır. Geçmişte dünyaya hâkimiyetini kuran kavimlerin dil ve lisanları bu gün etkinliğini kayıp etmiştir. Bu günkü hâkim kavimlerinde; alfabeleri, dilleri ve lisanları aynı akıbete gideceklerinden şüphem yoktur. Onun için hiçbir kavimin vahşi-doğal; alfabe, lisan ve diline taraf olmadan, modası geçmeyen insanlığın ortak payda peygamberi, dili, lisanı ve alfabesini; akÂdemik, bilimsel ve uygulamalı çalışmalarla geliştirmeliyiz. Ör, yaban-doğal elmaları, yaban armutları, yaban inekleri, yabani atları, doğal toprağı, doğal çölleri... Vb yaratıkları ıslah edebildik ve evcilleştirdik. Ancak doğal dil, lisan ve alfabelerimizi ıslah edemedik ve evcilleştiremedik yani akli ve mantıki olarak eleştirel düzenlemedik. Bu nedenle Yeryüzü kültür alfabelerinin hepsi Doğal zekâların, deneyimlerin ve denemelerin evrimsel ürünüdür. Akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlakla ıslah edilmesi ve geliştirilmesi gerekir ki insan beyni, zihni ve kalbi insani iletişimde en az kusurlu kemale ersin. Bu amaçla insanların beyin, zihin ve kalp havuzundaki bilgilerin;görsel, işitsel, eylemsel, davranışsal, tatsal, bilişsel… Vb kodları günlük hayatta iletişim de kullanılan alfabe ve lisanın; harf, sembol, kelime, kavram ve kodlarından, daha sade ve daha çok benzerdir. Örneğin,kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin tüm insanların ( bazı engelliler ve bazı istisnalar hariç) zihnindeki bilişsel, eylemsel, görsel, tatsal, kokusal, davranışsal... Vb kodları hemen hemen aynı dır. Ama kültür dillerinde kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin her kavimdeki isimlerin/kavramların ya da kavramisimlerini zihin havuzundaki kavramsal kodlanışı farklı olduğu için iletişimi vahşi, doğal ve zor olmaktadır. O zaman çözüm olarak;"Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusu" Kuralına uygun olarak kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerinin zihinsel bilgi biriminin ifadesine ve konumuna en uygun kavramlarla iletişim, öğretim, öğrenim ve eğitimle ortaya çıkarırsak her kes kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerini daha rahat anlar, günlük hayatta ve iletişimde kullanır. Bunu tüm kavimlerin (insanların) beyinleri, zihinsel havuzları ve batini kalplerindekileri de kodlanmış kültürel isimler, kavramlar/kavramisimler hepsi için düşünüp günlük hayatta hepsini kırmızı elma mantığı ve örneği gibi uygularsak insanlığın akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı ortak iletişim alfabesi ortaya çıkmış olur. Tüm kavimlere ait yazımsal ve konuşsal ya da hem konuşsal hem de yazımsal:alfabelerinin, lisanların ve dillerinin; Âdemin dilinde vardıkları ortak payda ve özgün;işitsel, yazımsal, görsel, dokunsal, tatsal, hissel … Vb özellikleri bilgisayar (Bilgisunar/Bilgişlersunar) ortamında kökenlerine/köklerine, hecelerine/ ses parçalarına kadar sadeleştirilerek yeniden matematiksel iletişim ve alfabe mantığıyla ya da kozmik (evrensel) ötesi atom altı parçacıkların çeşidinin her birini kozmik alfabe kabul ederek oluşturulan yani kuantum alfabesi sade iletişim mantığıyla veya her yaratığı matematiksel küme elemanı kabul ederek ve her şeyi, tüm bilimleri-tüm kâinat ve yaratıkları bu kozmik matematiksel kümeler denizi içinde yüzen elemanları temsil eden “Kozmobiyomatematik, Evrensel, Uzay canlı matematik... Vb (Simetri, Kuantum, Standart, Sicim-İp-Halka, Paralel Evrenler, Şişme, Evrim...Vb her şeyin kuramlarına uyumlu)” alfabe mantığıyla; ilişkisel, organize, disipline ve kategorize edilerek hayata uygulanabilir. Demirkuş 2010. Çözüm;Tüm sorun kültürel dillerde iletişim amaçlı kullandığımız; hece, ses, vurgu, kavram, isim ve kavramisimleri; şekilsel (analog), kökensel (homolog), özgün, sesteş, anlamdaş, değişken ve geçişken benzerlik tabanlarına göre mantıki kurgularını bilgisayarda düzenleyerek; matematiksel iletişim sembollerindeki gibi en doğru algılanabilir şekil de zihnimizde ki bilgilerle ( bilgi birimleriyle) ve çevremizde ki her şeyle algıda değişmezlik ve algıda özgünlük ilkelerine dayalı ilişkilendirmektir. Kavmin azınlığı ve çoğunluğu olmaz herkesin ve grubun fert bile olsa ya da vahşide olsa alfabesi, dili ve lisanı aslidir hiçbir bahane ile diğerlerine asimile ettirilemez. Tüm kavimlerin ana dil, lisan, alfabe için geliştirilen çözümler akli, mantıki ve bilimsel tevhit edilerek insanlığın tek dil, tek lisan ve tek alfabesine kaynak oluşturacak şekilde;bilimsel, akÂdemik çalışmaların yapılması gerekir. Tüm Kavimlerin Özgün Ana Dilindeki; Alfabe, Dil ve Lisanlarını Islah İçin Çözüm; Peygamber ahlaklı insanları yetiştirmedikçe ve dilimiz/dillerimiz; algıda değişmezlik ilkesine olanaklarımız ölçüsünde değiştirmedikçe ya da yaklaştırmadıkça yani peygamberi özellikler sahip insanları yetiştirip doğru adreslerde görevlendirmedikçe, var olan ve gün geçtikçe genişleyen ve büyüyen yarı doğal kültür, alfabe ve dilleri akli ve mantıki ıslah etmedikçe doğaya uyum, küreselleşme sıkıntısı ve adaletsizliği çeken özgün kavimler olarak kalmaya mahkûmuz. İnsanların zihninde ve bilinç altında yer alan bilgilerin benzerliği ve algıda değişmezlik oranı;iletişimde kullanılan yarı doğal ve yarı doğal kültür dillerindeki kavramsal ifade ediliş havuzundaki çeşitlilik ve özgünlülük kaoslarından daha yüksektir. Doğal insanların ya da Âdem AS öncesi ve/veya sonrası insansıların; (ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı) yaşam döngülerindeki çevresel koşulların tehlikesi, paylaşım duygularının gelişmesi ya da paylaşım zorunlulukları dilsel iletişim ve dilin evrimleşmesi olumlu yönden güdülenmiş olabilir. Algılanarak kabul gören bilgilerin zihinde kategorize edilerek kodlanışı tüm insanlık zihin havuzunda çok benzerdir. Bilgi birimlerinin, kümesinin, kümelerinin ortak paydası geniş, özgünlükleri ve farklılıkları azdır ya da algıda değişmezlik–algıda benzerlik ilkelerine daha uygundur. Ancak zihindeki bilgi birimlerinin farklı kültür dillerinde farklı kavramlarla kodlanışı, ifade edilişi ya da uygulanışı iletişimde Doğal bir iletişim kaosu/karışıklığı/kargaşayı ya da hercümerci oluşturmaktadır. Örneğin kırmızı elmanın bilgi birimi olarak tüm insanlık zihin havuzundaki kodlanışı çok benzer ancak kavram olarak kodlanışı çok çeşitli ve vahşidir. Bu kargaşanın ıslahı en az çevremizde ıslah ettiğimiz ya da evcilleştirdiğimiz hayvanlar ve bitkiler kadar önemlidir. Kırmızı elma mantık kurgusundan (Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusundan) hareketle zihinsel olarak insanlığın ortak payda ve benzerlik olgusundaki kavramlardan hareketle algıda değişmezlik ilkesi ve zihinsel kavram havuzları arasındaki deşifreyi doğru ve mantıklı yapmak gerekmektedir. Islahat yapılırken; şuan ya da bu güne kadar zihnimiz ve çevremizi bu yarı doğal mantığa uydurarak yaşıyoruz. Bu yarı doğal dil kargaşasını; insanlığın bilgileri zihinsel kodlanış ortak payda mantığı ve algıda değişmezlik kurallarına uygun–uyumlu; akli, mantıki, bilimsel, deneyimsel, uygulamalı ve akÂdemik disiplinlere dayalı olarak öğretim, öğrenim ve eğitimle ıslah etmemiz gerekir. Bu mantık kurgusundan hareketle kavimlerin özgün dillerinde ve insanlık ortak payda dilinin ortaya çıkışında zihinsel kodlanış mantığıyla en çok örtüşen, benzeşen mantık kurgularıyla ve aynı zamanda matematiksel iletişim mantık kurgusuna uygun yeni dil ve alfabeler geliştirilmelidir. Zihnimizdeki kodlanmış bilgilerin ya da bilgi birimlerinin (kavramların değil);görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal, düşünsel, zihinsel, hissel, sezgisel ve diğer duyusal/duyuşsal özelliklerine göre; ilişkisel konumlanış, disipline ediliş ve etkileniş mantık kurgusunun deşifre edilişi çok önemli gözükmektedir. Ortak payda bilgileri Âdemin dili katmanını oluşturur bunlar genellikle nesnel yaratıkların görsel, şekilsel ve eylemsel bilgi birimleri katmanıdır. Özgünlükler ve ayrıcalıkların en çok olduğu kavramlar düşünsel (soyut) kavramlar ve ayrıntılı bilgi birimlerine yönelik bilgi birimleri katmanıdır. AkÂdemik seviyede; dildeki her kelime, bağlaç, kavram, deyim atasözü, vecize, sözleri hatta ithal edilmiş yazılı ve sözlü atasözü her şey akÂdemik disiplin ve sistematik mantık çerçevesinde dil, edebiyat, fen… Vb tüm dallarda kulanım üzerine bölümlerinde ulusal ve uluslararası seviyede;halka açık internet ortamı dâhil, akÂdemik çalışmalarla, toplu anket ve tartışmalarla farklı akli, mantıki, basireti açıcı... Vb alternatifleri gerekçeleriyle ortaya konmalıdır. Aslında insanların zihnindeki bilgi birimlerinin çoğu benzer ve çevredeki olay, olgu, süreç… Vb ile aynıdır ya da benzerdir. Duyuşsal (görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal ve hissel duyularımızla) olarak zihnimize girip kayıt olan bilgi birimleri çevredekilerle benzer ve tüm insanlıkta ortak payda benzer zihinsel doku katmanıdır. İnsanlığın ortak, lisan, dil ve alfabenin esas bilgi birimi kaynağı bu dokudur. Düşünsel olarak zihnimizde ürettiğimiz düşünsel bilgilerimizde zihnimize kayıt olur. Ör. unutulmayan bir rüya ya da düşünsel kurgularımızdan unutmadıklarımız. Zihinsel havuzumuzun içinde yer alan; nesnel, düşünsel ve sanal kâinatlar; zihinsel ürettiğimiz ya da duyuşsal edindiğimiz ve bellediğimiz bilgi birimlerinin;geçmiş, gelecek ve güncel deposu ya da hard diski (dinamik veri depo diski) gibidir. Zihindeki doğal kayıtlar hemen tüm insanlarda aynıdır. İletişim kültür alfabelerinin; yazımsal, işaretsel, eylemsel ve konuşsal çeşitliliği ve/veya sadece konuşsallık çeşitliliği, insanlıkta hoş görüyü artırırken ortak payda iletişimini zorlaştırır. Beyin sanki zihinsel bilgi birimleri deposunun hatırlayıcı biyolojik bağlantılar ve biyolojik hatırlama moleküllerin adeta nesnel çekirdeği gibidir. Bilgi hatırlandığı an bazen geçmişte ki mekandan çağrılır ya da o mekanda algısal tecelli (algısal ışınlama) olur ve hatırlanır. Kuranı Kerim ve Allah (C.C) gönderdiği; kitap ve sayfalarında kullanılan (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil); yazılı dil, mantık, ilişki, peygamberi konuşma ve okuma (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil) akışkanlığı dışındaki tüm gelmiş geçmiş; alfabe, lisan ve dillerin insanlığın mantıki ve akli iletişim basiretlerini vahşileştirici ve köreltici etkilerini kanıtlamak zor değildir. Bütün dillerin yazım, konuşulan şekli, ifade… Vb kurallarının anatomisi Doğal dır. uluslararası seviyede kabul görebilen bilimsel insani mantıksal anatomisi ve kuralları çerçevelerde mukayese edilerek ıslah edilip değiştirilişe gereksinimi vardır. Bu mantık Kuran-ı Kerimi CC Kitabındaki mantık kurallarından esinlenerek ortaya konulmuştur. Yani kurandaki ayetler ve hadisler baz alınarak doğadaki yapay ve doğal doğal alfabelerdeki kuralların ıslah edilişine gereksinim olduğu otoya çıkmıştır. İnsanları yeryüzünde; vahşi, doğal, hayvani, insani, iblisi, peygamberi, şeytani çok çalıştırmanın hak edişleri arasındaki farkları ve farkındalıkları anlamaya çalışın.Fazla çalışmakla hak edişin sınırlarını düşünün. Hak edişle her şeyin elde edilemeyeceğinden emin olun. Cahilce ve Şeytanice Hak edişine tapınma gayretini düşünün. “Azmin elinde hiç bir şey kurtulmaz” cümlesinin cehaleti ve gizli, şirkini; fert, toplum, devlet… Vb bazında; Rahmani, Cahili/Hayvani ve Şeytani Çok çalışmaların arasındaki farkındalığı; geçmişten geleceğe ilişkisel leştir ve günümüze güncelleyip örneklendirişi deneyin. Hakkına tapınma, yaptıklarına tapınma ve Hak (C.C)'NE tapınmalar arasındaki düşünce kaosu, kavram yanılgısı, düşünce yanılgısıyla kafa bulandırmayı ortaya atanların ve hayata uygulayanların bedbahtlığının farkındalığını alamaya çalışın. Peygamber ahlaklı;kardeşlik, öğretim, öğrenim ve eğitimle ilişkilendirin. Hayatın yaşam terazisi üzerinde iradi tercihlerimizin hasılatı yolcusuyuz. Demirkuş 2010
      Bir din her şeyi içermiyorsa geçersiz, vahşi, geçici ve/veya yetersiz bir dindir. İslam'iyetin dışındaki tüm dinler bu kategorilere girer. Bu nedenle hiçbir şey dine (İslam'iyet'te) aykırı değil ancak helale aykırılığı dine aykırılık diye yutturanlar vardır. Gerçek ve geçerli dinlerin korunmaya değil insanların yaşantılarında peygamberi hayır görmeleri için uygulanış için gönderilmişlerdir. Dini korumak için 400 yıl matbaa, 100 yıl evrim öcü göstertmiştir. Laikte, bilimde ve siyasette dini kötüye kullanma bahanesi ve gizli düşünce demir perde izolasyonu ile insanların inançları ile yaşam döngüleri arasındaki ilişkisel örgüyü demir perde Berlin duvarı örneğinin ötesinde büyük bir cehalet ve bilinçli yapılıyorsa ihanet yatıyor gibidir. Çünkü bir din korunmaya muhtaç ve her şeyi içerip çözümler üretmiyorsa; ya yeteriz, ya kısmi bir zaman dinline aittir Ya da doğal ve yetersiz dindir. Ne acıdır ki Müslüman'ım diyen birileri bile bu açıdan İslam'iyeti diğer vahşi, kısmi ve belli bir zaman boyutuna ait dinlerle aynı kefeye koymaları büyük bir talihsizliktir. Ayni zihniyet dine aykırıdır 400 yıl matbaanın bekaret kemerini İslam'iyete reva görüp ya da zaruret ve cehalet bahaneleriyle İslam'iyet'ten gayri Müslim'lerin yaralanışına engel olmuşlardır. Ayni zihniyet bu asır 100 yıldır evrim dine aykırıdır ve 100 yıldır dini siyaset afatından koruyoruz bahanesiyle liyakatsiz laiklik kemendini İslam'iyetin yayılışına vurmuşlardır ya da reva görmüşlerdir. Yaratıkları, Hayatı ve bilimi İslam'iyet'le ilişkilendireceğine tam tersine dini korurum diye dinle 400 yıl dinle matbaanın, 100 yıldır dinle laikliğin, 100 yıldır dinle evrimin ilişkilenip tanışmasına radikal kementler vurmak dini korumak İslam'iyet' hizmet olduğuna inanılır ve güvenilir gibi değildir. Bilim İslam'iyet'te Müslüman'ın (insanın) yitiğidir (hadis vardır). Dini aşamazsınız ya da din aşılmazdır (hadis vardır). Hiçbir şey İslam'iyete aykırı değildir veya hiçbir şey İslamyeti'n dışında değidir. Sözde bazı cahil inanç ehli asırlarca helale aykırı şeyleri;gerçek imana ve dine aykırıdır diye insanlarımızı kavram ve düşünce yanılgısına sokmuşlardır. Önemli olan her şeyi İslam'iyet'teki;helal, haram, mekruh, ifrat, tefritlerin… Vb sınırlarına göre;gerçek eğitimle, insanlarda doğru-liyakatli konumlandırmak ve doğru tepkiler, alışık tepkiler (refleskler) ve davranışlar geliştirtmek/geliştirmektir. 21. Yüz Yılda, bilimi; insanların geçerli, doğru inanç, yapısal, özgün, ortak payda ve kültürel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ilişkilendirerek sunmak öğretim, öğrenim ve eğitimin çok önemli farzlarından biri olmalıdır. Demirkuş 2009
    Bizim yapacağımız bilim; Müslüman insanın esfeles-safilin çanağındaki yitiğidir(bu anlama yakın Hadis var). Doğayı, İnsanı, Şeytanı, Bilimselliği, Bilimi… Vb her şeyi İslam'iyet'te doğru konumlandırıp ilişkilendirerek; liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitimle, insanların Bâtını kalp, düşünce ve zihin sisteminde liyakatli, verimli, ilişkisel ve doğru çimlendirerek yeşerterek, hayatla ilişkilendirilerek ve güncelleyerek severek asimile ettirtip, peygamber ahlakıyla hayata uygulatmak ve güncelletmektir. izleyin


Aşağıdaki ödevde yanlış, edepsiz, akla, mantığa, İslam'a aykırı, ölçüsüz veya eksik soru/lar ve önerme/ler varsa, yanıtlarınızda hocanıza  doğrusunu öneriniz.

1.Eğitimle:
A-Erkeklerde ve bayanlarda(insanda) karşı cins arzu ve dürtüleri güdükleştirilip veya  tamamen öldürülse ne olur?
B-Erkeklerde ve bayanlarda (insanda) karşı cins arzu ve dürtüleri tahrik ve sürekli uyarılsa ne olur?
 İpucu;internetteki hayvanlardan daha öteye insanların cinsel döngülerdeki;ifrat, tefrit, iştahlandırıcı, imrendirici, tahrik edici, özendirici hatta tiksindirici başıboş vahşetini ve toplumsal tufanını düşünün.
C-Erkeklerde ve bayanlarda karşı cins(insanda)  arzu ve dürtüleri evcil hayvanlardaki gibi yarı serbest olursa ne olur?
D-Erkeklerde ve bayanlarda karşı cins(insanda)  arzu ve dürtüleri doğal hayvanlardaki gibi tamamen serbest olursa ne olur?
İpucu;çıplaklar kampındaki doğal cinsel döngüleri düşünün  
E-Erkeklerde ve bayanlarda karşı cins(insanda)  arzu ve dürtüleri damızlık hayvanlardaki gibi tamamen kontrol altına alınsa ne olur?
İpucu:Doğu Asya'daki keşişlerde ve ruhbanlardaki cinsel hayat döngülerini düşünün.
F-Bu günkü demokrasinin beşiği ülkelerinde ve ülkemizde verilen eğitim A-B-C-D-E şıklarının hangi konumlarının kombinezonlarında cinsel eğitime sahip insan yetiştirilmektedir?
İpucu:Karşı cinsi ben size sevdirdim (ayet var). Cinsel eğitimde İslam'i kuralların tarihsel bakış açısında (İslam'i kuralları eğitim sisteminde uygulayan tarihi devletler) insanların fıtratlarına yaklaşım ve ifrat tefrit nefislere icabet ve çözümleri diğer gayrı İslam'i devletlerle (Roma İmparatorluğu, Bizans,.. Vb) karşılaştırınız.Bu cinsel açlık ve keşmekeşlik curcunasına çözümler önerin.Öğrenci Yanıtları

2.Bu asır,  insanlar eğitilirken ve toplum içinde aldığı eğitimle konumlandırılırken hangi özelliklerine bakılıyor? Doğru mu? Neden?
Sizce insanlar hangi kıstaslara göre toplum içinde eğitilip daha liyakatli konumlandırılmalıdırlar?

İpucu: Bir insanın fiziksel, görsel, düşünsel, doğal… Vb zekâları, fiziksel gücü, fıtratının sabiteleri-değişkenleri, genetik yapısının yatkınlıkları... Vb  özellikleri saptandıktan sonra onun, kaliteli-liyakatli tercihleri,  yapabilirlikleri (gayret) ve performansı onun  artı değer özgünlüğünü/lerini ortaya koymalıdır.
Her insan verilen ücret aynıdır. Ancak gayreti, performansı, iş gücü, iş riski ve yıpranma payına daha fazla ödeme yapılmalıdır.Öğrenci Yanıtları

3.Fert, kurum, sistem, toplum, millet, devlet bazında hak etmediği halde, çeşitli, bahanelerle Allah (C.C) dinini (İslam'i) toplumda korkulacak ve potansiyel tehlike rüyalaştırarak (fobileştirerek) din geldi rejimimiz elden gitti şer ve şirretinde bulunan unsurlara ne ad verilir?
İpucu;her zaman dini kötüye kullanan radikaller, din cahilleri, provokatörler, din düşmanları olabileceğini düşünün. Bu tipleri de bu işe alet olarak kullanan bir zihniyet düşünün.1, 2, 3, 4 Öğrenci Yanıtları

4.Aşağıdaki  yazıya sadece ilgi duyan öğrenciler eksiğini, edepsizliğini ve liyakatsizliklerini eleştirebilirler.
-Cuma vaazlarında imam balyoz cemaat kayadır? Bir tek soru bile o an imama soramazsınız ve eleştiremezsiniz. Gözlerini kaparsın vazifeni yaparsın ve çıkar gidersin. Bunu hep her cuma böyle yaparsın.
-İmam(bazı imamlar) dünyada İslam'i  kurallara uymazsanız hepiniz ateşten yanacaksınız. Cehennem fobisiyle ortalığı inletip insanları sindirir. Sanki bu dinin kurallarını uygulayınca dünyadaki güzel ahlaklı insanların ortaya çıkışının her insan ve kavime hayırlı olacağı değil de dini yaşatmak için birer savaşçı olmalarını öğütler gibi vatan millet ayaklarını da şerbetlendirerek şirin görünerek anlatır.
-Sanki kelime-i tevhidi getiren herkesi af edeceğini (kovulmuşlar ve istisnalar hariç) söyleyen Allah (C.C) iftira ettiğinin farkında bile değildir. Bu sonuç müjdesi çok çok önemlidir! Çok insan  dünyada kendisine bulaştırdığı  kirinin pasının temizlenmesi için cezasını çeker rabbine döner. Kaldı ki nefsi emareye sahip çok insanın fıtratı gereği affı beklenir. Paranız ve malınız yoksa hac ve zekât size farz değil, sıhhatiniz ve paranız yoksa oruçta size farz değil. Namaz  kılmazsanız cezasını ödersiniz.  Kelime-i tevhidi getirmeyip tasdik etmeyenin af edilmeyeceği bildirilmişidir. Bu kolaylıklardan nedense hiç bahsedilmezde hep sefalet, kefalet, rezalet, savaş, başka kavimlere kin, nefret… Vb felsefelerle vaaz verilir.
-Sanki dünya da peygamber ahlakı sahibi olmanın en önemli kuralları sadece cehennemden kurtulup cennete gitmek içinmiş gibi pervasızca bu dine iftira satma cehaletinin belki de farkında bile değildir.
-Asıl olan peygamber ahlaklı insanların ortaya çıkması için ki tüm insanlığın  rahatı için  İslam'i kurallar uygulanır. Ben peygamber ahlakını tamamlamak üzere gönderildim(geldim) Hz. Muhammed AS.
-Duasında; sadece Müslüman'lar ve vatan evlatları için dua etmek farzdır. Tüm insanlık için dua etmek çok çok nadirdir.
-Peygamberleri, Ashab-ı Kiramı RA  hep sefalet çile,  eza, meşakkat içinde gösterip insanlara acındırarak anlatır. Hem de kendisi cahilce  iki gözü iki çeşme hüngür hüngür  ağlayarak insanları duygulandırarak duygu sömürüsü yaptığının belki farkında bile değildir. Sanki Allah (C.C) onlara dünyada  hiç afiyet vermemişte hep bu çileli hayatı tasarruf ettirmiştir.Ne büyük bir iftira!! Öğrenci Yanıtları

5.Bilimin süper egolar(istemler)ına karşı koymak için çok kuvvetli  ve inandırıcı kanıtlarınız olmalıdır. Önermesinin gereksizliğini gerekçeli ret ediniz..
İpucu;güneş ışığını kullanarak enerji üreten  bitkiler mi bu özelliği itibarıyla daha çok evrimleşmiş yoksa fosil ve ikinci derecede aktüel besin zinciri enerjilerini kullanan hayvanlar mı  daha çok evrimleşmiş kabul edilmelidir? Neden?Öğrenci Yanıtları

6.Yontma Taş, Cilalı Taş Devri... Vb insanları ve günümüze dek uzanan benzeri insanlar ruhsuz ve akılsız doğal  ya da Tarzan ahlaklı insandırlar. Cennetten dünyamıza indirilen Âdem AS ve yeryüzünde türeyen zürriyeti... Vb benzeri insanlar hem doğal hem de akıla ve ruha sahip peygamber ahlaklı insanlardır. Önermesini gerekçeli çürütünüz.
İpucu;doğal insanın işletim sistemi hayvanlardaki gibi zekâ ve sanal-nesnel nefsine tabii Doğal (vahşi) işletim sistemine sahiptir. Âdem AS' da ise bedensel olarak hem Doğal (vahşi) işletim sistemine sahip hem de fazladan doğa ötesini akıl edebilen Akıl, ruh ve vicdan işletim sistemine sahip olabileceğini düşünün. Öğrenci Yanıtları

7. İnsanlar hayvanlaşınca(doğallaşınca)  doğal döngüye ve çevredeki tüm yaratıklara en tehlikeli aşağılık yaratık sıfatını taşırlar.Önermesini gerekçeli çürütünüz.
İpucu;19. ve 20. YY'IN teknoloji makineleriyle leşe konmuş bir aslan misali üzerinde gelecek nesillerin  yaşayacağı  yer küresinin asli beden dokusuna ait ; gazını,  yağını içiyor ve  bedenini liyakatsiz  eritiyor.Öğrenci Yanıtları

8.Verdiği dersi veya dersleri hayat döngüsü ve yaşadığı fiziksel-toplumsal çevrelerle ile ilişkilendirmeyen eğitimci öğrencilerini verdiği derse yem eder. Ters durumda ise dersi öğrencisine yem eder. Önermesi neyi vurgulamaya çalışıyor? Eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

9.Öğrencilerin öğrenmede öğretim yöntemlerine olan yatkınlığını belirlemek için nasıl bir yol izlerdiniz?Öğrenci Yanıtları

10. İsteyen yanıtlayabilir tercihe dayalı soru
A- Farz edelim ki bir zat sizin kafanızın normlarına göre değil siz onun takdiri halinde olduğunun bilincindesiniz ve bu kesinse; bu zattı tanımak için ona karşı nasıl davranmalısınız?
B- A- Farz edelim ki bir zat sizin kafanızın normlarına göre değil siz onun takdiri halinde olduğunun bilincinde değilseniz ve bu kesinse; bu zattı tanımak için ona karşı nasıl davranırdınız?
Öğrenci Yanıtları

11. İsteyen yanıtlayabilir tercihe dayalı soru
A-Allah (C.C) evcil hayvanların veya doğal hayvanların insanı kurallarına tabii olma (teslim olma) mesafesinde bulunmak arasında ne fark vardır?
B-Allah (C.C)  teslimiyeti  ya da güven olmayan  insan nefsi hangi kategoriye girer?
İpucu;evcil hayvanların kader çizgileri ile doğal hayvanların kader çizgilerinin doğal vahşet ve tehlikeler(av avcı-can pazarı) içindeki konumlarının özgünlüğünü ve farkındalığını anlamaya çalışın.
-Allah (C.C) inanan bir insanın hangisine benzer tercihlerle liyakatli yaşaması gerektiğinin farkındalığını anlamaya çalışın.Öğrenci Yanıtları

12. İsteyen yanıtlayabilir tercihe dayalı soru
A-Saldım bayıra doğa kayıra,
B-Saldım bayıra insan kayıra
C-Saldım bayıra Rabbim kayıra,
D-Saldım bayıra ceddini/ceddi kayıra... Vb
koşullarındaki 3 yaratığın ve 3 insanın yaşam döngüsü ile kader çizgisi arasındaki ilişkiyi açıklayın.
İpucu;kafasına kurşun sıkıp ya da herhangi bir şekilde intihara kalkışan bir zatın kader çizgisi ve tercihi arasındaki ilişki A,B C ve D önermesiyle mukayese ediniz.Öğrenci Yanıtları

13.Damlaya damlaya göl olur. Tasarrufla damlaya damlaya göl israfla sel olur. M.A. Evren DEMİRKUŞ 2009 Özdeyişlerin eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

14.Doğru bildiklerimizin ve hayata doğru uyguladıklarımızın alimi (bilgini) tersinin de cahiliyiz (bilmeziyiz) M.A. Evren DEMİRKUŞ 2009 Özdeyişin eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

15.21.YY' da insanlık öncelikle ortaya çıkardığı teknolojiler, ürünler, insanlar… Vb sonuçların düşünce, üretim ve uygulamalarının kıblesini verimli ve israfsız sonuçlara dizayn eden (tasarlayan) eğitim, öğretim ve teknolojileri geliştirmeyi başarırsa geleceğini uzun vade de garantilemiş olur. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu; yanlış eksik atasözleri vecizeler, özdeyişler… Vb‘nin daha mantıklı ve doğru alternatiflerini geliştirmek ya da revize etmek.
Özgün ve doğal olan yararlı tüm kültür ve lisanları asimile etmeden yani özgünlüklerini yaşatıcı ortak payda alfabe, dil lisan ve kültürlerle dizayn etmek (tasarlamak).
Üretilen ambalaj malzemelerinin daha kullanışlı ve israfa yol açmayan (Ör, bir katı yağ kutusunun kenarları sivri olduğundan içinde yağ kalıyor ve israf oluyor ya da meyve suyu kapaklarının düzensiz oluşundan dolayı bardağa dökülürken sıçraması ve içinin tam boşalmaması vb…) şekilde yapılması
Peygamber Ahlaklı insan yetiştirmeye öncelik veren eğitim ve öğretim ve yönetim sistemleri geliştirmek ve uygulamak.Öğrenci Yanıtları

16.Sizce cetçilik, şovenizm ve milliyetçilik akaidi arasında ne fark vardır?

İpucu;fert, kurum, toplum… Vb zamanında yeterince aile ve kavim sevgisine doymamışlık, yeterince takdir edilmemişlik, horlanmışlık veya takdir edilmeye susamışlık… Vb ilişkilendirmeye çalışın. Öğrenci Yanıtları

17.Siyonist, radikal dindar, Mümin arasında ne fark vardır?
İpucu;dindeki insanlığın ortak payda menfaat önceliklerinin kıblesini  kendi şahsının, ceddinin veya ırkının menfaatlerine çevirmek için dini malzeme yapmak veya  ceddinin menfaatlerine dindeki insanlığın ortak payda menfaatlerini asimile ettirmekle ilişkilendirmeye çalışın.Dinde fıtrat cahillerini ve karşı fıtratlara doğru empati/eşduyum (duygudaşlık)  duymama cehaletiyle meşhur insanlar olabileceği ilişkilendirmeye çalışın.Öğrenci Yanıtları

18.Aslını övmek, Aslını gizlemek, Aslını inkâr etmek, Aslını yermek ve Aslını eleştirmek; önermeleri;
A-Hangi koşullarda mubahtır?
B-Hangi koşullarda bölücülüktür?
C-Hangi koşullarda ayıptır?
D-Hangi koşullarda suçtur?
E-Hangi koşullarda günahtır?

İpucu;neden peygamber ahlakı abidesi insanlar bu afattan uzak durmuşlardır? Birisi size karşı yaptıklarıyla övündüğü zaman kendinizi nasıl his edersiniz? Hangi duygularınızı motive eder? Siz o insan kadar o işte yeterli fıtrat, zekâ ve yeteneğe sahip değilseniz, ya da aynı olanaklara sahip değilseniz üstünüze iyilik ona her zaman size karşı kendini övme hakkını verir mi? Bu mantığı siyasilerin; iktidar muhalefet şeffaf politika diye toplumun gözü önünde liyakatsiz gösterişli her an oy kapmak ve daha üstün yetenekleriyle ayakta olduğu çığırtkanlığını yaptıklarına dikkat ediniz.
Asil insanlar, akıllı krallar, akıllı imparatorla… Vb peygamberler toplumları yönetirken hangileri peygamber ahlakı kurallarına en çok itaat ederdi? Bu gün yönetenler mi(iktidar ve muhalefet) topluma peygamber ahlakı örneğidirler yoksa toplum mu sukutu haliyle yaşarak bir yerlere duş çekiyor?Kendisiyle, milletiyle, diniyle, yaptıklarıyla veya herhangi bir şeyle kasten gösteriş yapmak ve övünmek tahrik edici bir düşünce ve ahlak yanılgısıdır. Demirkuş 2008.
Bazı koşulların, sistemlerin, rejimlerin ve yaratıkların şerrinden emin olmak için aslını gizlemek, yalan konuşmak mubahtır. Ör. geçmişteki demir perde ülkelerinin katı yönetim biçimlerini düşünün. Ama hür olduğu halde menfaati için aslını inkâr, aslını yermek, yalan konuşmanın çizgisini karıştırmamak gerekir.
Ben Arab'ım ama Araplardan değilim. (hadis). Her Müslüman doğal aslından (kökeninden) İbrahim AS'IN milletini tercih ettiğine dair salavat-i şerife getirir. Ya da her namaz kılışında Allah (C.C) yalvarır beni İbrahim AS'IN milletinden eyle diye.
Aslını inkâr edenler bizden değildir.(hadis)
Bu davranışları, eylemleri ve tepkileri önce bir aileye sonra bir kişiye indirgeyerek yaşantınızdaki benzerliklere güncelleyerek ya da benzeterek anlamaya çalışın.
Bu davranışları, eylemleri ve tepkileri gerekirse psikiyatra, eğitimciye veya psikologa sorun ya da danışın. Bir fert, toplum, devlet, kral, padişah… Vb insanlık huzurunda neden bu kadar övünür! Allah (C.C).'HUN, peygamberlerin, alimlerin övünmeye diyetle yaklaştığı (belki de toplumsal tufanları ateşlemek, farklı fıtrat ve fırsatlara sahip insanları tahrik etmemek, için... Vb) bir konudur. Liyakatli ve haklı övünmelerden daha çok kendini, yaptıklarını, ceddini, geçmişteki kavmini, geçmişteki yaptıkların empoze ederek met etmesini düşünün.Mezar taşlarıyla her zaman iftihar edilmez. Onlar için her zaman rahmet okunur ve dua edilir. Tüm insanlar, toplumlar, devletler ve uluslar bu övünme yarışına girerse ne olur?Tarih kitapları hep zaferleri kazanan ve kayıp edenleri nasıl anlatır? Kaç namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), asil ve şerefli  kişi tarih kitaplarının doğru yazdığına namusu şerefi inancı, imanı, kitabı üzerine yemin eder? Kime güveneceğiz? 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, Öğrenci Yanıtları

19.Bir fert, toplum, millet, devlet… Vb kendisini met edenlere mi güvenmeli? Mat edenlere mi güvenmeli? Sevenlere mi güvenmeli? Pat edenlere mi güvenmeli? Kime güvenmeli?
İpucu;önce met et, sonra severek gönlünü fethet, daha sonra okşa hazıra alıştır en sonunda yokuşa yokuşa sür pat et.Demirkuş 2009. Bir ferdi, toplumu, milleti, devleti… Vb kendisini eksik, yanlış tanıması-tanıtılması ihaneti ile ilişkilendirin.Dostları gerekirse acı söylemelidir!! Öğrenci Yanıtları

20. İsteyen yanıtlayabilir tercihe dayalı soru (8 tane soru karşılığında seçmeli soru).
A-Siyonist olduğunun farkında olamayan Siyoniste ne denir? Siyonist olduğunun farkında ancak  Siyonistliğini kabullenmekte sıkıntı çeken ya da görmezlikten gelen Siyoniste  ne denir?
İpucu; cahil Siyonist, inat ve gururlu Siyonist kavramlarını bir arada düşünün.
B-Toplumsal, insani evrensel kurtuluşu ve geleceği sadece ceddinin izine endeksli aramak doğrumudur?
İpucu;her şeyi (inancını bile) ceddi öncelikli, endeksli tanıma ve tatbik/uygulayış liyakatsizliği veya hastalığı ile ilişkili düşünün.
C-Müslüman'ların fert. Toplum, devlet… Vb bazında;
Milli veya ulusal yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları ile dini yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları arasında en liyakatli ilişki nasıl olmalıdır?
İpucu;Ben Arab'ım ama Araplardan değilim (hadis). Aslını inkâr edenler bizden değildir. Aslı ve doğal kökenleri övünmenin ve onların geşmişine endeksli yaşamayı istemenin liyakatsizliğini salavatı şerefeyi her namazda getirmenin arasındaki liyakatsizliği ve abesi görmeye çalışın.
D-
Fert ve toplumsal bazda;dini değerleri(farzları-sünnetleri) milli değerlerine köleleştirenler veya asimile edenler Siyonistleşirler. Yararlı milli yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını dini yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına tamamen eritenler yok olur. Önermelerini gerekçeli ret ediniz.
İpucu;Dini mezhepler yararlı fert ve ulusal fıtrat özgünlükleri yok etmemek ve dinde verimli kılmak için vardır.tıklayın
E-
Bir toplumun yaşam döngüsündeki radikal bileşenlerini çelişkilerinin-uyuşmazlığının tarihte ceddinin üzengisini öpmek için sıraya giren onlarca Avrupalı Krallar olduğunu iddia eden milli görüş lideri bir büyüğü daha siyasi affının arifesinde İran'a davet edilmek üzere iken medyanın kameralarından duyduk.
-Müslüman üzengi öptürmekle yapmış olur? Bu davranış itibariyle korkunç bir toplumsal cehalet tufanıdır. Başka yönleri ve iyi davranışları olmazsa bir pire için bir yogana iftira ve yakılmaz olmazı hatırlatır.
-Hemen her türlü; pisliği, bölücülüğü, edepsizliği ve liyakatsizliği özgür habercilik diye toplumun televizyon-gazete menüsüne servis eden liyakatsiz medyadan duyduk.
Büyüklerimizin din konusunda söylediği yanlış şeylere hatta bilmeden Siyonizm'e bile bazen kayan davranış eylem ve sözler sarf ediyorlarsa yaptıkları iyi şeyler hatırını dikkate alarak nasıl tepki göstermeliyiz?
İpucu;İnsanın can korkusunda Allah (C.C) inkâr etme, Yalan konuşması bile mubah olduğunu düşün.
Peygamberi (Rahmani/İnsancıl)miz milli görüşçümü idi?
Peygamberi (Rahmani/İnsancıl)miz Arapların milli din görüşünü mü savunurdu?
Bir lokma iftar parasını ödetmemek için sözde alimleri toplayıp devletin tüyü bitmemiş yetimlerin parasıyla iftar edeyim/ettireyim derken buna tepki irtica geliyor diyip ihtilal yapanlar. Dini devletin her şeyinden ayırmak isteyen bölücü radikal laikliği savunanlar, en doğru yol radikal milliyetçiliktir diye dayatanlar, radikal komünizmi ya da demokratik solu savunanların sebatı, hümanizmi savunanlar, radikal dindarlığı savunanlar, devletçiliği savunanlar, Batılı ve Avrupalı olmayı hatta batı ile bu konuda Katolik nikahı yapmaya karar verenler… Vb oluşturduğu siyaset curcunası ve hayatın dinamik anaforlarını yaşayan çocukların, bayanların, halkların... Vb hayata anlam vermekte apışıp kaldığını ve ne olduğu belirsiz bir hayat döngüsü bilincinde yaşadığını düşünün.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

F
-İslam dininde deklere edilmesi mutlak haram ve nükleer bombadan daha tehlikeli;sır, gizem ve bilgileri tarih boyunca dini yayıyoruz cehaleti belki de ihaneti ile İslam'ı deşifre etmeyi şöhret, gösteriş, huy ve hüner haline getirip ilimin liyakatsiz kişiliklerin, fert ve toplumların eline geçmesine neden olan;fert ve toplumlara ne denir?
İpucu;domuza incili altın gerdanlık dizmeyi reva gören liyakatsizlikleri düşünün.

G-Siyonizm ve şovenizmle ceddine doğru yol alış;fert, toplum, devlet ve insanlığı mağara dönemi cetler ve en nihayet evrim hapishanesinin metriksindeki hayvanlara kenetleyerek yozlaştırıp insanlığını eritir, cüceleştirir ya da yecüc-mecücleştirir. Önermesini gerekçeli ret ediniz.Öğrenci Yanıtları

21
.-Bir insan siyasette çok samimi, dürüst, kapasiteli ve bilgili olabilir.
-Bu samimi insan bir süper gücün devlet başkanı da olabilir.
-Ancak süper gücün Doğal (Vahşi) Demokrasi sistemi ve menfaat farzları ön planda oldukça peygamber bile bu tezgaha girse ahlaken ahlaksız olmaktan yakasını kurtarması olası değilse bu güzel insanların bu sistemlerin farzlarını değiştirmeye gücü yetmedikçe her türlü insan bu sistemin farz ve sünnetlerine yem olmaya mahkûm olup kayıp olup gidecekler.
-Sistem kendini geleceğe taşımak ve yaşatmak için her türlü insanı eritip yiyip bitirdiğini kanıtlamıştır.
-Sistem bu güzelim insanları çok yüzlülüğe zorluyorsa ve  var olan dürüstlüğünü de  edepsizliğini de kötüye kullanmak ve harcamak zorunda kalacaktır.
-Açılan zorunlu  zayıf noktalardan çökertilip, olmadı yeni birisini seçin avutmacısı.Önermesini gerekçeli ret ediniz.Öğrenci Yanıtları

22
.A-Tarihte ülkesini, kurumlarını... Vb birimleri karın tokluğuna veya kamu maaşına yönetmiş liderler, vekiller vardır. Parti(azınlık) Doğal (Vahşi) Demokrasisinde ender liderler; bir maaşını veya tüm servetini halkına bağışlamıştır. Kaldı ki, akıllılar/asiller bu asır parti(azınlık) demokrasisi ile gelip halkını yönetmeyi hiç denemeyi bile düşünmemişlerdir belki. Acaba parti(azınlık) demokrasisi; dilencilerin, yağmacıların, cimrilerin, kumarbazların, kopukların, şovenistlerin, Siyonistlerin ve inat sahiplerinin ortak payda egosunu tatmin ve mevkii için oy dilenerek; halkının(çoğunluğun) parasını-güvenini-gücünü-inancını talan ederek yani insanların kalplerini, güvenlerini talan için; siyasetle kılıfını hazırla, sistemle ortalığı muzırla, bir yere geleyim dereken; siyonistlere ve kapitalistlere kendini kullandıran bir avuç roma ahlakı sahiplerinin inisiyatifinde bir rejim sistemi olabilir mi!? Parti(azınlık) demokrasisinin tam versiyonu kime/lere kısıtlı versiyonu kime/lere çalışır?
İpucu
:kandırmak, ümitlendirmek, halkı tanımak, propaganda, yalan, dolan... Vb sözler yargılanmaz. İnsanın, dünyanın ve doğanın bu demokrasi ile vardığı doğal-yapay döngüler kaosu veya sonuçları (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) açısından düşünün.Peygamber Ahlaklı insan, doyumsuz kapitalistler, kullanılan cahiller, Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet, zaruret(rahmani-insani birliktelik), adalet ve akla değer verilmeyişinin liyakatini bir arada düşünün.
Acaba gücümüz halk ve millet işimiz insanlığı talan ve illet olmasın!!
B-Siyasette konjonktürün akÂdemik jokeyleri kimlerdir? Hangi özellikleri taşırlar? Ne zaman ortaya çıkarlar? Toplumda, kurumlarında ve toplumsal ilişkilerde;cahilleri kullanıp nasıl zihinsel-toplumsal tufanlar (tsunamiler/depreşimler) yapıp-karıştırıp, talan ederler, nasıl bırakıp kaçarlar ve kendilerini unuttururlar? Sonra tekrar talan için hangi vizyonlarla ortaya çıkarlar? Onları neden unutmamamız gerekir? Toplumun zihinsel bağışıklık sistemini geliştirmek için;onların hem heykellerini dikmemiz, hem de kuduz ahlak ve cehalet aşı stoku olarak gelecek nesiller için klonlamamız gerekecek? Neden bunları takip etmek, kara kutularını ele geçirmek ve kuduz ahlak aşısı için klonlamak akıllı insanların ve insanlığın büyük erdemli görevi olmalıdır? 1, 2, 3 Soru önermelerinin eksik ve yanlışlarını yazınız. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1011, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18,19, 20
İpucu
;yurt içi-yurt dışı iktidarları ve kurum yöneticilerini icraatlarıyla terk edişlerini ilişkilendirmeye  çalışın
.Öğrenci Yanıtları

23. İ
steyen yanıtlayabilir tercihe dayalı soru
A-Hangi asır veya dönemde, Allah (C.C) gönderdiği din ehli bütün dinlerin hakikatinin zamanında geçerliliği konusunda ittifaka varacaklar? Yani eski din ehli İslam'iyetinde Allah (C.C) gönderdiği din olduğunu kabullenecek ve tüm insanlık inanç birliğine gidecek?
B-Bu konuda bildiğiniz hadis var mı?
C-Asrımızda ki inanç birliğine gidişatla bu dönem ve asır arasındaki ilişki samimi mi yoksa sahte bir siyasi ortaçağ engizisyon ya da sıfırın dengesine üfleyen bir Bizans
oyun mu? Gerekçesini yazınız. Öğrenci Yanıtları

24.El elden üstündür arşa kadar?! Denk eller!!
El elden güçlüdür arşa-her yere kadar! Demirkuş 2009
El ele emanettir arşa kadar-her yere kadar!! Demirkuş 2009
El elden mütevazidir arşa kadar veya her yere kadar.Demirkuş 2009
A-Yöneticiler (fert, toplum, devlet, millet… Vb) hangisini nerde uygulamalıdır?
B-Hangi önerme ve önermeler doğada hangi koşullarda uygulamada çalışır ya da işler?
C-Hangi önermeler insani, hangileri hayvani ve hangileri hem insani hem de hayvanidir?
İpucu;Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet Hayvanlar için, Zaruret (Rahmani/insani birliktelik) İnsan için, güçlülük, üstünlük, emanet ve mütevazilik kavramlarını düşünün.
Öğrenci Yanıtları

25.Canlının  en küçük yapıtaşı; kendi benzerini verebilen en az bir organik kılıfla çevrili üretken ve aktif genlere sahip sistemlere denir. Önermesini gerekçeli ret ediniz.Öğrenci Yanıtları

26.Âdem AS'DAN sonra kâinat insanın Bâtıni kalbinin bir parçası oldu. Âdem AS'DAN önce her nesnel yaratık kâinatın bir parçasıydı kâinatı aşamazdı ve  halen öyledir. Önermesini gerekçeli ret ediniz.
İpucu;Yere göğe sığmadım kulumun kalbine sığdım. (hadis), Allah (C.C)  Hz. Muhammed AS kalbini sıkıştırıp, temizledikten sonra açıp için  Kuran-ı  Kerimi yerleştirdiğini bildirmişidir. (Ayet)Bilgisayara ağ üzerinde işletim sistemini yüklemeyle ilişkilendirmeye çalışın.Öğrenci Yanıtları


27.Alimlerin birinci derecede görevleri, asrın değişen koşullarında İslam dininin kurallarını hayatına uygulayıp değişen koşullara geliştirdikleri uyum, kıyas ve tepkileri dindeki gerçeklere dayandırarak hepsinin kıblesini İslam'iyete ve Kuran-i Kerime bağlamak ve çevirmektir.  Önermesini eleştiriniz.Öğrenci Yanıtları

28.A-Neden gerçek erg olarak Bâtının himayesinde ve tasdikinde Ortadoğu ve çevresinde geçmişte ve bugün kısmen safkan din, millet halk devletleri ısrarla teşvik ve motive edilirde kendileri siyaseten herkesi globalleşmeye davet ederler?

B-Neden bazı bölgelerde savaşla ve zorlada geleceğin Büyük Ortadoğu inşası için demokrasiyi kayıt ederler ve kabul ettirirler?
C-Saf kan din, zümre, azınlık, toplum, millet, kavim… Vb devleti olursa ne olur? Geçmişte ne olmuştur? Gelecekte ne olacaktır?
D-Bu durum bu asır bu saflık mantığı millet ve halk kavramıyla özdeşleşirse o milleti veya halkı soysal kangrene götürür? Önermesini gerekçeli ret ediniz.
E-Bâtının bu orta doğu kavimlerini veri elde etmek için rejim arama deneme kobayları gibi kullanma amacı ne olabilir? Bu batıya bir iftira olabilir mi?
F-Gerçek dostlar gerekirse bazen acıyı söylemeli. Önermesi doğrumu neden?
İpucu;peygamber döneminde her devirde her ırk, halk, dinde insanlar bir arada yaşamayı başarmışlardır. Padişahlık, şahlık, krallıkların halktan izole ve tehlikede yaşamalarını ve orta doğudaki stok krallık ve azınlıklara ait kurdurulan devletlerin gelecekteki kuşatılan akıbetlerini düşünün. Öğrenci Yanıtları

29. İsteyen yanıtlayabilir tercihe dayalı soru
A-İslam'da ifrat ve tefrit nedir?
B-Akşama kadar dini farzlarla ve sünnetlerle meşgul olup, çalışmayı sevmeyen toplumun verdiği sadakalarla ve bağışla ya da dilenerek geçinen insan ne denir ya da dini vecibeleri tiryakilik ve meslek edinerek hayata uygulayacak uğraşıya gerek duymayanlara ne denir?
İpucu;Dinin hayatla harmanlanışının liyakati ve gereğini düşünün.  
-Akşama kadar zikir yapmayı ve sema yapmayı ya da her gün oruç tutmayı, riyazete girmeyi, işkenceye, ızdırap çekmeyi, bir hırka bir lokmayı tiryakilik ve şöhret haline getiren  insanların geçmişte ve bu gün var olabileceğini düşünün.
-Hint fakirlerinin riyazetinin İslam'i diye yakıştırmasını düşünün.
-Siyasi, düşünsel ve/veya nesnel mazoşist ve siyasi, düşünsel ve/veya nesnel sadist genlere ve fıtratlara sahip insanların dinde icraatlarını kendini dövmekten, dövünmekten zevk alan ve seyir etmekten hoşlanan insanları düşünün.
-Dünyası için ahreti, ahreti için dünyasından vazgeçenler bizden değildir.(hadis).
-Hatta tarihte her peygamberin geçimini sağlamak için mutlaka  ya mesleği ya da ticaretle uğraşırdı.
-Ahtapot doğal alandaki renkler niye taklit ediyor ya da niye kral yılanını veya aslan balığını taklit eder.
-Ayılar kutupta neden beyazdırlar.
-İnsan hayat döngüsünde ürettiği enerji nereye enjekte ediyorsa ya da ikram ediyorsa doğal olarak oradan feyizlenerek ahlakını geliştirir.
-Yani ürettiği haya enerjisi tamamen doğaya veya doğal yaratıklara doğru ise kişinin ahlak feyzi vahşidir.
-Bir insan peygamberi samimiyetle  taklit ediyorsa peygamber ahlaklı olma  olasılığı çok yüksektir.Öğrenci Yanıtları

30
.Sanki kâinattaki;
-Bütün kötülüklere galip en az bir iyilik,
-Bütün şerlere ve şirretlere galip en az tek hayır ve hayırlı,
-Tüm haksızlıklara ve haksızlara galip tek en az haklı ve hak,
-Tüm zalimlere galip en az tek âlim,
-Tüm hastalıklara, dertlere şifa olacak en az tek derman,
-Tüm edepsizliklere ve edepsizlere galip en az tek edepli,
-Tüm cahil ve zorba güçlere galip en az tek âlim ve haklı güçlü,
-Tüm öldürülenlere hayat verecek tek diri… Vb vardır.
Önemli olan sabretmenin hakikatini kokuşturmadan liyakatli ölümü de göze alabilme cesurluğudur. Ya da liyakatli sabır ve peygamber ahlakı hayat döngüsüne ve uygulamalı ilmine sahip olmaktır.Önermelerini  gerekçeli ret ediniz.Öğrenci Yanıtları

31. İnsanın hangi kişilik boyutu veya boyutları tüm boyutları ve tüm enerji hallerini izah etmeye, kavramaya ve doğru duygudaşlığa (empati/eşduyum duymaya) uygundur? Öğrenci Yanıtları

32.A-Laf ustası iş (yapmam) hastası insanlara ne denir?
 Sürmeli Demirkuş 2009
B-Eylemsiz-işsiz tefekkür ve tefekkürsüz eylem ve iş  yapan insanlara ne denir? Öğrenci Yanıtları

33.
Siyonizm ve şovenizmle ceddine doğru yol alış;fert, toplum, devlet ve insanlığı mağara dönemi cetler ve en nihayet evrim hapishanesinin metriksindeki hayvanlara kenetleyerek yozlaştırıp insanlığını eritir, cüceleştirir ya da yecüc-mecücleştirir. Önermesini gerekçeli ret ediniz.Öğrenci Yanıtları

34.Liyakatsiz övünenler cüceleşmeyi (yecüc ve mecücleşmeyi), Liyakatli övünen insanlar yerinde saymayı ve mütevaziler yücelmeyi hak edenlerdir.Demirkuş 2009 Önermesini gerekçeli ret ediniz.Öğrenci Yanıtları

35.Sadece bizi met edenlere ve  fethedenlere değil birazda bizi pat ve mat edenlere kulak asmamız gerekir. Önermesinde ne demek isteniyor? Öğrenci Yanıtları

36
.Neden matematiksel alfabede yani rakamların hemen her kombinezonunda genel olarak mantıklı bir anlam ve ifade sunumu varda lisan alfabesinde ve doğal canlı alfabedeki harflerin her kombinezonunda mantıklı bir anlamı ve ifade sunumu yoktur?
İpucu;
Canlıları genel yönetici yapı taşı alfabesi DNA ve canlıları genel kısmi yönetici yapı taşı alfabesi RNA'nın yapıtaşlarından rastgele DNA ve RNA zincirleri üretirseniz bunlardan çoğunun karşılığı gerçek hayat bulamayacaktır ya da gerçek hayattaki karşılıkları ölüdür veya yoktur.
-Periyodik cetveldeki elementlerin sembollerinden ve rakamlardan rastgele bileşikler yazın bunlardan çoğunun gerçek hayatta karşılığı bulunamayacaktır ya da gerçek hayattaki karşılıkları ölüdür veya yoktur.
-ABCDEFGĞ………XYZ… Vb Vahşi alfabede rastgele kelimeler ve cümleler üretirseniz bunlardan çoğunun gerçek hayatta karşılığı bulunamayacaktır ya da gerçek hayattaki karşılıkları ölüdür veya yoktur.
-Matematikte;0123456789... Vb rastgele kombinezonlar yazın bunlardan çoğunun karşılığı bizde bir anlam taşır ya da gerçek hayatta karşılıkları diridir veya vardır.
-Matematiksel yazı dilinin daha evrensel ve iletişimi kolaylaştırdığına dikkat ediniz. Bu yazı dilinin lisana dirilişini düşünün. Bu mantıkla evrensel yapay alfabe ile evrensel lisanı hayata diriltme ve tatbik/uygulayış düşüncesini iç dünyanızda harekete geçirmeye çalışın. Belki de yeryüzünde devlet sınırları erimeye başlamadıkça, insanlık mantıki, tarafsız ve liyakatli ortak;dil, lisan, alfabeye adım atmadıkça insanlık kemale ermeye adım atmamış sayılmalıdır. Demirkuş 2010
-Matematik yazı dilini, toplumsal bazda ortak payda dil ve lisanda iletişim dili olarak kullanmayı hayata uygulamayı düşünün. Örneğin kırmızı elmanın ;matematiksel rakamdizini (barkot) ismi olsun veya koyalım.
-Bilinen tüm dillerdeki kırmızı elmanın isimleri bu rakamdizini (barkot) ismin havuzuna(isim torbasına) ilave edelim.
-Canlılar ve mahsulleri için özgün genetik rakamdizini (barkot)(Özgün DNA Barkodu).
-Cansız yaratıklar için nano, molekül ve atom seviyesinde atomların dizilim özgünlüklerinin barkot(rakamdizin-sayısaldizin) isim olarak karşılıkları,
-Taşınmaz doğal yaratıklar için yerküresi ve uzay konumu Doğal GPRS Barkodu, eşyalar için özgünlüklerinin tanım barkodu mantığı gelecekte daha kalıcı, sağlıklı ve mantıklı evrensel iletişim vaat etmektedir.
-Tüm yaratıkların ve eylemlerin matematiksel rakamdizini (barkot) isim kodlarını 21 YY'DA böyle kodlayıp uyguladığımızı düşünün.
-Konuşulan lisanda da en israfsız sembollerden oluşmuş alfabeyi; matematiksel rakamdizini (barkot) dili ara yüz olarak kullanarak insanlıkta ortak dil birliğine gidilebileceğinden emin olabilirsiniz.

-Evrensel alfabeyle bu kombinezonları üretip,Örneğin,öyle alfabe sembolleri yazalım ki;okunuşları ve ağızda çıkan sesleri temsil eden sembol arasında mantıki bir ilişki bulunsun. Neden bu aşamaya geçmeden geçici olarak matematiksel dil ve lisana benzer dil ve lisan üretmemiz gerektiği konusunda bir yargıya varmaya çalışın ve bundan emin olun.0,1, 2, 3 Öğrenci Yanıtları

OKUMA PARÇASI
İnsanların eğitiminde bilimi ve bilimselliği insanların yararlı özgün yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına uyumlu hafızasına konumlandırmakla, eğitim adı altında insanların yararlı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını bilim farzlarıyla budamak arasında ne fark vardır?
İpucu; ortaçağda eski din ehli bilim bilginleri (bilim insanları?!) laikle dinden men etmiş daha sonrada bilim bilginleri (bilim insanları?!) ortaçağ zihniyetini laikle haklı olarak egale etmiştir.
Bilim ve bilimselliği Müslüman'ların; yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb pozitif değer yargılarına uyumlu ve ilişkisel hafızalarına konumlandırarak uygulanan bir öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi düşünün.
Deneyimsel Çıkarsayış ve Çözüm Önerileri;dünyadaki tüm alfabe dilleri vahşi-doğal-rastgele-maksatlı… Vb hercai ürünü ve sonucudur. Demirkuş 2009
-Allah (C.C) gönderdiği suhuf ve kitap dilleri hariç;Dünyada hiçbir dil ve lisan tamamen insanın mantık, akıl örgüsü üzerine yaratılmamıştır. Bu doğal alfabe, lisan ve dil oluşumuna sonradan mantıki kurgular bu vahşete giydirilerek ilave edilmiştir ya da insani mantığa dayalı disipline edilmeye çalışılmıştır. Tüm dillerin ortak payda insani ve mantıki ıslahata ihtiyacı vardır. Her asır bilimselliği ve bilim dilinin ortak paydasını doğal hükümranlığının ürünü devletlerin dillerine emanet etmek; israf, haram, cehalet hatta insanlığa ihanettir. İnsanlığın cahil kalmasının ve toplumsal iletişimdeki yanılgıların baş kaynaklarında biriside tüm toplumsal dil ve lisanların doğal oluşundan kaynaklanmaktadır. Bilimin özgürlüğünü Doğal dillerin hükmüne emanet israf ve haramdır. 19. ve 20. yüzyılın canilerini yetiştiren deccalı kavimlerin birlik ve beraberliğin enkaz ve kaos zihniyeti 21. yüzyılın ve geleceğin mimarları olmamalılar ve olamazlar. Olsa olsa 21. YY'LIN içinde özel ve ders verici bir zihinsel kabre girmeyi hak eden şer, şirret, kanlı deccale malzeme cani cahil kavimleri olmalılar.
Sizi kavimlere ayırdık ki tanışasınız diye Ayet vardır.
Matematiksel rakamlar ve iletişim lisan insanın güdük bir mantık ürürünü sayısal alfabedir. Bu mantıktan ve düşünsel kurallardan hareketle; eğitim sistemlerinde mantıksal-düşünsel-zihinsel çimlendirerek algıda değişmezlik kuralına en uygun hareketle önce bilimsel iletişimde geçici olarak matematiksel barkot dilini kullanmalıdır. Demirkuş 2009
Örneğin ülkelerin isimleri yerine Doğal GPRS koordinatları, nesnelerin, canlıların, şekilsel parçalarındaki nicel, nesnel, yarı nesnel özgünlüklerinin matematiksel barkot dilinin kullanılması.
Soyut kavramların özgün tanımlarının ortak payda nitel-nice-yarı nicel... Vb özgünlüklerinden geçici olarak matematiksel barkot isimleri türetilmelidir.
Sonra her dildeki çoğu şeyin yazılı karşılığında mutlaka uluslararası barkot isim karşılığı bir sembol ilave edilmelidir. Bu barkot sembolüne tıklananınca internette o kavramın tüm dillerdeki karşılığı harf sırasına göre verilmelidir.
Bu iletişim mantığının emeklemesinin mayalanması sonrası evrensel alfabe ve lisanın uygulamasına geçilmelidir. Bu eylemler mutlaka insanlığın uzaya açılmadan önce gerçekleşmesi farz olarak gözükmektedir. Demirkuş 2009
Yazılı ve sözlü her kavram, kavramisim, isim, deyim, özdeyiş, vecize, düşünceyi ifade eden her şeye eleştirel gözle bakılmalı ve en mantıklı-liyakatli alternatifi geliştirilmelidir. Ör.elmadan daha mantıklı alternatif isim ve kavramlar üretin.
Çok özel haller hariç, her kavram, kavramisim, isim, deyim, özdeyiş, vecize, düşünce üretirken veya düzenlerken;düşünsel ve eleştirel tercihte, doğal dillerin doğal kurallarına ve hece vezninin akıcı ses-kafiye uyumunun keyfine, zevkine ve cüşuna, akli,mantıki ve ahlaki anlamlar feda veya yem edilmemelidir.
Kavramların listesini kavram kümesi araçları şeklinde hazırlamak son derece önemlidir.
Öyle bir yazılı-sözlü alfabe ve lisan ilişkisi hazırlayalım ki her harfi ve harfleri bir araya geldiğinde, matematikteki rakamlar gibi mutlaka bir veya birkaç mantıklı anlam taşıyacak şekilde dizayn edilmelidir. İnsanların yaşadığı çevrede ya da çevre havuzunda algıladığı her şey duyulardan süzülerek ya da düşünsel olarak üretilerek zihinsel havuza bu bilgi birimleri kayıt edilirken (zihinsel bedene bu bilgiler kayıt edilirken) oluşan havuz yani çevresel havuzla ve zihinsel bilgi birimleri havuzları çok benzerdir. Bu nedenle doğal olarak insanların bilinçaltlarının bir birine çok benzediği için; bu benzer bilgi deposunun zihinsel ve düşünsel dokuları evrensel alfabe ve dil olarak dışa doğru deşifre edilirse insanlığın ortak payda iletişimi algıda değişmezliğe yaklaşmış olacaktır. Var olan sistemdeki hemen hemen tüm (Kuran Dili ve Okunuş Stili/Tecvidi Hariç) kültür, alfabe ve lisanların hepsi yarı doğal oluşu ve algıda değişmezlik ilkesine/lerinede aykırı ya da uzak olması iletişim için çok büyük engeldir. Bu mantıktan hareketle çevremizden ya da çevre ve iç havuzumuzdan ürettiğimiz bilgi birimleri anadil ya da kültür dili, kavramlarıyla kodlanış katmanın farklılığı dilde iletişime engel olmaktadır. Zihinsel havuzda bilgi birimlerinin iletişim amaçlı kültürel dile ait kavramsal olarak kodlandığı iletişim dokusu kavimler arasında çeşitlilik gösterdiği için kavimler arası iletişime engeldir. Bu durum kısmen matematik iletişim sembolleriyle aşılmıştır.


Âdemi (Ortak) Matematiksel Alfabe Oluşturuşun Kuramsal Uygulayışı;
-Tüm alfabelerin her birine ait birer torba hazırlayın.
-Her torbaya  her alfabeye ait yüzer harf-rakam, sembol... Vb koyun.
-Her torbada rastgele eşit sayıda harf-rakam, sembol... Vb çekin ve çıkış sırasına göre dizin ve yazın.
-Deneme sayısını artırarak her alfabenin  harf-rakam, sembol... Vb gerçek hayatta karşılıkları en yüksek olan alfabeleri sırasıyla ortaya koyun.
-Sonuçta matematiğin birinci sırada olduğunu göreceksiniz.

37.
-Sonsuz; Her sonsuz mutlaka ölüme mahkûm bir küme ya da kefen denen geçici bir zaman, mekân ve hız içindedir. Nesnel, sanal ve insani olanaklara dayalı hesaplanamaz boyutlara varabilen sonuçlara ulaşan kavramdır.
-Belki de sonsuz kavramını azcık kavramak için; tüm yaratılmış-yaratılan ve yaratılacak yaratıkların toplam geçici ömürleri boyunca; düşünsel, nesnel, sanal, dijital(hesabi) … Vb tüm faaliyetlerinin ve tersinin bir biriyle çarpımının, toplamının… Vb tüm işlemlerinin hesabı olarak düşünebiliriz. Sonuçta her sonsuz ölüme mahkûm çok büyük ve çeşitli ilişkiler mantığının-hesabının yaratıklarca kolayca ölçülemez sanal, nesnel, düşünsel, dijital(hesabi)... Vb veya tümünün devasa yığınıdır.
-Genellikle hesapla, çalışmakla, uğraşla… Vb sunucuna ulaşılamayan her şeye biz sonsuz deriz.
-Sonsuz başıboş bir kavram değil hatta her başıboş gözüken şeylerde mutlak bir sınır içindedir.
-Her sonsuzun tükendiği bir sınır vardır. Her sonsuz mutlaka bir küme içindedir. Örneğin yer yüzünde ya da kâinatta sonsuz tane yaratık var ama hepsi yer küresi ya da kâinatın kümesi içindedir.
-Her sonsuzun öldüğü bir hudut vardır.
-İstisnalar hariç her tüm sonsuzlar mutlak değerler içinde birer yaratıktırlar.
-Bu devasa kavramın; hesaplanmasına, ulaşılmasına ve kontrolüne ulaşılmayan veya yetişilmeyen yaratık, olay, olgu, süreç, zaman, hesap… Vb her şeye sonsuz kavramını yakıştırırız.
-Döngüsel sonsuz(ekolojik döngüler), mikroskobik (hücresel, fiziksel parçacıklar, elektron, plazma boncukları, ışık demeti... Vb döngüler ve küçülmeler), makroskobik (Ör. yıldız-gezegen döngüleri, kâinatın genişleme boyutları ve büyümeleri) ve devasa matematiksel hesaplar, sonuçlar ve döngüler ( kâinattaki nötrino sayısı ve Pi sayısı)
-Enerjisel, matematiksel, sanal, yarı sanal, boyutsal, nesnel, döngüsel, ilmi, bilimsel, yarı nesnel, hayatsal ... Vb devasalığı, boyutları hesaplanamayan sonsuzlardır. 1, 2, 3,4 Öğrenci Yanıtları
Aynalarda Sonsuz Görüntü 1s
Elmas Sonsuz Değil 1s
Evren Gerçekten Sonsuz mu? 1s
Evrenimizin Geleceği (Sonsuzluk Takvimi)  2s
Matematiğin Şaşırtan Yüzü Sonsuz Sayıda Direnç3s
Matematik Sonsuz 4s
Sonlu ve Sonsuz Sayılar 3s
Sonsuz Sevgilerle 2s
Sonsuz(a) Sevgilerle 2 s
Sonsuzluk 5s

-SONSUZ; Nesnel, Düşünsel, Dijital (Hesabi), Nitel ve Eylemsel... Vb Matematikte Küme Olarak Düşünüldüğünde; yaratıklarca aşılmaz, hesaplanamaz devasallıktaki düşünsel, nesnel, sanal, dijital(hesabi)... Vb tüm yaratıkların-eylemlerin... kümesi veya alt kümelerine denk sayıdır.
-Ebediyet ve Sonsuz Kavramları İlişkisi;
Ola ki hızın sonsuzu aştığı (sonsuz hızın oldüğü), geçici mekânın ebedileşmeye yaklaştığı ve geçici zamanın sıfıra değdiği nokta ebediyettir (ölümsüz hayat). Ebedi hızla sonsuz hız arasındaki çizgi ölümdür. Ya da mekân ın sonsuzu aştığı yani ebediyete yaklaştığı nokta hız sonsuzu aşmış ebediyete yaklaşmış ve geçici zamanın sıfıra değdiği-noktada ebediyet (ebedi zaman) başlar. Bekası yaratıklarca sınırlanamayan, hesaplanamayan ve bilimsellikte yeterince doğru algılanamayan "Ölümsüz Hayat" anlamıyla örtüşen kavramdır. Ola ki bilimsel olarak Hızın sonsuzu aştığı, zamanın sıfıra yaklaştığı tüm boyutların hız tutkalıyla kaynaştığı bir kavramdır Ebediyet. Ebedi hızla sonsuz hız arasındaki çizgi ölümdür.
Allah (C.C) "Baki" Sıfatı himayesinde devasa sonsuzları ve hemen her şeyi (tüm yaratıkları ve ürünlerini) barındıran "Ebedi Hayat-Ölümsüzlük Bahşedilen Her Şey" anlamında kavramdır.
-Bazı yaratıklar Allah (C.C) himayesi ve gücü sayesinde ebedileşecekler. Hep var olan ebedi bir hayata kavuşacaklar. Allah (C.C) gücü her şeye yeter(ayet).
-Tüm varlıklar, Allah '(C.C)'HUN ilmi içindedir. Allah (C.C) hayat verirse ilmindeki o varlık, yaratık (yaşayan varlık) olarak hayat bulur. Değilse ilmin içinde varlık olarak hayat verilmeyi bekler. Geçici (Bilimsel-Sonsuz) ve Ebedi gerçeklerin (Hakikatlerin) metriksileri arasında (Berzahında) bulunuş insan için bir sihir gibidir. İnsan birisindeyken onu gerçek diğerini gerçekdışı sihir sanır.
-Tüm hayat bulmuş sonsuzlar ebediyetin metriksini aşamazlar. Önermelerinden;akla, mantığa, bilme ve dine aykırı olanları gerekçesiyle yazınız.
İpucu; ebediyet ile sonsuz kavramının ayrıcalığını ve anlam farkındalığını pekiştirmeye çalışın. Her sonsuzun akıbeti ölümle sonlanır, ebediyet ölümsüzlüktür. Hız Tutkalı Sonsuzu Aşıp Ebedi Hıza Yaklaşırken, Zaman Sıfıra Yaklaşır ve İçinde Geçtiği Ya da İçerdiği Tüm Sonsuzların Kümeside Ölüm Sınırından Ebediyete Çimlenişe Başlar. Ebedi hızla sonsuz hız arasındaki çizgi ölümdür. Yani ebediyete Yaklaşır.
-Sonsuzdan büyük bir değer; en azında ebedi boyuttaki hayatın ilk basamağına-sınırına ulaşmış değer kabul edilmelidir. Ebediyet tüm boyutların ölümsüzlüğü demektir.
-Ebediyet; kâinatta bilinen ve bilinecek birim veya tüm boyutların(zaman, mekân , yaratık, hız, eylem, sonsuzluk,… Vb) kaynaşık olarak; ölümsüz hayat bulmuş veya ölümsüz ilimdeki yaratılmaya hazır konumunda bekleyen kesintisiz ve kalıcı varlığını ifade eder.

-Nesnel, Düşünsel, Dijital (Hesabi), Nitel ve Eylemsel... Vb Matematikte Küme Olarak Düşünüldüğünde; Allah (C.C) rızasından nasiplenmiş yaratık veya yaratıkların ölümsüz ebedi hayatının kümesini veya kümelerini ifade eden yaratık-mekân -zaman-hayatla ebedi kaynaşmış kavramdır.
38.Geleceğimizi peygamber ahlaklı, bilgin-âlim ve her şeye doğru empati/eşduyum duyan insanların mutlak ve kesin kontrolündeki en güçlü kadroları yetiştiren eğitim sistemleri dokumalıyız ve hazırlamalıyız. Önermesinin sakıncalarını ve eksikliklerini yazınız. Öğrenci Yanıtları

39.A- kâinattaki her şeyi ve teknolojiyi beynimize yansıtsak(asimile etsek), kâinat ve teknolojik beyinli insanlar yetiştirsek, eğitim amacına ulaşır mı?
B-Gerçekten biz insanların beyinlerine kâinatın kanun ve kurallarını veya teknolojiyi asimile edersek yerleştirsek ne olur?
C-Bu tatbik/uygulayış insanlıktan maksimum verimi almak için yeterlimidir?

İpucu; Sonuç ne olursa olsun kâinat ve teknoloji beyinli insanların, peygamber ahlakıyla eğitilmedikçe, doğal insanlar olacağı daha ağır basıyor gibi. Öğrenci Yanıtları 

40.
A-Münafık radikal, kasti radikal ve cahil radikal arasında ne fark vardır?
B-Her türlü radikalizme, radikalistlere ve radikallere karşı;düşünsel, toplumsal, eylemsel ve nesnel bağışıklık sistemlerimiz geliştirmek için nasıl öğretim, öğrenim ve eğitim sistemleri geliştirmemiz gerekir?
C-Sizce din, laiklik, rejim, nasyonalist, bilim, ilim, teknoloji ve batı radikalistlerini ve köktenci cahilleri tedavi için veya ortama zarar vermemeleri için nasıl eğitim sistemleri-yöntemleri geliştirmek, uygulamak gerekir?
İpucu;Radikalister genellikle halden ve fıtrattan anlamaz kökten cahilidirler. Genellikle insanların fıtratlarına kökten yanlış empati/eşduyum duydukları için tehlikeli kökten cahillerdirler. Yani nefis mertebesi kökten cahilidir. Ya da nefsi zalim (nefsi emmare), nefsi âlim (nefsi levame) arasındaki farkın kökten cahilidirler (bilmezidirler).
Öğretim, öğrenim ve eğitimle köktenciliğin (radikalizm), muhafazakârlığın, değişimin ifrat ve tefridin önemini, tehlikesini tarihteki, hayvanlar ve bitkiler âlemindeki örnekleriyle güncellemeye çalışın. Öğrenci Yanıtları

41.Cahiller toplumsal denklemin değişmez sabitleri, münafıklar çok yüzlü ve yönlü değişkenleridirler. Düşünsel ve nesnel olarak herkesin fıtratını kendi fıtrat farzlarına ıslahata ve uyuma kalkışan, zorlayan ve halden anlamaz zararlı radikaller ise düşünsel olarak kangrenleşmişlerdir.Demirkuş 2009 Önermesini gerekçeli ret ediniz.Öğrenci Yanıtları

42
.-Bir şey varsa mutlak gerekli olduğu için takdir edilmiştir veya yaratılmıştır.
-Ya da bazen bu yaratıklar, olaylar, süreçler, olgular… Vb çeşitli etkilere tepki olarak ortaya çıkmaları takdir edilmiştir ya da kaderlendirilmiştir. Önermelerinden emin olun.
A-O zaman radikalizm, cehalet, çevre kirliliği, depremler, toplumsal ve nesnel tufanlar, AIDS virüsü, Kuş gribi virüsü, Kanser hastalığı etmenleri…niye ortaya çıktı veya vardır?
B-Bu zararlı ve işe yaramaz görünen şeyler döngüde olmazsa ne olur? Ör.depremler olmazsa ne olur?
C-Hangi;sonuçların, etkenlerin ve tercihlerin ortak payda ürünleri veya tepkisel olarak ortaya çıkıp insanlara zarar vermektedirler?

D-Bu istenmeyenleri yararlı ya da en az zararlılar olarak; ıskalamamız, hayata katmak için nasıl tercihler yapmamız, yaşama stilleri benimsememiz ve önlemler almamız gerekir? Öğrenci Yanıtları

43.Demokrasinin cadı kazanı içinde  dünyalık siyasi oyunları ve emelleri için  siyasetin ifrat ve tefriti olarak;
A-Ölülerinin kabrine dua ile yad ve şad eden değil de dirileri şikayet için giden ya da dirileri ölülere şikayet eden ve bu konuda şaşalı toplumsal eylem yapan; fert, toplum, kurum, örgüt... Vb ne denir?
B-Tarihte hangi kavimlerde bu seremoni çok görülmüştür.
C-Ölüleri dirilere şikayet eden ve bu konuda şaşalı toplumsal eylem yapan; fert, toplum, kurum, örgütlere ne denir?

İpucu; siyasi ergleri ve emelleri için ölülerin kabrinde rahatsız edilmesi;ölülerden medet umma cehaleti, rezaleti ve edepsizliğini düşünün. Başı sıkıştıkça büyüklerinin kabrine gidip birilerini şikayet etmeyi akıl edenleri  düşünün. Dinde sadece ölümü hatırlamak ve ölülere  rahmet  için Allah (C.C)'HUNDAN  dua ile rahmet dilemek  için kabirler şaşalı olmadan sade bir şekilde ziyaret edilmesi önerilir.Öğrenci Yanıtları

44.Fert, toplum, halklar, devletler bazında değişen kâinat, çevre, nesnel, toplumsal, zihinsel, kültürel, düşünsel... Vb oluşumlara uyum sağlamak için ne yapmamız gerekir?
İpucu;
Uyum sağlamak için;
A-Kendimizi doğru tanımak. Düz ayna mantığı ile tanımak. Yani fert ve toplum bazında yararlı özgünlüklerimiz, fedakarlık sınırlarımız, toplumsal çeşitliliğin gerekliliğine inanarak, değişmezlerimiz ve değişirlerimiz.
B-Değişen koşulları doğru tanımak. Koşulların, özgünlükleri, esnekleri, değişmezleri ve değişirleri.
C-Doğru empati/eşduyum duyma, doğru eşleştirme ve doğru örtüşüm
D-Değişime uyum için fedakarlıklarımızı esnek ve bol tutmak
E-Kendimiz ve değişen koşulları çok iyi tanımamız ve her ikisini doğru eşleştirip doğru empati/eşduyum duymamız ve kendimizi doğru konumlandırmamız gerekir.
Yapabileceklerimiz
A-Bizi aşan değişen devasa (evrimsel ve devrimsel) koşulları kendi farzlarımıza (değişmezlerimize) uydurmaya çalışmamız halinde genellikle helak oluruz.
B-Bizi aşan değişen devasa (evrimsel ve devrimsel) koşullara tamamen kendimizi uydurmaya çalışmamız halinde genellikle yok oluruz.
C-Bizi aşan değişen devasa (evrimsel ve devrimsel) koşulların değişmezlerine, değişirlerine doğru entegre olup ve kendimizi doğru konumlandırarak yaşam döngüsündeki çeşitliliklerimizle, özgünlüklerimizle liyakatli çimlenmek veya yeşermektir. Öğrenci Yanıtları

45.Döngüsel, Değişimsel, Özgünlükler ve Enerji Halleri Boyutları nedir? Bu hallerin ortak paydası nedir? Öğrenci Yanıtları

46.A-Öğrencilerimizin bildiklerine doğru empati/eşduyum duymak ve onları doğru tanımak amacıyla (tanımaya endeksli) sınav sorusu sormak ne demektir?
B-Algıda değişmezliğin hedefine ulaşmak için fıtrat çeşitliliğine dayalı öğretim, öğrenim ve eğitim yapmak ne demektir?

İpucu;Çiçek kavramını ilk defa öğretirken;
1-Tek bir çeşit gelincik çiçeğini örnek verelim.
2-Her çiçek durumu tipini temsil eden birer çiçekten oluşan çok örnekli bir çiçek grubunu örnek gösterelim.
İkisi arasındaki farkı anlamaya çalışın. Farkındalıklarını kavramaya çalışın. Bu durum konu başlıkları içinde düşünün.
-Öğretim açısında bazen bir içeriğe birden fazla başlık vermek daha yararlı olabilir.
-Bu durumu farklı zihinsel fıtrat ve zihinsel kavram ilişki ağına sahip öğrencilerin olabileceği ile ilişkilendirmeye çalışın.
Ör.”Materyal Geliştirmede Teknoloji Çeşitleri” tek tip başlık verelim.
Aynı içeriğe;
Materyal Geliştirmede Teknoloji Çeşitleri
Materyal Çeşitleri,
Materyal Grupları,
Materyallerin Sınıflandırılması. Başlıklar arasındaki farkları anlamaya çalışın.
Öğrenci Yanıtları

47.Bilinçli olarak iftirasının ve ölüsünün üstüne dirilmeye çalışanlara ne denir?
Bilmeden iftirasının ve ölüsünün üstüne dirilmeye çalışanlara ne denir?
Bildiğini gizleyerek iftirasının ve ölüsünün üstüne dirilmeye çalışanlara ne denir?
Öğrenci Yanıtları

48.
A-Bildiklerimizi lisanımıza devşirmenin yapı taşları(veri tabanları ) olan kavramları, kavramisimleri ve isimleri hayatımızda doğru ve liyakatli kullanmayı alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getiren öğretim, öğrenim ve eğitim sistemleri geliştirmek ne demektir? Havers Kanalı-Sistemi Size Neyi Çağrıştırır? Uzun Kemik Kanalı Kan-Damar Kanalı/Sistemi Size Neyi Çağrıştırır? (Havers Kanalı/sistemi=Uzun Kemik Kanalı Kan-Damar Kanalı/Sistemi)
B-Kavramları, isimleri ve kavramisimleri; zihinsel fıtrat(yapı) özgünlüklerine(çeşitlerine) ve zihinde ilişkisel Kavram Kümesi -kavram örgütleme yapılarına uyumlu doğal ve yapay kavram kümeleri şeklinde örgütleyip liyakatli ve doğru öğreterek hayata uygulatmak ne demektir?
C-Doğal insanların, ilkel insanların, gelişmiş insanların ve evrensel insanların zihin havuzundaki zihinsel kavram örgütlenmesi- İlişkisel Kavram Kümesi ilişkisinin ayrıcalık ve özgünlüklerin farkındalığını anlamaya çalışın. Hangisinde vahşi, hangisinde cahil, hangisinde akli, hangisinde evrensel zihinsel kavram örgütü-ağı ve yapısı vardır?

İpucu;Çözüm:Eğitimle fıtratı değişmeyse müsait insanlarda evrensel dürüst olmayı, namuslu olmayı, vicdanlı, bilgili olmayı… Vb. insancıl ahlaki argümanlarını (kanıtlarını) refleks haline getirmek, inandırmak ve iman ettirmekle,
Kavramı doğru bilmek, doğru algılamak ama uygulamasını yanlış yapmak ne demektir? Kavramları hayata doğru uygulayış ne demektir? Kavramları hayata yanlış uygulamanın zararları nelerdir? Örneğin vatanı, toprağı sevmek, hoşlanmak, önemine inanmakla, vatanına sadık olmayı ilişkilendirin. Örneğin bir köpeği yatak odasına kadar sevgi, saygı, ilgi, göstermekle bir insana aynı şeyi yapmanın farkındalığını kavrayın. -Evini, arabasını,… Vb eşyayı,
-Hayvanları, bitkileri, … Vb canlı gruplarını,
-Milleti, vatanı, toplumu… Vb insani gruplarını,… Vb
1-Sevmek,
2-Hoşlanmak
3-Önemine inanmak
4-Merhamet etmek arasındaki farkları anlamaya çalışın.
-Farkındalıklarını kavradıktan sonra liyakatli eşleştirmeye çalışın
Ör. sevginin liyakati hangi yaratıkta, eşYa da, canlı grubunda/larda hayat bulması veya icabet edilmesi daha liyakatlidir?
Ör. sevginin, hoşlanmanın, beğenmenin, ilgi duymanın ve merhametin liyakati hangi yaratıkta/larda, eşYa da/larda, canlı grubunda/larda hayat bulması veya icabet edilmesi daha liyakatlidir?
-Yukarıdaki mantıktan hareketle toplumsal bazda kullanılan hemen tüm kavramlar rastgele gereksinim ürünü vahşice kullanılmakta olduğundan emin olun. Çok azı bilinçli ve liyakatli kullanılmaktadır. O zaman her kavram, isim ve isim kavramın hangi sahalarda daha liyakatli kullanmamız gerektiği konusunda Evrensel Alfabe, dil ve lisanımızın veri tabanını oluşturan kavram, isim ve kavramisimler konusunda yapacak çok önemli işlerimiz var demektir. Çok ilginçtir ki; insanlık, çeşitli canlı ve cansız yaratıkları ıslah ederek evcilleştirmeyi başardı, ancak en önemli toplumsal iletişim aracı olan kavimlerin özgün; alfabe, dil ve lisanlarını; bilimsel, mantıksal ve akli prensiplere dayalı ıslah edici kayda değer örnek akÂdemik ve bilimsel hemen hiçbir çalışma yapamadı. Toplumsal iletişim açısında insanlığın mantık ve akli iletişim basiretlerini bağlamayan, köreltmeyen ya da vahşileştirmeyen tam tersine akışkanlık getiren peygamberi, akli ve mantıki ortak bir dil, lisan ve alfabe geliştirmeyi başaramadık. Uzaya açılmadan önce insanlığın buna acilen gereksinimi vardır. Geçmişte dünyaya hâkimiyetini kuran kavimlerin dil ve lisanları bu gün etkinliğini kayıp etmiştir. Bu günkü hâkim kavimlerinde; alfabeleri, dilleri ve lisanları aynı akıbete gideceklerinden şüphem yoktur. Onun için hiçbir kavimin vahşi-doğal; alfabe, lisan ve diline taraf olmadan, modası geçmeyen insanlığın ortak payda peygamberi, dili, lisanı ve alfabesini; akÂdemik, bilimsel ve uygulamalı çalışmalarla geliştirmeliyiz. Ör, yaban-doğal elmaları, yaban armutları, yaban inekleri, yabani atları, doğal toprağı, doğal çölleri... Vb yaratıkları ıslah edebildik ve evcilleştirdik. Ancak doğal dil, lisan ve alfabelerimizi ıslah edemedik ve evcilleştiremedik yani akli ve mantıki olarak eleştirel düzenlemedik. Bu nedenle Yeryüzü kültür alfabelerinin hepsi Doğal zekâların, deneyimlerin ve denemelerin evrimsel ürünüdür. Akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlakla ıslah edilmesi ve geliştirilmesi gerekir ki insan beyni, zihni ve kalbi insani iletişimde en az kusurlu kemale ersin. Bu amaçla insanların beyin, zihin ve kalp havuzundaki bilgilerin;görsel, işitsel, eylemsel, davranışsal, tatsal, bilişsel… Vb kodları günlük hayatta iletişim de kullanılan alfabe ve lisanın; harf, sembol, kelime, kavram ve kodlarından, daha sade ve daha çok benzerdir. Örneğin,kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin tüm insanların ( bazı engelliler ve bazı istisnalar hariç) zihnindeki bilişsel, eylemsel, görsel, tatsal, kokusal, davranışsal... Vb kodları hemen hemen aynı dır. Ama kültür dillerinde kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin her kavimdeki isimlerin/kavramların ya da kavramisimlerini zihin havuzundaki kavramsal kodlanışı farklı olduğu için iletişimi vahşi, doğal ve zor olmaktadır. O zaman çözüm olarak;"Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusu" Kuralına uygun olarak kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerinin zihinsel bilgi biriminin ifadesine ve konumuna en uygun kavramlarla iletişim, öğretim, öğrenim ve eğitimle ortaya çıkarırsak her kes kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerini daha rahat anlar, günlük hayatta ve iletişimde kullanır. Bunu tüm kavimlerin (insanların) beyinleri, zihinsel havuzları ve batini kalplerindekileri de kodlanmış kültürel isimler, kavramlar/kavramisimler hepsi için düşünüp günlük hayatta hepsini kırmızı elma mantığı ve örneği gibi uygularsak insanlığın akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı ortak iletişim alfabesi ortaya çıkmış olur. Tüm kavimlere ait yazımsal ve konuşsal ya da hem konuşsal hem de yazımsal:alfabelerinin, lisanların ve dillerinin; Âdemin dilinde vardıkları ortak payda ve özgün;işitsel, yazımsal, görsel, dokunsal, tatsal, hissel … Vb özellikleri bilgisayar ortamında kökenlerine/köklerine, hecelerine/ ses parçalarına kadar sadeleştirilerek yeniden matematiksel iletişim ve alfabe mantığıyla ya da kozmik (evrensel) ötesi atom altı parçacıkların çeşidinin her birini kozmik alfabe kabul ederek oluşturulan yani kuantum alfabesi sade iletişim mantığıyla veya her yaratığı matematiksel küme elemanı kabul ederek ve her şeyi, tüm bilimleri-tüm kâinat ve yaratıkları bu kozmik matematiksel kümeler denizi içinde yüzen elemanları temsil eden “Kozmobiyomatematik, Evrensel, Uzay canlı matematik... Vb (Simetri, Kuantum, Standart, Sicim-İp-Halka, Paralel Evrenler, Şişme, Evrim...Vb her şeyin kuramlarına uyumlu)” alfabe mantığıyla; ilişkisel, organize, disipline ve kategorize edilerek hayata uygulanabilir. Demirkuş 2010. Çözüm;Tüm sorun kültürel dillerde iletişim amaçlı kullandığımız; hece, ses, vurgu, kavram, isim ve kavramisimleri; şekilsel (analog), kökensel (homolog), özgün, sesteş, anlamdaş, değişken ve geçişken benzerlik tabanlarına göre mantıki kurgularını bilgisayarda düzenleyerek; matematiksel iletişim sembollerindeki gibi en doğru algılanabilir şekil de zihnimizde ki bilgilerle ( bilgi birimleriyle) ve çevremizde ki her şeyle algıda değişmezlik ve algıda özgünlük ilkelerine dayalı ilişkilendirmektir. Kavmin azınlığı ve çoğunluğu olmaz herkesin ve grubun fert bile olsa ya da vahşide olsa alfabesi, dili ve lisanı aslidir hiçbir bahane ile diğerlerine asimile ettirilemez. Tüm kavimlerin ana dil, lisan, alfabe için geliştirilen çözümler akli, mantıki ve bilimsel tevhit edilerek insanlığın tek dil, tek lisan ve tek alfabesine kaynak oluşturacak şekilde;bilimsel, akÂdemik çalışmaların yapılması gerekir. Tüm Kavimlerin Özgün Ana Dilindeki; Alfabe, Dil ve Lisanlarını Islah İçin Çözüm; Peygamber ahlaklı insanları yetiştirmedikçe ve dilimiz/dillerimiz; algıda değişmezlik ilkesine olanaklarımız ölçüsünde değiştirmedikçe ya da yaklaştırmadıkça yani peygamberi özellikler sahip insanları yetiştirip doğru adreslerde görevlendirmedikçe, var olan ve gün geçtikçe genişleyen ve büyüyen yarı doğal kültür, alfabe ve dilleri akli ve mantıki ıslah etmedikçe doğaya uyum, küreselleşme sıkıntısı ve adaletsizliği çeken özgün kavimler olarak kalmaya mahkûmuz. İnsanların zihninde ve bilinç altında yer alan bilgilerin benzerliği ve algıda değişmezlik oranı;iletişimde kullanılan yarı doğal ve yarı doğal kültür dillerindeki kavramsal ifade ediliş havuzundaki çeşitlilik ve özgünlülük kaoslarından daha yüksektir. Doğal insanların ya da Âdem AS öncesi ve/veya sonrası insansıların; (ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı) yaşam döngülerindeki çevresel koşulların tehlikesi, paylaşım duygularının gelişmesi ya da paylaşım zorunlulukları dilsel iletişim ve dilin evrimleşmesi olumlu yönden güdülenmiş olabilir. Algılanarak kabul gören bilgilerin zihinde kategorize edilerek kodlanışı tüm insanlık zihin havuzunda çok benzerdir. Bilgi birimlerinin, kümesinin, kümelerinin ortak paydası geniş, özgünlükleri ve farklılıkları azdır ya da algıda değişmezlik–algıda benzerlik ilkelerine daha uygundur. Ancak zihindeki bilgi birimlerinin farklı kültür dillerinde farklı kavramlarla kodlanışı, ifade edilişi ya da uygulanışı iletişimde Doğal bir iletişim kaosu/karışıklığı/kargaşayı ya da hercümerci oluşturmaktadır. Örneğin kırmızı elmanın bilgi birimi olarak tüm insanlık zihin havuzundaki kodlanışı çok benzer ancak kavram olarak kodlanışı çok çeşitli ve vahşidir. Bu kargaşanın ıslahı en az çevremizde ıslah ettiğimiz ya da evcilleştirdiğimiz hayvanlar ve bitkiler kadar önemlidir. Kırmızı elma mantık kurgusundan (Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusundan) hareketle zihinsel olarak insanlığın ortak payda ve benzerlik olgusundaki kavramlardan hareketle algıda değişmezlik ilkesi ve zihinsel kavram havuzları arasındaki deşifreyi doğru ve mantıklı yapmak gerekmektedir. Islahat yapılırken; şuan ya da bu güne kadar zihnimiz ve çevremizi bu yarı doğal mantığa uydurarak yaşıyoruz. Bu yarı doğal dil kargaşasını; insanlığın bilgileri zihinsel kodlanış ortak payda mantığı ve algıda değişmezlik kurallarına uygun–uyumlu; akli, mantıki, bilimsel, deneyimsel, uygulamalı ve akÂdemik disiplinlere dayalı olarak öğretim, öğrenim ve eğitimle ıslah etmemiz gerekir. Bu mantık kurgusundan hareketle kavimlerin özgün dillerinde ve insanlık ortak payda dilinin ortaya çıkışında zihinsel kodlanış mantığıyla en çok örtüşen, benzeşen mantık kurgularıyla ve aynı zamanda matematiksel iletişim mantık kurgusuna uygun yeni dil ve alfabeler geliştirilmelidir. Zihnimizdeki kodlanmış bilgilerin ya da bilgi birimlerinin (kavramların değil);görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal, düşünsel, zihinsel, hissel, sezgisel ve diğer duyusal/duyuşsal özelliklerine göre; ilişkisel konumlanış, disipline ediliş ve etkileniş mantık kurgusunun deşifre edilişi çok önemli gözükmektedir. Ortak payda bilgileri Âdemin dili katmanını oluşturur bunlar genellikle nesnel yaratıkların görsel, şekilsel ve eylemsel bilgi birimleri katmanıdır. Özgünlükler ve ayrıcalıkların en çok olduğu kavramlar düşünsel (soyut) kavramlar ve ayrıntılı bilgi birimlerine yönelik bilgi birimleri katmanıdır. AkÂdemik seviyede; dildeki her kelime, bağlaç, kavram, deyim atasözü, vecize, sözleri hatta ithal edilmiş yazılı ve sözlü atasözü her şey akÂdemik disiplin ve sistematik mantık çerçevesinde dil, edebiyat, fen… Vb tüm dallarda kulanım üzerine bölümlerinde ulusal ve uluslararası seviyede;halka açık internet ortamı dâhil, akÂdemik çalışmalarla, toplu anket ve tartışmalarla farklı akli, mantıki, basireti açıcı... Vb alternatifleri gerekçeleriyle ortaya konmalıdır. Aslında insanların zihnindeki bilgi birimlerinin çoğu benzer ve çevredeki olay, olgu, süreç… Vb ile aynıdır ya da benzerdir. Duyuşsal (görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal ve hissel duyularımızla) olarak zihnimize girip kayıt olan bilgi birimleri çevredekilerle benzer ve tüm insanlıkta ortak payda benzer zihinsel doku katmanıdır. İnsanlığın ortak, lisan, dil ve alfabenin esas bilgi birimi kaynağı bu dokudur. Düşünsel olarak zihnimizde ürettiğimiz düşünsel bilgilerimizde zihnimize kayıt olur. Ör. unutulmayan bir rüya ya da düşünsel kurgularımızdan unutmadıklarımız. Zihinsel havuzumuzun içinde yer alan; nesnel, düşünsel ve sanal kâinatlar; zihinsel ürettiğimiz ya da duyuşsal edindiğimiz ve bellediğimiz bilgi birimlerinin;geçmiş, gelecek ve güncel deposu ya da hard diski (dinamik veri depo diski) gibidir. Zihindeki doğal kayıtlar hemen tüm insanlarda aynıdır. İletişim kültür alfabelerinin; yazımsal, işaretsel, eylemsel ve konuşsal çeşitliliği ve/veya sadece konuşsallık çeşitliliği, insanlıkta hoş görüyü artırırken ortak payda iletişimini zorlaştırır. Beyin sanki zihinsel bilgi birimleri deposunun hatırlayıcı biyolojik bağlantılar ve biyolojik hatırlama moleküllerin adeta nesnel çekirdeği gibidir. Bilgi hatırlandığı an bazen geçmişte ki mekandan çağrılır ya da o mekanda algısal tecelli (algısal ışınlama) olur ve hatırlanır. Kuranı Kerim ve Allah (C.C) gönderdiği; kitap ve sayfalarında kullanılan; yazılı dil, mantık, ilişki, peygamberi konuşma ve okuma (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil) akışkanlığı dışındaki tüm gelmiş geçmiş; alfabe, lisan ve dillerin insanlığın mantıki ve akli iletişim basiretlerini vahşileştirici ve köreltici etkilerini kanıtlamak zor değildir.
Ör. peygamberin ve eşlerinin itlere ve evcil diğer hayvanlara icabeti ile asrımızın insanlarının icabeti arasındaki farkındalığı anlamaya çalışın.
Ör. bir ite sadece merhamet etmek, hem sevmek hem de merhamet etmek ve samimiyetle hep sevip duygularının başköşesine oturtmak arasındaki liyakat ve farkındalığı anlamaya çalışın.
-Aynı şeyi bir insan yavrusu için düşünün. Tüm yaratıklara veya her şeyi sevmeye, saygı duymaya, tapmaya… Vb icabet etmeye insanın zamanı, gücü, olanakları, yetmeyeceğini ve çevremize liyakatli icabetin farz olabileceği anlamaya çalışın.
-Zaman isteyen, ilgi isteyen bu ayrıcalığı tüm kavram, isim ve kavramisimler için düşünerek eğitim sistemindeki vahşeti(doğallığı) görmeye çalışın.
-Yani bir insanın; günlük ve yıllık hayat döngüsünde bitmez tükenmez sanılan hayatının bilinçli olarak; kavramsal, isimsel, kavramisimsel, eylemsel ve düşünsel olarak neyi nereye ne kadarını harcaması gerektiği konusu ciddi bir şekilde düşünülmeli ve hesaplanmalıdır.
-Ya da liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitimle bu istendik peygamber ahlakı alışık tepki (refleks) ve alışkanlıkları öğrencilerimizde geliştirmeliyiz.
Öğrenci Yanıtları

49.A-Düşünsel, zihinsel, toplumsal, nesnel, hayvansal, bitkisel… Vb doğal döngülerdeki hassas dengelerin bereketli ve liyakatli hudutları dışına taşan (ifrat ve terfide kayan) her yaratık, olay, olgu, süreç, söz, lakırdı, bakış mutlaka bedelini liyakatli bir zamanda alacaktır.
B-Düşünsel, zihinsel, toplumsal, nesnel, hayvansal, bitkisel… Vb doğal döngülerdeki bereketli hudutlar içindeki insanların düşüncesinin ve hayat döngülerinin kıblesini peygamber ahlakına dayalı yaşamayı alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getiren eğitim, öğretim, sınav ve yönetim sistemlerini ortaya çıkarmakla ilişkilendirmeye çalışın.
C-Önemli olan düşünsel, zihinsel, toplumsal, nesnel, hayvansal, bitkisel… Vb doğal döngülerin bereketli hudutları içinde yaşamayı peygamber ahlakıyla ilişkilendirerek insanları eğiten sistemleri ortaya çıkarmaktır.
D-Önemli olan zihinsel mayalanma ve çimlenme dönemlerinden itibaren insanları liyakatli ve insani eğitim sistemleriyle eğitmektir. Önermelerine katılmadığınız hususları gerekçeli yazınız.
İpucu;Bu asır insanların doğayı ve çevreyi liyakatsiz kullanmasını doğal tepkilerinin insana yansımasıyla ilişkilendirmeye çalışın.
-Yaratılan her yaratığın günahına, yanlışına hemen icabet etseydik yeryüzünde yaratık kalmazdı (ayet var).
-Güzel ameller işleyin ve hayır üzerine tefekkür ediniz (ayet ve hadis var)(düşünsel-zihinsel döngü ile ilişkilendirin)
-İsraf haram kılınmıştır(ayet var) (nesnel-düşünsel-toplumsal döngü ile ilişkilendirin)
-Vahşi(doğal) ameller işleyen, doğal (doğal) tefekkür eden, Vahşi(doğal) yaşam sitili ve ya da döngüsünü benimseyen, doğal bilgisayar ürünleriyle(film, animasyon) toplumlara sürekli bilgi pompalayan fert ve toplumlarla ilişkilendiremeye çalışın.
-Bugün var olan eğitim sisteminin yetersizliği ve medyanın sürekli ne bulursan medya araçlarıyla insanlara pompala düşünce vahşeti ve başıboş hürriyetini düşünün.
-Düşünsel, zihinsel, toplumsal, nesnel, hayvansal, bitkisel… Vb doğal döngülerin bereketli hudutlar içindeki hürriyetin liyakatliliğini ve gerekliliğini düşünün.1 Öğrenci Yanıtları

50.A-İnsan toplumları içinde bir ferdin, toplumun, kavimin, milletin, veya devletin varlığının bekası ferdin, toplumun, kavimin, milletin, veya devletin varlığının, yaratıkların veya geçerli inanç sisteminin (İslam'ın) bekasının tamamen erimesi, kontrol altına alınması, yok olması, değişmezliği, asimile olması, besi yeri olarak kullanması veya ebedi köleliği veya uşaklığı üzerine gerçek veya siyasi inşa edilmiş olabilir mi ya da kasten inşa ettirilmiş olabilir mi?
B-Böyle bir şey varsa adına ne denir?
C-Böyle bir girdaba kasten veya tercihen sokulmuş fert, toplum ve devlet için ne yapılabilir?
D-20 YY ve Öncesi devletlerin kuruluş ve yaşama felsefeleriyle ilişkilendirin. İnsani olması için bu toplumsal bilinç ve süper egodan insanları nasıl kurtarmalıyız?
Alternatifler önerin.
İpucu;şu an hâkim dünya devletlerinin ve düzenlerinin hükümranlıklarındaki veya bu konudaki değişmezlikte ısrar ve arzuları doğaya konan nesnel, toplumsal, zihinsel ve düşünsel değişim yasalarına ters düşmektedir.
-Değişmek istemeyeni Allah (C.C) değiştirmezmiş RA'D (13) 11. ayet.
-Haklı ve gerekli değişmeyi istemeyenlerin (cahillerin) liyakati doğadaki dogma yasalarla şekilleniyor; ya doğa yasalarına uyumlu asimile olup yok olur (bileşenlerine parçalanır), ya değişenlerin-uyum sağlayanların biriken devasa kitlesinin kementlerine malzeme olur ya da doğaya uyumlu döngülerin (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) aksamı olurlar sonrada buna batıda evrimleşmiş deniyor.
-Dini aşamazsınız(Din aşılmazdır)(hadis),
-Seni âlemler rahmet olarak gönderdik (hadis)
-Dini menfaati için yutan veya azınlığın menfaatleri için asimile etmeye çalışan kavimler Siyonizm (toplumsal lösemi) hasatlığına yakalamışlardır.
-Var olan dünya düzeni bekasının ömrünü ne kadar uzatabilir ki?
-Fertler gibi her devlette bu dünyada ölümü tadacaktır.
-Önemli olan fert, toplum, devlet, millet… Vb bazda hayvanlar gibi kan revan ve vahşet içinde değil de, insan gibi yatağında can vermeyi ve dünyevi nöbet değiştirmeyi daha kurulurken, kendini tanırken bile kabullenmek, eğitilmek ve düşünerek ömrünü liyakatli yaşamaktır.
-Dünya kurulalı bugüne kadar var olan bir fert veya devlet gösteremezsiniz veya olamaz.Bundan emin olun.
-Bu sistemde en uzun ömürlü olan bekası büyük kıyametle son bulacak Allah (C.C) gönderdiği dinleridir.
-Laikle geçerli ve verimli dini değerlerle devlet, din, yönetim ve toplum döngüsü arasında köprü tam tersi hurafeler için uçurum olayı düşünün.
-Birde laikle İslam dinini ve inananları kontrol etmeye ve dünyevi menfaatlerinize malzeme yapmaya veya bükmeye kalkışmanın toplumsal Siyonist tufanın liyakatsizliğini düşünün. Dini aşamazsınız(Din aşılmazdır)(hadis) Öğrenci Yanıtları

51.A-Gizli, açık, siyasi… Vb olarak başkasının bekasını kendi bekasına köle görenler veya kendi bekasını başkasının bekasından üstün gören fert toplum devlet ne nedir?
B-Varlığının bekasını hükmündeki başkalarını sömürme ve yokluğu, dinini başka dinlerinin geçersizliği ve  yokluğu  felsefesi üzerine yaşayan fert ve kavimlere ne denir?
İpucu; nesnel, sanal, toplumsal, düşünsel döngülerde her ünitenin bütünün mutlak olması gereken bir parçası olduğundan emin olarak düşünün. Doğada hiçbir şey ne fazla ne eskitir. Her şey olması gerektiği kadar vardır. Bundan emin olun.
-Doğal (vahşi) demokrasilerde dil, din, kültür, renk … Vb azınlıkların bekası ve her şeyi (yani dilin dilime, kültürün kültürüme, insanın insanıma ... tarla mantığı)çoğunluğun kilerine tarladır ve bu gizli açık toplumsal tufandır.
-Doğada ve ötesinde;nesnel, sanal, toplumsal, düşünsel ve zihinsel ... Vb döngüler vardır. Bundan emin olun.
-Fert, toplum, millet, devlet… Vb düşüncen/iz düşünceme/ize, lisanın/ız lisanıma/ıza türün/üz kültürüme/müze, bekan/nız bakama/mıza… Vb her şeyin/iz her şeyime/mize tarla mantığı ve zihniyetin dünyadaki uygulamalarının hükmedene bir vakit kara delik olabileceğinden emin olun
İpucu;özellikle toplumları bir birine geri dönüşümsüz düşman kılmak için "Bir zamanlar ulus padişahlığını yayan ve yeşil ışık yakan güçler şimdi azınlıkları cesaretlendirip göz kırpıyor" farkındalığını anlamaya çalışın.Öğrenci Yanıtları

52. Zihinsel, düşünsel, nesnel, sanal ve toplumsal… nesnel döngülerdeki kirliliği, nesnel çevre kirliği ile ilişkilendirmeye çalışın ve bu döngülerin kirli çıktılarını listeleyip çözümler önerin. Öğrenci Yanıtları

53. İnsanlar, kendilerine ve çevresine ait ifrat ve tefritlerine karşı eğitilmemiş ya da cahillerse, toplumsal, sanal, nesnel ve düşünsel tufanlara karşı tedbirsiz ve çözüm üretmekte çaresiz demektir. Önermesini gerekçeli ret ediniz.
İpucu;fert ve toplumlarda, nesnel, sanal, toplumsal ve düşünsel bağışıklık sistemlerini geliştirmek için nasıl eğitim ve sağlık sistemleri geliştirirdiniz? Öğrenci Yanıtları

54.-Sokakta, başkalarını bulunduğu kapalı-açık yerleşim yerlerinde, kapalı veya açık toplumsal ortak payda alanlarında;
A-Cinsel, Erotik, Hayvani ve İnsani özgürlüklerin sokakta ve toplumsal alanlardaki kırmızı çizgileri neler olmalıdır?
B-Toplumsal süper egolar(istemler) olmalı mı?
C-Yararlı toplumsal süper egolar(istemleri)ı gerekçeleriyle desteklemek ve yasa çıkartmak gereklimi?
D-Davranışlarıyla tarzı ile çevresine saygısız görüntüler sergilemek veya çevresindekilere sessiz küfür etmek ne demektir?
E-Konuşma tarzı ve sesiyle ile çevresine saygısızlık sergilemek veya çevresindekilere seli küfür etmek ne demektir?
F-Giyim tarzı ile çevresine saygısız görüntüler sergilemek veya çevresindekilere sessiz küfür etmek ne demektir?
G-Davranışlarını, giyimini, konuşma tarzını kitabına uydurarak çevresindekilere ve topluma dolaylı küfür etmek ve hakaret ne demektir?
Öğrenci Yanıtları
İpucu;


55.Sözle, giyimi ile, yürüyüşü ile, sokaktaki eylemle,  konuşmasıyla, sokakta sevgilisiyle el ele tutuşup …gezmekle, yazı ile, yüz ifadesiyle… Vb  başkasına ve başkalarına küfür etmek, başkalarını tahrik etmek, başkalarının fıtratını zorlamak… Vb normal insanların haklarını gasp etmek arasında nasıl bir ilişki var?
Doğada hayvanların doğayı ve daha güçlü hayvanları taklit etmenin mantık sistemlerini anlamaya çalışın.
İnsanlar neden kimleri ve hayvanları taklit ederler? Hasılatı doğal ahlak!!
Bir Müslüman neden peygamberini taklit eder? Hâsılatı nedir? Peygamber Ahlakı!!
Bir cahil inanç sahibi, cahil radikal peygamberini taklit eder? Hâsılatı nedir? Cahil ahlak!!
Bir münafık inanç sahibi peygamberini taklit eder? Hâsılatı nedir? Dünyalığı ve art niyet ahlakı !!

İpucu;erotik kokuları, giyinişleri… Vb erotik şeyleriyle maymun iştahlı insanların fıtratını zorlamak ve tahrik etmek.
-Şehirlerde, üniversitelerde erotik sevgi ahırları (park benzeri) düşünün.
-Hayvanların için  sokakta ve açık alanda çok şey mubahtır.
-Hangileri insan için mubah değil neden?
-Güzel ve akli giyinmekle nefsi ve erotik giyinmek, davranmak, konuşmak, çalışmak … Vb şeyler arasındaki farkındalığı anlamaya çalışın.
-Erotik zevklerini sokakta sergileme hastalığının hududu ne olmalıdır? Gerekçesi çocuk yaşta eğitimde nasıl verilmelidir?
-Erotik, kavramına yaptığımız açıklamayı, Ör,sokakta öpüşmek, sevişmek, eylem yapmak, tahrik edici dolaşmak, ayıl bayıl kıvırtmak…. tüm  kavramlara uygulayın ve çözümler önerin.
-Hayvanların hemen çoğu doğada görsel cilveli davranış, koku, vücut dillerinden... Vb çiftleşme dönemlerini anlarlar.
-Avlanma ve yaşam alanlarını dışkılarıyla koku bırakarak belirlerler.0,1,2, 3, 4, 5, 7 Öğrenci Yanıtları

56Sokaktaki ve kamu alanlarındaki; giyim, davranış ve ürettiğimiz her türlü nesnel-sanal duyusal ve hissi tepkilerimizle başkalarını tahrik edici, iştahlandırıcı, tahrik edici, zihnini negatif kurcalayıcı, kıskandırıcı, ürpertici, tiksindirici, özendirirci, imrendirici … Vb söz, eylem, giyim, davranış, imadan kaçınmak insani ahlakın normlarındandır. Yazılı, sözlü ve uygulamalı eğitimde gerekçeleriyle yer alması gerekir.Önermelerini gerekçeli olarak eleştiriniz.
İpucu;Sokak ortasında ve kamu alanlarında; her yaşta, her maddi durumda, her mertebede, her seviyede… Vb her çeşit insanın olabileceğini düşünün.
-Örneğin sokakta, parkta… Vb öpüşen, sevişen bir çifte her yaşat çocuğun yükleyeceği anlamı düşünün.
-Gerçekleri ve insanın ahlaki normları kabullenmek ve eğitimde öğrenmek her insan için farz olmalıdır.
-Ancak fıtratı, menfaati ve keyfiyeti bu farzları kaldırmayanların üzerimizdeki hakları bu zayıf ve nefsi-emmare fıtrat özgünlüklerine çözümler üretmektir.
-Onlarında kendi zaafların, zayıflıklarını ve kişisel menfaatlerini insanlık normlarını kirletici örnek gösterme cüretinde ve iddiasında bulunmamaları gerekir.
-Bu durum insanların sürü içtihatlarına ve dengelerine başıboş bırakılması hayvanidir.
-Bu sınırları fıtratı kaldırmayanların esneklik haklarına neden saygı duyulması gerektiği çözümleriyle eğitimde verilmelidir.
-Örneğin, sokak ortasında sıcak bir ekmek bile elinizde yerseniz kokusuna hayvanlar bile iştahlanır.
-Yani sokaktaki ve kamu alanlarındaki; giyim, davranış ve ürettiğimiz her türlü nesnel-sanal duyusal ve hissi tepkilerimizle başkalarını tahrik edici, iştahlandırıcı, zihnini negatif kurcalayıcı, kıskandırıcı, ürpertici, tiksindirici, özendirirci, imrendirici … Vb söz, eylem, giyim, davranış, imadan kaçınmak insani ahlakın normlarındandır. İnsan eğitimde bunları verir normal olanı bilinsin.
-Sokakların rahat etmesi için fıtratı kaldıramayanlarda göz önündeki ve sokaktaki insanların görmeyeceği sokaklara yakın yerlerde gerekirse çarşı da, sokak alanlarında sevgi ahırları, koklaşma arenaları, ayakta yemem içme atıştırma masaları hizmete sunulabilir.
-Belki de sokakları internet sokaklarına çevirmemek, fıtratı kendini topluma sergilemeye zayıf insanlara çözüm için; kontrollü arenalar hazırlanmalıdır.
A-Peygamberler sokak ortasında ve kamu alanlarında; neden eşleriyle, mini etekli, yarı soyunmuş, el ele, göz göze, diz dize sevişerek, koklaşarak, öpüşerek, oynaşarak, sahillerde sergilenerek topluma örnek olmamışlardır?
B-Ya da Peygamberler neden sokak ortasında atıştırarak herkesin gözü önünde yemek yeme stillerine örnek geliştirmemişlerdir?
C-Sokak ortasında ve umumi yerlerde; herkesin gözü önünde; birbirine sevgilerini, ilgilerini, bağlılıklarını el ele, diz dize, göz göze, söz söze, sevişerek, gerekirse öpüşerek, tartışarak, kaynaşarak, ayakta yemek atıştırarak… Vb eylemlerin ahlaki boyutu ile sokakta her şeyini sergileme hürriyetinin insani boyutlarının sınırları nereye varacak?
D-Sokaklarda ve umumi yerlerde;didişmek, sevişmek, kırışmak, yılışmak, atıştırmak, bağrışmak, tartışmak… Vb hürriyeti nereye kadar gider?
E-Eğitimde bunların gerekçeleri neden öğretilmiyor da, eğitimde de sokakta çok şey başıboşluk ve muallak tercih ediliyor?
İnsanlığın peygamber ahlakınının normları için gerekli olan sınırlar gerekçeleriyle eğitimde verilir.Öğrenci Yanıtları

57.Bir insanlık asrı düşünün;her kese yeteceğinden fazla aş ve iş var ama fakirlerin-İşsizlerin, güçsüzlerin, zenginlerin-güçlülerin sayısı gün geçtikçe artıyor ve fakirsen namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) yaşama şansın sıfır. Yeterince paran yoksa namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) hayat yaşayamazsın? Yetrince paran varsa istekli isen ancak kısmen namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) yaşarsın. Hayvanlar ahırlardan çıkmış ya insanların sofrasına ortak olmuş baş köşede otururlar ya da zülüm görüyorlar.
A-Böyle bir insanlık asrı olsaydı bu asra ne ad verirdiniz?
B-Önerme gerçek olabilir mi?
C-Yaşadığımız insanlık asrı bu önermelerin neresindedir?
D-Bu insanlık ayıbını çözmek için önerilerinizi yazınız?

E-Her hangi bir yönetim sisteminin kalitesi; parasız, güçsüz, engelli veya fakir insanlara namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve şerefli yaşama olanaklarını sağlamakla doğru orantılıdır. Demirkuş 2009 Önermesinin eksiğini gerekçeli olarak yazınız.

İpucu;İnsanlığın her kÂdemesinde; doğal ahlakın yaygınlaşması ve Liyakatsizliğin farkındalığını anlamaya çalışın. Verilen eğitimle ve doğal demokrasi ile peygamber ahlaklı insanların sayısının gün geçtikçe azalmasının ardındaki toplumsal ve çevresel tufanları görmeye çalışın.
- Peygamber ahlakına sahip insanların sayısı çoğunlukta olmadıkça toplumsal ve çevresel tufanlarındaki felaketleri görmeye çalışın. Öğrenci Yanıtları

58.Sizce 21. YY'DA bu toplumsal, çevresel, düşünsel… Vb tufanlardan insanlık nasıl kurtulur?
-Geçen asırlar da genellikle şahlar, padişahlar, çarlar, imparatorlar, krallıklar, hanedanlar… Vb isimler altında insanlığı yönetiyorlardı.
-Yönettikleri tabanın genel istemleri ve özgünlüklerinin ortak paydasına adil icabetlerinin seviyesi ve taşeronluğu bedelinde çok iyi yaşıyorlardı.
-Bu devasa taşeronluk bedelinde adaletleriyle birkaç asır yaşamayı başardılar
-Toplumsal ve doğal değişimlere uyum sağlayamayanlar elendiler.
-Yıkılan bu şahlar, padişahlar, çarlar, imparatorlar, krallıklar, hanedanlar… Vb nefisleri doğal demokrasi ile hortlatıldı şimdi insanlığı onların nefisleri yönetiyor!! Bu ciddi bir toplumsal felakettir.
-20.YY'DA ABD, ÇİN ve bazı ülkeler hariç ya da Vetolu Ülkeler hariç hemen hepsinin varisi yapay ve uydu krallıklar, nasyonalistler hortlatıldı.
-Doğal (vahşi) demokrasilerde dil, din, kültür, renk … Vb azınlıkların bekası ve her şeyi hükmeden kavimin dil, din, kültür, lisan... Vb tarladır ve bu gizli açık toplumsal tufandır.
-Daha sonra nasyonalist mücadeleleri, dil azınlığı, din azınlığı, mezhep azınlığı tabanındaki sözde özgünlük ve özgürlük için mücadele ve boğuşma arenasına dönüştürerek toplumları Büyük Ortadoğu -Devletinin yapıtaşlarına parçalarken Avrupa'da ve bazı batılı ülkelerde nasyonalizmin şoven afatından emin olmak için globalleşmeye gidilmeye başladılar.
-İslam'ın yaygın olduğu alanlarda salavatı şerefeyi parçalamak için alternatif nasyonalizm özellikle teşvik edildi.
-Bazı kavimlere gizli şantaj atama usulü ile ergsiz muhtariyet ve ergsiz ya da geçici ergli devlet (sözde devlet) verildi. Daha sonra ileriki amaçlar için onların içinde de daha da ileri gidilerek; dil azınlığı, din azınlığı, mezhep azınlığı tabanındaki sözde özgünlük ve özgürlük için mücadele ve boğuşma, kokuşma arenasına dönüştürülerek Müslüman'ların arasında Siyonizm ve şovenizm teşvik edilerek bu güne gelindi.
-Bu mecburiyetten kurdurulan devletlere baktığınızda adı, sorumluğu, suçu, günahı kimin? Tadı, hasılatı, parası, olanakları ve sevabı kimin?
-Bu liyakatsiz dünya konumuna zengin ülkelerin doğal demokrasi ve zengin ülkelerin menfaatlerine endeksli yürütmeye konulmuş sözde uluslararası ekonomik denklem ile gelindi.
-Varılan sonuç,doğayı ve insanlığı kötüye kullanmanın tepkileri olarak; çevresel, toplumsal, sanal, düşünsel tufanların insanlığın kapısını çaldığı bir asrın girdabı oldu.
-Bu liyakatsizlik denkleminde memnun olanlar belli, bunun bilincinde olanlar belli ve bilincinde olamayanlarda bellidir.
-Laikle geçerli ve verimli dini değerlerle; devlet, din, yönetim ve toplum döngüsü arasında köprü tam tersi dinler, inanç değerleri ve hurafeler için uçurum olmayı düşünün.
-Birde laikle İslam dinini ve inananları kontrol etmeye ve dini değerleri azınlığın dünyevi menfaatlerine malzeme yapmaya veya bükmeye kalkışmanın toplumsal Siyonist tufanına yol alışın liyakatsizliğini düşünün.
-Dini aşamazsınız(Din aşılmazdır)(hadis) Öğrenci Yanıtları

59.
A-Hayvanlar yavrularını hayata ve geleceğe nasıl hazırlıyorlar?
B-İnsanlar bu gün yavrularını hayata nasıl hazırlıyorlar ve geleceğe nasıl hazırlanmalıdırlar?
C-Hangi yaşlarda değişimsiz kemikleşmiş mutlak gerekli hangi farzları gerekçeli çocuklara vermemiz gerekir ki büyüyünce yeşeren yeni bilgiler sağlam temeller üzerinde yükselsin?
D-21. YY'DA insan yavruları nasıl hangi öncelik ve eşgüdümlerle eğitilmelidir?
E-Eğitim hangi öncelik sıralarına göre nasıl yapılmalıdır?
F-İnsanlara önce hangi işletim sistemi öğretilmeli ve yüklenmelidir?
G-Peygamberi (Rahmani/İnsancıl)n peygamber ahlakı işletim sistemi mi önce öğretilmeli ve yüklenmelidir?
H-Doğayı ve çevreyi tanıma doğal ahlak işletim sistemi mi öncelikle öğretilmelidir ve yüklenmelidir?
İ-Doğa(vahşi) ve peygamber ahlakı almaşlı mı, ilişkilendirici mi eş güdümlü mü veya birlikte mi verilmelidir?
Öğrenci Yanıtları
Çözümler öneriniz.

60.Birden çok insan uzun süre bir arada yaşamayı tercih edeceklerse en önemli tercihleri ne olmalıdır?
İpucu;Birlikte yaşayacak insanların veya yaratıkların;nesnel, düşünsel, zihinsel ve sanal… Vb enerji halleri farzları bir arada hayata uygulanırken, hayat döngüsünde hayat bulurken ya da yaşamını idame ettirirken birbirine etkilerinin pozitif ya da yaşatıcı oluşu ile birlikte yaşayabilirlikleriyle doğru orantılı, negatif ya da öldürücü yok edici oluşu ile ters orantılıdır, sıfır ise dengeye gitme söz konusudur!! Önermesini düşünün. Demirkuş 2009 Öğrenci Yanıtları

61.Azmin elinde hiç bir şey kurtulamaz ve çok çalışılınca başarılmayacak şey yoktur. Önermesinin liyakatsizliğine, gizli şirk içerdiğini ve kavram-düşünce yanılgısını dikkate alarak çok çalışmanın en iyi karşılığını almak arasındaki en liyakatli alternatif özdeyişi siz çıkarsayın, üretin veya önerin.
-Bu öneriniz eğitimde öğrencilere derslerde örneklerle uygulansın.

İpucu;
-
Çok azimli olmak ve çalışmakla çoğu şeyinbaşarılamayacağından emin olun.
-Çok çalışkanlığın ve çok azimli olmanın meyvesinin en iyi alınabilecek yerin;azmin, emeğin en kusursuz, verimli ve bereketli karşılık bulduğu konumda değerlendirilmesinin gerekliliği, liyakati ve ön koşulu vardır.
-Allah (C.C) sadık inanan insanların samimi emanetlerini kötüye kullanmanın toplumsal döngülerde toplumsal tufanlara neden olduğu ile ilişkilendirmeye çalışın.
-Bu gün insanların saf ve temiz bu icabetleri nasıl değerlendiriliyor?
-Size taparcasına icabet edenlerin ya da inan insanların o değerli sadık güçlerini, olanaklarını, erglerini ve enerjisini ne yapardınız?
-Bu güç, olanak, erg ve enerjiyi;
A-Asimile ederek kendinizden bir parça olarak mı değerlendirirsiniz?
B-Sizden daha iyi değerlendireceğinden emin olduğunuz daha peygamber ahlaklı, terbiyeli,liyakatli, bilgili, âlim ve bu işin ehli üst makama/makamlara mı bu güç, olanak, erg ve enerji ye kendinizin kilerini de ilave edip kıblesini daha peygamber ahlaklı, terbiyeli,liyakatli, bilgili, âlim ve bu işin ehli üst makama/makamlara çevirip değerlendirtirdiniz?Öğrenci Yanıtları

62.
A-İnsanların ve diğer yaratıkların kimi/leri  veya neyi/leri taklit etmeleri neden çok önemlidir?
B-
-Ahtapot doğal alandaki renkler niye taklit ediyor ya da niye kral yılanını veya aslan balığını taklit eder.
-Kutuplar niye beyaz renklere bürünmüş?
-Ayılar kutupta neden beyazdırlar?
-İnsan hayat döngüsünde ürettiği enerji nereye enjekte ediyorsa ya da ikram ediyorsa doğal olarak oradan feyizlenerek ahlakını geliştirir.
-Yani ürettiği hayat enerjisi tamamen doğaya veya doğal yaratıklara doğru ise kişinin ahlak feyzi vahşidir.
-Bir insan peygamberi samimiyetle  taklit ediyorsa peygamber ahlaklı olma  olasılığı çok yüksektir.Önermelerini gerekçeli ret ediniz. Öğrenci Yanıtları

63.Doğal demokrasi nefsin işletim sistemi yüksek zekâ seviyesine tabii insanlara öncelik tanır öne çıkarır ve tercih eder. Akla tabii insanlara öncelik tanımaz tam tersi aklın hiçbir değeri yok ve dez avantajlı bir yaşam döngüsüne konmuştur. Her kes zekâsı oranında her şeyden nasiplendirilme kurallarına bağlanmıştır.Önermelerini gerekçeli ret ediniz.Öğrenci Yanıtları

64. İki gencin veya olgun insanın sokak ortasında, açık sakin alanlarda ve toplumsal alanlarda bir birine fiziksel ve duygusal olarak ne kadar yakın olmalıdırlar veya davranmalıdırlar ya da yakın olmalarının sınırlarını bilimsel ve toplumsal gerekçesini yazınız?
İpucu; hayvanların karşı cinslerine karşı sokaklardaki açık sakın alanlardaki ve toplumsal alanlardaki hürriyetleri ile insanların hürriyetlerinin ölçüleri arasındaki çizgilerin sınırlarını gereklerini düşünün.0, 2, 3, 4, 5, 6,7 Öğrenci Yanıtları

65.Zevk için hayvan ve bitki beslemenin sakıncalarını veya gerekliliğinin bilimsel ve toplumsal gerekçelerini yazınız.Öğrenci Yanıtları

66.En hayırlı insan, fert, toplum, kurum, devlet, kavim… Vb bazında olanakları, iradesi, fıtratı… Vb fırsatları ölçüsünde peygamber ahlakı kurallarına uygun-uyumlu en doğru tercihlerle yaşayan ve yaşatanlardır. Önermesinin geçersiz ve yetersizliklerini ilave ediniz. Öğrenci Yanıtları

67A.Bilmediklerimizin yanında; doğru bildiklerimizle ne kadarsınız, ne kadardırlar, ne kadarız?
İpucu; İyice dost doğru bildiklerinizin hepsini düşünün.
- kâinatı aşan, doğa ötesi ve külli ilim havuzunu-sizden daha bilgilileri aşamayan ya da onların kapsamında olan zihinsel dağarcığınızdaki net doğru bilgi ağı bütünlüğünü düşünün.
-Eksik, yanlış ve hiç bilmediklerinizin bütünü içinde bildiklerinizi; kamsam, anlam, irade, özgünlük, kişilik… Vb açısından konumlandırın.
-Çok yönlü olarak net doğru bildiklerinizi ve bilmediklerinizi; mukayese ederek ve ilişkilendirerek muhakeme ediniz.
Vardığınız Sonuçlara dayalı olarak;
A-Kendinize değer biçin.
B-Her, toplum, kavim, devlet… Vb değer biçin.
C-Tüm yaşamış ve yaşayacak insanlara değer biçin.
Geçmişten geleceğe; kâinatta ve ötesindeki her yaratığı, olayı, süreci, olguyu… Vb özgün şeyi birer zere kabul ediniz. Bunun içinde bildiklerinize işaret koyunuz.
-Şimdi kendinizi ve bildiklerinizi bilmediklerinizin içinde konumlandırın.
- İnsan dâhil tüm yaşamış, yaşayan ve yaşayacak yaratıkların bildiklerinin ve külli ilim içinde konumlandırılmış düşünün!!
-İnsan cüzi bir ilme sahiptir. (ayet vardır)
-Allah (C.C) çoğu şeyin alimi ve kadiridir (ayet var).
-Tüm sular mürekkep olsaydı Allah (C.C) söylediklerini yazmaya yetmezdi(ayet var).
-Peygamberler, Rahmani ve şeytani alimler doğa ve ötesi konusunda çok şey bilir. İnsan cüzi bir ilme sahiptir (Ayet vardır).
-Bu asır ki bilim bilginleri (bilim insanları?!) ise nesnel ve yarı nesnel dünya ve cüzi doğa alimidirler. Öğrenci Yanıtları

67B. İnsan, fert, toplum, kurum, devlet, kavim… Vb bazında haklı âliminin peygamber ahlakı kurallarına itaat etmeyen güçler zalimine diz çökmeye mahkûmdurlar. Önermesinin geçersiz ve yetersizliklerini ilave ediniz. Öğrenci Yanıtları

68A
.I-Medeniyetler arası
A-Anlaşma,
B-Kaynaşma,
C-Buluşma
D-Katolik nikâhı yapmak yapmaya kalkışmak.
II-Dünyadaki tüm kültür, din, lisan… Vb azınlıklar dâhil kavimler(halklar) arası özgünlüklerin(küldür, yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları, din… Vb) yararlı, zararlı ve değersiz doğal-yapay gelenekleri, örfleri, adetleri, tabuları... Vb etkisizleştirme ve liyakatli-yararlı ortak payda;
A-Anlaşma,
B-Kaynaşma,
C-Buluşma
D-Katolik nikâh yapmak veya yapmaya kalkışmak?!
-I ve II numaralı önermelerin hangisi insanlık için daha liyakatlidir.
-Seçtiğiniz önermenin içindeki liyakatsiz şıkları gerekçesiyle yazınız.
İpucu;
-Bazı doğal kavimlerde medeni olmayan halklar olabilir ama hiçbir halk özgünlüksüz değildir.
-Tüm kavimlerdeki yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları örf, adet, tabuların… Vb yararlı, zararlı ve değersiz oluşlarının tartışmaya açılması ve eğitimle alternatifleri ile yer değiştirilmesi veya tamamen kaldırılması.
-En azında toplumsal düşünsel ve çevresel döngülere katkılarının tartışmaya açılması. Bunların bazıları en az sigara kadar zararlı olanları vardır.Öğrenci Yanıtları

68B. İsteyen yanıtlayabilir tercihe dayalı soru
Atasözlerini, vecizeleri, halkın ve alimlerin özdeyişleri… Vb
A-Bilimsel kanunmuş gibi
B-Ayetmiş gibi
C-Hadismiş gibi topluma sunmak nedemektir?
Kavram ve düşünce yanılgısıyla ilişkilendirmeye çalışın.
İpucu;
-Her şey tersi ile ayaktadır? Yaradan hariç her şey tersi ile ayaktadır? Her şeyin bir nedeni vardır? Yaradan hariç her şeyin bir nedeni vardır!
-Kim olursan ol gel? Kim olursan ol Allah (CC)’HUNA git! Allah (C.C) Herkesi Davet Etmemiştir. Peygamberler, Âlimlerin... Vb kimseye ya da sana gelişe ihtiyaçları yoktur.
-Çok bilen çok az bilen az yanılır? Her zaman çok bilen çok az bilen az yanılmaz! Mahlûkat bazen, yaratan asla yanılmaz. Demirkuş 2010
-Yanılmayan yegâne zat Allah (C.C). Allah (C.C) her şeyi bilir.
Mahlûkat bazen, yaratan asla yanılmaz. - Önemli olan yanılgısını anladığı an doğru tercihlerle telafidir
Öğrenci Yanıtları

69. İsteyen yanıtlayabilir tercihe dayalı soru
Atasözlerini, vecizeleri, halkın ve alimlerin özdeyişlerini;ayetlere, hadislere, gerçeklere ve kanunlara dayandırarak eleştirmek ne demektir?
Öğrenci Yanıtları

70. İçinde yaşadığımız doğa o kadar hassas dengeler ve kanunlar üzerine inşa edilmiş ki;insanlar fert ve toplum bazında ancak bu sanal, nesnel, düşünsel, toplumsal ve diğer doğal döngülerin bereketli (ifrat ve tefritlerden uzak) sınırlara-hudutlara uyumlu kurallarla yaşarsa en sağlıklı geleceği hak etmiş olur.
A-Önermesinin eksiğini gerekçesiyle yazınız.
B-Sizce bu bereketli hudutların farzları nelerdir?

İpucu;tüm dini ve siyasi yönetim şekillerinin farzlarını yaşanan doğaya uyumlu farzlarla bir arada düşünün. 1 Öğrenci Yanıtları

71.Her doğru her zaman  her yerde söylenmez, Bazı doğruları bazı yerlerde söylemek farzdır.
A- Önermesinin tersini yazınız.
B-Önermenin eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

72.Doğada çok şey eğimlidir savı eksik veya yanlıştır? Önermesini eleştiriniz.
İpucu;doğada bazı doğal ve yapay hallerde ya da çekim alanı değişimi veya dengeli iki çekim alanı arasındaki ışık ve nesnel yaratıklar mutlak eğimli hallerinden net düz(doğrusal) hallerine terfi etmeleri veya geçmeleri beklenir.
Göz bebekleri, soğan kabuğundaki kristaller... Vb bazı nesnel yaratık ve organlar belli mesafede ve çekim alanları çelişkisinde düzgün geometrik şekilleri vardır.Öğrenci Yanıtları

73.Öğrencilerimizin en büyük gereksinimi olan dağarcıklarına;
-BeBelkikten üniversite bitimine veya sonrasına kadar zihinsel alt yapılarını gerçek ve mutlak gerekli bilgilere ait sanal, soyut ve yarı somut kavramlar ilişkisiyle donatılmış dinamik zihin sisteme sahip olmaları,
-Zihinlerine, sanal ve nesnel fen-teknoloji bilgisini mayalamaktır.
-Zihinlerine, kavimlerin kültürel özgünlükleri-ortak paydalarına ait yararlı, gereksiz ve zararlı bilgilerini mayalamaktır.
-Zihinlerine, toplumsal ve doğal döngüler arasındaki gerçek yararlı, gereksiz ve zararlı ilişkiler mantığı bilgisini mayalamaktır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız Öğrenci Yanıtları

74
.-Hem insanlığın ortak payda menfaatini istemek ve savunmak hem de ülkeler arasında sınırların kaldırılmasına karşı çıkanlara kimledir, Neden karşı çıkıyorlar?
-Kangrenleşmiş devlet hudutları ve millet ilişkileri ne demektir?
-Doğal (vahşi) demokrasi rejimini ihraç etmeğe kimler çok arzulu gözüküyorlar?
-Sizce kangrenleşmiş devlet hudutları ve toplum ilişkileri, ne zaman en aza indirgenir?

İpucu;İnsanlığın ortak payda menfaatlerini ve ülkeler arasında devlet sınırlarının varlığını bir arada savunmak büyük bir çelişkidir.
-Fakirlerin ülkelerine gelmesinden korkan zenginlerin halkları günde kaç saat çalışıyor yoksullar günde kaç saat çalışıyor.
-Kavimlerin yararlı özgünlüklerin korunmasına dayalı olarak devlet sınırların ortadan kaldırılmasına ve ekonomik para borsa oyunlarının sıfırlanmasına yönelik çözümler önerin. Öğrenci Yanıtları

75.Belki de Sayın Barak Hüseyin OBAMA ABD ulusunun insanlığa olan simimi ve bilgece tepkinsin sınavı olacaktır. ABD toplumu bu liderini içine sindirebilir ve ona itaat ederse geleceğini garanti eden bir ulus olma yolunda ömrünü uzatıp ulus olamaya hak kazanır. Değilse eski dinler ve diasporaların(kopuntu) güç birliğinin ve dinamik bileşkelerinin yolunda yok olup parçalanmaya mahkûm olacak dolgu bir devlet olmayı ve anılmayı aşamayacaklardır.
Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu; Bir devlet için önemli olan insanlığa doğru empati/eşduyum(duygudaşlık) duyup kendini insanlığın ortak menfaati ve sıhhatli geleceği için çok yönlü doğru konumlandırmasıdır. Demirkuş 2009
-Her devlet ölümü tadacaktır.
-Kısaca bu bilge kişi samimiyetle Amerika'n Ulusuna “evet” dedi(İstemleri Hz. İsa AS. istemleri ile samimiyetle örtüşür), Amerikan ulusu ona samimiyetle “evet” demese belki de her şeyini kayıp edecektir!!! Demirkuş 2009 Dua Öğrenci Yanıtları

76. İsteyen yanıtlayabilir tercihe dayalı soru
-Yabani hayvan hayat felsefesiyle yeryüzünde nefsini yaşatmak ne demektir?
-Evcil hayvan hayat felsefesiyle yeryüzünde nefsini yaşatmak ne demektir?
-Yarı evcil hayvan hayvani hayat felsefesiyle yeryüzünde nefsini yaşatmak ne demektir?
-Peygamber ahlakı hayat felsefesiyle yeryüzünde nefsini yaşatmak ne demektir?
-Diğer hayat felsefesiyle yeryüzünde nefsini yaşatmak ne demektir?

Bu yaşama stillerini, intihar etmeyi değişmez keder çizgileri ve tercihe dayalı kader çizgileriyle ilişkilendirmeye çalışın.
İpucu; Allah (C.C) istisna tüm yaratıkların değişmez kader çizgilerinden biri döngüsel ölümdür.
-Yeryüzünde iradesi ve olanakları ölçülerinde yaşama stilini benimseme ve yaşama döngüsü şekilleri tercihe dayalı kader çizgisine dayalıdır.
-Bizden istenende irâdemiz ve olanaklarımız ölçüsünde peygamberin hayat felsefesine dayalı tercihli kader çizgimizi değerlendirmemizdir.
-Diğerleri(insanlar) hayvanların kader çizgilerine tabiidir veya kasten zararlıysalar verdikleri zarar ve gasp ettikleri haklar oranında Allah (C.C) koyduğu nizam gereği; kiri, pası ve gasp ettiği hak kadarını cehennemde temizlenip zarar ve gasp edilen hak ve hayat temiz olarak liyakatli yerine veya hak sahibine iade edilir.
-Kendisi şirk koşmamış ve kul hakkı üzerinde kalmamışsa temizlenip cennetine gönderilir.
-Bir insan ne kadar az günahla dönerse o oranda büyük nimetlerden yararlanır tam tersi olanlar o kadar küçük oranda nimetlerle cennetinde konumlanır gibi gözükmektedir.
-Cennetteki yerim ve nimetim büyük olsun diye dünyasından vazgeçip dini korumaya kalkışanların, şiddete karışmayan cahil insanları, hastaları, bayanları, çocukları, masum-mazlum sivil halkı, yaşlıları katıl edenleri ya da Müslüman'ım diyip böyle toplu katliam yapanların düştüğü liyakatsizliği ve pintiliği veya cehaleti ile cennetine ucuz kavuşmayı sanmanın ucuzluğunu, din cahilleri ve liyakatsiz radikalleri varın siz düşünün.
-İslam'da nefsini savunmanın ölçüleri ve savaş ölçüleri bellidir.
-Savaşta bayanlardan, masum-mazlum sivil halktan, yaşlılardan, çocuklardan, hastalardan ve şiddete karışmayan cahillerden… Vb eşlenik durumlardan uzak durulur.
-Dünyası için ahreti, ahreti için dünyasından vazgeçenler bizden değildir (hadis vardır) Öğrenci Yanıtları

77. İsteyen yanıtlayabilir tercihe dayalı soru
İnsanlar fıtratlarını dikkate alarak inançları gereği ne kadar dine liyakatli yaklaşmalılar?

-Bazı insanların nefisleri yabani hayvanlar gibi bazılarının da evcil hayvanlar gibidirler peygamber ahlakı seviyesine ulaşmaları için özel olarak terbiye edilmeye ve eğitime gereksinimleri vardır.
-Yabani hayvanların tercihleriyle doğal döngülerde varlığını sürdürme ve geleceğini sahiplerine teslim evcil hayvanların koruma altında sahiplerinin tercihlerine dayalı geleceğini karşılaştırınız. İnsanların nefisleri de hayvan gibidir.
-İslam'iyet'te, Allah (C.C) teslimiyet; İslam'daki farz ve sünnetleri samimi gayretle uygulamakla doğru orantılıdır.
-İnsanların fıtratlarının farklılığı ve özgünlüğü nedeniyle sorumluluklarda faklıdır. Bir peygamberin fıtratına verilenlerle avamda sade bir insanın fıtratına verilenler arasında farklılık oranında sorumlulukları da farklıdır.
-Onun için herkeste peygamber kadar peygamber ahlakı beklenmemeli ve o raddeye kadar getirmek için dini kuralları kati uygulamaya da her fıtrat zorlanmamalı bu durum bazı fıtratları zorladığı için Allah (C.C) isyana götürür çok tehlikelidir. Mezhepler bunun için vardır. Bir insan fıtratının kaldırabildiği ve verim alabileceği kadar dine gayretle yaklaşmalıdır.
-Ancak Kuran-ı Kerimde gönderilen her şeyi olduğu gibi kabullenmekte ve mutlaka peygamberlerin yaptıkları uygulamaların en ideal ve en doğru olduğunu kabullenmekte zerre bile tereddüt etmemeli hatta avam önünde siyasi ağızla medyada tartışma edepsizliği, cıvıklığı ve cehaleti yapılmamalıdır.
-Halkın kafasını muallâk konularla karıştırmamak gerekir.
-Halkın önünde şeffaflık ve çıplaklık mantık cehaletiyle çok şey tartışılmaz bunu sınırlarının peygamber ahlaki, toplumsal terbiye ve toplumsal kargaşalık yaratmamak adına önemlidir.
-Tartışmalı konularda da mekruhlardan kaçınmalıdır.
-Gerekirse avam dışında tartışılır sonuç gerekçesiyle halka sergilenir.Öğrenci Yanıtları

78.Doğal demokrasi çoğunluğun arakasına gizlenmiş; veto imparatorluğunun yandaşları kapitalistlerin padişahlığıdır. Arda kalanları da birer ulusu azınlıklara padişah kılarak-tayin ederek azınlıkları padişah kıldığı ulusa/lara kışkırtarak apışıp kalan toplumlar besi yeri olarak kullanılmaktadır ya da her şeylerini veto imparatorluğuna tarla etmektir. Ortaya çıkan geri dönüşümsüz, kangrenleşmiş yakın ve düşman toplumları kültürel-ekonomik olarak rahat asimile ederek geleceğin büyük toplumların inşasında yapıtaşları olarak kullanmaktır. Önermesini gerekçeli eleştiriniz.
İpucu;özellikle toplumları bir birine geri dönüşümsüz düşman kılmak için "Bir zamanlar ulus padişahlığını yayan ve yeşil ışık yakan güçler şimdi azınlıkları cesaretlendirip göz kırpıyor" farkındalığını anlamaya çalışın.Öğrenci Yanıtları

79.Çevresindekileri kafasındaki şablonlara göre hareket etmeye zorlamak veya bu şablonlara göre davrandıkça sıcak ilgi ve ilişkide bulunmak. Bu şablonlara aykırı hareket eden fert ve toplumlara karşı ağız bükmek, afaki davranmak, nahoş tepkiler ve tavırlar takınan kişilere ne denir? Bu tip kişiler hakkında neler söylenebilir? Öğrenci Yanıtları

80.A-Kuramsal olarak, bir ortamda, toplumda ülkede… Vb var olan öğretim ve eğitim sistemlerinin doğal reKâbetin kalbur üstü ürünü olan; yönetenler siyasi, düşünsel ve/veya nesnel sadist, muhalefet eden eylemsel tepki grupları da siyasi, düşünsel ve/veya nesnel mazoşist, ifrat ve tefriti olarak eğitilip ortaya çıkıyorsa, yönetilenler bir türlü ülkedeki bu curcunaya anlam veremiyorsa bu insanları nasıl uyarırsınız?  
B-Nasıl bir tedavi edici öğretim, öğrenim ve eğitim sitemi önerirdiniz?
İpucu;
-Siyasi, düşünsel ve/veya nesnel sadist, siyasi, düşünsel ve/veya nesnel mazoşistler genlerinin gereğini yapmakta memnun ama yönetilenler anlam vermekte sıkıntı çekiyor.
-Siyasi, düşünsel ve/veya nesnel mazoşistleri hayatı zihinsel ve bedensel olarak kendilerine eziyet ettirmekten hoşlanma üzerine kurulmuş olup sonradan dövüldüm yandım deyip etrafı velveleye verecek kadar dalaverelerle ile ayakta duranlardır.
-Siyasi, düşünsel ve/veya nesnel mazoşist inanç sahipleri,  kendilerini şişleyerek, dağlayarak, dövdürerek… Vb peygamberin yapmadıklarını topluma yaymakla kötü örnek azınlığı çoğunluğu zehirliyor.
-siyasi, düşünsel ve/veya nesnel mazoşist siyasiler veya düşünsel yapıya sahipler; kendilerini zihinsel ve bedensel dövdürmek için siyasi, düşünsel ve/veya nesnel sadistleri tahrik ederek eylemler çıkarmaktan hoşlanırlar.
-Siyasi, düşünsel ve/veya nesnel sadistlerin hayatının her aşaması kavga üzerine kurulmuş kişiliklerdir.
-Siyasi, düşünsel ve/veya nesnel sadistlerde mahiyetindekilere ve başkasına zülüm etmekten zevk alan insanlardır.
-Sadizm ve mazoşizmin tedavisini araştırıp sorgulayın soruya öyle yanıt verin.
-Tarihteki bazı renkli simaların (siyasi, düşünsel ve/veya nesnel sadist ve siyasi, düşünsel ve/veya nesnel mazoşist); siyasi ve inanç açısından toplumsal duyguları nasıl sömürdüğüne dikkat ediniz. Öğrenci Yanıtları

81.Kafasına göre ilah arayan ve kafasına göre kâinattaki sonuçlara anlam yüklemeye çalışan fert ve toplumlara ne denir?
İpucu;
İnancında, dininde, imanında,yaşadığı her yerde hakikati ve gerçekleri aramada; kafasına, istemlerine, kesesine… Vb nefsine göre ilah hayal etmek veya aramakla insanileşmek için fıtratına yararlı ilah kabullenmek arasında ki farkındalığı ve cehaleti 2-3 cümle ile izah ediniz.Öğrenci Yanıtları

82.Fert, toplum, devlet... Vb bazında nefsi ile dünyalığı için iş birliğine girenler nefislerine zülüm edenler.
Fert, toplum ve devlet bazında nefsi ile dünyalığı için dinleriyle alış veriş edenler nefislerine zülüm edenler. Önermesini eleştiriniz.
İpucu;nefsiyle işbirliğine gitmekle anlaşmaya gitmek arasındaki farkındalığı anlamaya çalışın.
Yaptığı ve ürettiği her türlü gizli açık eyleminde dini vecibelerinin kıblesini; sadece kişisel, azınlık veya kavminin özgün menfaatine çevirmek veya buna endeksli uygulamanın farkındalığını anlamaya çalışın.Öğrenci Yanıtları

83.Müslümanlığın vecibelerine tabii yaşamayan ancak Müslüman'ın günahını takip ederek bir günaha bir insanı yakarak ayıbını ortaya çıkarmaya ve topluma rencide etmeye çalışarak hasılatıyla Müslüman'ım diyip yaşamayı kendine görev ve hak gören fert, toplum veya devlete ne denir? Öğrenci Yanıtları

84. İsteyen yanıtlayabilir tercihe dayalı soru
A-
Kuramsal olarak tüm insanlık adına veya başkası adına, "İslam'iyetin değişmez duruşunu değiştirmek ya da politize etmek için";dinler arasında köprüler kurma ve ortak payda arama yetkisini, ağabeyliğini ve hakkını kendide gören fert, toplum… Vb dinler arası diyalog mucitleri veya kaşifleri haklı mı?
C-Ya da dinler arasında ortak payda aramaya yönelik ayet var mı?
D-Diniyle alış veriş yapmak veya yaptırılmak ya da dinini pazar çıkarmak ne demektir?

E-Kuramsal olarak namaz kılan öğrencilerin ders arasında hocasından özel zaman istemesinin diniyle gizli alış verişle ilgisi  olabilir mi?
İpucu;
-Belki de bu durum ortaçağ papazlarının mezhepler arasında ortak payda arama zaruretini çağrıştırıyor.
-Dinini başka dinlerle ortak payda köprü atarak revize etme alameti, cehaleti yetkisi ve cüreti çok büyük şeyler ifade ediyor gibi.
-Dininizle alış veriş yapmayınız.(Ayet)
-Allah (C.C) adına, İslam adına, insanlık adına … Vb başkalarına adına ve hesabına tüm dinlere ortak payda aramak veya dinler arasında köprü oluşturmaya kalkışmanın ardındaki tehlike ne olabilir?
-Belki de bu cüreti, cehaleti… Vb kendinde görmek;insanlık için soysal, zihinsel, düşünsel, nesnel ve sanal tufandır.
-Aslında bu tip fert ve toplumlar bu eylemleriyle gerçekte kendi şahsi dinlerini pazarlamaya, ortak paydalı inanç sistemi arayışına girişmiş cahiller veya gizli münafıklardır.
-Dinler arasında köprü oluşturmak kime ne yarar kime ne zarar verir?
-Tarihte hiç böyle dinler arası ortak payda arayan cesur diyalog mucitler çıkmamıştır.
-Dinde davranışlarıyla örnek olmak esastır. Dinini ve bilimini yaşadığın toplumda hayatına uygulayarak hayır görerek örnek olmak belki de en iyisi.Öğrenci Yanıtları

85. İnsanlığın güvenli geleceği için;belli başlı bilimsel veya toplumsal çalışmalarda ve araştırmalarda neleri algılamada, uygulamada aynı anlamı/ları çıkarmaları gerektiği, belli başlı bilimsel veya toplumsal çalışmalarda ve araştırmalarda neleri farklı yorumlayabilecekleri konularını şeffaflaştırmaya, liyakatli farkındalığını kavramaya ya da anlaşmaya varmaları ve eğitimde bunları hemen uygulamaya koymaları çok büyük önem taşıyan insanlığın eğitim ve öğretim farzları gibidir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

86.
A-Şuan fark edemeyeceğimiz kontrolsüz ve geri dönüşümsüz sonuçlar doğurabilecek “Büyük Hadron Çarpışması” deneyleri tekrarı ve serileri insanlık için bilimselliğin en büyük çevresel tufanı, felaketi, bilimsel deliliği, bilimsel cehaleti, alameti, ihaneti veya bilimselliği liyakatsiz fetişleştirme olabilir mi?
B-Fizik de uygulamaya konan atom altı parçacıklar yüksek hızda çarpıştırma deneyleri belki de büyük patlama kuramının başlangıcına, doğasına veya doğanın başlangıçtaki yaradılışın yapısına ters veya liyakatsiz yapılıyor olabilir mi?
C-Atom altı parçacıklar ve parçacıklar sistemini kontrolsüz mega çarpışmaların deforme+düzgün sonuçlarıyla değil de, birbirine yüksek çekim güçlerde yapışık olan atom sistemlerini kontrollü ve zıt yönlü çekim güçleriyle en dıştan en içe doğru merhale merhale ya da aşamalı sökerek deneyi kontrollü yapmak daha verimli olamaz mıydı?
-Bu durum doğanın başlangıçtaki yaradılış tabiatına, yapısına ve adı yanlış konan büyük patlama kuramının ilk aşamalarına daha uygun ve uyumlu gözükmektedir.
;
-Belki de uygulaması biraz daha zor olsada ya da pratik olmasada de en önce denenmeye değer gözükmektedir.

İpucu;Yapılan ve yapılacak olan deneyler, büyük patlama veya kâinatın başlangıcındaki yaradılışına fıtratına uygun değil, daha çok sonraki aşamalarında oluşan süpernova patlamaları ve oluşumlarının kıyametlerini taklittir.
-Süper novaların oluşumlarında elde edilen sonuçlarda bellidir.
-Belki de  bu deneyi yapmak isteyenlerin zihinsel alt yapısında kâinatın tedrici yaradılışı olguları değil de süpernova patlaması sendromu oluşmuştur.
-Bunun farkındalığını bilmeyenlere ve namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) bilim insanlarına  hatırlatmak ve kavratmak  hepimizin insanlık borcudur.
-Belki de çarpışma deneyi değil de yapışma ve sistemi sökme deneyinin yapılması daha doğrudur.
-Yer ve gökler yapışıktı biz onları ayırdık ve aradaki tüm canlıları sudan yarattık (Enbiya 21. Suresi 30.Ayet Fussilet 41. Suresi 11. Ayet)
-Yer ve gökler yapışıktı biz onları ayırdık ve tüm canlıları sudan yarattık (Enbiya 21. Suresi 30.Ayet Fussilet 41. Suresi 11. Ayet)
-Göğü gücümüzle biz kurduk; şüphesiz biz onu genişleticiyiz. (Zariyat Suresi 47. Ayet)
-Allah (C.C) her şeyi nurundan yaratmıştır.(ayet vardır)
-Her şey onun ilimin içinde sonlu(ölümlü) bir sihir gibidir.(ayet vardır)
-Sonradan çok şey ona döndürülecektir.(ayet vardır)
- kâinat dinamik sonuçlar sistemidir.
-Önemli olan bu sonuçlar sistemine en doğru gerçekleri ve anlamı yüklemektir.
-Bilim adı yanlış konan büyük patlama kuramı ve evrim kuramı ile bu sonuç sistemine sadece nesnel anlam yüklüyor.
-Enbiya süresi 30. ve Zariyat Suresi 47. Ayetlerinde Allah (C.C) bu konu ile ilgili tatmin edici nesnel ve düşünsel bilgi ve anlam yüklemiştir.
-Allah (C.C)'HUN ilimde yapışık olan kâinatı hayata doğru yaratırken (Yer gök yapışıktı biz onları açtık, ardaki dirileri sudan yarattık. Göğü hala Hala göğü genişletmekteyiz/Zariyat 51. Sure 47. Ayet var.
- kâinata sürekli yeni şeyler yaratma ve genişleme gücünü uygulanmaktadır.
- kâinatı hala göğü genişletmekteyiz/Zariyat 51. Sure 47. Ayeti sürekli dinamik bir genişlemeye tepki olarak kâinatın ilk ilimdeki yapışık haline dönmeye-yıkılmaya kuvvetli meyilleşmeye çalışırken aradaki dinamik dengeler ve çekimler gereği çarpışmalara ve süper novalar, elementler çeşitlenip yaratılmaktadır.
-Atom altı parçacıkların yüksek hızda çarpışmaları istenmeyen doğal olmayan parçacık deformasyonlara, kara delik benzeri manyetik çekim alanları… Vb oluşumu riskini artırır.
-Yani belirli alandaki atomları küresel çok yönlü-çok simetrili zıt yönde atom çekirdeği parçacıkları ve atom kabuğu parçacıklarını sırasıyla yavaş yavaş küçük oranlarda gittikçe aratan farklı çekim güçlerine kopan atom altı parçacıklarını tepkilerini merhale merhale bir birbirine dinamik yapışık olan çeşitli manyetik alan gradiyenti oluşturmak daha doğru gözükmektedir.
-Bir atomu küresel bir kabuk havuzunda merkezdeki atomu eşit veya farklı çekim yüzey alanlarına sahip kabuğa doğru çok yünlü simetri yasalarına uygun atomun alt parçacıklarının gittikçe artan değişik çekim güçlerine/oranlarına tepki olarak sökülen atom altı parçacıklar (hangi küresel kabuk güçte hangi katmanda hangi parçacıkların söküldüğüne bakılır). Çekirdeğini kabuğa doğru çekip sökmeye çalışan bir küresel konum düşünün.
Çıkarsayış;Belki de bu deneylerin ardında ki sonuçları bildiği halde bu değerli ve namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) bilmezliğinden, bilime motivasyonlarından... Vb eksiklerinden yararlanarak onları oyuncak gibi pervasızca kullanmanın ve insanlığın gözünde küçük düşürmenin vebalini onlara yüklemenin keyifli sonucunu üstelenecek münafık ve yücelemeye, kahramanlığa doyumsuz bilim bilgini (bilim insanı?!) postuna bürünmüş insanlığın sonunu getirmeye soyunmuş insanlık düşmanı hilkat garibesi yaratıklar ortaya çıkacak!. Öğrenci Yanıtları

87.A.Bir sisteminin; insanı münafıklaştırması veya fahişeleştirmesi, dürüstleştirmesi, kahpeleştirmesi, hayvanlaştırma, namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır)laştırması, edepsizleştirmesi… Vb fıtratını zorlaması olası olabilir mi?
C-Bazı yöneticilerin, eğitimcilerin, idarecilerin  kanunların esnekliklerinde inisiyatiflerini;halkına ve öğrencilerine cahilce veya  kahpece nefsi kullanabilir mi? Bu kanunlardan mı kaynaklanır yoksa yöneticilerden ve eğitimcilerden  mi kaynaklanır?
D-Sizce inisiyatifini liyakatsiz kullananlara  nasıl önlemler alınmalı?
İpucu:
cezai kanunlara baş vurmak ve uygulamaya gereksinim duyma oranı, toplumlumdaki peygamber ahlaklı insan sayısıyla ters orantılı olduğundan emin olun.Öğrenci Yanıtları

88.Ayakkabılarınızın altı kösele ise ya da çıplak ayaklı iseniz bedeniniz yer küreyle elektriksel doğal döngüsünü tamamlar.
-Değilse yalıtkan tabanlı ayakkabılı dolaştıkça bedeninizin yer küreyle elektriksel irtiBâtını kesmiş olur.Önermesinden hareketle;vücudumuzun toprakla elektriksel ilişkisinin önemi çok iyi bilindiği halde neden piyasadaki ayakkabıların sağlık bakanlığından onaylı ve yerle irtibatımızın kesilmesinde sakınca görülmüyor sizce? . Bedeninizin doğal elektriksel döngüsünü tamamlayan ayakkabılar üretmek için çözümler önerin.
İpucu;Gençlerin ve çocukların sağlığı açısından bu elektiriksel döngünün önemini düşünün.Yerden elektriksel döngü için sadece ökçeleri iletken ayakkabılar düşünün ve pratik çözümler önerin. Öğrenci Yanıtları

89.Namaz kılarken insanlar savunmasızdır. Namaz kılmadan önce mutlaka her türlü güvenlik önlemleri düşünülmeli ve alınmalıdır.Bu konuda namaz kılan Müslüman'lar bilinçlendirilmelidir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu: Hz. Ömer RA ve Hz Ali RA Namaz kılarken, Hz. Osman RA Kuran-ı Kerimi okurken kahpe hainler tarafından şehit edilmiştir. Filistin'de Mescid-i Aksa'da bir cani-sapık tarafından Çok sayıda Müslüman'lar Namazdayken topluca silahla taranarak şehit edildiler. 2009 Mardin katliamında namaz kılarken 44 kişi şehit edildi ve 3 kişi yaralandı. İstanbul'daki muhtelif camileri basan ve Müslüman'lara habersiz saldırıp şehit eden sapıklar… Vb türemiştir. O halde fert veya toplu halde namaz kılarken bu faktörleri dikkate alarak her türlü güvenlik tedbirlerini almak önemli gözükmektedir. Öğrenci Yanıtları

90.Nesnel, sanal, döngüsel veya düşünsel düşünce hapishanesini aşamayan insanların ürettiği çok şeyleri eksiktir. Önermesini gerekçeli çürütünüz.
İpucu;Dünyası için ahreti, ahreti için dünyasından vazgeçenler bizden değildir Hz. Muhammed As.Öğrenci Yanıtları

91.Geçmişte yaşamış, yaşayan veya gelecekte yaşayacak olacak külli (total) yaratık iktidar ve hükümran sadece bir yaratık yurt insanı/vatan insanı (yurttaş/vatandaş?!) olsaydı ya da tam tersi olsaydı ne olurdu?
İpucu;Çoğunluk padişah, fert veya azınlık sömürülen vatandaş.Bu önermeyi çeşitli düşünce sahalarına ve alanlarına genelleyin veya benzeterek kurgulayıp uygulayın.Öğrenci Yanıtları

92.Peygamber ahlakına sahip insanların ve doğal ahlaka sahip insanların haklarını sokakta aramaları arasınada ne fark vardır? Öğrenci Yanıtları

93.Süper ego insanı, çıkarlarının insanı, hercai insan ne demek tir? Öğrenci Yanıtları
İpucu;süper istemlere (egolara), bilime… Vb başat, kul veya köle olan insanları düşünün.

94. İllüzyon, geçici, sonlu, sihir ve gerçek kavramları arasında ne fark vardır?
İpucu;Sihirbazların yaptığı işler illüzyondur. Bu kâinatta bir şey geçicidir(sihirdir). Ör, bilim, tüm yaratıklar… Vb. Bazı enerji halleri, olaylar, olgular ve süreçler. Ör. Zikir, tevhit, ölüm, ilim… Vb. Âdem AS, gerçekten geçici olan bu kâinat beldesine geldi ve oraya (ebedi olan cennetine/gerçek hayata) döndüler. İnsanlık ve tüm yaratıklarda benzeri ve/veya tersi gerçek hayata dönecekler.
-Zaten enerji hayat bulmak için kâinatta titrek (sürekli değişim döngüsü) bir döngü içinde  büyük kıyametin geleceği güne yol alır. kâinattaki enerji dengesizdir. Yaşamak için değişmeye mutlak gereksinim duyduğu için ebedi değildir ve sonludur.
-Gerçek/Hakikat:Kavram Yanılgısına Düşmemek İçin Gerçek ve Hakikatin Özgünlüklerini Bilmek Gerekir; Hakikat; Dünyevi, Uhrevi, İlahi ve İlimsel Olan Ezeli ve Ebedi Gerçeklerin Toplamıdır. Gerçek daha çok, Kişisel, dünyevi ve bilimsel değişmezler ve az değişenlerin toplamını ifade eder. Gerçekleri sadece madde kökenli kabul eden kişilikler (edenler) materyalistlerdir. Gerçekleri sadece ruh kökenli kabul eden kişilikler (edenler) ruhbanlardır. Gerçekleri sadece doğa tabanlı kökenli kabul eden kişilikler (edenler) bilim insanlarıdır. Gerçekleri sadece ateş kökenli kabul eden kişilikler (edenler) Zerdüştlerdir. Gerçekleri sadece güneş kökenli kabul eden kişilikler (edenler) Yezidilerdir. Gerçekleri sadece hiçbir şey kökenli kabul eden kişilikler (edenler) ateistlerdir… Vb çoğu doğa kökenli id, idol ve/veya putlardır. O zaman; öğretim, öğrenim ve eğitimle gerçek düşünce sistemimizi hangi gerçeklere yapılandıracağız ya da oluşturacağız. Ebedi, Geçici, Dünyevi, Milli, Milliyetçi, Radikal, Doğal, Vahşi, Hayvani, Bilimsel, ... Vb Düşünsel/Düşünce Sistemleri Kitlelere ve İnsanlığa Kazandırış ve Yükleyişle İlgili Eğitimi Doğru Değerlendiriş Çok Önemlidir. Ola ki şu sorular sorulabilir; tüm yaratıklar, yaşadığımız kâinatlar ve her şey; Kim? ve/veya Nere Kökenlidir? Sorularının yanıtı gerçeklerin adresine bizi yaklaştırır. İslam'iyet'te ve Allah (C.C) gönderdiği tüm kitaplarda; her şey Allah (C.C) nurundan yaratılmış ve sonra her şey ona (Allah (C.C)'HUNA) döndürülecektir ve yönelecektir. Yani tüm yaratıkların gerçekleri göreceli (izafi) ve geçici gerçeklerdir. Ancak Allah (C.C) istedikleri ebedi gerçek olacaklardır ve hayat bulacaklardır. Gerçekler; dünyevi en az değişen veya değişmeyen; yaratık, olay, süreç, zaman, olgu ve kurallar bütünüdür. Bu nesnel kâinatta sınırlı gerçekler veya geçicilik vardır.
-Gerçeğin dışındaki çok şey geçici ömre sahip sihirli bir hayattır.
-Ya da sihirli-sınırlı-geçici gerçektir. Yani ebedi değildir. Bilim geçici gerçeğe ilim ebedi gerçeğe örnektir.
-Enerji halleri ve tüm yaratıklar hep kâinattan önceki ilimdeki minimum yapışık haline ve yaratıldığı nura (Allah (C.C)'NA dönmek ister).
-Biz hala göğü genişletmekteyiz/Zariyat 51. Sure 47. Ayet. Bu genişleme eylemi durduğu an büyük kıyamet kopar enerji ilimdeki ve Allah (C.C) kavuşur (Allah (C.C) sonradan tekrar kâinatı  yaracağını-dirilteceğini bildirmişidir.)
-Sanki kâinatın bir nefeslik canı var (Göğü halagenişletmekteyiz/Zariyat 51. Sure 47. Ayet) genişletme gücü durduktan sonra sonsuz güçte kurulmuş tüm kâinatın yücelmiş ve yükselmiş potansiyel enerjisi var gücü ile ilk yaratıldığı ilim boyutuna ve haline yıkılarak( büyük kıyamet) inmeye başlar ve büyük kıyamet son bulur. Öğrenci Yanıtları

95.Büyük kıyamet gününe ilerleyen kâinattaki yaşam döngülerinde;her türlü ahlak mevsimleri ve ikliminin yeryüzündeki seyri; Peygamber ahlaklı insanlar, doğal ahlaklı insanlar, hercai ahlaklı insanlar … Vb diğer ahlak tiplerine ait insanların Yeryüzüne hâkimiyetinin süreç devam eder. Sonra çok şey en peygamber ahlakının ve en kötü ahlakın doruk toplumsal iklimleri her türlü insana ve ahlaka fırsat verilecek gibi. En sonunda insan kâinatı kokuşturacak ahlakın doruğunda ve uğraşında iken büyük kıyamet gününe yakalanması farz olacaktır. Her şey aslına ve asıllarda Allah (C.C) döndükten sonra kâinatta gerçek ebedi hayat o zaman başlayacaktır. Önermesini eleştiriniz. Öğrenci Yanıtları

96.Bilim İişçisi Kimdir? Bilim Dedektifi Kimdir? Bilim İnsanı Kimdir? Bilim Mühendisi Kimdir? Tanımlayınız.
İpucu;sanal, nesnel, yarı nesnel  ve  düşünsel bilim mühendisliğinin görevleri  ve tatbik/uygulayış alanlarını düşünün.Öğrenci Yanıtları 

97.A-Devletin, medyanın, siyasetçilerinin ve mahiyetindeki halkların toplumsal ve çevreye icabet ahlakı değer ölçülerinde derin çelişkiler ortaya çıkıyorsa bu çelişkinin ve zıtlığın kaynağı ne olabilir?
B-İktidar ve muhalefet olarak; boğuşarak, savaşarak, anlaşarak… Vb insanları, halkları yönetmek ne demektir?
İpucu;
hayvani yönetim sistemlerinin insan ahlakı, yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları ve doğal fıtratı üzerine süper etkilerinin yansımasını düşünün.Öğrenci Yanıtları

98.Fertten en geniş toplumsal kitlelere kadar ahlakı bağışıklık sistemini gerekçeli geliştirmek koşulu ile toplumsal yaşantımızda kötü veya eksik ahlak sahibi fert ve grupların toplumsal ortak payda peygamber ahlakını çürütmemeleri için yaşatıcı izolasyon(tecrit edici değil) önlemleri almamız gerekir. Önermesinden ne anlıyorsunuz.
İpucu;örneğin aynı torbadaki çürümüş birkaç limonun diğer sağlam limonları çürümesine engel olmak için her limonu özel kağıda sarmak gerekir. Sokakta sevişerek dolaşanlara sevgi ahırı yaptırmak. Öğrenci Yanıtları

99.Namuslu insanlar; doğruşeyleri sıklıkla özellikle söyleyen, uygulayan ve fıtrat farzları oranında kendilerini topluma ve çevresine yararlı konumlarda tutan dürüst kişilerdir.
-Namuslu insanların yaşantısının bekasını namussuzların insafına teslim eden fert, toplum, devletler olabilir mi? Kuramsal olarak varsa veya ilerde ortaya çıkarsa insanları fahişeleştiren ve vahşileştiren bu konumlardan kurtuluş reçeteleri önerin.
-Namuslu insanlar kendilerini, namusuz insanlardan daha doğru konumlandırmazsa toplumsal tufan kopar.
-Namuslu insanlar namussuz insanlardan daha cesur olmalıdır.
İki önermenin edep ve topluma ders vericiliği açısında eksiklerini, tahrik edici ve edebi açısından karşılaştırın ya da doğru önermeyi siz önerin.
İpucu;


Namuslu, dürüst insanlar namussuzlardan daha bilgili ve cesur olmalılar.Demirkuş 2010.Öğrenci Yanıtları

100."Paran yoksa namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) yaşayamazsın, ölçüsü bir düzenin kalitesini gösterir" önermesinden emin olun. Demirkuş, 2009
A-Doğal (vahşi) demokrasinin akıllı, namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst fakir insanların yaşantılarına katkılarını, fıtratlarını zorlayışını ve peygamber ahlakıtan götürülenlerini düşünün.
Hayvani( vahşi) demokrasi hangi tip fert, toplum, devlet veya insanların fıtratına daha uyumludur?
B-Doğal (vahşi) demokrasinin Bekçileri ve Savunucuları Önünde Çek Leşi Gör İşi.Demirkuş 2009. Önermesinin amacını terbiyesizliğini ve liyakatsizliğinin örtecek edepli bir şekilde ifade ediniz.Öğrenci Yanıtları