Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
   Öğretmenlik Uygulamaları
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Okul Deneyimi II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Okul Deneyimi I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Toplum ve Çevre
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
Evrimin Mekanizmaları ve Bilimsel Kanıtları
          Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
             Bilim Tarihi
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
Biyolojide Önemli Konular (Seçmeli II)
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
  Biyolojide Önemli Kavramlar
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)

Öğretim Teknolojileri ve Biyolojide Materyal Geliştirme
                     Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımlar
        Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
   Özel Öğretim Yöntemleri II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
    Özel Öğretim Yöntemleri I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Fen Teknoloji ve Toplum
Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ (OCAK 2008)
VERİLEN DERSLER    ÖÖYI , ÖÖYII ,OMK, OTM, BÖKAV BSKON, BT , EV , ÇEV , ODI, ODII , ÖUYGBAYT, FTT, BMAT   BİK FEL


  

Din, Siyaset, Devlet, Vahşi ve Doğal Laiklik, Rejim, Çevre, Demokrasi, Bilimsellik, Kavram ve Evrim ile İlgili Sorular Sorunlar ve Çözüm Önerileri.

Fen Teknoloji ve Toplumla İlgili Bazı Beyin Fırtınası-Nadası; Ödev, Soru ve Etkinlikleri 2012  (2005, 20062007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015)

Öğretim Üyesi;Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ 2020                                               
                                                  
Bilim ve insan daha genç;bilimle bedensel ve zihinsel duyulara ilave sanal dünyamız ve duyularımızla idrak edişimiz; eğitim, öğretim ve teknoloji ile pozitif evrimleştirilmedikçe, bazı zihinsel, bedensel ve çevresel enerji hallerini açıklamak daha asırlar alabilir.Şu an zor, görmeze ışığı tarif etme misali.
Beyin Fırtınası ve Nadası Sorularının Amaçları:
1-Öğrencilerimizin zihinsel yapısını ve zihinsel bağışıklığını;Müsrif, Patojen(Öldüren), Fosil, İlkel  Teknoloji ve zararlı kültürel asimilasyonlara karşı baskın kılmak.
 Kısaca, piyasadaki, batıdan, dünyanın herhangi bir yerinden gelen; abur-cubur çöplük ahlakı toplumsal ve teknolojik ürünlerden, eksik veya yanlış terbiye eğitimi alan kişilerin zarar görmemesi için bu abur ve cubur çöplük ahlakı ürünlerin zayıflatılmışları veya öldürülmüşleri planlı hazırlanarak kişi fıtratı ve yaşının kaldırabileceği ve etkili olabileceği dozda peygamber ahlakı değerlerle alternatifli ilişkilendirilerek verilmelidir. Videoları izleyin.
2-İfrat, tefrit, güdük ve fanatik-kasti bilimsel-siyasi akımlara karşı; doğru-hızlı bedensel tepkiler-eylemler ve zihinsel alışık tepki (refleks)ler göstermek;baskın zihinsel yapı-mantık sistemlerini öğrencilerimizde -güçlendirmek ve geliştirmek.
3-Yararlı özgünlüklerimizi, birlik ve beraberlik değerlerimizin önemlerini bilinçli olarak korumak ve geliştirmek.
4-Zihinsel olarak; öğrencilerimizi geleceğe uyum sağlatmak, doğal, hayvani-meleği doğa ötesini doğru tanımak-tanıtmak.
5-Öğrencilerin zihinsel mantık ve zihinsel gelişim ivmelerini; sabit, değişken, bilinmeyen, tanımı titrek ve diğer temel kavramlarla doğru ilişkilendirmek
6-Fert ve toplumsal açıdan;doğa üstü, hayvani-meleği doğa ötesi ve geleceğe yönelik:verimli, özgün, baskın-üretici ve terbiyeli;bedensel, eylemsel, zihinsel ve düşünsel gelişme, yararlı alışık tepki (refleks) ve bağışıklık sistemlerinin öğrencilerimizde güçlenmesini sağlamak.
7-Tüm bildiklerini;geçmiş, günümüz ve gelecekle vaktinde güncellemek-hayata doğru uygulamak. Bu bilgilere dayalı olarak;yaratıklardaki, tüm döngülerdeki(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) ve siyasetteki mantık sistemlerini; hızlı ve güçlü asimile ederek onu aşmak ve eğitim-öğretim-yönetim-sınav sistemleriyle ilişkilendirerek geleceğe yönelik doğru-özgün çok yönlü; beyinler, zihinler yaratmak ve çözümler üretmek.
8-Öğrencilerdeki güdük sentez (birleştirici) sıfatlarının kaynağını yararlı ve Rahmani akaitlerle beslemek ve bereketlendirmek, bu sıfatları aktifleştirip doğru disipline etmek.
9-Bilim ve ilimi kullanarak:insan, doğa ve teknoloji arasındaki mantık fermuarlarının dişlerini doğru eşleştirip; asrımızı, insan, doğa ve teknoloji arasındaki ilişkiyi algıda değişmezlik derecesinde doğru tanıyıp teşhis etmek ve uzun vadeli; eğitim, öğretim ve üretim amaçlı çözümler üretmektir. Edinilen bilgileri ders notlarına ve uygulamalara güncellemek.
Videoları izleyin.
10.Öğrencilere:asrımızın, dünyanın ve ülkemizin; siyasi, toplumsal, ekonomik ve teknolojik konumlarını, farkındalığını, bilincini kazandırmak ve buna göre davranış geliştirmek.
11-Sonuç olarak;insanlığın hayvanların miracına indiği bu doğa beldesinde; doğayı ve yaşadığı dünyanın; toprağını, gazını ve yağını abur cubur ve liyakatsiz hortumlayan, eriten ve insana hayvandan daha aşağılık değer veren insanlardan; doğada daha liyakatli yaşayan ve tüm yaratıklara yararlı, çalışkan,peygamber ahlaklı ve liyakatli nesiller yetiştirmek için; herkesi fıtratı ve olanakları oranında, zihinsel-bedensel düşünce ve eylemlerinin bileşkesini;peygamber ahlakının,hakikatin ve gerçeklerin kıblesine çevirmek üzere eğitmek ve öğretmektir.1, 2, 3
Çıkarsayış;Tüm öğrencilerden 1-2 aylık sürede yazılı ödev olarak;soruların yanıtları alındıktan sonra, ders hocası tarafından öğrenci yanıtları tek tek incelenir.Önemli notlar alınır her soru için sınıfa doğru yanıt vermek üzere hazırlanır. Gerekirse bazı sorular gerekçeli değiştirilir, değişik sorular sorulur veya sorular kaldırılabilir. Verilen yanıtlar, ip uçları ile birlikte, öğrencilerle her sorunun realitesi, soruluş nedeni, amacı ve hedefi liyakatine oturtulmaya çalışılır.
Yorum ve Sonuç;Bu gün verilen öğretim, öğrenim ve eğitim; uzak - yakın Bâtının(Amerika ve Avrupa), uzak doğu(Çin) ve yakın kuzeyin(Rusya) uygulamalara, gözlemlere, deneyimlere, denemelere  dayalı toplumsal bilimlere ve nesnel  verilere dayalı fen biliminin  metriksi içindeki doğal (doğal) eğitim ve öğretimdir. Asıl olan bilimi ilimin ve insanın içinde doğru konumlandırmaktır. Hâlbuki bugün yapılan öğretim, öğrenim ve eğitimle insanlar doğal bilimin ve nesnel evrimin çarkları içine itilip;teknoloji üretilirken ahlaki yönden vahşileştiriliyorlar. Bu mantıktan hareketle bu gün insanları vahşileştiren yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim yerine daha insani-ahlaki merkezli, yönetim öğretim, öğrenim ve eğitimle yer değişmek gerekir.  
Çözüm;
 Orta çağ dinlerini tatmin edici bulmayan, sorgulayan ve değişmek isteyen batıdaki bilim bilginleri (bilim insanları?!) ortaçağ engizisyonları nedeniyle zorunlu olarak eski dinlerle olan bağları dini kurallara itaatsizlikleri nedeniyle dini laikle halktan uzaklaştırılmışlardır. Daha sonrada din laikliği ile; ortaçağ din ve yönetim ehli tarafından doğanın kucağına itilen bu doğa meraklısı ve öğrenme heveslisi insanların bilimi geliştirip halkı aydınlatmasıyla bu sefer halk dinde yakasını kurtarmak için tersinir laiklik ve yönetim sistemini getirmiş ve din tebaası yönetimlerini kısmen egale etmiştir. Papalar haklı olarak doğruluğuna inandıkları bir dine itaat etmeyen asileri (bilim insanları?!) laikle dışladılar ve haklıydılar. Kendilerini ve halkı tatmin etmeyen vaadi dolmuş dinden/lerden ve dini yönetimden yakasını kurtarmaya çalışan bu bilim bilginleri de (bilim insanları da) haklıydılar ve deniz düşen yılana sarılır hesabıyla haklı olarak insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, kendilerini (kişiliklerini) ve zihinsel, düşünsel ve batini hammadde hamurunu! vahşi-doğal veya yapay bilimselliğin; deneyimsel, deneysel ve kanıtsal farzlarına/kanunlarına dayalı olarak doğaya rötuşlatıp doğa ve bilimin hamuru içinde evrim yasalarıyla (doğal doğa yasalarıyla) kendilerini ve bilinçlerini şekillendikleri için (doğal yontma taş, cilalı taş… Vb dönem insanı gibi) bilim ve doğayı ilahlaştırmış-fetişleştirmiş ve bu metriksi (doğa ve bilim kefenini) aşmaları da beklenemez. Onun için bunlar gerçekten bilim bilgini (bilim insanı?!) olup öldükten sonra yok olacağına inanırlar. Belki de bazı bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) düşünce sistemi tamamen!! bilimin farzlarına dayalı olarak şekillenip hayata uygulandığı için bilimi ve doğayı fetişleştirerek doğal düşünüyorlar. Belki de bilen (inananlar/Rahmani alimler) bilmeyenin/lerin halinden anlayıp kendini doğru konumlandırmazsa bilmeyene helak olmayı hak eder. İnanıyorsanız üstün sizsiniz (ayet var). Doğal, vahşi, yapay bilim ve tüm enerji halleri insanın düşünsel değer yargıları ya da düşünsel batini kalp havuzu/yaşam-hayat havuzu içindedir. İnsanların tüm değer yargılarını yapay bilimin (insani düşünsel kökenli keşif edilen bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) ve doğal bilimin (doğal doğadaki acımasız bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) değer yargılarına veya içine; öğretim, öğrenim ve eğitimle rötuşlayarak sığdırmak; inananlığa zülüm ve liyakatsizliktir. Hiç bir bilim, yaratık… Vb şey Kuran-ı Kerim'in değer yargılarını ve İslam dinini aşamaz, her şey yani tüm enerji-enerji halleri, varlıklar ve yaratıklar Allah (C.C) ilmi dâhilindedir. Ayetler ve hadisler vardır. Allah (C.C) İnsanı denildiğinde tüm kişiliklerine ait işletim sistemleri (düşünsel /nesnel/kültürel... Vb dinamik değer yargıları mimarisi) etkileşimli çalışır durumdaki insan kast edilmektedir. Kısaca tüm kişilik çeşitleri, boyutları ve zamanları içeren Kuranda sunulan peygamber ahlakı, Bâtını, zahiri, doğa ötesi, ilahi, yaşanmış, yaşanan ve yaşanacaklarla ilgili derli toplu mükemmel bilgi işletim sitemi/leri yüklü insan kast edilir. Bu insan tipinde; akıl ruhsal kişiliğin(ruhun) işletim sistemi, zekâ fıtrat-i kişiliğin (nefsin) işletim sistemi, Enesi-Egosu-Özgün olgun fıtratı-tercihi… Vb kişilik sistemlerinin hepsi bir arada ve her an çalışır durumda diridir ve hazırdır. Ben uyurum kalbim uyumaz (Hadis var). Bilim; akıllı, zeki ve vicdanlı yaratıkların çevresine uyum, gelişim, çevresini ve kendilerini; konumlandırış, tanıyış ve kullanış aracıdır. Bilgi ise bilim ve ilimin veri tabanıdır. Bilim yaratıkların geçici enerji yaşam döngüsünde deneyim, öğretim, öğrenim ve eğitime dayalı ortaya çıkardıkları ilim versiyonu ürünüdür. İlim, ezeli, ebedi ve Baki olan Allah (C.C) Âlim Sıfatına tabiidir ve ölümsüzdür. Aslında bilimin kökeni de ilimdir. Sanki bilim doğa kökenli canlı ve yarı canlı yaratıklar tarafından eşyayı ve tüm yaratıkları tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel dikitlerini temsil eden bilgi tabanlı zekâ ve düşünsel işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. İlim ise ilahi/peygamberi kökenli olup, eşyayı, tüm yaratıkları ve kendini tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel sarkıtları temsil eden bilgi tabanlı düşünsel Akıl işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. Yaratıkların genetik, fıtratı, deneyimleri ve ilahi/peygamberi kökenli ölümlü ve geçici hayata uygulanan ilim versiyonuna bilim deniyor. Bilim ve ilim mürşit olamaz ancak araçtırlar. Ör. Peygamberler; Peygamber Ahlakı Mürşididirler. Ünlü bilim uzmanları; sahalarının mürşididirler. İnsanlarda bilim ve doğa insanı değil Allah (C.C) insanıdırlar. Onun için Bilim-İlim İnsanı, Bilim-İlim Adamı, Bilim-İlim Kadını Kavramları bazı insanlar için yanlış ve liyakatsizdir. Bilim Uzmanı, Bilim Eksperi, Bilim-İlim Ustası, Bilim ve İlim Alimi, Bilim Bilgini, Bilirkişi, Bilen Zat kavramları bazı insanlar için daha liyakatlidir. Bilim; ilimin yaratıklardaki; irsi ve/veya sonradan öğrenilen ya da üretilen hayatla ilgili ölümlü-sonlu örüntüsü-örgüsü gibidir. Bilim bilginin (Bilim insanın?!) düşünsel işletim sistemi sadece öğretilen bilim dalı işletim sistemli merkezli olup; düşünsel ve hayatsal tatbikatlarda diğer kişilik işletim sistemleri güdük kalmaktadır (otistik bilim kişiliği). Ruhbanlarda düşünsel işletim sisteminin merkezini Akıl, ruh ve vicdan işletim sistemi kişiliği işgal etmiş diğer kişiliklerin hepsi bu kişiliğin hükmündedir (otistik ruhban bilim kişiliği). Doğal kabilelerdeki kişiliklerde bilim bilginlerinden (bilim insanlarından) farklı olarak doğal koşullarla yaşayarak bugüne kadarki kavimce geliştirdikleri doğal düşünsel işleştim sistemi merkezli genellikle doğal tabuların bileşkesindeki doğal kişilik işletim sistemleriyle yaşarlar. Diğer tüm kişilikleri bu Doğal tabusal kişiliklere çekinik ve güdüktür (otistik Doğal tabusal kişilik). İnsanların düşünce sistemlerini ve zihinsel alt yapılarını geçerli dini, akli, insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarından kopararak ya da İslam'iyet'te ortaçağ dinleri ceketini ve iftirasını giydirerek;Müslüman'ları ve insanlığı sadece otistik doğa ve bilimin farzlarına rötuşlatarak doğayı ve insanlığı liyakatsiz kullanarak ya da kullandırarak bilimi ve doğayı fetişleştiren deccalı kişilik, zihniyet ve sistemleridir. Bu yöntemlerle geleceğin liyakatsiz, günah keçisi cahil katillerini yetiştirmektedirler. İnsanlığın en derin deccalı ve kahpe rabliklerinin vebalini ve günahını; günah keçisi olarak kullandıkları mazlumlara, cahil insanlara ve hükmündeki Müslüman'ım diyen mazlum cahillere üsteleten hilkate garibesi çapulcu ilahlık makamındakilerdir. Kaldı ki, İslam'iyet'te bazı halifeleri namazda ya da kuran okurken canice, haince ve kahpece öldüren katiller bile idam edilmediler. Bir kavle göre hayvanlık-vahşilik ve insanlık arasındaki en önemli fark; hükmündeki;bilgiyi, olanakları, işi ve leşi liyakatli paylaşma ile doğru orantılıdır. Demirkuş 2009. Denemek için çek leşi gör işi. Ya da bayan hakları çıplaklıkla doğru örtünme ile ters orantılı olmanın bekçiliğini namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) dürüst cahil yönetici insanlara yaptırtmak, Örneğin, baş örtüsünün hakikatine doğru empati/eşduyum duymadığı için, içine sindiremediğini itiraf eden dürüst ama din cahili politikacılar yetiştirmek ve bu mantıkla bu tip insanları İslam'iyete karşı kullanmak deccallık ve kahpeliktir. Bu yüzden Müslüman'ım diyen bir ülkenin birçok başörtülü vatandaşların ahi alınarak gayri Müslim'lerin insafına-vicdanına terk ve teslim edildiler. Siyasi veya siyasi olmasın kanunlar mazlum ve haklıları korumak için vardır.
      Batı, uzakdoğu ve yakın kuzey; var olan koşullarda zorunlu olarak eğitim sistemleriyle nesnel, eylemsel, bedensel ve zihinsel tüm yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, doğal doğanın bilimsel farzlarına dayalı olarak budamak, yontmak ve şekillendirme gereği duymuş ve bilimin farzlarına dayalı bilim bilgini (bilim insanı!?) yetiştirmek zorunda kalmıştır. Ancak orta çağ döneminin vaadi dolmuş dini işletim sistemi hala bu bilim bilginlerinin (bilim insanların!?) bilinç altındaki boşluğu-nesnel ve zihinsel gen havuzlarını doldurmakta ve bu insanlar zihinsel bedenlerinin hala eski dinlerin metriksi içinde olduğunun farkında değiller. Dinin metriksi aşılmazdır!! Hadis var. Aslında bilimi insanın içinde (batini kalp, zihinsel havuz… Vb) liyakatli, doğru ve ilişkisel konumlandırıp; bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb insan, bayan, erkek yetiştirmek daha liyakatlidir. Ancak bu şekilde bilim insana araç olur yoksa Bâtının dinden yakasını kurtarmak için yetiştirdiği bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) hemen hepsi bilimi aşamaz yani bedensel ve zihinsel ürettikleriyle doğanın bir parçası olmaktan kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. Kısaca bilim ve doğa insanlığın gelişimi için araç olacağına insanlığın hesaplanamaz nesnel ve düşünsel havuzları doğaya ve bilime liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle yem, araç ve malzemem edilmektedir. İslam'iyet'te bilim dinin içeriğinde ilimin dünyevi alt kümesidir. Din aşılmazdır. Hadis var. Batıdaki, kuzeydeki ve uzak doğudaki;cahi, liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim sistemlerinin sonucunda; medeni, bilimsel ve vahşi-doğal ahlaklı insanların ortaya çıkmasına neden olunmaktadır. Bu liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle batıdaki orta çağ din-bilim çatışması ve zihinsel doku uyuşmazlığı mantığıyla bilimsellik yapay ve hayvani ahlak farzlarıyla; insanlarımız; İslam'i inanç, akli, insani geçerli ve hayırlı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ters düşürülerek yapay olarak zihinsel ve yaşamsal doku uyuşmazlığı yaratılmıştır. Bu kadar harika çocuklardan bu kadar başarısız öğretmen, insanlar ve halklar neden çıkardığımızın nedenleri açık. Şimdi kaybettiklerimizi en liyakatli geri kazanmanın çözümlerini arıyoruz ve araştırıyoruz. Yani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarımıza ait hiçbir özgünlük kalmadığı için özgün nefesimiz kesilmiş ve ülkemize tamamen batıya, kuzeye ve uzak doğuya;insandan bilimsel karpuz tarlası bekçiliği, işçiliği ve taşeronluğu yapılmıştır ya da yaptırılmıştır. Bâtının yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına hizmetçi bilim bilginleri (bilim insanları?!), işçiler ve sermaye sınıfı yetiştirmişiz ve yetiştiriyoruz. Bilimin insanı olmaz (israftır-liyakatsizdir), insanın bilimi olur. İnsan bilimden daha kapsamlı ve amaçlı bir yaratıktır.Din, bilimsellik ve bilim öğrenme aracıdır yol gösterici değildir. Yol göstericiler ya da mürşitler peygamberler,bilginlerdir ... Vb insanlardır. Bilim insanı-bayanı-adamı olmaz (batı için zorunlu geçerli kavram), bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb erkeği veya bayanı olur. Kısaca; gerçekte ve doğal olarak dinin, bilimin, rejimin… Vb. şeyin insanı olmaz ki batı bu durum hayat bulduğu için insanlar otistik din ve bilim uzamanı (bilim insanı?) olmuşlar. Bu insan tipinin özellikle din bilim ilişkiselliği açısından tüm bildiklerini diğer bildikleriyle ilişkisel düşünselliği körelmiş ve tümel düşünsel ve uygulayış ilişkiselliği cahilleşmiştir. Bu açıdan bu asır ki öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi eksik, cahilce ve kesin yanlıştır. Özellikle üniversiteler ilk, orta ve lisedeki bilgilerin ilişkiselliğini tamamen körelticidir. Doğrusu akıllı olan insanın/insanların bilimi, dini, rejimi.... Vb. şeyi olur.
      Batıda ki;alfabeler, harfler, bilimsellik ve rejimlerden alıntılar acelelikle olduğu gibi yani ıslah edilmeden ülkemize çiğ ithal edilerek, hiçbir özgün değer yargısı dikkate alınmadan batılı neye heveslenilmişse olduğu gibi ülkemiz insanına zorunlu bir çuval olarak giydirildiği için insanlarımız ne olup bittiğinin farkına varmadan İslam dini ile bilimi ve teknoloji arasında ilişki kurmadan laikle İslam'iyete ortaçağ dinlerinin bilimselliğe tepkisinin bilimsel ceketi giydirilerek batılı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına yem olmuş ve bu günkü sonuçlara ulaşılmıştır. İnsanları liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; doğallaştıran, vahşileştiren, şeytani alimleştiren (iblisleştiren ve ), cahilleştiren; alfabelerin, dillerin ve lisanların yeryüzünde varlılığından emin olabilirsiniz ya da farkındalığını anlamamız gerekir. İnsanları liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; insanlaştıran ve peygamberi âlimleştiren alfabeleri, dilleri ve lisanları yeryüzünde geliştirmemiz insani bir farzdır. Çok ilginçtir ki; insanlık, çeşitli canlı ve cansız yaratıkları ıslah ederek evcilleştirmeyi başardı, ancak en önemli toplumsal iletişim aracı olan kavimlerin özgün; alfabe, dil ve lisanlarını; bilimsel, mantıksal ve akli prensiplere dayalı ıslah edici kayda değer örnek akÂdemik ve bilimsel hemen hiçbir çalışma yapamadı. Toplumsal iletişim açısında insanlığın mantık ve akli iletişim basiretlerini bağlamayan, köreltmeyen ya da vahşileştirmeyen tam tersine akışkanlık getiren peygamberi, akli ve mantıki ortak bir dil, lisan ve alfabe geliştirmeyi başaramadık. Uzaya açılmadan önce insanlığın buna acilen gereksinimi vardır. Geçmişte dünyaya hâkimiyetini kuran kavimlerin dil ve lisanları bu gün etkinliğini kayıp etmiştir. Bu günkü hâkim kavimlerinde; alfabeleri, dilleri ve lisanları aynı akıbete gideceklerinden şüphem yoktur. Onun için hiçbir kavimin vahşi-doğal; alfabe, lisan ve diline taraf olmadan, modası geçmeyen insanlığın ortak payda peygamberi, dili, lisanı ve alfabesini; akÂdemik, bilimsel ve uygulamalı çalışmalarla geliştirmeliyiz. Ör, yaban-doğal elmaları, yaban armutları, yaban inekleri, yabani atları, doğal toprağı, doğal çölleri... Vb yaratıkları ıslah edebildik ve evcilleştirdik. Ancak doğal dil, lisan ve alfabelerimizi ıslah edemedik ve evcilleştiremedik yani akli ve mantıki olarak eleştirel düzenlemedik. Bu nedenle Yeryüzü kültür alfabelerinin hepsi Doğal zekâların, deneyimlerin ve denemelerin evrimsel ürünüdür. Akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlakla ıslah edilmesi ve geliştirilmesi gerekir ki insan beyni, zihni ve kalbi insani iletişimde en az kusurlu kemale ersin. Bu amaçla insanların beyin, zihin ve kalp havuzundaki bilgilerin;görsel, işitsel, eylemsel, davranışsal, tatsal, bilişsel… Vb kodları günlük hayatta iletişim de kullanılan alfabe ve lisanın; harf, sembol, kelime, kavram ve kodlarından, daha sade ve daha çok benzerdir. Örneğin,kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin tüm insanların ( bazı engelliler ve bazı istisnalar hariç) zihnindeki bilişsel, eylemsel, görsel, tatsal, kokusal, davranışsal... Vb kodları hemen hemen aynı dır. Ama kültür dillerinde kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin her kavimdeki isimlerin/kavramların ya da kavramisimlerini zihin havuzundaki kavramsal kodlanışı farklı olduğu için iletişimi vahşi, doğal ve zor olmaktadır. O zaman çözüm olarak;"Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusu" Kuralına uygun olarak kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerinin zihinsel bilgi biriminin ifadesine ve konumuna en uygun kavramlarla iletişim, öğretim, öğrenim ve eğitimle ortaya çıkarırsak her kes kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerini daha rahat anlar, günlük hayatta ve iletişimde kullanır. Bunu tüm kavimlerin (insanların) beyinleri, zihinsel havuzları ve batini kalplerindekileri de kodlanmış kültürel isimler, kavramlar/kavramisimler hepsi için düşünüp günlük hayatta hepsini kırmızı elma mantığı ve örneği gibi uygularsak insanlığın akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı ortak iletişim alfabesi ortaya çıkmış olur. Tüm kavimlere ait yazımsal ve konuşsal ya da hem konuşsal hem de yazımsal:alfabelerinin, lisanların ve dillerinin; Âdemin dilinde vardıkları ortak payda ve özgün;işitsel, yazımsal, görsel, dokunsal, tatsal, hissel … Vb özellikleri bilgisayar (Bilgisunar/Bilgişlersunar) ortamında kökenlerine/köklerine, hecelerine/ ses parçalarına kadar sadeleştirilerek yeniden matematiksel iletişim ve alfabe mantığıyla ya da kozmik (evrensel) ötesi atom altı parçacıkların çeşidinin her birini kozmik alfabe kabul ederek oluşturulan yani kuantum alfabesi sade iletişim mantığıyla veya her yaratığı matematiksel küme elemanı kabul ederek ve her şeyi, tüm bilimleri-tüm kâinat ve yaratıkları bu kozmik matematiksel kümeler denizi içinde yüzen elemanları temsil eden “Kozmobiyomatematik, Evrensel, Uzay canlı matematik... Vb (Simetri, Kuantum, Standart, Sicim-İp-Halka, Paralel Evrenler, Şişme, Evrim...Vb her şeyin kuramlarına uyumlu)” alfabe mantığıyla; ilişkisel, organize, disipline ve kategorize edilerek hayata uygulanabilir. Demirkuş 2010. Çözüm;Tüm sorun kültürel dillerde iletişim amaçlı kullandığımız; hece, ses, vurgu, kavram, isim ve kavramisimleri; şekilsel (analog), kökensel (homolog), özgün, sesteş, anlamdaş, değişken ve geçişken benzerlik tabanlarına göre mantıki kurgularını bilgisayarda düzenleyerek; matematiksel iletişim sembollerindeki gibi en doğru algılanabilir şekil de zihnimizde ki bilgilerle ( bilgi birimleriyle) ve çevremizde ki her şeyle algıda değişmezlik ve algıda özgünlük ilkelerine dayalı ilişkilendirmektir. Kavmin azınlığı ve çoğunluğu olmaz herkesin ve grubun fert bile olsa ya da vahşide olsa alfabesi, dili ve lisanı aslidir hiçbir bahane ile diğerlerine asimile ettirilemez. Tüm kavimlerin ana dil, lisan, alfabe için geliştirilen çözümler akli, mantıki ve bilimsel tevhit edilerek insanlığın tek dil, tek lisan ve tek alfabesine kaynak oluşturacak şekilde;bilimsel, akÂdemik çalışmaların yapılması gerekir. Tüm Kavimlerin Özgün Ana Dilindeki; Alfabe, Dil ve Lisanlarını Islah İçin Çözüm; Peygamber ahlaklı insanları yetiştirmedikçe ve dilimiz/dillerimiz; algıda değişmezlik ilkesine olanaklarımız ölçüsünde değiştirmedikçe ya da yaklaştırmadıkça yani peygamberi özellikler sahip insanları yetiştirip doğru adreslerde görevlendirmedikçe, var olan ve gün geçtikçe genişleyen ve büyüyen yarı doğal kültür, alfabe ve dilleri akli ve mantıki ıslah etmedikçe doğaya uyum, küreselleşme sıkıntısı ve adaletsizliği çeken özgün kavimler olarak kalmaya mahkûmuz. İnsanların zihninde ve bilinç altında yer alan bilgilerin benzerliği ve algıda değişmezlik oranı;iletişimde kullanılan yarı doğal ve yarı doğal kültür dillerindeki kavramsal ifade ediliş havuzundaki çeşitlilik ve özgünlülük kaoslarından daha yüksektir. Doğal insanların ya da Âdem AS öncesi ve/veya sonrası insansıların; (ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı) yaşam döngülerindeki çevresel koşulların tehlikesi, paylaşım duygularının gelişmesi ya da paylaşım zorunlulukları dilsel iletişim ve dilin evrimleşmesi olumlu yönden güdülenmiş olabilir. Algılanarak kabul gören bilgilerin zihinde kategorize edilerek kodlanışı tüm insanlık zihin havuzunda çok benzerdir. Bilgi birimlerinin, kümesinin, kümelerinin ortak paydası geniş, özgünlükleri ve farklılıkları azdır ya da algıda değişmezlik–algıda benzerlik ilkelerine daha uygundur. Ancak zihindeki bilgi birimlerinin farklı kültür dillerinde farklı kavramlarla kodlanışı, ifade edilişi ya da uygulanışı iletişimde Doğal bir iletişim kaosu/karışıklığı/kargaşayı ya da hercümerci oluşturmaktadır. Örneğin kırmızı elmanın bilgi birimi olarak tüm insanlık zihin havuzundaki kodlanışı çok benzer ancak kavram olarak kodlanışı çok çeşitli ve vahşidir. Bu kargaşanın ıslahı en az çevremizde ıslah ettiğimiz ya da evcilleştirdiğimiz hayvanlar ve bitkiler kadar önemlidir. Kırmızı elma mantık kurgusundan (Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusundan) hareketle zihinsel olarak insanlığın ortak payda ve benzerlik olgusundaki kavramlardan hareketle algıda değişmezlik ilkesi ve zihinsel kavram havuzları arasındaki deşifreyi doğru ve mantıklı yapmak gerekmektedir. Islahat yapılırken; şuan ya da bu güne kadar zihnimiz ve çevremizi bu yarı doğal mantığa uydurarak yaşıyoruz. Bu yarı doğal dil kargaşasını; insanlığın bilgileri zihinsel kodlanış ortak payda mantığı ve algıda değişmezlik kurallarına uygun–uyumlu; akli, mantıki, bilimsel, deneyimsel, uygulamalı ve akÂdemik disiplinlere dayalı olarak öğretim, öğrenim ve eğitimle ıslah etmemiz gerekir. Bu mantık kurgusundan hareketle kavimlerin özgün dillerinde ve insanlık ortak payda dilinin ortaya çıkışında zihinsel kodlanış mantığıyla en çok örtüşen, benzeşen mantık kurgularıyla ve aynı zamanda matematiksel iletişim mantık kurgusuna uygun yeni dil ve alfabeler geliştirilmelidir. Zihnimizdeki kodlanmış bilgilerin ya da bilgi birimlerinin (kavramların değil);görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal, düşünsel, zihinsel, hissel, sezgisel ve diğer duyusal/duyuşsal özelliklerine göre; ilişkisel konumlanış, disipline ediliş ve etkileniş mantık kurgusunun deşifre edilişi çok önemli gözükmektedir. Ortak payda bilgileri Âdemin dili katmanını oluşturur bunlar genellikle nesnel yaratıkların görsel, şekilsel ve eylemsel bilgi birimleri katmanıdır. Özgünlükler ve ayrıcalıkların en çok olduğu kavramlar düşünsel (soyut) kavramlar ve ayrıntılı bilgi birimlerine yönelik bilgi birimleri katmanıdır. AkÂdemik seviyede; dildeki her kelime, bağlaç, kavram, deyim atasözü, vecize, sözleri hatta ithal edilmiş yazılı ve sözlü atasözü her şey akÂdemik disiplin ve sistematik mantık çerçevesinde dil, edebiyat, fen… Vb tüm dallarda kulanım üzerine bölümlerinde ulusal ve uluslararası seviyede;halka açık internet ortamı dâhil, akÂdemik çalışmalarla, toplu anket ve tartışmalarla farklı akli, mantıki, basireti açıcı... Vb alternatifleri gerekçeleriyle ortaya konmalıdır. Aslında insanların zihnindeki bilgi birimlerinin çoğu benzer ve çevredeki olay, olgu, süreç… Vb ile aynıdır ya da benzerdir. Duyuşsal (görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal ve hissel duyularımızla) olarak zihnimize girip kayıt olan bilgi birimleri çevredekilerle benzer ve tüm insanlıkta ortak payda benzer zihinsel doku katmanıdır. İnsanlığın ortak, lisan, dil ve alfabenin esas bilgi birimi kaynağı bu dokudur. Düşünsel olarak zihnimizde ürettiğimiz düşünsel bilgilerimizde zihnimize kayıt olur. Ör. unutulmayan bir rüya ya da düşünsel kurgularımızdan unutmadıklarımız. Zihinsel havuzumuzun içinde yer alan; nesnel, düşünsel ve sanal kâinatlar; zihinsel ürettiğimiz ya da duyuşsal edindiğimiz ve bellediğimiz bilgi birimlerinin;geçmiş, gelecek ve güncel deposu ya da hard diski (dinamik veri depo diski) gibidir. Zihindeki doğal kayıtlar hemen tüm insanlarda aynıdır. İletişim kültür alfabelerinin; yazımsal, işaretsel, eylemsel ve konuşsal çeşitliliği ve/veya sadece konuşsallık çeşitliliği, insanlıkta hoş görüyü artırırken ortak payda iletişimini zorlaştırır. Beyin sanki zihinsel bilgi birimleri deposunun hatırlayıcı biyolojik bağlantılar ve biyolojik hatırlama moleküllerin adeta nesnel çekirdeği gibidir. Bilgi hatırlandığı an bazen geçmişte ki mekandan çağrılır ya da o mekanda algısal tecelli (algısal ışınlama) olur ve hatırlanır. Kuranı Kerim ve Allah (C.C) gönderdiği; kitap ve sayfalarında kullanılan (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil); yazılı dil, mantık, ilişki, peygamberi konuşma ve okuma (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil) akışkanlığı dışındaki tüm gelmiş geçmiş; alfabe, lisan ve dillerin insanlığın mantıki ve akli iletişim basiretlerini vahşileştirici ve köreltici etkilerini kanıtlamak zor değildir. Bütün dillerin yazım, konuşulan şekli, ifade… Vb kurallarının anatomisi Doğal dır. uluslararası seviyede kabul görebilen bilimsel insani mantıksal anatomisi ve kuralları çerçevelerde mukayese edilerek ıslah edilip değiştirilişe gereksinimi vardır. Bu mantık Kuran-ı Kerimi CC Kitabındaki mantık kurallarından esinlenerek ortaya konulmuştur. Yani kurandaki ayetler ve hadisler baz alınarak doğadaki yapay ve doğal doğal alfabelerdeki kuralların ıslah edilişine gereksinim olduğu otoya çıkmıştır. İnsanları yeryüzünde; vahşi, doğal, hayvani, insani, iblisi, peygamberi, şeytani çok çalıştırmanın hak edişleri arasındaki farkları ve farkındalıkları anlamaya çalışın.Fazla çalışmakla hak edişin sınırlarını düşünün. Hak edişle her şeyin elde edilemeyeceğinden emin olun. Cahilce ve Şeytanice Hak edişine tapınma gayretini düşünün. “Azmin elinde hiç bir şey kurtulmaz” cümlesinin cehaleti ve gizli, şirkini; fert, toplum, devlet… Vb bazında; Rahmani, Cahili/Hayvani ve Şeytani Çok çalışmaların arasındaki farkındalığı; geçmişten geleceğe ilişkisel leştir ve günümüze güncelleyip örneklendirişi deneyin. Hakkına tapınma, yaptıklarına tapınma ve Hak (C.C)'NE tapınmalar arasındaki düşünce kaosu, kavram yanılgısı, düşünce yanılgısıyla kafa bulandırmayı ortaya atanların ve hayata uygulayanların bedbahtlığının farkındalığını alamaya çalışın. Peygamber ahlaklı;kardeşlik, öğretim, öğrenim ve eğitimle ilişkilendirin. Hayatın yaşam terazisi üzerinde iradi tercihlerimizin hasılatı yolcusuyuz. Demirkuş 2010
      Bir din her şeyi içermiyorsa geçersiz, vahşi, geçici ve/veya yetersiz bir dindir. İslam'iyetin dışındaki tüm dinler bu kategorilere girer. Bu nedenle hiçbir şey dine (İslam'iyet'te) aykırı değil ancak helale aykırılığı dine aykırılık diye yutturanlar vardır. Gerçek ve geçerli dinlerin korunmaya değil insanların yaşantılarında peygamberi hayır görmeleri için uygulanış için gönderilmişlerdir. Dini korumak için 400 yıl matbaa, 100 yıl evrim öcü göstertmiştir. Laikte, bilimde ve siyasette dini kötüye kullanma bahanesi ve gizli düşünce demir perde izolasyonu ile insanların inançları ile yaşam döngüleri arasındaki ilişkisel örgüyü demir perde Berlin duvarı örneğinin ötesinde büyük bir cehalet ve bilinçli yapılıyorsa ihanet yatıyor gibidir. Çünkü bir din korunmaya muhtaç ve her şeyi içerip çözümler üretmiyorsa; ya yeteriz, ya kısmi bir zaman dinline aittir Ya da doğal ve yetersiz dindir. Ne acıdır ki Müslüman'ım diyen birileri bile bu açıdan İslam'iyeti diğer vahşi, kısmi ve belli bir zaman boyutuna ait dinlerle aynı kefeye koymaları büyük bir talihsizliktir. Ayni zihniyet dine aykırıdır 400 yıl matbaanın bekaret kemerini İslam'iyete reva görüp ya da zaruret ve cehalet bahaneleriyle İslam'iyet'ten gayri Müslim'lerin yaralanışına engel olmuşlardır. Ayni zihniyet bu asır 100 yıldır evrim dine aykırıdır ve 100 yıldır dini siyaset afatından koruyoruz bahanesiyle liyakatsiz laiklik kemendini İslam'iyetin yayılışına vurmuşlardır ya da reva görmüşlerdir. Yaratıkları, Hayatı ve bilimi İslam'iyet'le ilişkilendireceğine tam tersine dini korurum diye dinle 400 yıl dinle matbaanın, 100 yıldır dinle laikliğin, 100 yıldır dinle evrimin ilişkilenip tanışmasına radikal kementler vurmak dini korumak İslam'iyet' hizmet olduğuna inanılır ve güvenilir gibi değildir. Bilim İslam'iyet'te Müslüman'ın (insanın) yitiğidir (hadis vardır). Dini aşamazsınız ya da din aşılmazdır (hadis vardır). Hiçbir şey İslam'iyete aykırı değildir veya hiçbir şey İslamyeti'n dışında değidir. Sözde bazı cahil inanç ehli asırlarca helale aykırı şeyleri;gerçek imana ve dine aykırıdır diye insanlarımızı kavram ve düşünce yanılgısına sokmuşlardır. Önemli olan her şeyi İslam'iyet'teki;helal, haram, mekruh, ifrat, tefritlerin… Vb sınırlarına göre;gerçek eğitimle, insanlarda doğru-liyakatli konumlandırmak ve doğru tepkiler, alışık tepkiler (refleskler) ve davranışlar geliştirtmek/geliştirmektir. 21. Yüz Yılda, bilimi; insanların geçerli, doğru inanç, yapısal, özgün, ortak payda ve kültürel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ilişkilendirerek sunmak öğretim, öğrenim ve eğitimin çok önemli farzlarından biri olmalıdır. Demirkuş 2009
    Bizim yapacağımız bilim; Müslüman insanın esfeles-safilin çanağındaki yitiğidir(bu anlama yakın Hadis var). Doğayı, İnsanı, Şeytanı, Bilimselliği, Bilimi… Vb her şeyi İslam'iyet'te doğru konumlandırıp ilişkilendirerek; liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitimle, insanların Bâtını kalp, düşünce ve zihin sisteminde liyakatli, verimli, ilişkisel ve doğru çimlendirerek yeşerterek, hayatla ilişkilendirilerek ve güncelleyerek severek asimile ettirtip, peygamber ahlakıyla hayata uygulatmak ve güncelletmektir. izleyin


Aşağıdaki ödevde yanlış, edepsiz, akla, mantığa, İslam'a aykırı, ölçüsüz veya eksik soru/lar ve önerme/ler varsa, yanıtlarınızda hocanıza  doğrusunu öneriniz.

1.Hayvanlar kadar bile doğal döngülere katkısı olmayan tam tersine toplumsal, sanal ve nesnel doğal döngüleri tahrip eden yaratıklara ne denir?
İpucu;Eğer bu durum kesinse o zaman bu hilkat garibesi tepkilere sahip yaratıklar hayvan nefsi/nefisleri olabilirler mi?! Öğrenci Yanıtları

2.A-Kendisini asra güncellemek, asrın koşullarını kendisine güncellemek,
B-Asrını dinine güncellemek,
C-Dinini asrına  güncellemek  ne demektir?
D-İnsanın hangisini/lerini uygulaması en doğrudur?

İpucu;Ülkemizde yakın geçmişe kadar liyakatsiz uygulanan laik uygulamasıyla, dinini asrın koşullarına güncellemeye kalkışan devletin ve bazı bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) halkına karşı düştüğü çıkılmaz cehalet durumlarının farkındalığını anlamaya çalışın.Asrın liyakatli ve liyakatsiz... Vb değişimlerin sayısının çokluğuna ve fert veya toplum bazında fıtratın ve dinin mutlak; liyakatli, doğru, gerçek ve haklı değişmezliklerin azlığına dikkat ediniz!!
Kendinizi olduğu gibi asrın tüm değişimlerine ya da asrın hepsini kendinize uydurmaya çalışırsanız helak olursunuz. En Güçlü, Siyasi ve Menfaatperest adreslerde değil de Rahmani, İnsani ve Doğru adreste liyakatli çimlenmeyi kendinizi ve yaşadığınız asrı doğru tanımakla ilişkilendirmeye çalışın.
121 (2006)-Dini; rejime/lere sığdırmak-bütünleştirmek veya disipline etmek-asimile ettirmek; hendeği devenin üzerinde atlatmaktan daha zordur? Önermesi doğrumudur neden? Öğrenci Yanıtları
263 (2007)-Dinde bazı kuralları bilerek veya bilmeden kötüye kullananlar varsa; bununla mücadelede, mutlaka samimi-dürüst insanlarla, dinde samimi olanlar ve dinde hayır görenlerle istişare edip, kısaca siyasetin, dinin, bilimin, demokrasinin, hukukun milletlerin hatta komünist ve milliyetçilerin çok yüzlü münafıklarını, menfaatperestlerini öylece fıtratına uygun defetmek-deşifre etmek gerekir.Aksini yapmaya kalkmak, belki hendeği deveden atlatmaya çabalamaktan farksızdır?! Önermesinin çözüme yönelik amacını ifade etmedeki eksik ve yanlışları nedir/lerdir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10a- 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Öğrenci Yanıtları
230 (2008)-Devletin dinden hayır görmesi için;dinden uzak durmak/durdurmak,dini aşmaya çalışmak/çalıştırmak veya dini kuralları kontrol altına almak hendeği devenin üzerinde atlatmaktan farksızdır!!. Dinden hayır görenlerin hakları hürmetine, dini kötüye kullananları (çok yüzlüleri ve dini menfaat farzları için kötüye kullananları) elemine edebilen oto kontrol ve toplumsal kurallar ve çözümler üretmek daha evladır. Önermelerinin safsatasını/larını yazınız.1 Öğrenci Yanıtları,Öğrenci Yanıtları

3
. İnsanın devletine her an hesap verme onuruna, hevesine ve gururuna sahip olmakla tam tersi onura, hevese ve gurura sahip olmak arasındaki farkın; liyakati ve cehaletini açıklayınız ve eleştiriniz.
İpucu;Bu konuyu ülkemizdeki aydın, âlim geçinen bazı kişilerin ve bazı üst kÂdemedekilerin geçmişteki ve bugün ki tepkileriyle ilişkilendirmeye çalışın.Öğrenci Yanıtları

4.Doğal millet, doğal devlet ve insani millet insani devlet kavramları liyakatli tanımlarıyla yerine oturtulmalıdır.Belki de bu asrın sorunlarının 21. YY'DA ve gelecekte yaşanmaması için Doğal (Vahşi) Demokrasi ile İnsani Demokrasi arasındaki çizgilerin radikal ve geçişken farzlarla ayırmak gerekir.Doğal (Vahşi) Demokrasinin yönetim sistemlerine bağlı toplumsal öğretim, öğrenim ve eğitimin oluşturduğu doğal insan ahlakından kaynaklanan (insanın ahlakın doğallaşması/Tarzanlaşması) sorunlarının doğaya, topluma ve geleceğe zarar veremsi sorunlarını çözmek gerekir. Gelişmiş teknoloji ile doğayı bereketli kullanma ile doğayı eriterek kullanmanın arasında bu asır insanda önemli bir ahlaki sorun ve liyakat sorunu var. Önermelerini gerekçeli eleştiriniz.Öğrenci Yanıtları

5
.A-Genel Olarak Aklın Hüneri Liyakat, Ruhun Hüneri Samimiyet, zekânın Zihinsel Olarak Doğru Hızlı Kavramak ve Sonuçlandırmak, Nefsin Hüneri; Vahşi Siyaset, İnsanın Hüneri Hüsran(sabrı, imanı, hakkı tavsiye edenler ve iyi amel işleyenler hariç)-Cehalet ve Kişiliğin Hüneri Tercihtir. Önermesini eleştiriniz.
İpucu;Tüm insanlar İslam'i fıtrat üzerine doğması nedeniyle insana verilen Ruh Allah.(C.C)'HUN emanetidir. Ruh çoğu şeyin insandaki anlayış, ilim ve mantık aynasıdır. Olay olgu, yaratık, süreç, enerji halleri, yaşanmışlar, yaşanacaklar ve yaşanacakların çoğu şeyin özü ve ilmi onda vardır. Bu nedenle her şeyi anlamaya düşünmeye kavramaya, yoruma... Vb olanağımız vardır.
-Aklı zekâdan ve nefisten ayıran en önemli özelliği ve özgünlüğü Ruha dayalı olarak liyakatli mantık aynasına sahip oluşudur. Yani liyakatli öncelikli düşünür ve karar yargısına varır.
-zekâyı akıldan ve ruhtan ayıran en önemli özelliği ve özgünlüğü nefise dayalı siyasi mantık aynasına sahip oluşudur. Yani siyasi öncelikli düşünür ve karar yargısına varır.
-Sanal ve nesnel nefsimizin hüneri doğal, yabani, gayri insani veya doğal oluşudur. Yani doğaya meyilli ve samimiyetsizliktir. zekâ işletim sistemi ile çevreye icabet eder.
-İnsan dünyaya gelişinden kişiliği olgunlaşana kadar mazlum cahil ve doğaldır. Olgunluk aşamasına doğru kişilik gelişir ve özel olarak akıllı eğitilmezse cahil kalır. Yani aklını ve ruhunu harekete geçirecek akıllı eğitim verilmezse bu asır ki bazı insanlar gibi modern bir tarzan olur .
-Kişilik olgun bir insanın iradesi ölçüsünde kendi tercihlerini belirleyen sorumlu egosudur.
Ruh, Akıl, Vicdan, zekâ, Nefsin Kökeni ve Özgünlükleri;
Akıl işletim sistemi tek başına geçiciliği, ebediyeti, ölümü ve ölümsüzlüğü dikkate alarak karar verir, zekâ tek başına karar verirken bunun bilincinde değildir. Akıl her insana özgün olarak Allah (C.C) tarafından verilir. zekâ; anne-babadan veya önceki sistemden sonrakilere geçer ve çevre ile etkileşimin ürünüdür.
Tüm yaratıklar zekidir ancak tüm yaratıklar akıllı değildir. zekâ ve nefis; ceddi, genetik ya da yapay sistem kökenli olarak soydan alınır fakat akıl, ruh ve vicdan?! İlahi kökenlidir. Allah (C.C) tarafından kişiye özel verilir.

Çıkarsayış;
Gelişmiş bir insan kişiliği herhangi bir şey konusunda karar verirken iradesi ve olanakları ölçüsünde;aklına, ruhuna, nefsine, zekâsına… Vb nesnel ve sanal araçlarına dayalı olarak ortaya bir tercih çıkarır. Yani insanlar doğal kavimlerine tabi olarak sorumluluk taşımazlar. Tercihlerinin toplamının kıblesine dayalı sorumluluk taşırlar ve kavimlerini belirlerler. İnsanların kalitesin;olanakları, fıtratı ve iradesi dâhilindeki liyakatli tercihleri belirler. Öğrenci Yanıtları

6.
A-Bir insan herhangi bir karar verirken; Hangi sanall aracına ya da sanal araçlarının hangi  kombinezonlarına  dayalı karar vermelidir?
   B-Ya da eğitimde doğru karar vermeyi insanlarda nasıl alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirebiliriz?
  İpucu;kişilikllerimizi dikkate alarak Aklın şah prensibini eğitimde uygulamayı fikir jimnastiği edinin ve bir önceki soruyu (2012/ 5 Nolu soru) ve ilgili linkleri anlamaya çalışın.
   C-Bir insan, toplumda, kurum… Vb devlette  bazı kararlarında; akıl, ruhun samimiyeti ile  şah çektiği zaman, nefisi ve zekâsının derhal geri çekilme vicdani alışık tepki (refleks)ine sahip eğitim alması gerekir. Önermesi ne anlama gelir?Öğrenci Yanıtları


7.
A-Liyakatli ve liyakatsiz farz (dogma) ne demektir? örneklendiriniz
    B-
Dinin Farzları ne demektir? İslam'iyetin gerçekte kaç farzı vardır?
    C-
Bir insanın fıtratının farzları(dogmalar) ve sünnetleri ne demektir? Öğrenci Yanıtları

8.A-Bir insanın nefsinin aşılmazları ne demektir?
   B-Hangi nefis(lerin) mertebesinin liyakatsiz farzları(dogmaları) daha fazladır? Öğrenci Yanıtları

9. A-Mazlum cahil(çocuklar ve çocuksu bilmezler), öğretim, öğrenim ve eğitim cahilleri (doğru bilgi cahilleri) ve kara cahiller arasında ne fark vardır?
    B-Nefis ve fıtrat arasında nasıl bir ilişki vardır?1, 2, 4,5, 6, 7, Öğrenci Yanıtları

10.A
-Toplumsal kuralların farzları veya süper egolar(istemler) ne demektir?
     B-
Devletin farzları nelerdir veya demektir? Ör. Laiklikle ilişkilendirin.Öğrenci Yanıtları

11. İnsanların;fıtratlarının farzları, dinin farzları ve toplumsal kuralların farzları arasında nasıl bir korelasyon vardır? Neden bütün insanlar hidayete ermiyor? Neden herkes dine karşı farklı konumlarda (fıtratı özellikleri ve olanakları oranında) yaklaştırılmalıdır ve yararlandırılmalıdır? Öğrenci Yanıtları

12.Bir insanın kalitesini; olanakları, iradesi ve fıtratı ölçülerinde yaptığı tercih ve icraatı belirler. Önermesinin geçersiz olduğu koşulları, yanlışını ve eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

13.Çeşitli fıtratlara, iradelere ve nefis mertebelerine sahip insanların liyakatsiz ve liyakatli kişisel farzlarını göz önünde bulundurarak nasıl bir eğitim ve öğretim sistemi geliştirirsiniz?
İpucu;
bir insanın doğal fıtratının farzları ile İslam dinin farzlarının kusursuz örtüşmesi ile sonradan; yanlış, doğal veya eksik eğitim sonucu çeliştirilmesi arasındaki ilişkiyi bir arada düşünün. Doğal olarak bütün insanlar İslam fıtratı üzerine dünyaya gelirler. İnsanların genellikle doğal, sakat, eksik ve (veya) yanlış öğretim ve eğitimin mağduru olabileceğini düşünün!!
-İslam'i fıtratın farzlarının azlığına ve mutlak gerekliliğinin insani fıtratların ortak payda farzı oluşuna ve ortak paydada örtüşmesine dikkat ediniz.Öğrenci Yanıtları

14.Aşağıdaki parçaya katkılarınızı 2-3 cümle ile yazınız.
Batıda (ABD) yok edilen Yellowstone kurtlarının sonucu ile ülkemizde yok edilmek istenen İzmir'in meşhur kargalarını sonuçları çok ilginçtir. Bu mantıktan hareketle yer küresinde doğal döngüde bir canlının yerinin değişmesinin hesabına bile doğadaki sistemin tepkisi çok hassastır. Ya da dinozorların döneminde devasa meteorun çekim alanındaki kıblesinin ivmesini yer küresindeki adresin üzerine çeviren yer küresi koşullarının devasallığı değimlidir!! Bu asır yer küresinde mevcut küresel tufanların nedeni de yer küresinin nesnel bedenini liyakatsiz eriten teknolojinin patojen ya da öldürücü dozda liyakatsiz kullanımının sonucu olduğu kabullenmişiz. Filmleri izleyin(1, 2, 3, 4, 5, 6)Yer küresindeki toplumsal tufanlarının nedeni de insan ahlakını doğallaştıran (Tarzanlaştıran) Doğal (Vahşi) Demokrasi ve onun nüfuz ettiği öğretim, öğrenim ve eğitim sistemidir. Bunu kabullenmedeki her gecikme bize çok pahalı toplumsal tufanlara mal olacağa benziyor. Umarım insani Demokrasi Alternatifi en kısa sürede kabul görür ve dünya biraz rahat nefes alır.
     Orta doğudaki çocukları ve bebekleri öldürme savaşı modası veya öldürülen bedbaht zihniyet örneği ABD, Avrupa da… Vb türeyebilir. I. ve II. Dünya savaşlarının, yer küresine bir rab gerektiğini söyleyen zihniyetin, orta doğu ve ülkemizin kuruluş kadiri veto imparatorluğunun hükümranları çözüm için nesnel ve sanal olarak hangi taşların yerini oynatmışsa onları tekrar kusursuz yerine oturtmalıdır. Aksine yarın kendi cennet vatanları Ortadoğu cehennemine dönüşebilir.
Önermelerin yanlış ve eksiklerin eleştiriniz. Ülkemiz ve orta doğu sorunlarına bu mantık ve açıdan çözümler öneriniz.
İpucu;Bâtının gönül işareti olsun olmasın devletimize “Zorda Olsa Dostlar Bazen Liyakatli Acı S öylemeli” mantığı ile hangi nesnel ve sanal taşlar yerinde oynatılmışsa onları tekrar yerine oturtmak cesaretini göstermelidirler. Bu durum İtalya'daki Romen Çingene çeteleriyle karıştırılmamalıdır veya örnek alınması bile abestir. Ergenekon çıkışı aranıyorsa ergenekon kurtları veya peygamber ahlakı çınarları neden ülkede yok olmuş veya yetişmiyor? Bunu düşünmekTüreyen Ergenekon sineklerini hapishanelerde cezalandırmaktan daha çok şey ifade etmelidir.
Ör.
1-Osmanlıyı ülkemizde kovdurtanlar neden bu gün Osmanlıdan özür dilenip ülkesine geri davet edilip sarayına sembolik oturtulmazlar!!
2-Nazım HİKMET'İN kabrini dileği üzerine yerine getirenler, Saidi NURSİ Hazretlerinin kabrini de eski yerine defin etmeliler.
3-Küstürülen ve haksızlığa uğratılan; dinsel ve kültürel çeşitlilikler yerine geri davet edilmelidirler.Öğrenci Yanıtları

15 .A-Belki de Devlete düşen sadece sahte Ergenekon sineklerini araştırmak değil gerçek Ergenekon kurtlarını insani demokrasi ve eğitimle insanlığa kazandırmak olmalıdır. Önermesini gerekçeli eleştiriniz.
     B-
Fert, kurum, devlet... Vb hatta Allah (C.C) neyi ne hudutlarda isteyeceğini bilmekle bilmemek ya da nereden neler isteyeceğini bilmek veya bilememe cehaleti arasında ne fark vardır? Toplumun bu dururumda zararı ve karı nelerdir? Ülkemiz ve bu asrın insanların; dini, ekonomik ve toplumsal istemleriyle güncelleyerek görüşlerinizi yazınız.
İpucu;
sokaklardaki gösteri ve şatafatlı eylemleri sistemin ahlaki değerleri nasıl yozlaştırdığı ile ilişkilendirin.1, 2, 3 Öğrenci Yanıtları

16.Halkların doğru ve haklı iradesi ile cahil, siyasi, düşünsel ve/veya nesnel sadist, siyasi, düşünsel ve/veya nesnel mazoşist iradelerinin meclislerde tecellisi arasındaki farkı doğal ve insani demokrasi ile ilişkilendirip asrımıza güncelleyeniz.Öğrenci Yanıtları

17.Bağındakine liyakatli icabet etmeyenin hesabı doğadakine emanettir. Demirkuş 2009 Önermesinin geçersizlik alanları nerelerdir? Örneklendiriniz. Öğrenci Yanıtları

18.
Her olgun ve akli baliğ insanın maddi ve manevi olarak inanması ve iman etmesi için; düşünerek, uyuyarak, uyanarak, algılayarak ve kerametle; yaşadığı ve yaşayacağı yeterli deliller kâinatta vardır. Önermesinin yetersiz ve geçersizliğini kanıtlayınız.Öğrenci Yanıtları

19
. İslam'da cet, ecdat, ata, soy ve millet konusu tercihe dayalı ve fitneye-çelişkiye gerek kalmayacak şekilde uygulanmaya konulmuştur. Yani Müslüman'ım diyen fert, toplum, kurum, devlet… Vb insanların içinde hiç biri soyunu ve toplumunu öne çıkaramaz ve açıkça övünemez. Ben Arab'ım ama Araplardan değilim (hadis var) ve yarabbi bizi İbrahim AS. ehlinden ve Milletinden eyle… (Salavatı Şerifeler vardı). Önermesini gerekçeli ret ediniz.
İpucu;önermenin tam tersi olursa Siyonizm ve şovenizmin dinde hortlayabileceği ile ilişkilendirmeye çalışın. Yani dine giren hemen her türlü kavimler arasındaki çelişki ve tahrik edici kaos bu kuralla daha adil bir çizgiye oturtulmuştur.
Çıkarsayış;Ben Arab'ım ama Araplardan değilim. Hz. Muhammed AS. Kaldı ki Müslüman olmasına rağmen ceddi İbrahim AS'I pek övmemiştir.Ceddi ile övünmek imrenmek peygamber ahlakı kurallarına terstir. Ahlaken üstün kimselerden sıkça bahsi edilir veya anılırlar övülmez. Arap'ın aceme veya tam tersi üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır(hadis). Öğrenci Yanıtları

20
.Kim ne yaparsa kendine yapar. Önermesinin;geçerli, geçersiz ve geçişken olduğu alanların sınırını örneklerle belirleyiniz.
İpucu;eksik, yanlış, sakat ve kavram ve özdeyiş yanılgısına dikkat ediniz. Öğrenci Yanıtları

21
.A-Total (tüm) enerji kaç yaşındadır?
B-Total enerjinin hudutları mutlakıyetin varlığı ile bütünleşiktir.
D-Değişken enerji İzafiyet Kuramı'yla açıklanır.
E-Statik değişken değişmez değişkenleri içerir.
F-Mutlak (öz) enerjiye statik ve statik değişkenlerle kenetlenir.
Önermelerini geçersizliğini gerekçesiyle kanıtlayınız.
İpucu;zaman, mekân ve yaratık boyutlarını öncelik kuralına göre düşünün. Zaman boyutunun sıfır olabileceği boyutların olabileceğini düşünün.Öğrenci Yanıtları

22
.Kant'ın  ebedi barış isteği ile Darvin'in doğal seçilimi(doğal hayatta yaşamak savaşmaktır tezi) ile ters düşmektedir. Bu mantık simülasyonuna göre ebedi barış evrim  yasalarına  aykırıdır.
Peki İnsanlık için, Kant'ın görüşünden daha doğrusu ve liyakatlisi nasıl olmalıdır?
İpucu;ebedi adalet!!, ebedi hak ediş?!, ebedi barış!? ve ebedi liyakat!! kavramlarını bir arada düşünün. Bunların arasında insanın doğaya karşı zayıf ve tercihleriyle kendini iyi veya kötü konumlandırmaya kısmen kadir oluşunu düşünün Biz insanı zayıf yarattık(Ayet).Biz insanı güzel yaratık(Ayet).Öğrenci Yanıtları

23. Doğal (vahşi) yaratıklar için hayat;fikren ve fiilen savaşmaktır. İnsanlar ve istisna yaratıklar için hayat;liyakatli(akıllı) tercihlere dayalı yaşamaktır. Demirkuş 2009,Önermesini gerekçeli ret ediniz. Öğrenci Yanıtları

24. İnsani açıdan yapılan işi, eylemi... Vb manen-madden ve fikren-fiilen hak ediş liyakatli eylemleri birbirini tamamlar. Birisinin (maddeten ya da manen, fikren veya fiiilen) liyakatli olmaması, uyuşmaması veya gerçekleştirilememesi insanları tarih boyunca çok yanıltmıştır. Önermesinin geçersizliğini gerekçesiyle ret ediniz. Öğrenci Yanıtları

25. İnsanlarda bedensel gelişme zihinsel gelişmeden önce olgunlaşmayı tamamlar. Fertteki zihinsel olgunlaşma ve tamamlanma yaklaşık erkeklerde 40-45 yaşlarında, bayanlarda daha erkendir. İnsanlığın bedensel ve zihinsel  tarihsel gelişimi de böyle olmuştur.Ör,Irak Savaşının liyakatsizliği. Fiilen bir şeyler yapıldı ama amaçtan uzak sonuçlara varıldı. Önermesini gerekçeleriyle ret ediniz.Öğrenci Yanıtları

26.Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Yanlış, eksik ve haksız hesap her yerden er geç döner. Yanlış, eksik ve haksız hesap mutlaka sahibine döner. Demirkuş 2009 Önermesini gerekçeleriyle ret ediniz.
İpucu;küresel sorunlarla ilişkilendirin.Öğrenci Yanıtları

27.A-Terör: Öncelikle toplumsal ahlâk sorunudur. Eksik ve yanlış eğitimin meyvesidir.
B-Terör, cinsel, düşünsel, kişisel,, evrensel ahlâk sorunudur.
C-Terör, liyakatsiz;özgünlük, özgürlük, yayılma ve  eğitimin ürünüdür.
D-Bir bedendeki değişik doku grupları içinde bazı hücrelerin özgünlük, yayılma, sıra dışı davranış göstererek diğer hücreleri öldürmesi bedensel terördür. Önermelerinden yanlış ve eksik olanını(larını) yazınız ve  alternatifler sununuz.Öğrenci Yanıtları

28.Darwin'e, evrim teorisine, evrim bilimine, izafiyet teorisine, Laikliğe… Vb teorilere, kurallara ve görüşlere doğru empati/eşduyum duyup doğru konumlandırmazsak onların bizi konumlandırma hakkı doğar. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu1;Evrim teorisi niye ve hangi koşullarda ileri sürülmüştür. Darwin'in inanç sistemi şekli, inanç sistemi bilgisi ve insanlık bilinci alt yapısı; doğal mantık ve yasalar sistemi ile insanlık bilinç, inanç ve yaşama şekilleri arasında ilişki kurmaya yeterli bir kişilik miydi?
Darwin'in İnsanlık Miracından Doğaya Geri Dönüşümsüz İnişi ve Türlerin Kökeni Fikri nin Oluşumu. Evrim Kuramı ve Türlerin Kökeni Fikrini Darwin'de Geliştiren Yolculukta Belki de Darwin İnsanlık Miracından Doğal (Vahşi) Miraca İnerken, Bedeni İnsanlığa Döndü Ama Zihni Doğal Miraçtan İnsanlık Miracına Çıkmayı; Başarmadı, Unuttu veya Beceremedi? Zihni Doğal Miraçta Hep Doğal (vahşi) Yasalarla Meşgul Oldu Meyvesi Türlerin Kökeni Oldu.
İpucu2; Vahşi ve Doğal Laiklik keyfiyetten mi ortaya atılmıştır. Hangi koşullarda ortaya çıktı. Bugün batı için neden farzdır. Batıda laiklik olmazsa ne olur. Neden Vahşi ve Doğal Laiklik müslüman fert ve toplumlar için sünnet diğer ülkeler için farzdır?
İpucu3;Belki de, Dinsiz ilim kör, ilimsiz din topaldır diyen Albert Einstein bir din cahili ama bir fizik alimi idi.1, 2 ,3 Öğrenci Yanıtları

29. İdeal Bir İnsanın Düşünce Sisteminde(düşünce metriksinde); Bilim, İlim, Vahşi ve Doğal Laiklik ve Dinin ilişkilerini  konumlandırınız.
İpucu; Düşünce dünyamızdaki konumlandırmada; Bilimin(nesnel bilimin) ilimin içinde konumlandırılması veya tam tersi ilimi bilimin içine sığdırmaya ve konumlandırmaya çalışın.
Din; İlim+Bilimi, doğa ötesi bilgileri ve insanlığın tüm gereksinimlerini liyakatiyle içeren kitaplar(Suhuflar, Zebur, Tevrat, İncil ve Kuran-ı Kerim) ve peygamberlerin örnek icraatlarıyla hayata  uygulanan Allah (C.C) insanları davetindeki değerler, kurallar, sistemler ve Kuran-ı Kerimdeki her şeydir.
Vahşi ve Doğal Laiklik; gereksiz, geçersiz, vadesi dolmuş ve zararlı;din, fert, kurum, sistem, inanç... Vb  afatından toplumu korumak için ortaya konmuş bir uygulamadır.
Bilim ilimin metriksindedir. Geçmişteki, günümüzdeki ve gelecekteki tüm bilim çatısının çözmecesini (pazılını) ilim içerisinde ya da şemsiyesinde değerlendirirsek bu çözmecenin alt birimleri/parçaları ya da veri tabanı bilgi birimlerdir. Geçmişten geleceğe bu çözmecenin alt birimleri; değişmez, değişen, değişken ve diğerleri şeklinde gruplandırılarak ya da disipline edilerek “Bilimin Evrimi” dersi çerçevesinde incelenebilir.
Bu gün verilen öğretim, öğrenim ve eğitim; Bâtının uygulamalara, gözlemlere, deneyimlere  ve denemelere  dayalı toplumsal ve nesnel  verilere dayalı fen biliminin  metriksi içindeki doğal (doğal) eğitim ve öğretimdir. Asıl olan bilimi ilimin ve insanın içinde doğru konumlandırmaktır. Hâlbuki bugün yapılan öğretim, öğrenim ve eğitimle insanlar doğal bilimin ve nesnel evrimin çarkları içine itilip;teknoloji üretilirken ahlaki yönden vahşileştiriliyorlar. Bu mantıktan hareketle bu gün insanları vahşileştiren yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim yerine daha insani-ahlaki merkezli, yönetim öğretim, öğrenim ve eğitimle yer değişmek gerekir.  Öğrenci Yanıtları

30.1-Kendini doğru tanımak ne demektir? Fıtratını doğru tanımak ne demektir?
2-Kendisini ve çevresini; dev, pire ve düz ayna mantığı ile değerlendirmek ne demektir?
3-
Kendisini toplum içerisinde doğru konumlandırışın ön koşulu;kendisini ve toplumu doğru tanımak ve doğru empati/eşduyum duymaktan geçer.
4-Kendini ve çevresini doğru tanımak doğru duygudaşlık yapmaya yâda duygudaşlık duymaya yetmez. Bunun için kendi gerçeklerini ve çevrenin gerçeklerini eşleştirip net örtüşenlerden itibaren peygamber ahlakı kurallarına göre (peygamber ahlakına göre) çimlenerek örtüşmeyenlere uyum sağlayıcı çözümler üretmek gerekir.   Önermelerini gerekçeli ret ediniz. Öğrenci Yanıtları

31.1-Eğitimde kendisini ve çevresini düz ayna mantığı ile değerlendirip;doğru-verimli konumlandırma, doğru tepki, alışık tepki (refleks) ve eylemleri geliştirmemenin önemini vurgulamak için nasıl bir eğitim sistemi önerirsiniz?
2-Yürürlükteki eğitim sisteminde bu olguları gerçekleştirmek olasımıdır? Neden?Öğrenci Yanıtları

32. İ
stisnalar  hariç kâinattaki her şey(her enerji hali)  değişen kâinat- kâinat ötesi ve çevre koşullarına  göre   bir diğerinin(diğerlerinin) besi yeri konumundadır. Önermesini eleştiriniz. Öğrenci Yanıtları

33.Bu kâinatta tekten (her hangi bir şeyden/özgün enerji halinden)  her şeye, her şeyden (tüm enerji hallerinden) teke(her hangi bir şeye/özgün enerji haline)  gerçekçi ulaşmak için nasıl bir eğitim sistemi uygulardınız?
İpucu; Eğitimde algıda değişmezlik prensiplerine dayalı öğretim yöntem ve sistemleri düşünün.Öğrenci Yanıtları

34. İ
nsanın söylediğindense yaptığına bakmak evladır? Önermesinin hayat uygulanmadığı alanların sınırlarını belirleyin.Öğrenci Yanıtları

35. 1-Bir bilim bilginin (Bilim insanın?!) veya kurumun ürettiği;projeleri, makaleleri ve işleri hangi fert ve toplumlara besi yeri olarak hizmet veriyorsa o bilim insanı veya kurum onların hizmet ehlidir. Önemesini gerekçeli ret ediniz.
2-Daha doğru üretim için çözüm öneriniz
İpucu;üniversitelerimizde üretilen makale ve projelerinden ortaya çıkan bilimsel sonuç ve yargılardan ülkemiz ve bilimsel olarak daha gelişmiş ülkelerin kullanımını karşılaştırınız. Ülkemizde akÂdemik kariyer için konulan koşulların liyakati ile mukayese ediniz. Öğrenci Yanıtları

36.Doğa bir doğal (doğal) tarlamıdır yoksa yaptıklarına kadir, bilinçli ve kendi kendini yenileyebilen sorumlu, sorumsuz ya da başıboş bir yaratık mıdır?    Neden?
İpucu:
Doğa kaç yaşındadır? Kaç yıl ömür sürecek?  İnsana doğru empati/eşduyum duyar mı ya da acır mı? Doğanın hayvanlara ve insanlara icabeti konusunda sezgi sahibi olun? Doğa anamıza güvenebilir miyiz? Öğrenci Yanıtları

37
.1-Yeryüzünde  İnsanlar neden tapınmaya gereksinim duyar?
2-İnsanlar tapınmaya ne zaman başlamış?  Neye ve nelere taparak tapınmaya başlamış ? İnsanlığın bu arzularına  tatmin edici tepki kimden nereden ve ne zaman gelmiştir?
3-Allah (C.C) dinlerini gereksinimleri oranında göndermeseydi ya da insanların  inançlarına  hiç icabet etmeseydi ne olurdu? Yer yüzündeki inanç sapıklık ve suiistimaller ne olurdu?
İpucu
;tıklayın Öğrenci Yanıtları

38
.Neden ve ne zaman Âdem AS Cennette  yaratıldı? Ne zaman Yeryüzüne indirildi?
İpucu;tıklayın Öğrenci Yanıtları

39
.1-Sizce Allah (C.C) neden en önce Kuran-ı Kerimi Âdem AS. Yeryüzüne göndermemişte; Âdem ve Nuh As… Vb Suhufları, Davut AS'MA Zebur'u, Musa AS'MA Tevrat'ı ve İsa AS'MA İncili ve HZ. Muhammed AS'MA Kuranı Göndermiştir?
2-En önce Kuran-ı Kerimi gönderseydi ne olurdu?

İpucu;tıklayın Öğrenci Yanıtları

40
.1-Derebeyi parti lideri, derebeyi devlet büyüğü, derebeyi… Vb toplum büyüğü, lideri ile peygamber ahlakı abidesi parti lideri, devlet büyüğü… Vb arasında ne fark vardır?
2-Günümüz iktidar muhalefet liderlerinin ilişkilerinin hırçın ve kırıcı oluşu sistemden kaynaklanmış olabilir mi? 
İpucu;Günümüz Doğal (Vahşi) Demokrasilerde parti liderlerinin;toplum huzurunda;dürüstlük ve daha kaliteli hizmet ehliyiz savıyla ölçüsüz ahlak şovları kötü ahlak örneği olabilir mi?
Liderler ve devlet büyükleri; kişisel ve toplumsal yaşam döngüleriyle yaşadığı topluma peygamber ahlakı örnek olmaları farzdır. Önermesinden hareketle; tarihsel süreçteki liderleri peygamberler ve alimlerin topluma örnek oluşlarıyla mukayese ediniz.Bu asır neden durum tam tersinedir? Öğrenci Yanıtları

41.Kendimizi, nefsimizi, fıtratımızı ve çevremizi doğru tanıyıp doğru empati/eşduyum duyma altyapı bilgisi ve iradesinin gücünü düz ayna mantığı ile bilmek çok büyük önem taşır. Önermesini eleştiriniz  Öğrenci Yanıtları

42.Fert ve toplum bazında dinde hayır görmenin en önemli kuralı;nefsinin ve fıtratının farzları(aşılmazları-değişmezleri) ile dini farzları arasındaki örtüşme noktalarından itibaren kendi hayat döngümüzü toplum içinde konumlandırıp çimlendirmeliyiz. Önermesinin esliğini eleştiriniz veya gerekçeli ret ediniz. Öğrenci Yanıtları

43.Fert ve toplum bazında dinde hayır görme ile dini kurallara göre nefsini terbiye etmek arasındaki farkı hayat döngümüze uygulamanın farkındalıklarını iyi bilmek gerekir. Önermesi neyi ifade eder?
İpucu; halktan biri dinde hayır göreceği konumda kendisini konumlandırması gerekir yani kaldırabileceğini hayatına  uygular. Bir âlim Ör.Hacı Bayram Veli nefsini terbiye ederek dini kuralları üzerine uygulamıştır.Öğrenci Yanıtları

44.Tarikat hapishanesini aşamayan Müslüman'a, Nesnel bilim metriksini aşamaya bilim bilgini (bilim insanı?!),  Evrim hapishanesini aşamayan evrimciye, parti hapishanesini aşamayan partizana ve doğa ötesini aşamayan evrensel insana ne denir?
İpucu; dini aşamazsınız(İnsan  dini aşamaz)(hadis).  Her şeyini mensup olduğu tarikat, cemaat, parti, nesnel bilim, evrim… Vb metriksini aşamayacak endeksli düşünmenin farkındalığını  anlamaya çalışın. Yani hayat döngüsünün özgünlüklerinin gerekli kısımlarını toplumsal ve çevresel hayat döngüleriyle harmanlayıp dönüt almayan ya da alamayan fertlerin eksik duygudaşlık (empati/eşduyum) hünerleri fert ve toplumları toplumsal tufanlara sürükler.Öğrenci Yanıtları


45.Boks, tekvando, karate… Vb siyasi, düşünsel ve/veya nesnel mazoşistleri fenafillaha sokan oyunlar, insanlığın siyasi, düşünsel ve/veya nesnel mazoşist -duygularını tetiklediği için son derece tehlikeli sporlardır . Bu sporların ve oyunların sansürsüz çocuklara izletilmesi çok tehlikelidir. Önermesini gerekçeli ret ediniz ya da destekleyiniz. Siz olsaydınız bu siyasi, düşünsel ve/veya nesnel mazoşist duyguları tatmin için nasıl oyunlar önerirdiniz?
İpucu;doğa belgesellerindeki av avcı filmleri  bu duyguları tatmin için kullanılabilir mi?
Roma imparatorluğu dönemindeki sporlar da, örneğin doğal hayvanlara arenalarda insanları parçalatma veya dövüştürme oyunları. Bu günkü çoğu olimpiyat oyunlarının Roma ve Yunan Doğal (vahşi) ahlak ve kültürlerinin ürünü olacağından emin olun. Enerjilerinizi daha zevkli deşarj için başka yararlı sporlar ve uğraşılar önerin. Ör. doğaya ağaç dikme arenaları açma, fert ve sınıf bazında okullarda çevreden plastik ve çevreyi temizleme günleri düzenleme alışkanlık ve alışık tepki (refleks)leri geliştirme öğretim, öğrenim ve eğitimi düşünün. Öğrenci Yanıtları

46. 1-Sevginin gücü nelere kadirdir? Gerçekler kadar inandırcı ve kalıcımıdır?
2-Sevginin gücüne güvenilir mi?
İpucu; Sevginin gücü her zaman her şeye yetmez. Sevgi, sevda (aşk), para… Vb birer ihtiyaç olabilir ancak bunlar her zaman karşılıklı olmamalı, bunlara güvenilmemeli ve ihtiyaç sahiplerine sadaka edilip zekâtları verilmelidir. Dünyadaki; sevda (aşk), sevgi, para, onur…Vb dilencileri, kölelerini ve/veya fakirlerini düşünün. Demirkuş 2011 Sevgi harcı ve mantık malzemesini bir arada düşünün. Çiçeklerdeki bal özü insandaki sevgi havuzcuğunu, bal özü için çiçeğe gelen böcekler ve tozlaştırıcı rüzgâr gibi… Vb tozlaştırıcılarda sevginin hatırına yapılan iş ve/veya işleri yapanlarda; sevda (aşk) ve evlilik hatırına iş yapan her türlü iletişim ve/veya iletişim araçlarıdırlar. Demirkuş 2011 Sevginin gücü genellikle sevgi var oldukça vardır. Belki de sevgini gücü güvenilir değildir. Örneğin birine âşıksınız ve sevginize fren ve kement vuramıyorsanız ve karşı tarafta sizi sevmiyorsa bu sevginin gücüne nasıl güvene bilirsiniz. O halde sevgi her zaman güvenilir değildir. O zaman sevgi karşılık bulursa belki gücü olabilir değilse sevenin kemendi bazen da felaketi olur. Belki de sevgi karşılık bulunca ak bulmayınca kara delik gibi iş görür. Demirkuş 2010 Belki de sevgisiz gerçeklerle ayakta durmayı başarmak ve sevgisini; çocuklara, sevgikoliklere(sevgi miskinlerine)  ve güçsüzlere sadaka etmek daha evladır. Arzularımızın, istemlerimizin, ihtiyaçlarımızın, tercihlerimizin, tutkularımızın ve içten gelen duygularımızın… Vb kapanlarının kenetlendiği hedefler ya da kenetlenenlerin kenetleyenlerin kişide tevhidin hayat bulması sevgi adını alır. 1-Hayvani sevgi 2-Fıtratı sevgi 3-Rahmani sevgi 4-Şeytani Sevgi 5-Erotik ve Cinsel Sevgi (karşı cins sevgisi) 6-Doğal Sevgi (annelik, akrabalık.. Vb) 7-Diğer Sevgiler Öğrenci Yanıtları

47.Sürekli ve aşırı sevme ve sevilme motivasyon bağımlılığını çocuklarda geliştirmek aksi koşullarda verimliğini düşürür. Önermesini gerekçeli ret ediniz Öğrenci Yanıtları

48.Aşkın gücü ne kadar ve hangi koşullarda geçerlidir?
İpucu;belki de sevda (aşk) aşığı hipnotize ettiği sürece geçerli ve gücünü gösterir.Öğrenci Yanıtları

49.Darwin; Teobiyolog dur (biyolojidin bilgini)1, Einstein Teofizik kaşifidir (din fizik kaşif alimidir. Dinsiz ilim...ilimsiz din..), Mendel Teogenetikçidir (Dingenetik bilgini),Leonardo da Vinci Teofensanatteknolog mücit-kaşiftir.  Edison tenoloji mühendisi mucittir, Mevlana  doğa-din ve insan alimidir (Teofensosyologu filozofu dur), İbrahim Hakkı Hazretleri doğa-din ve insan alimidir. Hacı Bektaş Veli Din ve İnsan alimidir. Haci Bayram Veli din alimidir. Yunus Emre;dil ve ahlak alimidir. Önermesini bizdeki yakın geçmişteki laiklik anlayışı ile bir arada düşünün ve eksiğini tamamlayın ya da eleştiriniz.Öğrenci Yanıtları

50.Kader, rastgele/tesadüf??, tevafuk, yakın ve ırak olasılık kavramlarını tanımlayınız. Bu kavramları bir biriyle ilişkilendirip bilimsel yargılara dayalı bir sonuç önerin.
İpucu;Ola ki/Genellikle Allah (C.C) rızası için bir adreste oluşta tesadüfler ya ilişkiselleşmiş ya da ermiştir. Ola ki/Genellikle Allah (C.C) rızası dışında bulunulan her adresteki her şey birbirine rastgele, yabancı ve tesadüfü algısı konumundadır. hâkim olduğunuz veya hâkim olabileceğiniz ya da kısaca; her şeyine vakıf-kadir olabileceğiniz bir ortamda;olasılık ve 3 kavram arasındaki ilişkiyi/leri net bir arada düşünün. Ör,Bir havuzda 1, 2 ve 3 farklı topun arasında ki olasılıkları bir arada düşünün.Başlangıçta yer ve gökler yapışıktı(ilmen yer ve göklerin çok yönlü yapışık olduğunu düşünün). Biz onları açtık sonra isteseniz de istemeseniz de bir araya gelin dedik/Enbiya 21. Suresi 30.Ayet Fussilet 41. Suresi 11. Ayet. Hala göğü genişletmekteyiz/Zariyat 51. Sure 47. Ayet. . Ya da kâinatın başlangıcını bu kadar sade olasılık içinde düşünün. Sonra çoğu şeyin orijinlendiği bilinen bu olasılığı unutun. Kendinizi bu şişirilmiş ve karmaşıklaşmış olasılık içinde bir yaratık olarak düşünün. Zihninizle düşünerek, bedeninizle test ederek, bu ortamı aşmaya çalışın. İlminizle kâinatın her şeyini ya da kısmen temel değişimlerini, sabitelerini(değişmezler) ve nötrlerini anlayıp aşamaya, kâinatın büyük patlamadan az önceki ya da ilk yaradılıştaki sadeliğine ulaşmaya çalışın. Var olan kâinatı orijine doğru erimiş/ergimiş bir toplu iğnenin ucuna kotlayıp sıkıştırıp hızlandırılmış düşünün. Her tek, ikili ve üçlü noktada uzak ve yakın olasılık oranlarını bir arada düşünerek olasılığın içinde rasgeleyi anlamaya çalışın.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,0,1,2, Filmi izleyin 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8
İp ucu;Son derece sade ve basit. Adeta kusursuz bir başlangıç kümesi veya çorbasındaki en küçük fiziki ama en büyük potansiyel noktasındaki:hiçbir olasılığın hesap-kitap dışı olmadığı ya da tüm olasılıkların hesap-kitap içinde kaderlendiği ve takdir edildiği bir kümeyi hayal edin.
İpucu; kâinattaki canlı yaratıkların güçlerin ve tüm özellik-hünerlerin en kusursuz bir şekilde tek bedene veya bir çifte tevhit edilmiş olarak düşünün. Bu çifte kuramsal olarak Âdem AS ve Havva Annemiz Deyin. Ya da ilk insan çifti deyin.Her iki uçta (toplu iğne ucu ve  bu günkü kâinat) yaratıkların arasındaki boyutları ve olasılık oranlarını bir arada düşünmeye çalışın
Din-Bilim Açısından;Her şeyi Allah (C.C) Âlim (C.C) sıfatına ait ilminin içinde zerreden daha küçük takdir edildiği gibidir. Sonra Allah (C.C) ilmindeki bu nur zerresinden daha küçük olan kâinatın taslağına hayat verdi (patlama ile değil yaratarak) ve kâinata ait ilk taslak bereketlenerek zerreden daha küçük ilk ışık olarak göründü doğmadı!!. Işık nesnel yansıtıcılara çarparak görünür oldu! Ve taktır ettiği şekilde indindeki zaman ve gün kavramına göre 6 Günde/Evrede (Kuran-ı Kerim CC 10.Sure /3. ayet, Kuran-ı Kerim CC 11.Sure /7.ayet) dünya dâhil tüm kâinatı yarattı ve göğü hala göğü genişletmekteyiz/Zariyat 51. Sure 47. Ayeti vardır.
Öğrenci Yanıtları

51.Bu günkü öğretim, öğrenim ve eğitim  sistemi ile insanların sanal dünyasının nesnel bilimin metriksine ya da evrim hapishanesine liyakatsizce sıkıştırılmaya çalışılıyor. Önermesinin gerekçeli ret ediniz.
İpucu;nesnel bilim ve ilimin tanımların özgün metrikslerinin  farkındalığını anlamaya çalışın.Nesnel bilimin İlmin (sanal ilmin) metriksinde olduğunu düşünün. Bundan emin olun..Öğrenci Yanıtları

52.Bazı zaferler mağlubiyet veya kayıpların arkasındadır. Liyakatli zaferler maddi ve  manevi karşılığı olan elzem zaferlerdir. Bazen bu zaferleri kazanmanın ön koşulu kayıp etmekten geçer.Demirkuş 2009 Önermesini gerekçeli ret ediniz.
İpucu; satrançta taş yedirme oyunda yenilme taktiklerini düşünün..Öğrenci Yanıtları

53.Bir öğretim üyesi ve öğretmen senelerce ders verir. Her yıl ders notlarının bir paragrafını algıda değişmezlik ilkesine yaklaştıracak şekilde;görsel, işitsel ve yazı dili cümlelerinde düzenlemeye gitmesi için nasıl bir tatbik/uygulayış ve eğitim sistemi önerirsiniz..Öğrenci Yanıtları
İpucu;tıklayın

54.1-Dünya'da insanlığın geleceği; her zaman güçlü kavimlere emanet kalmamıştır. Önermesini gerekçeli ret ediniz.
2-Güç ve muhtariyet sırası sizin olsaydı var olan dünyada insanları nasıl ve neye göre konumlandırırdınız? Neden? Öğrenci Yanıtları

55.Liyakatli Devrimler toplumların refahı için araçtır. Liyakatsiz devrimlere de toplumlar araçtır. Önermelerini gerekçeli ret ediniz..Öğrenci Yanıtları

56.1-İnsan nesnel dünyasından/nesnel tabanlı (genlerini çalıştırarak ve bedensel nefsi faaliyetlerinden) çevresine doğru düşünür ve çevresini kullanıp hüküm eder yoksa sanal dünyasındaki araçlarıyla yani; sanal nefisi(hayvani sıfatları-duyguları), zekâsı, aklı, ruhu ile çevresine doğru düşünür ve çevresini kullanıp hüküm eder?
2- Sizce nasıl düşünür ve çevresini kullanıp hüküm eder?
3-Hangi koşullarda nasıl düşünüp karar vermeli?
4-İnsan hangi-nasıl düşünme çeşitleri, sistemleri ve şekilleri meziyetlerine sahip olmalıdır? .Öğrenci Yanıtları

57.1-İnsanları Nefsi Kökenli ceddinin (doğal-doğal cet) geçmişine, Nefsi Kökenli bilimin farzlarına, sünnetlerine, oluşumlarına olgularına… Vb doğru yol aldırıp nesnel doğa metriksine veya cet hapis hanesine kapatmak ve buna göre eğitmekle, tam tersine sanal âlemden nesnel âleme doğru yani ilimden nesnel bilime doğru kuşatarak nesnel bilimi analiz ederek insanları hayatın gerçeklerine ve yaşadığı âlemlerin gelecekteki mutlaka yaşayacağı gerçeklerine inandırarak peygamber ahlakı ile eğitmek arasında ne fark vardır?
2-Bu gün insanlar hangi sisteme göre eğitiliyorlar?
Dünyada varılan toplumsal ve çevresel sonuçları-sorunları insan postuna bürünmüş doğal insan ahlak ile ilişkilendirmeye çalışın
İpucu; Bir eşek mi doğal döngüye daha çok zarar verir yoksa dünyanın süper güçlerimi?
Bir Amerika Birleşik Devletli mi doğal ve toplumsal döngülere daha çok zarar verir yoksa bir eşek mi?
Bir Afrikalı mı doğal ve toplumsal döngülere daha çok zarar verir yoksa bir eşek mi?
Bir peygamber mi doğal ve toplumsal döngülere daha çok zarar verir yoksa bir eşek mi?
O zaman insan nasıl olmalıdır? Nasıl eğitilmelidir? Kimi kendine örnek almalıdır?
Peygamber Ahlakı olmazsa bir insan hayvanların neresindedir?
Ben peygamber ahlakını tamamlamak üzere geldim (Hz. Muhammed AS.).Önceki birçok peygamberlerin peygamber ahlakı hâkimiyeti uğruna can verdikleri ile ilişkilendirmeye çalışın.
İslam'iyet öncesi dinlerin İslam'iyete hazırlık olmak üzere insanlara gönderilebileceğini düşünün.1, 2, 3, 5, 6, 7 .Öğrenci Yanıtları

58
.Bir katilin-canin ömür boyu oy gücü ile bir peygamberin ömür boyu oy gücü aynı olursa toplumsal tufan kopar.Önermelerini gerekçeli ret ediniz.
Dünyada peygamber hep haklı olmalarına  genellikle  azınlıkta kalmışlardır. Peki demokrasi sistemi  daha çok güçlülerin ve hayvanların sürü rejimi midir yoksa  az veya çokta olsa haklıların rejimi midir?
.Öğrenci Yanıtları
59.1-Bazı Uzak Doğu ülkelerindeki gibi tapınarak yemek yemek ve çevresini kullanmak mı gerekir, Arslanlar gibi yemek yemek ve çevresini kullanmak mı gerekir yoksa peygamberler gibi yemek ve çevresini kullanmak mı gerekir? Aralarında ne fark vardır?
2-Bugün insanlar dünyayı aslanlar gibi mi yaşıyor peygamberler gibi mi yaşıyor?.Öğrenci Yanıtları

60
.Ebolaya, AIDS'E, Kansere... Vb çareyi ararken doğal döngülerde bu hastalık etmenleri tiplerine karşı direnç ve bağışıklık sistemleri güçlü olan fertleri çok iyi incelemek ve zayıflardan farkını ve özgünlüğünü çok iyi anlamak gerekir. Önermesini gerekçeli ret ediniz..Öğrenci Yanıtları

61.1-Dünyadaki Mevcut siyasi sistemler; halkaları kökenlerine ve dinlerine doğru akaitleri tatlandırıcı şovenleştirip-siyonistleştirip vahşileştiriyor. Önermesini gerekçeli ret ediniz.
2-Dünyadaki Mevcut eğitim sistemleri; halkaları nesnel bilime doğru akaitleri tatlandırıcı hayvanlaştırıp vahşileştiriyor. Önermesini gerekçeli ret ediniz.
3-Dünyadaki Mevcut ekonomik sistemler; halkaları ekonomik reKâbetle doğayı liyakatsiz hortumlamaya ve zayıflarını açlığa yaşayan ölüye çevirirken, ekonominin borsa oyunu farzlarını ellerinde bulunduran veto ülkeleri ve yandaşları ortak payda menfaatleri gereği farzlara dayalı halklara yol aldırmaktadırlar. Önermesini gerekçeli ret ediniz.
4-Dünyadaki Mevcut yönetim sistemleri;liyakatsiz ve art niyetli siyasetin, eğitimin ve ekonomik politikanın ürünü olan insanlarını razı etmekte sıkıntı çekmektedir.Önermesini gerekçeli ret ediniz.
Öğrenci Yanıtları
62.Medeni, hayvani, asri ve şeytani cesaretler arasında ne fark vardır?İnsan için en liyakatlisi hangisidir neden? Birer örnek veriniz. .Öğrenci Yanıtları

63. İnsanlara iş yapabilirlik/yaptırabilirlik gücüne göre saygılı olmak ne demektir?
İnsanların hangi kriterlerine ve özelliklerine  göre saygılı davranma değerlerimizi ayarlamalıyız?

İpucu;dünyanın en güzel insanı olanakları ölçüsünde en peygamber ahlaklı olanıdır. Bundan emin olun..Öğrenci Yanıtları

64. Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu)lerin hedefi;orta doğu ülkelerinde kavimleri milliyetçilikten şovenizm tuzağına düşürüp aralarında aşılmaz yaralar açıp izolasyon kavimler yaratmak. Yanı kavimleri Doğal (vahşi) cetlerine doğru yol aldırıp vahşice özgünleştirmek. Sonrada bu doğal birbirine yabancı veya düşman özgün kavimlerden  büyük orta doğu projesi gereği kapitalizmin menfaat farzlarına göbekten bağlı büyük orta doğuyu oluşturmaktır. Önermesini gerekçeli eleştiriniz.
İpucu;Doğal (Vahşi) Demokrasi sistemleri ile ilişkilendirmeye çalışın1, 2, 3, 4, 6, 7, .Öğrenci Yanıtları

65.Ülkesinde Bâtının ve kapitalizmin  yeniçeri tipi bilim bilgini (bilim insanı?!) olmak size neyi çağrıştırır?.Öğrenci Yanıtları
İpucu;ülkemiz bilim bilginleriyle (bilim insanlarıyla) ilişkilendirmeye çalışın.

66.21 yüzyıldan önce ilmen dinlerle nesnel doğa bilimlerin (bilim)  değme noktaları önceki peygamberlerle başlamış ve kenetlenmesini Hz. Muhammed AS'LA tamamlanmıştır. 21 yüzyılda nesnel bilimsel (bilimsel) gelişmeler değme noktaları zaman ilerledikçe kenetlenmesini tamamlayarak insanların birbirini, dinleri, ilimi ve bilimi daha doğru anlama ve ilişkilendirme olanağı ortaya çıkacaktır. Önermesini gerekçeli ret ediniz..Öğrenci Yanıtları

67.21 yüzyıldan önce ilmen dinlerle nesnel bilimin (bilim)  değme noktaları peygamberlerle kenetlenmesini HZ. Muhammed'le tamamlanmıştır. 21 yüzyılda nesnel bilimsel (bilimsel) gelişmeler değme noktaları zaman ilerledikçe kenetlenmesini tamamlayarak insanların birbirini daha doğru anlama olanağı ortaya çıkacaktır. Önermesini gerekçeli ret ediniz..Öğrenci Yanıtları

68.Neden insanlık 21 yüzyılda ortak paydada yerküresindeki tüm dillerden ve Evrensel Alfabelerden  bağımsız (istisna hariç yer küresindeki tüm kavimler, Evrensel Alfabeler, diller ve lisanlar  doğal-vahşidir.)pratik ve kullanışlı evrensel  insanlık ortak dil ve lisanını yaratmak zorundadır?
İnsanlığın bunda karı ne olur?
İpucu;Algıda değişmezlik Prensibinin Uluslararası iletişimde kullanılması için, sırasıyla;
A-Yapay evrensel alfabe aşaması,
B-Matematiksel rakamdizini (barkot) iletişimi aşaması,
C-Evrensel yazılı dil aşaması
D-Evrensel lisana geçiş aşaması.

İpucu;Allah (C.C) Gönderdiği dinler ve ıslah ettiği alimler ve yaratıklar hariç doğadaki çok şey doğal-doğal kökenlidir ve bundan emin olun.
Allah (C.C) insanlığı doğal kökenlerine ait kavimlerinden İbrahim AS'IN milletine tabii olmasını, Hz. Muhammed AS'IN Kuran-ı Kerimin  ahlak kurallarını kabullenmesine davetini düşünün neden?  İnsanı diğer doğal yaratıklardan daha farklı vasıflarıyla ayrılmasını düşünmeye çalışın. Ör. matematik bilim dalının dili ve lisanı!! Evrenselliğe en yakın bilim dalı olduğunu düşünün.Ör. Bir yaratığın adına matematiksel isim verin(kırmızı elmaya 123 rakamdizini (barkot) isim verelim sonra bu miğfer isim torbası içine dünyadaki  tüm  dillerin isimlerini (kırmızı elma ismini) 123 rakamdizini (barkot) isminin altına ilave edin. Tüm bilinen diller ve eşyanın isimlendirilmesinde bu matematiksel yazılı mantık kullanılırsa-uygulanırsa  insanlığın kazancı ne olur?1, 2 Öğrenci Yanıtları

69.A-21 YY'DA ve gelecekte  Yer küresinde-uzayda  oluşturulacak "evrensel insanlık lisanın" iletişiminde kullanılmak üzere kullanılışlı ve  israfsız  evrensel bir Evrensel Alfabe önerin. Önerdiğiniz alfabe var olan yerküresi  alfabelerinde kullanılan harflerden daha mantıklı ve kullanışlı olsun.
İpucu;önerdiğim alfabeyi görmek için tıklayın
B-
Mevcut alfabelerin,  dillerin ve lisanların hepsi doğal olup  bilimsel açıklamaları ve kuralları üzerine yapılan çalışmalar,  doğal mantık ve kurallara bilimsel ve insani bilimle izah etmeye çalışmaktır. Aslında insanı, israfsız, pratik ve mantıklı ortak payda Evrensel Alfabe dil ve lisanla pekiştirilmesi gerekir.  Aksi halde dünyada gücü ele geçiren kavim veya kavimlerin; kültür, alfabe, dil ve lisanlar diğerlerini asimile ederek diğerlerine baskın hale geçer.  Bu doğal gücün değişim dönüsü insanlığa çok zaman kayıp ettirecektir. Çok uzun süre kalıcı alfabe, dil ve lisan gereklidir. Ancak yararlı doğal  kültürel özgünlükler ve lisanların asimile edilmememsine  özen gösterilmelidir. Var olan doğal dil ve lisanlarında ıslah edilmesi gerekir.
C-
Zamanında insanlık liyakatli,gerekli ve israfsız evrensel alfabe, lisanını ve kültür normlarını oluşturmazsa, var olan doğal-doğal kavim, kültür lisan ve alfabe gelecekte gücü ele geçiren aslan grubu kavminin(kavimlerin) doğal kültür, lisan ve alfabesi diğer tüm kavimlere cebren ve hile ile empoze edilme ile zaman, güç ve gelecek vahşileştirilmiş olacaktır. Geçmişte de bu vahşet insanlık çok zaman kaybetmiştir ve evrim hapishanesine doğru yol almıştır.
İpucu;bunu durumu aynı alanda yaşayan, aslan türü kavimlerinde ve diğer doğal hayvan kavimlerinde görmek mümkündür. Geleceği(geleceklerini) değişen doğal doğa kuralları belirliyor. İnsan için liyakatli olanı değişen doğal doğa kurallarından ya ıskalamak veya gerekirse liyakatli değişimle uyum sağlayarak karşılamaktır.Öğrenci Yanıtları


70
.21.YY'DA insanlık, gereksinim duyduğu ortak payda  alfabeyi, lisanı, matematiksel iletişimi, yararlı tüm kültürleri liyakatli tevhit etmeyi, ilişkilendirmeyi… Vb  oluşturmayı başaramazsa; aslı olduğu halde ama  etnik konuma düşmüş-düşürülmüş; dil, kültür, din… Vb azınlıkların geleceği geçmişteki gibi mutlaka dağdan bağa inen hazırcı doğal çoğunlukların veya  liyakatsiz güçlülere ait kapitalist, kültür, inanç, din… Vb Doğal (vahşi) abluka, çok yönlü asimilasyon ve toplumsal tufanından kurtulamayacaktır. Bu evrensel insanın uzaya açılmadan verebileceği sınavıdır. Bu sınavı başarı ile liyakatli aşmadan tüm  insanlığın geleceği hüsran(sabrı, imanı, hakkı tavsiye edenler ve iyi amel işleyenler hariç) ve derbeder olacağından emin olabilirsiniz. Önermesini gerekçeli ret ediniz.
İpucu;Amerika kıtası insanlarının Avrupalılar tarafından istilasını;Astekler, Mayalar,1, İnkalar'la ilişkilendirmeye çalışın. Bugüne kadarki ve bu günkü yaratıkları, teknolojiler, eşyayı, uzaydaki yaratıkları … Vb her şeyi  kültürel baskınlık, talan, asimilasyon… Vb liyakatsizliklerle dolu  isimlendirmek bilimsel ve iletişimsel kaosa neden olmuştur. Uzay çağında insanlığın azami ve kusursuz organizasyonu için elzem farzlardan biri olduğundan emin olunuz. Her şeyden önce insanlık için, Allah CC en hayırlı yardım, takdir ve mukadderatı dilemek isterim.Ya da yer küresinde yaşadığı toprakların asli insanları ve unsurları olduğu halde etnik duruma dürülmüş kavimlere namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst empati/eşduyum duymaya çalışın. Var olan Doğal (Vahşi) Demokrasi ve hayvani eğitim sistemlerinin yetiştirdiği ve ürünü olan  günümüz insan postuna bürünmüş özde  doğal ahlaklı insan ve  toplumlarla ilişkilendirmeye çalışın. Dünyanın ve doğanın doğal insan sorunu olabileceğinden emin olun. Peygamber Ahlaklı (peygamber ahlaklı) insan yetiştirmenin eğitim sistemi ve insanı demokrasiler oluşturmayı düşünün. İnsanlığı ve tüm insanları gelecekte bir bütün olarak tasarlanmayı düşünün.Öğrenci Yanıtları

71.Her doğru her zaman  her yerde söylenmez, Bazı doğruları bazı yerlerde söylemek farzdır.
A- Önermesinin tersini yazınız.
B-Önermenin eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

72
.Doğal kavimleşme zırhını kırıp namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), dürüst, adil, liyakatli ve evrensel düşünmek size neyi çağrıştırır?Öğrenci Yanıtları

73.A-21. YY'DA bir yumurta, 1 kg un, 100 gram tuz, 100 gram şeker,  bir bardak süt, 100 gram kırmızı  et… Vb dünyanın her yerinde tüm para değerlerinde  aynı fiyata satılması sizde neyi çağrıştırır?

B-Sizce bu olası mı? Neden?
İpucu;İnsan ve diğer tüm yaratıkların  bedenlerindeki ortak paydaları sanal-nesnel enerji döngüsünü yer küresindeki ekonomik sisteme kullanılabilir ve uygulanabilir yasalara transfer ve tercüme etmeyi düşünün ve bunun bu günkü olanaklarla mümkün olabileceğinden emin olun.Öğrenci Yanıtları

74
. İnsanların yaşam döngüsü boyunca ürettiği nesnel, bedensel, zihinsel... Vb enerji halleriyle doğal doğadaki yaratıkların ürettikleri nesnel, zihinsel, bedensel… Vb enerji hallerini aşıp özgünlüğünün doruğunda birikip en azında bu enerji kendisine dönmüyorsa (sanal-nesnel enerji döngüsü);
A- insanlar özgünlükleri ile evrim hapishanesini aşamamış demektir.
B-Bu gün insanlık tüm enerji halleriyle doğaya kenetlenmiş ve doğal-vahşi-patojen teknolojiyi yeşertmiş demektir.
C-Ahlaken bütün insanlar doğal yaratıklarca kuşatılmış demektir. Önermelerini gerekçeli ret ediniz. Ya da gerekçeli eğitim sistemleri öneriniz.
İpucu;peygamberlerin yaşam döngüsü,toplumsal ilişkileri ve doğanın bereketli hudutları içinde veya bu hudutları aşmadan doğaya liyakatli yaklaşımları ve yaşamlarıyla ilişkilendirmeye çalışın. Hayat onların önerdiği koşullara göre yaşansaydı çevre sorunları bugünkü boyutlara ulaşır mıydı?
Dinin peygamber ahlakı kurallarını benimsemiş toplumlarla, bu günkü toplumların yeşerteceği teknoloji ve çevreyi liyakatli kullanmayı karşılaştırmaya ve ilişkilendirmeye çalışın. İnsanları hangi ahlak kurallarına göre eğitmeliyiz?Öğrenci Yanıtları

75.Eğitimcilerimiz, öğretmenlerimiz, politikacılarımız ve siyasetçilerimiz... Vb neden topluma peygamber ahlakı örneği olamıyorlar?
  Sistem onları tahrik ediyor ve hırçınlaştırıyor olabilir mi?
  Sistemi mi peygamber ahlakı kurallarına uydurmalıyız yoksa insanların ahlakını mı doğal yönetim, eğitim ve rejim sistemlerine uydurmalıyız?

İpucu;Batı ömrü tamamlanmış dinlerini kötüye kullanan sahte ahlaklı ortaçağ din ehlinden yakasını kurtarmak için laiklikle kendini biraz rahatlatmış gözüküyor. İslam'iyet'te bir tek bilim bilgininin (bilim insanının) burnu kanamış değil, bu kaftanı hak etmemiş ve peygamber ahlak kurallarını farz ve sünnet kılar.Öğrenci Yanıtları

76.Bir insandaki mükemmellik, kusursuzluk, yıpranmazlık, ebedi sağlamlık, idealizmi aşma duygu ve sorumluluğunu ne, kim (kimler) nasıl tatmin eder? Bu düşüncesinde haklı mı? Hastamı? Çaresi ve en normal hali nasıl olmalıdır?
İpucu;Allah (C.C) peygamber davranış ve düşünüş-tefekkürlerini ve dinin aşılmazlığının, doğa ve insani mükemmelliğini kuşatmasını düşünün ve ilişkilendirin.Öğrenci Yanıtları

77. A-Sizce bazı insanlar neden ALLAH '(C.C)'NA iman ederler (etmişler)/etmezler veya inanırlar(inanmışlar)/inanamazlar?
    B- Siz neden  ALLAH '(C.C)'NA iman edersiniz veya inanırsınız  ya da neden ALLAH '(C.C)'NA inanmaz veya iman etmez siniz yahut neden insan bu konuya şüphe duyar?
İpucu;mükemmel olduğu için, insanlar cehennemden korktuğu için, insanlar hepsine ve tüm yaratıklara sahip çıktığı için, tüm yaratıkları yarattığı için… Vb şeklinde cevap veriniz.Öğrenci Yanıtları

78.Öğretim, öğrenim ve eğitimde algıda değişmezlik ilkesini uygulayarak insanlarda peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlak ve bilgileniş hevesi, alışık tepki (refleks) ve alışkanlıkları geliştirirken, insanlarda sürekli yardım ve talimat alma alışkanlığını geliştirme (hür düşünme ve eylemde bulunma hüner ve iradesini köreltmek) toplumsal tufanının farkındalığının bilincinde olmak ne demektir?Öğrenci Yanıtları

79.1-Eğitimcinin en önemli özelliği ya da eğitimcinin istenen hüneri(mahareti) en karmaşık şeyleri  karşısındaki kitlelerin anlayabileceği, öğrenebileceği, rahat algılayabileceği  seviyeye  indirgeye bilmek(sadeleştirebilmek) ve bilincinde doğru konumlanmasını başarmaktır. Bunu başarmanın birinci prensibi;eğitimcinin kendisini ve aktarmak istediği konuyu doğru tanımak ve muhatap olduğu kitleye doğru empati/eşduyum duymaktır (yeterince doğru tanımasıdır).
2-Kendini ve çevresini doğru tanımak doğru duygudaşlık yapmaya yâda duygudaşlık duymaya yetmez. Bunun için kendi gerçeklerini ve çevrenin gerçeklerini eşleştirip net örtüşenlerden itibaren peygamber ahlakı kurallarına göre (peygamber ahlakına göre) çimlenerek örtüşmeyenlere uyum sağlayıcı çözümler üretmek gerekir. Önermelerini gerekçeli ret ediniz.
İpucu;sağlam tohum, verimli ve nadaslı tarlaya doğru zamanda doğru şekilde ekilmeli çıkarsama mantığını düşünün.Öğrenci Yanıtları

80.Bütün elektronlarda ve atomlarda; bir elektron günü ve bir elektron yılı aynı uzunlukta mıdır? Neden?
İpucu;güneşin kendisi  sisteminin çekirdeği konumunda, gezegenlerini elektron olarak düşünmeye çalışın. Güneş sistemindeki tüm kütlenin yaklaşık  %99,86 sını diğerlerinin kütlesi %014 nü oluşturur. Güneş sistemine en çok benzeyen elementlerin atom/larının çekirdeğinin kütlesi oranını ve adını yazınız. Öğrenci Yanıtları

81.20. YY'DA Cetler ve Krallıklar  devlet olarak  hortlatıldı şimdide şovenizm ve siyonizmle  körüklenip geri dönüşümsüz parçalanmadan sonra oluşan kümelerden büyük orta doğuyu inşa planları mayalanmıştır.Önermesini gerekçeli ret ediniz.Öğrenci Yanıtları

82.Dinde secde  etmeyi hakir görenler; genellikle kafa üstüne domalmakla secde arasındaki ulûhiyetin ve ulviyetin farkındalığının ya cahili ya da haini olanlardır. Önermesini gerekçeli ret ediniz.Öğrenci Yanıtları

83. İnsanlarda, akılsız kullanılan zekânın vardığı sonuçları genellikle ya doğal, ya  hayvani ya şeytanidir veya hem hayvani, hem doğal hem de şeytanidir. Akıllı kullanılan zekânın vardığı sonuçları kesin meleği ve insanidir. Ancak nefsi müdafaada ve özel hallerde doğal ve  hayvani düşünmek, eylemde bulunmak, davranmak... Vb evladır. Cansızlarda zekânın vardığı sonuçları doğaldır. İnsanın dışındaki dünyadaki bilinen yaratıkların hepsinde zekânın vardığı sonuçları genellikle doğal veya hayvanidir.
Ruh, Akıl, Vicdan, zekâ, Nefsin Kökeni ve Özgünlükleri;Akıl işletim sistemi tek başına geçiciliği, ebediyeti, ölümü ve ölümsüzlüğü dikkate alarak karar verir, zekâ tek başına karar verirken bunun bilincinde değildir. Akıl her insana özgün olarak Allah (C.C) tarafından verilir. zekâ; anne-babadan veya önceki sistemden sonrakilere geçer ve çevre ile etkileşimin ürünüdür.
Tüm yaratıklar zekidir ancak tüm yaratıklar akıllı değildir. zekâ ve nefis; ceddi, genetik ya da yapay sistem kökenli olarak soydan alınır fakat akıl, ruh ve vicdan?! İlahi kökenlidir. Allah (C.C) tarafından kişiye özel verilir.

Önermesinin eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

84. İfrat, Tefrit ve Cehaletin siyaseti ile liyakatin siyaseti arasında ne fark vardır?Öğrenci Yanıtları
Bu gün halkımıza ve halklar karşı hangi siyasetler güdülüyor ve uygulanıyor?
Neden hemen tüm politikacı ve siyasiler bu parkurda kendilerini bu siyaset kombinezonlarında buluyorlar?


85.Haklı, namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst alimine baş kaldıran veya güç kullanan;fert, toplum, devlet, millet… Vb zalimine teslimiyetini hak eder.  Önermesini tarihe uygulayıp asrımıza güncelleyerek örneklendiriniz.
İpucu;
Lut, Semud … Vb peygamberlerine itaat etmeyen kavimlerin akıbetlerini düşünün.Öğrenci Yanıtları

86.Liyakati, güveni ve ergi ehline teslim ederken veya verirken tam tersi oluşumlara, durumlara... Vb karşı güvencesini (güvencelerini) hesaplamayanlara ne denir?Öğrenci Yanıtları

87.Bilerek ya da bilmeyerek; ferdin, toplumun, devletin, milletin… Vb sevgi, ilgi, metih, muhabbet, bilgi, kültür… Vb zaaflarını kullanarak onlarda tiryakilikler yarattıktan sonra bu bağımlılıklarını kötüye kullanmak ne demektir?
İpucu;
Münafıklar bazen;cahilleri, met et! fethet! mat et! sonra pat et.Severek kredilendir... Vb hazıra alıştır, önce okşa, okşa sonra yokuşa yokuşa; hepsini özgün menfaatleri için çakı-rak metriksine(ortamı)/lerine koy Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet ettir. Önermeleri pratikte uygulanıyor.0, 1, 2 Öğrenci Yanıtları

88.Sakala gerekli samanı gelir zamanı. Sakla sanmanı gelir zamanı. Önermelerinden hangisi daha mantıklıdır eleştiriniz.
İpucu;kavram ve özdeyiş eksiği veya yanılgısı olabileceğini düşünün. Öğrenci Yanıtları

89.Radikal kararların gerekçesi yeterince geçerli ve inandırıcı değilse, sahibine kara delik olur. Önermesini gerekçeli ret ediniz.  
İpucu;bir dinin geçerliliği farzlarının gerekliliği ve geçerliliği ile doğru orantılı olduğundan emin olun. Bir devletin yasaları veya bir ferdin prensipleri için aynı şeyi düşünebilirsiniz.Öğrenci Yanıtları

90.Sevgi ile değer vermenin liyakatli kriterleri ne olmalıdır? Bu liyakatli kriterlere (ölçütlere) göre değer vermeyi hangi ve nasıl bir eğitimle insanlarda  alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirebiliriz? 
İpucu; Allah (C.C) öncelikle insanların kalbine bakarmış fiziğine değil.Bir insanı severken ve ona değer verirken;sadece fiziğine değil de, kalbine, olumlu- liyakatli  tercihlerine, fıtrat güzelliklerine,  yeteneklerine, güzel ahlak hasletlerine… Vb daha öncelikli özellikleri…Öğrenci Yanıtları

91.Eğitimle;insanların zihinsel kapasitesi ve düşünce metriksine  sanal, doğal ve nesnel bilimleri konumlandırmakla tam tersini yapmak (insanın zihin ve düşünce metriksini nesnel, doğal ve sanal bilim içinde konumlandırmak) arasında ne fark vardır? Bu asır hangisi yapılmaktadır?
İpucu;birisi insanı daha çok vahşileştirir ve liyakatsizdir.Öğrenci Yanıtları

92.Bir konu veya herhangi bir şey hakkında alternatifiniz varsa o konuya eleştiri yapmak evla veya farzdır. Değilse eleştiri yapma hakkınız kısıtlı veya sünnettir.Önermelerini eleştiriniz. Öğrenci Yanıtları

93. İnsanları cetlerinin akait  kundağına sarmalayıp uyutmak için;drama olarak met et, fethet, severek cet tiryakiliğinin ifrat ve tefriti yarat sonra kangrenleştirip pat et. Önermesinin gereksizliğini günümüze güncelleyip  kanıtlayınız. 1, 2, 3, 4,5, 7, Öğrenci Yanıtları

94.Ayda bir gün bayanların özel günü Yılda bir günde fakirleri hatırlama ve yardım günü olsun. Sloganını kabul ettirmek için ne yapardınız. Önermesini eleştiriniz.Öğrenci Yanıtları

95. İnsanlığı doğru tercihler yapmaya  ve peygamber ahlaklı olmaya yönlendiren farzları ve kuralları  içeren eğitim, öğretim, yönetim ve sınav sistemleri zamanında uygulamaya konmazsa hüsranlı geleceği garantiler. Önermesini eleştiriniz.Öğrenci Yanıtları

96.Bazı sorular gereksiz, liyakatsiz ve saçma veya anlamsızdır. Önermesini eleştiriniz.
İpucu;bayan mı üstündür erkemi? Akıl mı üstündür vahi mi?
Tek başına bir erkek yarım insandır. Tek başına bayanda yarım insandır. Verimli bir bayan+ verimli erkek bir insanı temsil eder. Karşılaştırılması saçmalık, mantıksızlık ve liyakatsizliktir.
Vahi akıla yol gösterir ve aklın olması da vahiye anlam kazandırır. İkisi birbirini tamamlar. Karşılaştırılması saçmalık, mantıksızlık ve liyakatsizliktir.Öğrenci Yanıtları

97.Bir ülkedeki işsizliğin liyakatli çözümü; bir insanın bedenindeki enerji döngüleri (ATP paraya denk gelir)  mekanizmaları günlük dünya hayatı ekonomi sistemlerine tercüme ve transfer edilerek hayata uygulanmalıdır.   Önermesini eleştiriniz.
İpucu;Örneğin herkes sermayesi oranında işçi çalıştırma veya çalıştırmıyorsa belli oranda işsizlik vergisi vererek sermayesini elinde bulundurmalıdır.Öğrenci Yanıtları

98.A- kâinatı mı insanlığın (sanal-nesnel) bir parçası olarak düşünmek daha mantıklı yoksa insanlığın (sanal-nesnel) mı   kâinatın bir parçası olarak düşünmek daha mantıklıdır?
B- kâinatı mı hayvanların bir parçası olarak düşünmek daha mantıklı yoksa insanı mı   kâinatın bir parçası olarak düşünmek daha mantıklıdır?
C- Yoksa kâinat ve insanlıkla (sanal-nesnel) bütünleşik olarak düşünmek mi daha mantıklıdır? Desteklediğiniz veya önerdiğiniz görüşün gerekçesini yazınız.
D-Doğa  senin bir parçansa evrimi aşabilirsin tersi ise evrime malzemesin. Önermesinin geçerliliğini bilimsel olarak ret ediniz.
İpucu:insanın ve kâinatın sizce kaçar boyutu vardır? Yere ve Göğe Sığmadım Kulumun Kalbine sığdım (Hadisi Kutsi) Öğrenci Yanıtları

99.A-İnsansız bir kâinatla insanlı bir kâinat arasında ne fark vardır?
  B-İnsanın kâinatta olmasının ne anlamı vardır? Niye insan kâinatta vardır?
  C-Âdem AS'DAN bugüne dek hangi dönmenler de hangi kavim ve devletler hayvanlardan daha aşağılık, hangi dönemlerde hangi kavim ve devletler daha ulvi olabilmişlerdir?
  D- Asrımızın devletlerine ve insanlarına C şıkını güncelleyiniz.

İpucu;Lut, Semut, At... Vb kavimleri düşünün. Öğrenci Yanıtları

100.A-Alimsiz kalmış veya bıraktırılmış cahil kavimleri(kendin bilmez kavimleri) cetlerine  doğru doğallaştırıp-nasyonalistleştirip  nasyonalistlikten bedensel, toplumsal ve düşünsel metrikslerinin  gidişatının     kıblesini/lerini; şovenizme, dinlerinin kıblesini de Siyonizm çeviren cahil veya âlim bedbaht fert ve toplumlara ne ad verilir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
    B-Ceddinin yaptıklarıyla, dini ile, özgün kültürü ile liyakatsiz övünmenin toplumsal tufanları ve afetleri nelerdir?
    C-Sizce bir unsur neden böyle bir konumda kendini veya ceddini takdim etme ihtiyacı duyar?
    D-Bunun kime ne yararı ve zararı var?
Neleri tahrik ve tetikler?
İpucu;neden peygamber ahlakı abidesi insanlar bu afattan uzak durmuşlardır? Birisi size karşı yaptıklarıyla övündüğü zaman kendinizi nasıl his edersiniz? Hangi duygularınızı motive eder? Siz o insan kadar o işte yeterli fıtrat, zekâ ve yeteneğe sahip değilseniz, ya da aynı olanaklara sahip değilseniz üstünüze iyilik ona her zaman size karşı kendini övme hakkını verir mi? Bu mantığı siyasilerin; iktidar muhalefet şeffaf politika diye toplumun gözü önünde liyakatsiz gösterişli her an oy kapmak ve daha üstün yetenekleriyle ayakta olduğu çığırtkanlığını yaptıklarına dikkat ediniz.
Asil insanlar, akıllı krallar, akıllı imparatorla… Vb peygamberler toplumları yönetirken hangileri peygamber ahlakı kurallarına en çok itaat ederdi? Bu gün yönetenler mi(iktidar ve muhalefet) topluma peygamber ahlakı örneğidirler yoksa toplum mu sukutu haliyle yaşarak bir yerlere duş çekiyor?Kendisiyle, milletiyle, diniyle, yaptıklarıyla veya herhangi bir şeyle kasten gösteriş yapmak ve övünmek tahrik edici bir düşünce ve ahlak yanılgısıdır. Demirkuş 2008.
Bazı koşulların, sistemlerin, rejimlerin ve yaratıkların şerrinden emin olmak için aslını gizlemek, yalan konuşmak mubahtır. Ör. geçmişteki demir perde ülkelerinin katı yönetim biçimlerini düşünün. Ama hür olduğu halde menfaati için aslını inkâr, aslını yermek, yalan konuşmanın çizgisini karıştırmamak gerekir.
Ben Arab'ım ama Araplardan değilim. (hadis). Her Müslüman doğal aslından (kökeninden) İbrahim AS'IN milletini tercih ettiğine dair salavat-i şerife getirir. Ya da her namaz kılışında Allah (C.C) yalvarır beni İbrahim AS'IN milletinden eyle diye.
Aslını inkâr edenler bizden değildir.(hadis)
Bu davranışları, eylemleri ve tepkileri önce bir aileye sonra bir kişiye indirgeyerek yaşantınızdaki benzerliklere güncelleyerek ya da benzeterek anlamaya çalışın.
Bu davranışları, eylemleri ve tepkileri gerekirse psikiyatra, eğitimciye veya psikologa sorun ya da danışın. Bir fert, toplum, devlet, kral, padişah… Vb insanlık huzurunda neden bu kadar övünür! Allah (C.C).'HUN, peygamberlerin, alimlerin övünmeye diyetle yaklaştığı (belki de toplumsal tufanları ateşlemek, farklı fıtrat ve fırsatlara sahip insanları tahrik etmemek, için... Vb) bir konudur. Liyakatli ve haklı övünmelerden daha çok kendini, yaptıklarını, ceddini, geçmişteki kavmini, geçmişteki yaptıkların empoze ederek met etmesini düşünün.Mezar taşlarıyla her zaman iftihar edilmez. Onlar için her zaman rahmet okunur ve dua edilir. Tüm insanlar, toplumlar, devletler ve uluslar bu övünme yarışına girerse ne olur? 0, 1, 2, 3, 4,5, 6,Öğrenci Yanıtları